Pistis Sophia (Cărțile I-II)

Autor(i):
Autor(i):
Editura:
Editura:
Herald

Pistis Sophia, o scriere al cărei titlu reunește cuvintele grecești „Credință" și „înțelepciune", a fost folosită ca text sacru de unele comunități gnostice din Egipt începând cu secolul al III-lea d.Hr.
Detalii:
Pistis Sophia, o scriere al cărei titlu reunește cuvintele grecești „Credință" și „înțelepciune", a fost folosită ca text sacru de unele comunități gnostice din Egipt începând cu secolul al III-lea d.Hr. Sophia (înțelepciunea) a fost privită ca o prezență feminină ce trece prin experiența păcatului și a mântuirii în calea ei spre înălțimile divine.

Asemenea Evangheliei după Toma și altor documente gnostice recent descoperite la Nag Hammadi, Pistis Sophia este dedicată în întregime învățăturilor tainice date de Iisus ucenicilor săi. În acest tratat Iisus este peste tot proeminent și central. El este înfățișat aici ca Mântuitor și Prim Mister, care le știe pe toate și le revelează pe toate cu o milă nesfârșită. Ca atare, el preexistă din veșnicie, iar funcția sa nu este doar pământească, ci și cosmică și supra-cosmică.

În plus, prin interpretarea unor texte din Psalmi, profeți și Evanghelii, acest text oferă o perspectivă neașteptată asupra Vechiului cât și a Noului Testament.
Cuprins:

Introducere ... 7
Bibliografie adnotată ... 25

PISTIS SOPHIA (Cartea I)

Iisus îi învață pe ucenicii săi doar până la tărâmurile Primului Mister ... 37
Ce anume încercuiește Primul Mister ... 37
Tărâmurile Nevăzutului cel mare ... 37
Comoara Luminii ... 38
Iisus se înalță la cer ... 40
Amestecul puterilor și marele cutremur ... 40
Iisus coboară din nou ... 41
Cum i-a fost trimis lui Iisus Veșmântul de lumină ... 44
Despre sufletele ucenicilor și întruparea lor ... 44
Despre întruparea lui Ioan Botezătorul ... 45
Despre întruparea lui Iisus prin Maria ... 46
Misterul celor cinci cuvinte de pe veșmânt ... 48
Cele trei veșminte de lumină ... 49
Iisus își pune veșmântul ... 51
El intră în firmament ... 51
El intră în prima sferă ... 52
El intră în a doua sferă ... 53
El intră în eoni ... 53
Adamas și tiranii luptă împotriva luminii ... 55
De ce a fost schimbată calea eonilor ... 61
Venirea lui Melchisedec ... 63
Despre plămădirea sufletelor oamenilor ... 63
Arhonții își înghit materia ca sufletele să nu fie plămădite ... 64
Adamas și tiranii luptă împotriva veșmântului de lumină ... 65
Iisus intră în al 13-lea eon și o găsește pe Pistis Sophia ... 69

[Povestea Pistis Sophiei]
Sophia coboară în cei doisprezece eoni și în Haos ... 72
Prima căință a Sophiei ... 73
A doua căință a Sophiei ... 81
Petru se plânge de Maria ... 82
Iisus făgăduiește să-i desăvârșească pe ucenici în toate lucrurile ... 84
A treia căință a Sophiei ... 84
Marta cere și primește îngăduința de a vorbi ... 85
Marta tălmăcește ce-a de-a treia căință din Psalmul 69 ... 85
A patra căință a Sophiei ... 86
Ioan cere și primește îngăduința de a vorbi ... 88
Ioan tălmăcește căința din Psalmul 101 ... 89
Iisus îi poruncește lui Ioan ... 90
Emanațiile lui Authades scot din nou lumina din Sophia ... 91
A cincea căință a Sophiei ... 91
Filip, scribul, se plânge ... 93
Iisus explică că scribii hotărâți sunt Filip, Toma și Matei ... 93
Maria tălmăcește cuvintele lui Iisus despre cei trei mărturisitori ... 94
Lui Filip i se îngăduie acum să vorbească ... 94
Filip tălmăcește a cincea căință din Psalmul 87 ... 95
Filip este lăudat și continuă să scrie ... 96
A șasea căință a Sophiei ... 97
Andrei tălmăcește a șasea căință din Psalmul 129 ... 98
Iisus îl laudă pe Andrei. El făgăduiește că tiranii vor fi judecați și mistuiți de focul înțelepciunii ... 98
Maria tălmăcește cuvintele lui Iisus ... 99
Căința Sophiei nu este încă primită. Ea este batjocorită către eoni ... 100
A șaptea căință a Sophiei ... 100
Iisus îl laudă pe Toma ... 104
Iisus o conduce pe Sophia spre un tărâm mai puțin strâmt, dar fără porunca Primului Mister ... 104
Emanațiile lui Authades o asupresc din nou ... 105
A opta căință a Sophiei ... 105
Emanațiile lui Authades se opresc pentru o vreme din a o asupri pe Sophia ... 106
Iisus îl laudă pe Matei și le făgăduiește ucenicilor lui că vor sta pe tronuri alături de el ... 109
Maria tălmăcește cuvintele lui Iisus ... 109
A noua căință a Sophiei ... 110
Iacov tălmăcește a noua căință din Psalmul 34 ... 113
Iisus îl laudă pe Iacov și le făgăduiește ucenicilor lui că vor fi cei dintâi ... 115
Maria tălmăcește cuvintele lui Iisus ... 116
Căința Sophiei este primită. Iisus este trimis să o ajute ... 116
Petru tălmăcește a zecea căință din Psalmul 119 ... 118
Iisus îl laudă pe Petru ... 119
A unsprezecea căință a Sophiei ... 119
Salomeea tălmăcește căința din Psalmul 51 ... 120
Iisus o laudă pe Salomeea ... 121
Authades și emanațiile sale o asupresc din nou pe Sophia ... 121
A douăsprezecea căință a Sophiei ... 122
Andrei tălmăcește a 12-a căință din Psalmul 108 ... 124
A treisprezecea căință a Sophiei ... 126
Marta tălmăcește a treisprezecea căință din Psalmul 50 ... 127
Iisus trimite o putere de lumină ca să o ajute pe Sophia ... 128
Sophia grăiește un cânt de laudă ... 129
Salomeea tălmăcește cântecul din Odele lui Solomon ... 130
Puterea trimisă de Iisus face o cunună de lumină pe capul Sophiei ... 131
Sophia rostește un alt cânt de laudă ... 131
Maria, maica sa, cere și primește îngăduința de a vorbi ... 132
Maria, maica lui, tălmăcește cântecul Sophiei din a nouăsprezecea odă a lui Solomon ... 132
Iisus o laudă pe maica lui ... 133
Porunca Primului Mister este împlinită astfel încât Sophia să fie scoasă din Haos cu totul ... 133
Primul Mister și Iisus trimit două puteri de lumină ca să o ajute pe Sophia ... 133
Maria Magdalena tălmăcește misterul din Psalmul 84 ... 134
Maria, maica, tălmăcește scriptura mai departe ... 135
Povestea duhului nălucă ... 135
Cealaltă Marie tălmăcește în continuare același text al scripturii despre botezul lui Iisus ... 137
Maria tălmăcește din nou același text din scriptură despre întâlnirea cu Elisaveta ... 138
Despre întruparea lui Iisus ... 139
Notă scrisă de o mână târzie, copiată din altă scriptură ... 139

PISTIS SOPHIA (Cartea II)

Ioan continuă tălmăcirea aceluiași text din scriptură ... 143
Sabaoth, Barbelo, Iabraoth și veșmântul de lumină ... 143
Gavriil și Mihail sunt chemați să o ajute pe Pistis Sophia ... 144
Șuvoiul de lumină restituie Sophiei puterile de lumină ... 145
Șuvoiul de lumină pleacă de la Sophia ... 146
Petru tălmăcește povestirea din Odele lui Solomon ... 147
Emanațiile lui Authades strigă către el după ajutor ... 150
Acesta trimite o altă putere ce se aseamănă cu o săgeată zburătoare ... 151
Plămădirea puterilor-șarpe, -vasilisc și -balaur ... 151
Puterea lui Adamas o aruncă în jos pe Sophia ... 151
Sophia strigă iarăși către Lumină ... 152
Gavriil și Mihail și șuvoiul de lumină vin din nou în ajutorul ei ... 152
Transfigurarea Sophiei ... 153
Iisus, Primul Mister, o ajută pe Sophia să învingă ... 154
Iacov tălmăcește cele povestite în Psalmul 90 ... 155
Sophia cântă un cântec de laudă ... 160
Toma tălmăcește cântecul Sophiei - Odele lui Solomon ... 161
Sophia cântă un alt cântec de laudă ... 165
Matei tălmăcește cântul Sophiei - Odele lui Solomon ... 167
Sophia continuă să cânte ... 171
Maria se teme de Petru ... 171
Maria tălmăcește cântecul lui Sophia din Psalmul 29 ... 172
Sophia își continuă cântecul ... 172
Marta tălmăcește din Psalmul 29 ... 172
Maria tălmăcește din Psalmul 102 ... 173
Sophia este dusă într-un tărâm ce se află sub cel de-al treisprezecelea eon și i se dă un nou mister ... 174
Sophia continuă să cânte ... 175
Andrei tălmăcește din Psalmul 39 ... 175
Dialogul dintre Sophia și Lumină ... 176
Lumina promite că va pecetlui tărâmurile lui Authades ... 176
Cum va ști Sophia că a sosit vremea mântuirii ei cea de pe urmă ... 177
Vremea mântuirii finale a Sophiei s-a plinit ... 179
Adamas trimite emanații ca să îi facă rău Sophiei ... 179
Sophia cântă din nou un cântec adresat Lumini ... 180
Iacov tălmăcește cântecul din Psalmul 7 ... 181
Sophia se adresează lui Adamas și arhonților lui ... 182
Sophia cântă din nou către Lumină ... 183
Marta tălmăcește cuvintele lui Sophia din psalmul 7 ... 184
Iisus o aduce din nou pe Pistis Sophia în cel de-al treisprezecelea eon ... 185
Sophia laudă Lumina însoțitorilor ei nevăzuți ... 185
Filip tălmăcește cântecul din Psalmul 107 ... 188
Maria îl întreabă pe Iisus ... 190
Despre slava celor douăzeci și patru de nevăzuți ... 191
Despre slava Sorții ... 192
Despre slava celor doisprezece eoni ... 193
Despre slava celui de-al treisprezecelea eon ... 193
Despre slava Mijlocului ... 193
Despre slava Dreptei ... 194
Despre slava Comorii ... 194
Despre slava Moștenirii ... 194
Maria îl întreabă din nou pe Iisus ... 195
Despre cei doisprezece mântuitori și tărâmurile lor din Moștenire ... 196
Despre înălțarea celor din Comoară în Moștenire ... 198
Despre gradele cuvenite fiecăruia în împărăție ... 198
Despre puterile din Dreapta și emanațiile lor ... 199
Despre puterile din Mijloc și înălțarea lor ... 200
Despre înălțarea sufletelor celor desăvârșiți ... 201
Despre sufletele celor desăvârșiți ... 202
Maria tălmăcește cele spus din scripturi ... 202
Despre Ajutorul de pe urmă ... 203
Tărâmurile de dincolo de Ajutoare sunt de nedescris ... 204
Maria îl întreabă mai departe pe Iisus ... 205
Despre al doilea Ajutor ... 205
Despre al treilea, al patrulea și al cincilea Ajutor ... 206
Maria îl întreabă din nou pe Iisus ... 206
Despre cei ce primesc misterul în Ajutorul de pe urmă ... 206
Ioan îl întreabă pe Iisus ... 207
Despre prima Poruncă ... 208
Despre primul spațiu ... 208
Despre al doilea spațiu ... 208
Despre al treilea spațiu ... 208
Despre Tripneumatos ... 209
Despre misterul stăpân ... 209
Despre cunoștința misterului stăpân ... 210
Despre cunoașterea misterului Inefabilului ... 212
Ucenicii își pierd curajul ... 217
Iisus arată că misterul acela este mai simplu decât toate misterele ... 218
Despre separarea și emanarea puterilor universului ... 219
Despre cei din al doilea spațiu al Inefabilului ... 219
Despre cei din primul spațiu al Inefabilului ... 221
Iisus făgăduiește că va explica în amănunt ... 223
Despre mister pe scurt ... 223
Despre cuvântul unic al Inefabilului ... 224
înălțarea sufletului celui ce va primi unicul mister ... 224
Despre natura unui astfel de suflet ... 225
Sufletele acestea sunt una cu Primul Mister ... 227
Despre măreția tronurilor din împărăție ... 228
Despre cunoștința cuvântului Inefabilului ... 228
Despre deosebirea dintre cunoașterea universului și misterele Luminii ... 229
Despre urcarea sufletelor celor ce primesc cele douăsprezece mistere ale Primului Mister ... 230
Maria îl întreabă din nou pe Iisus ... 232
Despre cele trei mistere și cele cinci mistere ... 232
Despre primul mister ... 233
Despre cel de-al doilea mister ... 233
Despre eficiența acestuia pentru neinițiat ... 234
Despre cel de-al treilea mister ... 235
Despre cele trei și cele cinci mistere ... 235
Despre misterele celor trei spații ... 236
Despre domnia de o mie de arîi a Luminii ... 237
Ce este un an al Luminii ... 237
Despre cei aflați în primul spațiu din împărăția celor o mie de ani ... 238
Despre cei din al doilea spațiu ... 239
Despre cei din al treilea spațiu, primul din afară ... 239
Despre cărțile lui Ieou ... 240
Andrei îl întreabă pe Iisus ... 241
Ucenicii și puterile sunt cu toții din același Amestec ... 241
Despre trecerea dintr-un trup în altul și despre purificare ... 242
Despre misterele purificatoare ... 243
Toți cei ce sunt purificați vor fi mântuiți ... 244
în cele din urmă vor fi mai presus decât toate puterile ... 244
Iisus îi iartă lui Andrei neștiința ... 245
O parte din Cărțile Mântuitorului ... 246
Despre Mădularele Inefabilului ... 246
Mântuitorul este comoara lor ... 246
Despre cinstea celor ce au primit misterele ... 246

Fragment:

CAPITOLUL 1

Iisus îi învață pe ucenicii săi doar până la tărâmurile Primului Mister
Când Iisus a înviat din morți, el a petrecut unsprezece ani vorbind cu ucenicii (mathetais) săi. Și el i-a învățat doar până la tărâmurile (topous) Primei Porunci și până la tărâmurile Primului Mister (mus-teriori), care se află în Vălul (katapetasma) din interiorul Primei Porunci, care este cel de-al douăzeci și patrulea mister din afară și de dedesubt – acele [tărâmuri] care se află în cel de-al doilea spațiu (choremati) al Primului Mister, care este înaintea tuturor misterelor – Tatăl în formă de porumbel.

Ce anume încercuiește Primul Mister
Și Iisus a zis către ucenicii lui: „Am ieșit din acel Prim Mister, care este ultimul mister, adică al douăzeci și patrulea mister". Iar ucenicii săi nu au cunoscut și nu au înțeles că în acel mister se afla ceva. Ci ei credeau că acel mister este capul (kephalen) universului și capul tuturor lucrurilor care există. Și că este desăvârșirea tuturor desăvârșirilor, căci Iisus le-a spus lor despre acel mister, că încercuiește Prima Poruncă și cele cinci Întipăriri (charagmas), și marea Lumină, și cele cinci Ajutoare (parastatas), și întreaga Comoară (thesauron) a Luminii.

CAPITOLUL 32

Și Pistis Sophia strigă foarte tare, strigă la Lumina luminilor pe care o văzuse de la început, în care avea credință și rosti această căință (metanoian), vorbind astfel:

Prima căință a Sophiei
1. «Lumină a luminilor, în care am avut credință de la început, ascultă căința mea acum, în vremea aceasta, Lumină; izbăvește-mă, Lumină, căci în mine au intrat gânduri rele.
2. M-am uitat, Lumină, în părțile de dedesubt. Am văzut o lumină în tărâmul acela și am cugetat: Mă voi duce în tărâmul acela și voi lua lumina aceea. Și m-am dus, și m-am găsit în întunericul ce se află în Haosul de dedesubt. Și nu am putut ieși ca să mă duc în tărâmul meu, căci am fost asuprită de toate emanațiile lui Authades, iar puterea cu chip de leu mi-a luat lumina dinlăuntru.
3. Și am strigat după ajutor și glasul meu nu a străbătut întunericul. Și m-am uitat către înalt pentru ca Lumina, în care am avut credință, să mă ajute.
4. Și când am privit către înalt, am văzut toți arhonții eonilor, că erau mulți la număr și se uitau în jos la mine, bucurându-se pe seama mea, deși eu nu le făcusem lor nimic rău, ci ei mă dușmăneau fără temei. Iar când emanațiile lui Authades au văzut arhonții eonilor bucurându-se de mine, au știut că arhonții eonilor nu vor veni în ajutorul meu. Și acele emanații care m-au asuprit fără temei au fost încurajate, și au luat de la mine lumina pe care eu nu am luat-o de la ei.

Preț
Preț 29.00 RON
Discount
Discount 10 %
Preț final
Preț final 26.10 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-111-712-6
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 288
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 13 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-111-712-6
Traducerea din limba engleză
Traducerea din limba engleză Alexandru Anghel
Titlul original
Titlul original Pistis Sophia. A Gnostic Miscellany
Greutate
Greutate 0,260 kg.
Publicat online
2021-05-25
Afișat de
22542 ori
Apreciere
5 / 5 (1)
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș