Lumea fascinantă a vibrațiilor - vol. 3

Autor:
Autor:
Henri Chretien
Editura:
Editura:
Ganesha

prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești felurite energii mai mult sau mai puțin tainice

Lumină, culori, infraroșu, ultraviolet, pietre prețioase, mirosuri și parfumuri, gusturi: influențele lor fizice, fiziologice, terapeutice.
Lumea fascinantă a vibrațiilor prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești felurite energii mai mult sau mai puțin tainice - vol. 3

53.00 50.35 RON (Stoc 0)

Detalii:

În realitatea enigmatică ce există dincolo de tot și toate cele în Creația Dumnezeiască, toate științele, fizica, fiziologia, biologia, chimia, inclusiv diversele arte, cum ar fi muzica etc, sunt în mod indisolubil legate, și este firesc să fie în permanență legate între ele pentru că toate sunt asociate fără nicio excepție Legilor Dumnezeiești universale ale firii și cauzei supreme primordiale. Cunoașterea din ce în ce mai aprofundată a acestor legi Dumnezeiești fundamentale, studiul atent al acestor unde, ne ajută să înțelegem din ce în ce mai bine nu numai faptele ci și anumite evenimente

ce sunt corelate cu acestea de ordin fizic, fiziologic, biologic. În rezumat, s-ar putea spune că sinteza pertinentă a tuturor cercetărilor, a tuturor științelor ce sunt dincolo de aparențe unificate într-un enigmatic TOT, conduce la intuirea, la descoperirea unei Cauze primordiale, creatoare, providențiale, ce ni-l dezvăluie pe Dumnezeu, către care se înalță din treaptă în treaptă sufletul nostru printr-un urcuș progresiv.

Cuprins:

INTRODUCERE 5
LUMINA 5
CULORILE 6
PIETRELE PREȚIOASE 7
MIROSURILE ȘI PARFUMURILE 8
GUSTURILE 9

CAPITOLUL I 11

I - LUMINA 11
GENERALITÃȚI 11
INFLUENȚA COMPOZIȚIEI CORPURILOR ȘI A FORMEI, ASUPRA SPECTRULUI, RADIAȚIA LUMINOASÃ, IMAGINEA ELECTROMAGNETICÃ A CORPURILOR ȘI REZONANȚA 14
INFLUENȚA CRISTALELOR ASUPRA REFRACȚIEI RAZELOR LUMINOASE, IMAGINI DEPÃRTATE SAU APROPIATE 24
INFLUENȚA CRISTALELOR ASUPRA DEPOLARIZÃRII LUMINII 26
CE ESTE LUMINA POLARIZATÃ? 26
INDICELE DE REFRACȚIE ȘI CAPACITATEA DE ROTAȚIE A UNOR CORPURI 28
DIFRACȚIE-INTERFERENȚÃ-REȚEA 28
INFLUENȚA GROSIMII ȘI A VOLUMULUI CORPURILOR ASUPRA CULORILOR ȘI ASUPRA ÎNCÃRCÃTURII ELECTRICE A CORPURILOR 34
INFLUENȚA LAMELELOR ASUPRA RAZELOR LUMINOASE 37
ALTE INFLUENȚE ALE FORMEI, VOLUMULUI, CONȚINÃTORULUI ASUPRA CALITÃȚII CONȚINUTULUI 37
INFLUENȚA POZIȚIEI, SENSULUI, RITMULUI CORPURILOR ÎN GENERAREA SARCINII „+” SAU „-”, RADIAȚIA SPECIFICÃ A UNDELOR, FORMAREA SAU DEFORMAREA CORPURILOR 38

II - FIZICA MODERNÃ ȘI LUMINA 39
GENERALITÃȚI DESPRE CUANTE 39
ACȚIUNILE ELECTRICE ALE LUMINII 41
UNDE LUMINOASE ȘI CORPUSCULARE - STUDII - EFECTE FOTOELECTRICE 43
EFECTELE FOTOELECTRICE ALE CORPURILOR ADUSE LA ROȘU SAU LA ALBASTRU 46
EFECTUL RAMAN 47
EFECTELE FOTOELECTRICE ALE APEI ȘI ALE SOLUȚIILOR SALINE 48
TEORIA LUI SOMMERFELD DESPRE LUMINÃ 49
ANALIZA SPECTRALÃ A LUMINII LA SPECTROSCOP - LUMINA CONȚINE UNDELE ELEMENTELOR ÎNAINTE DE A TRECE PRIN PRISMÃ - EXISTÃ FOTONI COLORAȚI? 49
FOTONII SUNT COMPLEMENTARI ELECTRIC? 51
LUMINA SOLARÃ, ELECTRICITATEA ȘI TEORIA CUANTICA 52
INFLUENȚA CORPUSCULILOR ELECTRIZAȚI, A LUMINII ȘI A CORPURILOR ASUPRA VITEZEI LUMINII - DOZAREA ENERGIEI LUMINOASE ȘI IMPORTANTA SA 53
VIZIUNE GENERALÃ DESPRE CAUZELE RADIAȚIEI ȘI VITEZA LUMINII 54
INFLUENȚA ASTRELOR ASUPRA COMPOZIȚIEI LUMINII - INFLUENȚA REZISTENȚEI ELECTRICE ȘI A SPAȚIILOR INTERSTELARE ASUPRA VITEZEI LUMINII - VARIAȚIA CONTINUÃ A LUMINII ȘI EFECTELE SALE GENERALE 55
INFLUENȚA COMPOZIȚIEI LUMINII ASUPRA CURBURII RAZELOR LUMINOASE 57
DIMINUAREA LUMINII ÎN FUNCȚIE DE ALTITUDINE 58
REFRACȚIA - DIFRACȚIA UNDELOR LUMINOASE ÎN ATMOSFERA JOASÃ ȘI EFECTELE SALE NATURALE 59
LUMINA ȘI ELECTROMAGNETISMUL 60
EXISTÃ LUMINA NEAGRÃ? 60
INFLUENȚA ELECTRICÃ A LUMINII NEGRE ȘI A LUMINII ALBE 67
UNDELE DE LUMINÃ ALBÃ ȘI UNDELE DE LUMINÃ NEAGRÃ SUNT COMPLEMENTARE -LEGÃTURA CU TEORIA CUANTICÃ ȘI MECANICA ONDULATORIE - ESEU COMPLEMENTAR 68
INFLUENȚA LUMINII NEGRE ȘI A LUMINII ALBE, A CURBEI POZITIVE ȘI A CURBEI NEGATIVE A ZILEI ȘI A NOPȚII ASUPRA CORPURILOR 71
LUMINA ȘI UMBRA SUNT O CAUZÃ A CURENȚILOR UNIVERSALI - VIZIUNE GENERALÃ 72
INFLUENȚA OBSCURITÃȚII, A NEGRULUI ASUPRA DEPLASÃRII ENERGIEI ÎNTRE CORPURI ȘI ABSORBȚIA ENERGIEI 74
LUMINA ALBÃ ȘI LUMINA NEAGRÃ ȘI SENSUL LOR DE SARCINÃ 74
INFLUENȚA ZILEI ȘI A NOPȚII ASUPRA CORPURILOR ÎN GENERAL - EFECTUL REPAUSULUI NOAPTEA ȘI A SOMNULUI ÎNTR-O NOAPTE NEAGRÃ 75
CE ESTE UN CORP SAU UN SPAȚIU NEGRU? 76
CAUZELE INVERSÃRII OPTICE A IMAGINILOR 76
STUDIU COMPARATIV ÎNTRE UNDELE LUMII ATOMICE ȘI UNDELE LUMII COSMICE 77
APORTUL ANUAL DE LUMINÃ SOLARÃ CÃTRE CORPURILE DE PE PÃMÂNT ȘI PÃMÂNT 82
PREZENTARE DE ANSAMBLU ASUPRA SURSEI LUMINII CARE RADIAZÃ CÃTRE SISTEMUL NOSTRU PLANETAR 83
PREZENTARE GENERALÃ DESPRE VARIAȚIILE LUMINII SOLARE 84
CONDENSATORI ȘI TRANSFORMATORI DE UNDE LUMINOASE 85
TRANSPORTUL GRUPELOR DE UNDE ASOCIATE UNEI UNDE AȘA-NUMITÃ SIMPLÃ SAU MONOCROMATICÃ 86
SPECTRUL UNDELOR 86
STAREA POSTERIOARÃ ȘI ANTERIOARÃ A UNDELOR DE LUMINÃ 87
EXISTÃ UNDE SAU DEFORMAREA ETERULUI REPREZINTÃ O UNDÃ? 88
OBIECȚII - EXPERIENȚA LUI MICHELSON - TEORIA CORPUSCULARÃ ȘI ONDULATORIE A CUANTELOR ȘI ETERUL - POT FI ELE CONCILIABILE? 91
O NOUÃ CONTRIBUȚIE LA TEORIA RELATIVITÃȚII BAZATÃ PE EXPERIMENTELE LUI MICHELSON - NOILE EXPERIENȚE ALE LUI MILLER 93
TRANSMISIA UNDELOR LUMINOASE - RELAȚIA CU MATERIA - ALTÃ PERSPECTIVÃ DESPRE FORMAREA LUMINII - SINTEZA LUMINOASÃ 96
IMPORTANȚA ȘI UTILITATEA FIZICII UNDELOR ȘI VIZIUNE DE ANSAMBLU ASUPRA DESCOMPUNERII MATERIEI LA INFINIT 97
UN ALT ASPECT DESPRE SENSIBILITATEA CORPURILOR LA UNDE ȘI LA DIFERIȚI CORPUSCULI 98
UNDELE LUNGI ABSORB UNDELE SCURTE - COMPUNEREA ȘI DESCOMPUNEREA UNIVERSALÃ - ACORDURILE SUNETELOR ȘI CULORILOR 99
COMPUNEREA SUCCESIVÃ A UNDELOR - IMPORTANȚA UNDELOR COMPUSE PRIN REZONANȚÃ, A ARMONIEI ȘI A DIZARMONIEI - INFLUENTA ASUPRA AMBIANTEI ȘI A CORPURILOR DIN AMBIANȚÃ 101
VIZIUNE GENERALÃ ASUPRA MODIFICÃRII DE RITM, FAVORABILÃ SAU NEFAVORABILÃ, PRODUSÃ DE FIINȚELE VULGARE SAU DE GENII 105

III - PARTICULARITÃȚILE ȘI INFLUENȚELE DIVERSE ALE LUMINII 107
LEGÃTURA DINTRE LUMINÃ ȘI UMBRÃ SAU INFLUENTA COMPLEMENTARÃ - VITEZA LUMINII ȘI CAUZA 107
INFLUENȚA OBSCURITÃȚII, A NEGRULUI ASUPRA RADIAȚIILOR GENERALE ALE CORPURILOR 108
INFLUENȚA CERULUI NOCTURN 109
INFLUENȚA SPECTRULUI LUMINII DE-A LUNGUL EPOCILOR, ANILOR, ANOTIMPURILOR 111
INFLUENȚA DEPLASÃRII POLILOR ASUPRA RADIAȚIILOR LUMINII SOLARE 112
INDICII DE RADIAȚII ȘI DE APORTURI COSMICE, PRIN INTERMEDIUL FORMELOR CRISTALIZATE 113
CONDENSAREA ȘI RECONSTITUIREA UNDELOR LUMINOASE SOLARE ȘI COSMICE 114
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA CORPURILOR TRANSPARENTE ȘI OPACE ȘI RECIPROC, INFLUENȚA CORPURILOR TRANSPARENTE ȘI OPACE ASUPRA LUMINII ȘI CULORILOR 116
INFLUENȚA COMPOZIȚIEI CORPURILOR ASUPRA ABSORBȚIEI LUMINII ȘI CULORILOR ȘI INFLUENȚA LUMINII ȘI CULORILOR ASUPRA COMPOZIȚIEI 119
INFLUENȚA LUMINII SOLARE ASUPRA CORPURILOR - INFLUENȚA CALORIFICÃ ȘI ELECTRICÃ - POSIBILITÃȚI DE ÎNTREBUINȚARE 121
INFLUENȚA VARIAȚIEI LUMINII ASUPRA ELECTRICITÃȚII SAU VARIAȚIA LUMINII SOLARE 124
INFLUENȚA LUNII ÎN TRANSMISIILE DE UNDE RADIOELECTRICE 124
DESCOMPUNEREA LUMINII ÎN ATMOSFERA INFERIOARÃ ȘI EFECTELE SALE ASUPRA CORPURILOR 125
INFLUENȚA ABSORBȚIEI ASUPRA IMAGINII ȘI SPECTRULUI ELECTROMAGNETIC AL CORPURILOR - ALTE EFECTE FOTOELECTRICE - REVELAȚIE 126
IMAGINILE CORPURILOR ȘI REÎNCARNAREA 128
EFECTE DE DESCÃRCARE A CORPURILOR SUB INFLUENȚA LUMINII 129
DESCOMPUNEREA LUMINII DE FORMELE CORPURILOR NATURALE - ROLUL PARTICULAR AL FIECÃRUI TIP DE PLANTÃ 129
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA FORMÃRII TANINURILOR 131
INFLUENȚA SOLULUI ȘI A ÎNGRÃȘÃMINTELOR ASUPRA CULORII ȘI A CULORII ASUPRA CALITÃȚII VEGETAȚIEI 131
INFLUENȚELE ARBORILOR ASUPRA ALTOR PUNTE 132
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA DESCOMPUNERII CORPURILOR ȘI CULORILOR 132
RADIAȚIA ȘI INTENSITATEA UNDELOR MONOCROMATICE ALE LUMINII ÎN CURSUL ROTAȚIEI SOARELUI 133
INFLUENȚA UNDELOR LUMINOASE ÎN DIFERITE LOCURI DE PE PÃMÂNT 134
INFLUENȚA CORPURILOR ASUPRA SELECȚIEI, ABSORBȚIEI UNDELOR MONOCROMATICE ȘI CUANTICE DE LUMINÃ 136
RADIAȚIA TUTUROR CORPURILOR CÃTRE LUMINÃ 136
VARIAȚIA LUMINII SOARELUI ȘI A CORPURILOR INCANDESCENTE 138
EFECTELE FOTOCHIMICE ALE LUMINII 138
INFLUENȚA LUMINII ȘI A CULORILOR ASUPRA COAGULÃRII SOLUȚIILOR COLOIDALE 142
ALTE INFLUENȚE FOTOELECTRICE ȘI FOTOCHIMICE ALE DIFERITELOR TIPURI DE LUMINÃ-ȘOC REZULTANT 143
INFLUENȚA LUMINII ȘI A OBSCURITÃȚII ASUPRA STABILIZÃRII ULEIURILOR 144
INFLUENȚA STÃRII DE DEZAGREGARE A CORPURILOR ȘI A TEMPERATURII ASUPRA LUMINII, CULORILOR ȘI INTENSITÃȚII LOR - RAZE SPECTRALE ALE DIFERITELOR CORPURI 144
INFLUENȚA DIFERITELOR UNDE ALE SPECTRULUI ȘI ALE LUMINII ASUPRA FOSFORESCENȚEI 146
APA LUMINOASÃ 148
LUMINA CALDÃ ȘI LUMINA RECE ÎN APROPIERE DE SOL, ÎN ATMOSFERÃ - INFLUENȚA RAZELOR VIOLETE ȘI ROȘII 149
INFLUENȚA GENERALÃ A LUMINII ASUPRA CORPURILOR ȘI ASUPRA VIEȚII 150
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA DEZVOLTÃRII CELULELOR OCHIULUI 151
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA CREȘTERII ANUMITOR ANIMALE 151
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA SUFLETULUI 152
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA FUNCȚIEI CLOROFILIENE A PLANTELOR - DOZAREA ÎNGRÃȘÃMINTELOR - SINTONIZAREA CU SOLUL 153
NEVOIA DE ÎMPÃMÂNTARE A PLANTELOR, ANIMALELOR, FIINȚELOR UMANE 155
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA CREȘTERII GERMENILOR DE PLANTE ÎN VASE ÎNCHISE ERMETIC 156
CUPLUL PÃMÂNT-ATMOSFERÃ 158
IMPORTANȚA LUMINII SOLARE ÎN COMPARAȚIE CU CEA A STELELOR 159
INFLUENȚA RADIAȚIEI ASTRELOR ASUPRA CORPURILOR - ANALIZA SPECTRALÃ - LEGÃTURA CU ASTROLOGIA 160
INFLUENȚELE LUMINII ASUPRA RADIAȚIILOR PRINCIPALE ALE CORPURILOR ÎNTR-O DIRECȚIE, ASUPRA GREUTÃȚII ȘI FORMEI 162
UNDE LUMINOASE ȘI UNDE PURTÃTOARE 163
OBOSEALA GENERALÃ A CORPURILOR DATORATÃ INTENSITÃȚII RAZELOR LUMINOASE 163
INFLUENȚA PIGMENTÃRII ȘI A CULORILOR RASELOR ASUPRA ABSORBȚIEI RAZELOR ȘI REÎNCÃRCÃRII CORPURILOR 164
SCINTILAȚIA LUMINII 164
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA CORPURILOR ALIMENTARE ȘI ASUPRA CORPURILOR VII 165
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA ALCALOIZILOR DIN PLANTE 168
INFLUENȚA LUMINII ARTIFICIALE ASUPRA CREȘTERII PLANTELOR 168
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA CREȘTERII PÃSÃRILOR DE CURTE 170
ALTE INFLUENȚE ALE LUMINII ZILEI ȘI NOPȚII ASUPRA PÃSÃRILOR DE CURTE 171

CAPITOLUL II 173

CULORILE 173
CE SUNT CULORILE? 173
SELECȚIA ȘI MODIFICAREA CULORII ALBE ȘI A UNDELOR COLORATE 178
CULORILE PRINCIPALE ȘI DESCOMPUNEREA LUMINII ALBE - RAZELE PRINCIPALE SAU BAZELE-REPER ALE LUI FRAUNHOFER 178
ORDINEA, ARMONIA UNIVERSALÃ ÎN RELAȚIA CU RAZELE ȘI ORDINEA CULORILOR 180
SPECTRUL COSMIC 181
SPECTRUL ELECTRIC ȘI ORDINEA CULORILOR - ROZETA CULORILOR - SENSUL RADIAȚIEI - LEGÃTURA CU METALELE 181
ISTORIE ȘI CREDINȚE CHINEZEȘTI DESPRE CORESPONDENȚELE DINTRE CULORI, SUNETE ETC. 183
ACORDURI FIZICE ȘI RADIESTEZICE ALE CULORILOR CU SUNETELE 185
ALTE ACORDURI EXPERIMENTALE ALE CULORILOR CU SUNETELE - NOI PROCEDEE DE ÎNREGISTRARE ȘI REDARE 186
TONURI - GAME - NUANȚELE CULORILOR - NUMÃRUL CULORILOR 190
LUNGIMILE DE UNDÃ ȘI FRECVENȚELE CULORILOR PRINCIPALE CONFORM EXPERIMENTELOR LUI FOUCAULT 190
LUNGIMILE UNDELOR ARMONICE ALE CULORILOR CONFORM RADIESTEZIEI 191
VIZIBILITATEA UNDELOR 192
RELAȚIA DINTRE LUNGIMILE DE UNDÃ, CULORI ȘI FOTONI 192
INTENSITATEA LUMINOASÃ A CULORILOR PRINCIPALE ALE SPECTRULUI SOLAR AL LUI FRAUNHOFER - STRÃLUCIREA CULORILOR 193
INFLUENȚA PRINCIPALÃ A GALBENULUI 194
INFLUENȚELE CULORILOR ȘI ALE GALBENULUI ASUPRA OCHIULUI 195
CULORILE PERCEPTIBILE SAU UNDELE REFLECTATE 195
INFLUENȚELE CULORILOR ASUPRA RADIAȚIEI, VEDERII, PERCEPȚIEI ȘI EFECTELOR CULORILOR 196
CULORILE COMPLEMENTARE 198
ALTE EFECTE ALE CULORILOR COMPLEMENTARE - FENOMENE DE INDUCȚIE, DE POLARIZARE ALE CULORILOR ȘI EFECTE DE CONTRAST 200
MIȘCAREA COMPLEMENTARA UNIVERSALA - INFLUENȚELE CULORILOR ASUPRA FORMELOR ȘI ALE FORMELOR ASUPRA CULORILOR 203
EFECTE DE CONTRAST OBȚINUTE PRIN CUPLAREA A DOUÃ CULORI 205
CULORI SIMPLE - CULORI COMPUSE - TRECERE ÎN REVISTÃ A MECANISMULUI DE PRODUCERE A EFECTELOR LOR 209
TABELUL CULORILOR MIXATE ȘI REZULTANTELE LOR, DUPÃ HELMHOLTZ, PREZENTAT DE CHARLES GUIGNET 211
MOD DE FOLOSIRE 211
CULORILE UMBRITE - FORMAREA GRIURILOR 212
EFECTELE REZULTANTE ALE AMESTECURILOR DE RAZE DE CULORI DIFERITE 212
DIFERENȚE ÎNTRE AMESTECURILE RADIAȚIEI LUMINOASE A CULORILOR ȘI CULORILE MATERIALE - VIZIUNE ASUPRA EFECTELOR DE SUPRAFAȚÃ ȘI DE PROFUNZIME ALE CULORILOR 213
TABEL DE UTILIZARE PRACTICÃ A CULORILOR ÎN FUNCȚIE DE LUMINA PRIMITÃ, CONFORM LUI ROOD 215
EFECTUL REZULTANT AL NUANȚELOR MULTIPLE DIN NATURÃ ȘI AL CORPURILOR ASUPRA CELULELOR OPTICE 219
COMPOZIȚIA GENERALÃ ȘI PARTICULARÃ A CORPURILOR 219
SENZAȚIA DE ALB 220
TABEL PENTRU CANTITÃȚILE DE LUMINÃ ȘI UNDE COLORATE DIN 1000 DE PÃRȚI DE LUMINÃ SOLARÃ ALBÃ 221
INFLUENȚA ALBULUI ASUPRA REFRACȚIEI CULORILOR 222
CE ESTE NEGRUL ABSOLUT? 222
NEGRU ȘI ALB DIN PUNCT DE VEDERE ELECTRIC 222
RAPORTUL CULORILOR ȘI SARCINILOR ELECTRICE ȘI FORMAREA CURENȚILOR ELECTRICI - EFECTE GENERALE 223
LEGEA SIMILITUDINII - LEGEA POLARITÃȚII ȘI APLICAREA LOR LA CULORI - DIFERENȚA DE POTENȚIAL 225
INFLUENȚA SEPARÃRII UNDELOR CULORILOR SPECTRULUI ASUPRA CURENȚILOR ȘI CORPURILOR 226
CULORI CALDE ȘI CULORI RECI 228
INFLUENȚA CULORILOR ȘI A SEMNULUI SARCINII LOR ELECTRICE ASUPRA TEMPERATURII 230
INFLUENȚA TEMPERATURII ASUPRA CULORILOR 231
INFLUENTA UNDELOR CALORIFICE ȘI ÎN MOD SPECIAL A DIFERENȚELOR DINTRE ELE ASUPRA STÃRII ELECTROMAGNETICE ȘI A FORMEI CORPURILOR 232
INFLUENȚA PRESIUNII ASUPRA TEMPERATURII ȘI ASUPRA UNDELOR CALORIFICE 233
DALTONISMUL - CAUZE 234
INFLUENȚA FORMELOR ASUPRA UNDELOR CROMATICE 236
INFLUENȚA DEFORMÃRII CORPURILOR ASUPRA CULORILOR SAU EFECTELE PIEZOELECTRICE 236
INFLUENȚELE UNDELOR CROMATICE ASUPRA FORMELOR - LEGÃTURA DINTRE CULORI ȘI DISTANȚÃ ȘI INVERS 237
INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA RADIAȚIEI CULORILOR ȘI MODIFICAREA CÂMPULUI LOR - CONTRIBUȚIA ADUSÃ MECANICII ONDULATORII 239
INFLUENȚA CORPURILOR ASUPRA FORMEI ȘI TEMPERATURII 239
INFLUENȚA FORMELOR, A OPTICII ÎN GENERAL ASUPRA CHIMIEI ANORGANICE ȘI ORGANICE ȘI ASUPRA ELECTROCHIMIEI 240
INFLUENȚA COMPOZIȚIEI CHIMICE A CORPURILOR ȘI A ALIMENTAȚIEI ASUPRA RECEPTIVITÃȚII ȘI RADIAȚIEI UNDELOR CULORILOR - DESPRE PERCEPȚIA VIZUALÃ A CULORILOR 242
PREZENTARE GENERALÃ A INFLUENȚELOR BIOLOGICE ȘI TERAPEUTICE ALE CULORILOR 244
ALTE INFLUENȚE FIZIOLOGICE ALE CULORILOR FOLOSITE ÎNTR-UN CAZ DE CONSTIPAȚIE 245
TRATAREA INCONTINENȚEI URINARE CU AJUTORUL LUMINII COLORATE 246
INFLUENȚA ELECTROCHIMICÃ SAU A CORPURILOR COLORATE ASUPRA MIȘCÃRII BROWNIENE 248
VIZIUNE ASUPRA INFLUENȚELOR CORPURILOR CRISTALIZATE CARE COMPUN MATERIA ȘI ASUPRA CULORILOR 248
OPTOMETRIA CULORILOR 251
ROLUL ECRANELOR COLORATE SAU AL FILTRELOR COLORATE ȘI IMPORTANȚA CORPURILOR COLORATE ASUPRA ABSORBȚIEI SAU REFRACȚIEI UNDELOR 253
INFLUENȚA ECRANELOR COLORATE ASUPRA PUNTELOR ȘI FLORILOR 257
INFLUENȚA SEXULUI FLORILOR ASUPRA MODIFICÃRII CULORII LOR 258
COLORAȚIA STICLEI - EMAILURI - PIETRE GEME - PROPORȚIA CU COMPOZIȚIA ȘI TEMPERATURA 258
DIFERENȚA DE REFRACȚIE A CORPURILOR SOLIDE, LICHIDE, GAZOASE ÎN FUNCȚIE DE COMPOZIȚIA LOR 260
INFLUENȚA CULORII CONȚINÃTORULUI ASUPRA CONȚINUTULUI 264
INFLUENȚA LUMINII ȘI A CULORILOR ASUPRA CORPURILOR METALICE, ASUPRA CORPURILOR ÎN GENERAL ȘI INFLUENȚA CORPURILOR METALICE ASUPRA CULORILOR 265
INFLUENȚA NEGRULUI ASUPRA ABSORBȚIEI GENERALE A UNDELOR ȘI A CULORILOR - VIZIUNE GENERALÃ ASUPRA FORMÃRII HUILEI 266
CORPURI ȘI PRODUSE GENERALE EXTRASE DIN HUILÃ 268
DIN PRODUSELE VOLATILE SE EXTRAGE 268
DIN PRODUSELE VOLATILE SE MAI EXTRAGE ȘI 68
ALTE INFLUENȚE ALE NEGRULUI ASUPRA ABSORBȚIEI CULORILOR 269
INFLUENȚELE ANUMITOR CÃRBUNI ACTIVI 270
INFLUENȚA CULORILOR, A PIETRELOR PREȚIOASE, A MINERALELOR ȘI A MATERIEI ASUPRA CONDENSÃRII CORPUSCULARE A UNDELOR COSMICE - INVERSAREA SERIEI LUI MENDELEEV 271
ACȚIUNEA ȘI EFECTELE GENERALE ALE UNDELOR CULORILOR ASUPRA CORPURILOR 273
INFLUENȚA ȘI ALEGEREA CULORILOR LA DIVERSE LATITUDINI ȘI ÎN CURSUL DIFERITELOR ANOTIMPURI 274
EFECTE ELECTRICE AMPLIFICATOARE SAU REDUCTOARE ALE CULORILOR - UTILIZARE PRACTICÃ ÎN RADIESTEZIE ȘI ÎN CROMOTERAPIE 275
INFLUENȚA CULORILOR ASUPRA RADIAȚIEI CORPURILOR ȘI UTILIZAREA LOR 276
INFLUENȚA INTENSITÃȚII LUMINII ALBE ASUPRA CULORILOR - INFLUENȚE FIZIOLOGICE, PSIHOLOGICE ASUPRA INDIVIZILOR ȘI MASELOR 277
HARTA CULORILOR CONCEPUTÃ DE ROOD 278
INFLUENȚA GENERALÃ A LUMINII ȘI A CULORILOR ASUPRA CORPURILOR 280
OBIECȚII ȘI CONSECINȚE - LEGÃTURI CU FIZICA, FIZIOLOGIA, FILOSOFIA ȘI RELIGIA 286
LEGÃTURA CULORILOR CU METALELE, SOLURILE, ÎNGRÃȘÃMINTELE, PUNTELE 288
INFLUENȚA CULORILOR ASUPRA CÃLIRII METALELOR, ÎNTÃRIRII SAU ÎNMUIERII CORPURILOR 291
INFLUENȚA CULORILOR UNIFORME ASUPRA STÃRII GENERALE ȘI ELECTRICE A CORPURILOR - UN ALT EFECT DE CONTRAST ȘI DE INDUCȚIE 292
REZISTENȚA ANUMITOR „SPECII” DE CULORI LA ACȚIUNEA PRELUNGITÃ A LUMINII ȘI GAZELOR DEZAGREGATOARE 294
INFLUENȚA VITEZEI UNDELOR ȘI A CORPURILOR ASUPRA VIZIBILITÃȚII, ASUPRA COMPUNERII ȘI DESCOMPUNERII UNDELOR COLORATE ȘI EFECTELOR LOR - PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA EFECTELOR REZULTANTE OBȚINUTE PRIN VARIAȚIA COMPOZIȚIEI LUMINII ALBE ȘI A CULORILOR 295
INFLUENȚA CULORILOR LA DISTANȚÃ 300
INFLUENȚA TIMPULUI ASUPRA CULORILOR 300
INFLUENȚA ACIZILOR, SÃRURILOR, BAZELOR ASUPRA CULORILOR 300
AMESTECUL ȘI ECHILIBRUL CULORILOR 300
RAZA VERDE ȘI AURORELE POLARE 302
TABELUL ANALIZELOR SAU ACORDURILOR CORPURILOR SIMPLE CU CULORILE PRIN SINTONIZARE 302
CULORILE SUNT UNDE SPECIFICE? - AU CALITÃȚI PROPRII SAU SUNT UNDE ÎNTREȚINUTE? PREZENTARE GENERALÃ ASUPRA EFECTELOR FASTE SAU NEFASTE 302
INFLUENȚA GENERALÃ ȘI ELECTRICÃ A CORPURILOR 304
INFLUENȚA CULORILOR ASUPRA ATMOSFEREI 305
CULORILE ȘI LITURGHIA 305
CULORILE NATURALE ȘI SIMȚUL ARMONIEI CULORILOR 306
IMPORTANȚA SINTONIZÃRII CULORILOR 307
ROLUL DETECTORILOR COLORAȚI 308
SPECTRUL ARTIFICIAL SAU EFECTUL DE CONSTITUIRE DE ORDIN GENERAL ȘI PARTICULAR 309
VIZIUNE DE ANSAMBLU ASUPRA ANALIZELOR SPECTRALE ALE CORPURILOR SIMPLE 310
PREZENTARE GENERALÃ A INFLUENȚELOR FIZIOLOGICE ALE CULORILOR 311
OBSERVAȚII 318
INFLUENȚA CULORILOR ASUPRA CORPULUI ȘI SPIRITULUI - UNDE NE SITUÃM NOI? 323
CULORILE, DRAPELELE ȘI STINDARDELE 328

AFINITÃȚILE DINTRE CULORI ȘI CELULELE PLANTELOR, ȚESUTURILOR, CORPURILOR VII SAU MOARTE ȘI MICROBI 329
GENERALITÃȚI 329
COLORAREA VITALÃ 332
COLORAREA CELULELOR MOARTE - CLASIFICAREA COLORANȚILOR 332
COLORAREA MICROBIANÃ 333
COLORAREA ȚESUTURILOR VEGETALE 335
DECOLORAREA ȘI DEPIGMENTAREA CELULELOR 335

INFLUENȚELE ȘI DIVERSELE EFECTE ALE UNDELOR ROȘU ȘI INFRAROȘU 336
ROȘUL ȘI RAZELE CALORIFICE 336
SPAȚIUL OCUPAT DE ROȘU 336
ROȘUL ȘI LUMINA 337
ROȘUL ÎN ATMOSFERA JOASÃ 337
MICROBII ȘI ROȘUL 337
ROȘUL ȘI TEMPERATURA 337
ABSORBȚIA ROȘULUI DE CÃTRE CORPURI 338
RAZELE ROȘII ȘI INFRAROȘU ȘI CREȘTEREA PLANTELOR 338
ROȘUL ȘI DIASTAZELE 339
DESCÃRCAREA, DEMAGNETIZAREA CORPURILOR PRIN INTERMEDIUL ROȘULUI 339
OXIGENUL ȘI ROȘUL 339
CUM SÃ DECELÃM RAZELE INFRAROȘU? 340
RAZELE INFRAROȘU ȘI UTILIZAREA LOR 341
ECRANUL SAU STICLA PENTRU UTILIZAREA INFRAROȘIILOR 342
INFRAROȘIILE ȘI FOTOGRAFIA 342
LUMINA ȘI FOSFORESCENȚA OBȚINUTE PRIN IRADIEREA UNUI CORP OBSCUR CU RADIAȚII OBSCURE SAU INFRAROȘU 342
INFLUENȚELE RAZELOR INFRAROȘU CORELAT CU COMPOZIȚIA CORPURILOR 343
RAZELE INFRAROȘU ȘI PLANTELE 343
INFLUENȚELE TERAPEUTICE ALE INFRAROȘIILOR 343

INFLUENȚELE ȘI EFECTELE DIVERSE ALE UNDELOR VIOLETE ȘI ULTRAVIOLETE 344
INFLUENȚA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA ELECTROZILOR ARTIFICIALI SAU NATURALI 344 INFLUENȚA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA ÎNCÃRCÃRII ȘI DESCÃRCÃRII CORPURILOR 345
INFLUENȚA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA DISOCIERII CORPURILOR 347
INFLUENȚA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA TEMPERATURII ȘI FOSFORESCENȚEI 348
SCURTÃ PREZENTARE A INFLUENȚELOR FIZICE ȘI CHIMICE ALE RAZELOR ULTRAVIOLETE 348
RAZELE ULTRAVIOLETE SUNT RAZE CHIMICE? 354
RAZELE ULTRAVIOLETE ȘI PENETRABILITATEA 355
ACȚIUNEA RAZELOR ALBASTRE, VIOLETE ȘI ULTRAVIOLETE ASUPRA CORPURILOR 355
INFLUENȚA RAZELOR VIOLETE ȘI ULTRAVIOLETE ASUPRA MAGNETIZÃRII CORPURILOR 355
INFLUENȚELE BIOLOGICE ALE RAZELOR ULTRAVIOLETE 356
INFLUENȚE GENERALE TERAPEUTICE ALE RAZELOR ULTRAVIOLETE 363
INFLUENȚA ANUMITOR RAZE ULTRAVIOLETE ASUPRA REÎNCÃRCÃRII CORPURILOR 366
INFLUENȚA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA ANIMALELOR 366
INFLUENȚA RAZELOR ULTRAVIOLETE ASUPRA PLANTELOR 368
APLICAȚIE GENERALÃ PRACTICÃ A ULTRAVIOLETELOR 371
CONCLUZII ASUPRA CULORILOR 372

CAPITOLUL III 375

PIETRELE PREȚIOASE 375
ORIGINEA ȘI FORMAREA PIETRELOR PREȚIOASE 375
INFLUENȚA LUMINII, CULORILOR, CÃLDURII ȘI ELECTRICITÃȚII ASUPRA PIETRELOR PREȚIOASE 382
INFLUENȚA FORMELOR PIETRELOR PREȚIOASE 384
PIETRELE PREȚIOASE ȘI PARTICULARITÃȚILE LOR 385
MODALITÃȚI DE RECUNOAȘTERE A PIETRELE PREȚIOASE DIN ACEEAȘI FAMILIE 393
PREZENTARE ISTORICÃ A PIETRELOR PREȚIOASE, A CORESPONDENȚELOR ȘI SIMBOLURILOR LOR 393
LUNGIMILE DE UNDÃ ALE PIETRELOR PREȚIOASE ÎN VEDEREA PRODUCERII DE EFECTE CORESPONDENTE 401
MODUL DE FOLOSIRE A PIETRELOR PREȚIOASE ÎN TERAPIE 401
CARACTERISTICILE GENERALE ALE PIETRELOR PREȚIOASE 406
CUM ERAU UTILIZATE PIETRELE PREȚIOASE PE POST DE MEDICAMENT ÎN ANTICHITATE? 410
CUM ACȚIONEAZÃ PIETRELE PREȚIOASE? 410
EFECTELE FAVORABILE SAU NEFAVORABILE ALE PIETRELOR PREȚIOASE 411
MODALITÃȚI DE SINTONIZARE A PIETRELOR PREȚIOASE CU UN ANUMIT CORP 411
INFLUENȚA PIETRELOR PREȚIOASE ASUPRA SPIRITULUI 412
CONCLUZII 413

CAPITOLUL IV
MIROSURILE ȘI PARFUMURILE 415

I - MIROSURILE, PARFUMURILE ȘI FIZICA 415
CE SUNT MIROSURILE? FIZICA ȘI FIZIOLOGIA MIROSURILOR 415
SPECTRUL MIROSURILOR 416
COMPOZIȚIA CORPUSCULARÃ ȘI ONDULATORIE A MIROSURILOR 417
COMPOZIȚIA CHIMICÃ A PARFUMURILOR 419
CALITÃȚILE PARTICULARE ALE PARFUMURILOR 421
ÎNTREAGA NATURÃ ESTE PARFUMATÃ 422
MIROSUL SFINȚENIEI 425
UNDELE MIROSURILOR ȘI UNDELE CULORILOR 427
ACORDUL UNIVERSAL FIZICA ÎN AJUTORUL MEDICINII 427
UNDELE MIROSURILOR, UNDELE SONORE ȘI UNDELE CULORILOR 430
GAMA MUZICALÃ ȘI CORESPONDENȚA MIROSURILOR, CONFORM LUI PIESSE 431
PARFUMURI CALDE ȘI PARFUMURI RECI 433
MIROSURILE ȘI GUSTURILE 434
LUMINA ȘI PARFUMURILE 434
MIROSURILE ȘI UNDELE ELECTRICE 438
INFLUENȚELE CULORILOR ASUPRA CONDENSÃRII MIROSURILOR 441
CONȚINE MATERIA, ÎN GENERAL, UNDELE TUTUROR PARFUMURILOR? 441
DIFERENȚE DE EFECT ÎNTRE ESENȚELE ARTIFICIALE ȘI ESENȚELE NATURALE 444

II - MIROSURILE ȘI PARFUMURILE ȘI FIZIOLOGIA VEGETALÃ ÎN GENERAL 445
CONDENSAREA PARFUMURILOR ÎN CELULELE PLANTELOR 445
INFLUENȚA ALTOIRII ASUPRA CALITÃȚII PARFUMURILOR 447
INFLUENȚELE ÎNGRÃȘÃMINTELOR ȘI SÃRURILOR MINERALE ASUPRA SOLULUI ȘI PARFUMURILOR PLANTELOR 447
VARIAȚIA MIROSURILOR ÎN CURSUL ZILEI ȘI AL NOPȚII 448
SIMPATIE ȘI ANTIPATIE - ACORD SAU DEZACORD ELECTROMAGNETIC ÎNTRE PLANTELE AROMATICE 449
ACORDUL SAU DEZACORDUL DINTRE UNDELE CORPURILOR PLANTELOR ȘI ANIMALELOR 450
EMITEREA ȘI RECEPTAREA MIROSURILOR 451
PROCEDEE DE EXTRACȚIE A PARFUMURILOR DIN FLORI 453

III - MIROSURILE ȘI PARFUMURILE ȘI INFLUENȚELE LOR FIZIOLOGICE 455
PREZENTARE GENERALÃ A EFECTELOR ORGANICE ALE MIROSURILOR ȘI PARFUMURILOR 455
MIROSUL SPECIFIC AL FIECÃRUI CORP 456
PROPRIETÃȚILE CRISTALELOR ESENȚELOR AROMATICE 457
EFECTELE MIROSURILOR DE LA DISTANȚÃ ASUPRA ANIMALELOR 458
ALEGEREA PARFUMURILOR - ARTA ȘI ȘTIINȚA PARFUMURILOR 459
CÂTEVA EFECTE SPECIFICE ALE MIROSURILOR 460
MIROSURILE NE INFORMEAZÃ DESPRE CALITATEA CORPURILOR ȘI ALIMENTELOR 461
DIFERENȚA DE PERCEPȚIE LA BÃRBAȚI ȘI FEMEI ȘI ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTÃ 462
EFECTELE POLARE ALE MIROSURILOR 463
EFECTELE DE SATURAȚIE - EXCESUL DE PARFUM MIROASE URÂT 464
EFECTELE GENERALE ALE MIROSURILOR ARTIFICIALE COMPARATE CU CELE ALE ALTOR CORPURI - IMPORTANTA ROLULUI MEDICULUI 464
EFECTELE FIZIOLOGICE PRIN INJECTARE DE MIROSURI SAU PARFUMURI 466

IV - PARFUMURILE ȘI MEDICINA 467
PREZENTARE ISTORICÃ 467
FARMACOPEEA ANTICÃ 470
CLASIFICAREA MIROSURILOR 472

ACȚIUNEA ANUMITOR ESENȚE AROMATE ASUPRA MICROBILOR 476
ACȚIUNILE ESENȚEI DE LÃMÂIE ȘI ALE ALTOR ESENȚE ÎN STARE GAZOASÃ ASUPRA CULTURILOR MICROBIENE 476
ACȚIUNILE ANUMITOR VAPORI DE ESENȚE ASUPRA PNEUMOCOCULUI 477
ACȚIUNEA ANUMITOR VAPORI DE ESENȚE ASUPRA STREPTOCOCULUI HEMOLITIC 477
ACȚIUNEA VAPORILOR DE ESENȚE ASUPRA STAFILOCOCULUI AURIU 477
ACȚIUNEA VAPORILOR DE ESENȚÃ ASUPRA BACILULUI LUI EBERTH (TIFOID) 477
ACȚIUNEA VAPORILOR DE ESENȚÃ ASUPRA BACILULUI PARATIFIC A 478
ACȚIUNEA VAPORILOR DE ESENȚÃ ASUPRA BACILULUI PARATIFIC B 478
ACȚIUNEA VAPORILOR DE ESENȚE ASUPRA COLIBACILULUI 478
ACȚIUNEA VAPORILOR DE ESENȚE ASUPRA BACILULUI DIFTERIC 478
ACȚIUNEA VAPORILOR DE ESENȚE ASUPRA BACILULUI TUBERCULOZEI 478
ACȚIUNILE ESENȚEI DE PIN ASUPRA A DIFERIȚI BACILI 479
ACȚIUNEA ESENȚELOR DE MENTÃ ȘI MENTOL ASUPRA BACILULUI TUBERCULOZEI UMANE 480
ACȚIUNEA ESENȚEI DE TEREBENTINÃ ȘI A ALTOR ANTISEPTICE 480
ACȚIUNEA VAPORILOR DE LAVANDÃ ȘI LAVANDIN ASUPRA A DIFERIȚI MICROBI 481
PANSAMENT ANTISEPTIC CU ESENȚE PARFUMATE 481
PANSAMENT ANTISEPTIC ȘI IGIENA GURII CU AJUTORUL ESENȚELOR 482
ACȚIUNEA ESENȚELOR DE PARFUMURI ASUPRA BACTERIILOR DIN MEDIU - DEZINFECȚIE SAU APÃRARE ORGANICÃ PRIN ACȚIUNE ASUPRA MEDIULUI 482
VEHICULE SAU MODALITÃȚI DE ACȚIUNE ALE PARFUMURILOR 483
ACȚIUNEA ESENȚELOR ȘI PARFUMURILOR PRIN INTERMEDIUL LICHIORURILOR ȘI BÃUTURILOR AROMATICE 484
FITOTERAPIE 485
ALTE EFECTE PRODUSE DE PLANTELE AROMATICE 488
ÎMBÃLSÃMAREA CORPURILOR CU AJUTORUL PARFUMURILOR 492
INFLUENȚA TULBURÃRILE PATOLOGICE ASUPRA MIROSURILOR 493
TOXICITATEA PARFUMURILOR 493
INFLUENȚA SPECIILOR, FORMELOR, DOZELOR 494
INFLUENȚELE PSIHICE ALE PARFUMURILOR 497
INFLUENȚE ALE UNDELOR MIROSURILOR ȘI GUSTURILOR CORELAT CU PLANETELE 498
VERIFICAREA EFECTELOR DE OBȚINUT ȘI RADIESTEZIA 500
INFLUENȚE DATORATE FOLOSIRII EXAGERATE A PARFUMURILOR 501
INFLUENȚA SPIRITULUI ASUPRA EFECTULUI PARFUMURILOR SAU LITERATURA ȘI PARFUMURILE 502
CONCLUZIE 503

CAPITOLUL V 505

GUSTURILE 505
GENERALITÃȚI 505
DIVERSE INFLUENȚE ALE CORPURILOR NATURALE, MÃCINATE SAU DISTILATE, ASUPRA GUSTULUI 506
INFLUENȚA RECIPIENTULUI, FORMEI ȘI CULORII SALE ASUPRA UNDELOR GUSTATIVE 507
INFLUENȚELE COMBUSTIBILULUI, LEMNULUI, PIVNIȚEI ASUPRA CALITÃȚII CONIACULUI 508
INFLUENȚE ALE FERMENȚILOR NATURALI ȘI ALE FERMENȚILOR ARTIFICIALI ASUPRA ALIMENTAȚIEI 508
INFLUENȚELE CÂMPULUI CORPURILOR ASUPRA GUSTULUI ȘI ASUPRA CALITÃȚII CORPURILOR CONSUMATE 510
INFLUENȚELE ASTRONOMICE ȘI COSMICE ASUPRA UNDELOR GUSTATIVE - APLICAREA LEGII LUI NEWTON 510
INFLUENȚELE COMPOZIȚIEI CORPURILOR ASUPRA GUSTURILOR 511
INFLUENȚELE COMPOZIȚIEI SOLULUI ASUPRA GUSTURILOR PLANTELOR 512
INFLUENȚELE ORIENTÃRII SOLULUI ȘI A FORMEI TERENULUI ASUPRA GUSTURILOR 512
INFLUENȚELE LICHIDELOR ȘI SOLIDELOR ÎNTRE ELE 513
LEGÃTURI ȘI INFLUENȚE ALE ALIMENTELOR ARTIFICIALE ȘI ALE ALIMENTELOR NATURALE 514
INFLUENȚA TRANSFORMÃRII ELECTROCHIMICE A CORPURILOR ASUPRA GUSTURILOR 516
RELAȚIA CULORILOR CU GUSTURILE 517
ALTE CLASIFICÃRI ALE GUSTURILOR ȘI EFECTELOR LOR FIZIOLOGICE 517
INFLUENȚELE PÃRȚILOR PUNTELOR ASUPRA GUSTURILOR 518
RELAȚIA UNDELOR CULORILOR CU UNDELE GUSTURILOR 519
CONCLUZIE 520
CONCLUZII LA ACEST VOLUM 521

Fragment:

Pentru a explica reflexia și refracția razelor luminoase, Newton, în tratatul său despre lumină, presupunea că lumina, precum corpurile, era compusă din corpusculi, cu putere de atracție și respingere, conform compoziției și specificului culorii lor.
Corpurile și gazele au un indice de refracție diferit, în funcție de densitatea și compoziția lor. În radiestezie este utilă cunoașterea acestui indice de refracție a undelor electromagnetice invizibile, pentru a evita erorile în cursul cercetării corpurilor aflate în pământ, ale căror radiații străbat diverse straturi geologice. De asemenea, refracție există și în spațiu, între astre. În lichide acest efect este foarte vizibil, de exemplu atunci când introducem un băț într-o apă liniștită și limpede sau o lingură într-un pahar cu apă și când diferența de densitate dintre cele două fluide (aerul și apa), dintre câmpurile lor electromagnetice separate, modifică sensul direcției undelor, având ca rezultat nu o imagine dreaptă, ci o imagine frântă a bățului.
De exemplu, când privim un corp printr-un pahar umplut cu apă, care îi mărește sau micșorează forma, imaginea electromagnetică este modificată într-o manieră corespondentă, În general, când o rază luminoasă sau electromagnetică trece dintr-un mediu în altul, pare că se frânge; atunci spunem că la trecerea dintr-un câmp în altul imaginea electromagnetică a unui corp este deformată.
Regăsim aici ideea de deformare a corpurilor în stare statică, explicată atunci când ne-am referit la teoria despre viteză a lui Einstein (vol. II, cap. IV) și pe care noi o atribuim diferenței dintre câmpurile electromagnetice.
Indicii de refracție variază, așa cum am spus anterior, cu densitatea și compoziția mediului, a gazului sau a lichidului, cu masa, temperatura, culoarea, presiunea, adică cu câmpul electromagnetic, cu semnul încărcăturii electrice, cu rezistența.
Indicele de refracție pentru diferite gaze și lichide este publicat în Anuarul Astronomic, care poate fi consultat la nevoie, pentru a nu extinde prea mult acest paragraf.
Atunci când examinăm indicii de refracție ai oricăror corpuri, înțelegem încă o dată influența specifică a stării corpurilor asupra radiației undelor și în consecință asupra deformării spectrelor și imaginilor electromagnetice ale corpurilor, asupra rezonanței lor.
Corpurile care au formă de lentile bombate, cu una sau două fețe concave, dau efecte divergente.
Refracția undelor luminoase precum și a undelor electromagnetice se poate obține în laborator sau pe cale naturală prin intermediul unui corp cu suprafețe plane neparalele, printr-o prismă.
Dacă o rază luminoasă trece printr-o prismă cu baza în sus, atunci lumina albă este refractată, dispersată, descompusă în ordinea următoare: roșu aprins, portocaliu, galben pal, verde, albastru-verzui, albastru, indigo, violet. Aceste culori principale nu sunt complet separate, ci sunt unite una cu alta prin culori, unde intermediare; altfel spus, trec gradat în culoarea următoare.
Dacă prisma este ținută cu baza în jos, succesiunea acestor culori este inversată.
Așadar, dimensiunea corpurilor colorate, a pietrelor prețioase are drept efect etalarea radiației lor luminoase sau colorate și refracția razelor receptate din exterior (de exemplu diamantul, pietre divers colorate); și de a genera asupra corpurilor către care aceste raze sunt proiectate sau care le primesc, influențe specifice, favorabile sau nefavorabile, precum și asupra corpurilor care le transportă.
Radiestezia permite verificarea cu mare ușurință a acestor efecte.
Formele complementare, adică două prisme sau două forme prismatice inversate una față de alta, care receptează o rază luminoasă, nu o descompun la final, ci o recompun și transformă undele colorate complementare în lumină albă. Dozarea proporțională a acestor unde complementare a fost detaliat studiată de către Newton și descrisă în lucrarea sa „Optica”.

Preț
Preț 53.00 RON
Discount
Discount 5 %
Preț final
Preț final 50.35 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8742-13-7
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 536
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 14.5 x 20.5
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8742-13-7
Traducerea
Traducerea Lorena Popescu
Greutate
Greutate 0.59 kg.
Publicat online
2018-05-09
Afișat de
22544 ori
Apreciere
Recomandări:
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș