Lumea fascinantă a vibrațiilor - vol. 5

Autor:
Editura:
Editura:
Ganesha

prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești feluritele energii mai mult sau mai puțin tainice

Cancerul, cauza lui, tulburări și boli care îl preced, detecție, analize, protecție, influența curenților telurici și radioactivi
Lumea fascinantă a vibrațiilor - vol. 5: prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești feluritele energii mai mult sau mai puțin tainice

42.00 39.90 RON (Stoc 0)

Detalii:

PREFAȚA DOCTORULUI FOUVEAU DE COURMELLES LA PRIMA EDIȚIE APÃRUTÃ ÎN 1936

Cartea comandantului Chrétien este o carte de biologie,

prin urmare este o lucrare care ne vorbește despre manifestările

vieții, manifestări atât de variabile în ceea ce privește forma,

intensitatea și chiar dezordinea, uneori chiar anarhia, mai ales

atunci când este vorba despre cancer.

Comandantul Chrétien a studiat mult și a observat mult.

Problema cancerului, atât de tulburătoare, atât de pasionantă

și pe care doar timpul o poate elucida, a determinat apariția

unui număr considerabil de cărți, articole, comunicări, remedii

numeroase și variate. Originea ei rămâne încă necunoscută. Ș;i

chiar dacă ar fi cunoscută, ea nu ar putea fi decât multiplă, având

în vedere formele atât de diverse ale acestei teribile maladii

proliferante; chiar și atunci ne-am afla și am rămâne în continuare

în dificultate de a o trata, căci trupurile oamenilor sunt atât de

diferite, atât de variabile în reacțiile lor!

Atât eu, cât și alți radiologi, am creat tratamente

neconvenționale; în ceea ce mă privește, nemaiexercitând

profesia medicală, opinia mea este total dezinteresată.

Cercetările autorului acestei cărți sunt așadar foarte

interesante; ele sunt, am putea spune, o piatră de temelie la

edificiul lucrărilor de biologie referitoare la cancer. Ele nu au și

5

nici nu ar putea avea pretenția de a oferi soluții definitive. Viața

este esențialmente relativă. Ș;tiința nu poate progresa decât prin

însăși variațiile ei, prin mersul ei ezitant, bâjbâind în misterele

naturii; în elaborarea metodelor ei, respingerea erorilor este

adeseori mai dificilă decât cucerirea unui atom de adevăr.

Acest preambul mi se pare necesar: pentru a justifica faptul

că prefața acestei lucrări a fost elaborată de un medic, pentru a-i

lăsa în același timp autorului responsabilitatea afirmațiilor lui,

pentru a ajuta la difuzarea ideilor raționale, pentru a-l încuraja

să continue să caute mereu, pentru a antrena și alți cercetători,

cuceriți de ideile sale, să urmărească să le verifice, să le distrugă

poate, să le coroboreze, total sau parțial. O carte bună, așa cum

consider că este cartea de față, a trezit vocații, idei, intuiții.

Pentru aceasta este necesar să avem bună-credință și modestie,

căciErrare Humanum est perseverare diabolicum.

Cercetările asupra radioactivității și derivatele lor, mai întâi

sub acest nume, apoi sub noua denumire, cu cercetători precum

Niepce, de Saint Victor, Gustave le Bon, Branly, Becquerel, soții

Curie, Jean Perrin și alții, au bulversat fizica: fiecare dintre ei a

mai smuls un secret sau un fragment dintr-un secret. Încă din

1893, Branly semnalase existența bismutului radioactiv și din

1888 extinsese domeniul undelor hertziene și descoperise radio-conductorul, baza Telegrafiei Fără Fir (T.F.F.), după cum scria Marconi.

Ș;i iată că apar noile unde, odată cu afirmarea radiesteziei,

o știință veche, antică și în același timp nouă, am putea spune,

dar care este încă neorganizată, nesistematizată și care are mare

nevoie să fie reglementată, căci este deja populată de șarlatani,

pe care toți oamenii cinstiți care se ocupă de acest domeniu țin

să-i demaște, să-i elimine. În ceea ce mă privește, am declarat,

cu ocazia alegerii mele ca președinte al societății „Prietenii

Radiesteziei”, că doresc să investesc în acest domeniu toată

energia și toate forțele mele, pentru a obține progrese reale în

această antică artă a izvorarilor, fără medicină ilegală și fără

șarlatanie și pentru ca ea să devină cât se poate de științifică și de onestă.

Repet faptul că nimic nu este absolut, în niciuna dintre

științele omenești, nici chiar în matematică. Simțurile noastre

sunt încă înșelătoare, facultățile noastre sunt supuse greșelii,

interpretăm totul mai mult sau mai puțin corect. Astfel, razele

X, care au efecte vizibile și care păreau astfel a priorisigure, au

provocat „erori ale radiologiei”, care ar trebui să fie numite „erori ale radiologilor”.

Aici domnul Chrétien ne vorbește într-un mod pertinent

despre radiestezie, o știință pe cât de utilă, pe atât de puțin

utilizată. Nici aici, nimic nu este absolut, căci nimic nu este absolut

în medicină. Nu există panacee, avem nevoie de toate terapiile, de

toate procedeele de examinare și chiar și în această situație ele

sunt încă, uneori, insuficiente. Există deci așa-numitele erori ale

radiesteziștilor, uneori exagerate, amplificate de adversarii lor și

datorate unor radiesteziști pe care i-aș numi „de ocazie” sau a

unor șarlatani. Domnul Chrétien cere dealtfel ca această știință

să fie sistematizată și reglementată.

Comparând puțin pendulurile, baghetele, razele X, radiațiile

în general, în calitatea mea de radiolog de formație, de decan

(dacă nu ca vârstă, cel puțin ca experiență) al cromoterapeuților,

al helioterapeuților și al radiologilor terapeuți, îi acord

radiesteziei un loc de seamă, un loc legitim, cred eu, dar o vreau

reglementată, cer ca ea să fie etalonată și standardizată. Altfel

spus, este necesar ca metodele noastre disparate de acum să fie

unificate și sistematizate.

Ș;tiu, s-a spus adeseori că aici ar fi vorba de un fel de

dar, de clarviziune, de intuiție, lucru care este negat de mulți

radiesteziști și nu dintre cei mai neînsemnați, care au scris și au

repetat mereu că toți oamenii, fie ei, medici sau persoane străine

de arta medicală pot fi radiesteziști. Prefer această afirmație și aș

dori ca radiestezia să devină o știință accesibilă tuturor, care să

ne poată aduce cele mai mari servicii, ceea ce nu împiedică deloc

intervenția calităților personale.

Conștiincios și documentat (pe cât posibil de documentat,

în maldărul de publicații actuale), punând la contribuție fizica,

chimia, biologia, domnul Chrétien aduce în cartea sa un ansamblu

de cunoștințe care, cred și repet, vor ajuta cercetătorii în aceste

domenii noi să facă progrese. Le urez multă grație, atât lui, cât

și viitorului științei și profilaxiei bolilor mortale, în special a

cancerului . care, am spus și o repetăm din nou și din nou, dacă

este depistat din timp, poate fi vindecat.

Numai timpul o poate dovedi, timpul consacrat vindecării.

Este necesară proba timpului. Să lucrăm. Să așteptăm. Să dovedim.

Să căutăm. Să găsim!

Doctor FOUVEAU DE COURMELLES

Licențiat în Ș;tiințe fizice și naturale,

Laureat al Academiei de Ș;tiințe și al Academiei de Medicină,

Președinte al Asociației „Prietenii Radiesteziei”

INTRODUCERE

De la publicarea primei ediții a acestei lucrări, în 1936, au

fost realizate mari progrese. Radiestezia s-a dezvoltat considerabil

atât în Franța, cât și în străinătate, în toate mediile populare, în

anumite facultăți, în grupurile de studenți ai Ș;colii Normale și ai

Politehnicii, în mediile medicale și faramceutice, în numeroase

laboratoare de cercetări și analize. Personalități marcante din

toate țările, precum și specialiști din cele mai variate domenii

practică această știință a undelor ce folosește ca intermediar

trupul uman, patronează societăți, scriu în reviste specializate.

Pe scurt, după cum prevăzusem, radiestezia a fost popularizată și

în același timp a devenit științifică, în ciuda tuturor sarcasmelor, a

tuturor polemicilor, a tuturor criticilor care constituie mijloacele

de subzistență ale anumitor persoane, care vorbesc despre toate

fără a avea uneori nici cele mai elementare noțiuni despre anumite

lucruri, pe care consideră că le-au aruncat pentru totdeauna în

abisul uitării sau că le-au distrus doar pentru că le-au împroșcat

cu veninul lor și le-au acoperit cu epitetele lor răutăcioase.

Ș;tiințele în perpetuă evoluție și mai ales științele undelor

sunt în mod clar obiective, iar negația subiectivă nu anulează nici

experiențele, nici rezultatele, nici faptele. Ea nu face decât să-l

mențină pe autorul ei într-un conservatorism exagerat, la care se

adaugă cel mai adesea anumite avantaje personale, uneori chiar

foarte mari, sau ale cărui idei, legate de un anumit orgoliu sau

personalitate, sunt fixate asupra unui subiect pe care nu dorește

să-l vadă modificat. Dar progresul și descoperirile sunt mai

puternice decât toate rezistențele, oricare ar fi locul ocupat de

delator sau de opozant în ierarhia socială și de aceea radiestezia

își ocupă gradat locul printre științele experimentale, în ciuda

rezistențelor și contradicțiilor.

Am adus în primul rând un omagiu radiesteziei pentru că

fără ea nu am fi făcut, cu siguranță, aceste descoperiri, din care

nu am publicat decât o parte (care nu este lipsită de importanță).

În ceea ce privește subiectul pe care îl vom prezenta din

nou, într-un mod mult mai complet și mai precis, putem spune că

prima ediție, epuizată deja demult, referitoare la cauza cancerului

și a tulburărilor precanceroase, a avut un succes considerabil,

atât în Franța, cât și în străinătate. Din toate părțile adevărul

descoperirilor noastre a fost verificat pe oameni, animale și

plante. Unii, cum ar fi doctorul Peyré de la Paris și Bagnoles-de-l’Orne, au fost veritabili „apostoli”.

Peste tot, în fiecare zi, apare evident faptul că bolnavii de cancer și cei care prezintă tulburări

precanceroase sunt plasați deasupra unor curenți care au fost

ulterior numiți nociviși pe care noi i-am numit telurici sau radioactivi.

Doctorul Fouveau de Courmelles, acest mare specialist

în domeniul undelor scurte, avea dreptate atunci când scria că

ideile noastre, mai exact datele oferite de noi urmau să antreneze

și alți cercetători în verificarea și controlarea lor, în ansamblu

sau parțial. Ele au fost verificate și coroborate în totalitate. Nu s-a

găsit decât o singură persoană care să ne contrazică, o persoană

care la vremea aceea prezida orientarea științelor și în special a

fizicii. „Am parcurs lucrarea dvs - ne-a spus această persoană -și

la început am considerat că datele oferite în ea sunt exacte, dar

când am văzut într-un pasaj că mijloacele practice cele mai simple

pentru decelarea acestor unde sunt mijloacele radiestezice, am

închis cartea dvs și am considerat că totul este fals.”Iată ce fel de

Maeștri prezidează progresul științific și științele experimentale!

Să nu fim deci surprinși dacă suntem întârziați în numeroase aspecte!

Din fericire, această nouă știință s-a bucurat încă de la

începuturile ei și se bucură în continuare de prețioasa încurajare

a unei mulțimi de savanți binecunoscuți, care încă de la început,

nu s-au temut să-și asocieze numele cu cele ale unor cercetători

modești și printre ei îi putem aminti, printre alții, pe Eduard

Branly, de la Institut; George Claude, de la Academia de Ș;tiințe;

Deslandres, de la aceeași Academie; doctorul Meillère, fost

președinte al Academiei de Medicină; d’Arsonval etc. Ș;tim cât

de împărțite erau părerile cercetătorilor în privința influențelor

curenților asupra trupului omenesc. Dar faptele au triumfat

asupra ideilor fixe și au dat dreptate viziunii savanților mai sus

menționați și tuturor celor care se interesează de această știință,

de la cei care profesează sau sunt absolvenți ai Înaltelor Ș;coli

Ș;tiințifice și până la cei mai umili cercetători.

Această nouă ediție diferă în mod considerabil de prima: ea

conține și o expunere histologică mult mai completă și chiar un

rezumat al influențelor ce se exercită asupra celulelor: lumină,

radiații ultraviolete, radiații infraroșii, corpuri radioactive, curenți

electrici, curenți telurici, precum și influențele substanțelor ce

acționează în interiorul celulelor, asupra receptivității acestora,

trupul și celulele sale fiind considerate mai ales din punct de vedere electric.

În ceea ce privește cancerul, am rezumat ansamblul

observațiilor făcute până la această dată, extrase din câteva sute

de memorii. Acest rezumat este așadar o actualizare a acestei importante probleme.

Această ediție conține de asemenea prezentarea unui

circuit protector foarte bun, foarte eficient, care a fost probat ani

de zile în toate țările și ale cărui efecte sunt, am putea, spune,

instantanee atunci când este instalat într-un mod corect, ținând

cont de particularitățile fiecărui caz.

În sfârșit, cartea de față cuprinde în plus rezultatele celor

mai recente cercetări ale autorului referitoare la receptivitatea

celulelor, la tulburările generate de curenții exteriori, de excesul

sau de deficitul coloidal. În urma acestor constatări a rezultat

o nouă terapeutică, din ce în ce mai mult utilizată de corpul

medical, care a obținut deja mii de vindecări în cazul unor boli

așa zis cronice și al tulburărilor precanceroase sau canceroase,

ce persistau în ciuda multiplelor tratamente ce fuseseră aplicate

anterior și care erau, atât unele, cât și celelalte, la fel de ineficiente.

Întrucât această lucrare nu este destinată publicității comerciale,

nu am citat cazuri de vindecări, nici chiar pe cele mai importante.

Practicienii vor putea aprecia rezultatele acestei metode noi doar

în urma realizării unui tratament, oricare ar fi cazul tratat.

Dacă a preveni înseamnă deja a vindeca, putem spune cu

toată certitudinea că cele 60.000 persoane care mor în fiecare

an de cancer în Franța și toate persoanele care prezintă multiple

tulburări precanceroase vor putea fi prevenite cu ajutorul analizei

unor corpuri-martor și a verificării locurilor de staționare

îndelungată, care constituie o cauză a acestor tulburări; ele se vor

putea proteja prin îndepărtarea cauzei tulburărilor sau printr-o

protecție împotriva acestei cauze și cu ajutorul unor îngrijiri

adecvate oferite de un medic calificat.

Insistăm încă o dată asupra necesității soluționării acestei

grave probleme și a organizării unor cursuri în facultăți, pentru

formarea unui cât mai mare număr de medici și asistenți

medicali calificați. În caz contrar, bolnavii, care nu au putut

fi niciodată vindecați și a căror stare nu a putut fi nici măcar

ameliorată, în ciuda celor mai atente îngrijiri ale medicilor, se

vor duce să ceară ajutorul unuia dintre numeroșii radiesteziști

medicali competenți, care nu cunosc vocabularul medical (care

se mărește pe zi ce trece pentru a spune același lucru) și care

totuși, în majoritatea cazurilor, îi vor vindeca. Acești vindecători

nu trebuiesc criticați și cu atât mai puțin urmăriți și condamnați,

căci responsabilitatea este a celor care conduc și care au drept

misiune controlarea faptelor, dezvoltarea și organizarea științelor.

Cauza cancerului merită cel puțin această verificare, iar dacă ea

se dovedește a fi exactă, la fel ca și modalitățile de depistare,

protecție și analiză, atunci ele merită din plin să fie adoptate, iar

folosirea lor autorizată legal de cadre medicale calificate.

Henri Chrétien

Cuprins:

CUPRINS

PREFAȚA DOCTORULUI FOUVEAU DE COURMELLES 5

INTRODUCERE 9

CAPITOLUL I - PRIMELE CONSTATÃRI Ș;I DESCOPERIRI 14

I. CÂTEVA CAZURI DE BOLI GRAVE 14

II. CANCERUL Ș;I CAUZA LUI – PRIMELE CONSTATÃRI

CÂTEVA CAZURI DIVERSE 19

CANCERUL LA PLANTE Ș;I ANIMALE 23

CAUZE ALE TULBURÃRILOR PRECANCEROASE Ș;I CANCEROASE 23

PRIMUL SISTEM PROTECTOR 24

CAPITOLUL II - CELULA 25

COMPOZIȚIA CELULELOR 28

DIVIZIUNEA ELECTROMAGNETICÃ A CELULEI Ș;I FUNCȚIONAREA EI 33

RADIAȚIILE ELECTRICE ALE TRUPULUI 37

CREȘ;TEREA NORMALÃ A CELULELOR 38

SPECIFICITATEA CELULELOR 41

CELULELE LIMFATICE 41

CELULELE GLANDELOR 42

DEPLASAREA CELULELOR 42

TULBURÃRI UMORALE Ș;I CELULARE APÃRUTE ÎN URMA UNOR INFLUENȚE DIVERSE 43

DIVERSE INFLUENȚE ASUPRA Ș;OCURILOR Ș;I MODIFICÃRILE CELULARE 55

INFLUENȚE ALE ACIZILOR Ș;I BAZELOR ASUPRA UMORILOR 59

SUBSTANȚE FUNDAMENTALE CARE INTRÃ ÎN COMPOZIȚIA CELULELOR 61

PERIODICITATEA Ș;I CONTAGIUNEA CELULARÃ 63

INFLUENȚA MITOGENETICÃ A CELULELOR LA DISTANȚÃ. FENOMENE DE INDUCȚIE 64

INDUCȚIA Ș;I ORIENTAREA CELULELOR SUB INFLUENȚA UNUI CÂMP INDUCTOR 72

CELULELE ELECTROMAGNETICE Ș;I COERORUL LUI BRANLY 72

INFLUENȚE ALE CORPURILOR RADIOACTIVE ASUPRA CELULELOR 74

ECHILIBRU Ș;I DEZECHILIBRU CELULAR. ACȚIUNEA SUBSTANȚELOR SOLUBILE 75

INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA CELULELOR 77

INFLUENȚA ULTRASUNETELOR 82

REZUMATUL INFORMAȚIILOR DESPRE CELULÃ Ș;I COMPONENTELE EI, VIAȚA Ș;I TULBURÃRILE CELULARE, SUPERIORITATEA LABORATORULUI CELULAR ASUPRA LABORATORULUI Ș;TIINȚIFIC 87

VARIAȚIA RECEPTIVITÃȚII CELULELOR ODATÃ CU VÂRSTA 90

CELULELE MOBILE. LEUCOCITELE 91

EREDITATE 93

CONCLUZIE 97

CAPITOLUL III PREZENTARE GENERALÃ A CURENȚILOR ELECTROCELULARI Ș;I ELECTRICI CARE ACȚIONEAZÃ ASUPRA TRUPULUI Ș;I A ORGANELOR SALE 98

INIMA Ș;I CURENȚII EI. INFLUENȚELE INTERNE Ș;I EXTERNE 103

INFLUENȚELE CURENȚILOR ASUPRA CELULELOR EPITELIALE 106

INFLUENȚA CURENȚILOR ASUPRA GLANDELOR 107

INFLUENȚA CURENȚILOR ASUPRA CENTRILOR NERVOȘ;I Ș;I A CREIERULUI 109

ALTE PREZENTÃRI SUCCINTE ALE UNOR LUCRÃRI APARȚINÂND UNOR DIVERȘ;I FIZIOLOGI.

RELAȚIILE DINTRE VISCERE Ș;I CELULELE EPIDERMICE 111

CURENȚII EPIDERMICI Ș;I CURENȚII GLANDULARI 122

INFLUENȚA INERVAȚIEI FICATULUI ASUPRA FORMÃRII ZAHÃRULUI 123

CURENȚI ELECTRICI AI MUȘ;CHILOR Ș;I RAPORTURILE LOR CU CURENȚII DE ÎNALTÃ FRECVENȚÃ 124

FORȚA ELECTROMOTOARE DEZVOLTATÃ DE OM ÎN CONTACT CU UN CONDUCTOR ELECTRIC 125

DIFERENȚELE DE ACȚIUNE ALE POLILOR ASUPRA TRUPULUI 125

ALTE ACȚIUNI ALE CURENȚILOR CONTINUI Ș;I DE ÎNALTÃ FRECVENȚÃ ASUPRA CORPURILOR ORGANIZATE ÎN CELULE 127

INFLUENȚELE SARCINILOR NEGATIVE Ș;I A SARCINILOR POZITIVE ASUPRA TRUPULUI 130

RECEPTIVITATEA TRUPULUI 134

RADIAȚIA ELECTRICÃ A OCHILOR 134

INFLUENȚELE UNDELOR RADIO 134

TULBURÃRI PATOLOGICE PREBACILARE. DEMINERALIZARE 135

TULBURÃRI ORGANICE Ș;I TULBURÃRI GENERALE 137

INFLUENȚELE GENERALE ALE ELECTRICITÃȚII Ș;I ALE MEDIULUI ASUPRA TRUPULUI.

ELECTRO-PATOLOGIE. ELECTRO-TERAPIE 139

SUNT STÃRILE PATOLOGICE CAUZATE DE MICROORGANISME, SAU MICROORGANISMELE

SUNT TRIBUTARE TULBURÃRILOR PATOLOGICE? 145

RELAȚIILE DINTRE CULORI, ORGANE Ș;I TULBURÃRILE FIZIOLOGICE 148

INFLUENȚE ALE GLANDELOR ENDOCRINE 148

CAPITOLUL IV PLANTELE Ș;I ANIMALELE 156

I. PLANTELE 156

CURENȚII ELECTRICI AI PLANTELOR 156

CAUZELE CURENȚILOR CELULARI 161

INFLUENȚA ELECTRICITÃȚII ASUPRA URCÃRII SEVEI ÎN CELULE Ș;I ASUPRA CREȘ;TERII LOR 162

ACȚIUNEA METALELOR ASUPRA CELULELOR VEGETALE 163

RECEPTIVITATEA CELULELOR FAȚÃ DE MINERALE ÎN FUNCȚIE DE SPECIILE DE PLANTE 163

FIXAREA CULORILOR ÎN CELULELE PLANTELOR 164

II. ANIMALELE 165

ALIMENTAȚIA CELULELOR PLANTELOR Ș;I ANIMALELOR 167

CAPITOLUL V CONSTITUENȚII CELULELOR 169

COLOIZII STAREA COLOIDALÃ A CELULELOR 169

INFLUENȚELE SUBSTANȚELOR MINERALE ASUPRA PLANTELOR Ș;I ANIMALELOR 174

CONȚINUTUL ÎN NICHEL Ș;I COBALT AL PANCREASULUI 176

INFLUENȚA METALELOR ASUPRA FICATULUI 177

SUBSTANȚE CANCERIGENE. INFLUENȚA CLORURII DE ALUMINIU ASUPRA TETRALINEI Ș;I A RECEPTIVITÃȚII CELULELOR 177

STANIUL ÎN ORGANISM 178

INFLUENȚA SULFULUI ASUPRA CREȘ;TERII CELULELOR 178

REPARTIȚIA GALIULUI ÎN ORGANISM 179

FORȚELE ELECTROMOTRICE A DOUÃ LICHIDE Ș;I VARIAȚIA LOR ÎN FUNCȚIE DE DILUARE 179

REPARTIȚIA POTASIULUI 179

ACȚIUNEA LA DISTANȚÃ A METALELOR ASUPRA MICROBILOR 180

INFLUENȚA PLUMBULUI Ș;I A TITANULUI ASUPRA NEOFORMAȚIILOR 181

INFLUENȚA ARGINTULUI METALIC Ș;I A CURENTULUI CONTINUU 181

INFLUENȚA BROMULUI ASUPRA SUCULUI GASTRIC 182

EXISTENȚA ALUMINIULUI ÎN ȚESUTURILE ANIMALELOR 182

PUTEREA BACTERICIDÃ A METALELOR 182

PREZENTARE SINTETICÃ A PROPRIETÃȚILOR COLOIDALE 183

INFLUENȚA SÃRURILOR ASUPRA EMISIILOR DE RADIAȚII POZITIVE 184

ALIMENTAȚIE, MEDICAȚIE, SPECIFICITATE A CELULELOR 184

PARTICULARITÃȚI ALE COLOIZILOR Ș;I MICELELOR. FLOCULARE. STABILITATE 186

TULBURÃRI PATOLOGICE CAUZATE DE TULBURÃRILE COLOIDALE.

CAUZELE TULBURÃRILOR COLOIDALE 191

INFLUENȚELE COLOIZILOR ASUPRA CULORILOR Ș;I INFLUENȚELE CULORILOR ASUPRA COLOIZILOR 193

INFLUENȚA COLOIZILOR ASUPRA LUMINII 194

INFLUENȚE ALE COLORANȚILOR ASUPRA CELULELOR 194

INFLUENȚA COLOIZILOR Ș;I A VENINURILOR ASUPRA COAGULÃRII 196

INFLUENȚE ALE COLOIZILOR ASUPRA CELULELOR, ASUPRA UMORILOR Ș;I ASUPRA VIEȚII 196

CAUZELE FLOCULÃRILOR COLOIDALE Ș;I UMORALE 204

INFLUENȚE INTERIOARE Ș;I EXTERIOARE ASUPRA CRISTALIZÃRII, A CONSTITUIRII Ș;I FORMÃRII CORPURILOR 206

INFLUENȚELE CÃRBUNILOR ASUPRA GAZELOR Ș;I A CELULELOR 210

ACȚIUNI ALE OSCILAȚIILOR UNUI CÂMP ELECTRIC ASUPRA ANUMITOR PRODUȘ;I211

CONCLUZIE 211

CAPITOLUL VI UNDELE CARE ACȚIONEAZÃ ASUPRA CELULELOR 213

INFLUENȚA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC AL PÃMÂNTULUI 214

INFLUENȚA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA CELULELOR 214

ALTE INFLUENȚE ALE MEDIULUI Ș;I ALE CÂMPULUI TERESTRU ÎN RAPORT CU POZIȚIA TRUPULUI 222

INFLUENȚE ALE CORPURILOR RADIOACTIVE, ALE CURENȚILOR ELECTROMAGNETICI ASUPRA CELULELOR ÎN GENERAL 223

INFLUENȚA RADIOACTIVITÃȚII SOLULUI Ș;I A ATMOSFEREI 225

ELECTRICITATEA ATMOSFERICÃ SAU INFLUENȚA MEDIULUI 228

CONDUCTIBILITATE. ÎNCÃRCAREA Ș;I DESCÃRCAREA CORPURILOR ÎN MEDIUL LOR 230

CURENȚII TELURICI 233

ALTE CONSTATÃRI REFERITOARE LA CURENȚII TELURICI Ș;I PERTURBÃRILE MAGNETICE 237

INFLUENȚA MAGNETISMULUI ASUPRA FIINȚELOR VII 238

INFLUENȚA ATRACȚIEI PÃMÂNTULUI Ș;I A CURENȚILOR COSMICI ASUPRA PLANTELOR 239

INFLUENȚELE CÂMPURILOR MAGNETICE ASUPRA CRISTALELOR Ș;I A COMPUȘ;ILOR CHIMICI Ș;I AROMATICI 240

PROPRIETÃȚILE MAGNETICE ALE CRISTALELOR 241

EFECTE BIOLOGICE ALE PRESIUNILOR, ULTRAPRESIUNILOR Ș;I DEPRESIUNILOR 242

ALTE INFLUENȚE ALE UNDELOR ELECTROMAGNETICE 244

CONCLUZIE 245

CAPITOLUL VII SCURTÃ PREZENTARE A INFLUENȚELOR LUMINII, A RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE Ș;I INFRAROȘ;II 246

I. LUMINA 246

INFLUENȚA LUMINII ASUPRA PRODUȘ;ILOR DE NUTRIȚIE 246

INFLUENȚA CATALITICÃ A LUMINII 247

LUMINISCENȚA CELULARÃ 248

INFLUENȚA LUMINII ASUPRA ORIENTÃRII CELULELOR VEGETALE 249

ANTAGONISMUL CORPURILOR RADIOACTIVE 249

HELIOTERAPIA. INFLUENȚA FOTOELECTRICÃ Ș;I FOTOCHIMICÃ A LUMINII 249

ÎNRUDIREA DINTRE LUMINÃ Ș;I ELECTRICITATE 254

II. RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE 254

PREZENTARE SUCCINTÃ A INFLUENȚELOR RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE 254

EFECTE FOTOELECTRICE 262

PELADA Ș;I RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE 263

ACȚIUNI FIZICE Ș;I CHIMICE ALE LUMINII Ș;I ÎN MOD SPECIAL ALE RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE 264

REZISTENȚA CORPURILOR LA RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE 268

DIFUZIA RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE PE PIELEA UMANÃ 269

INFLUENȚA ACIDULUI SALICILIC ASUPRA RECEPTIVITÃȚII RADIAȚIILOR LTRAVIOLETE 269

INFLUENȚA VÂRSTEI ASUPRA RECEPTIVITÃȚII RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE 270

FLOCULAREA COLOIZILOR ÎN CELULE SUB INFLUENȚA RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE 270

ACȚIUNEA UNDELOR SCURTE ASUPRA SERULUI ANTIVENIN 271

ACȚIUNI MULTIPLE ALE RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE ASUPRA PIELII 271

III. RADIAȚIILE INFRAROȘ;II 273

ANTAGONISMUL DINTRE RADIAȚIILE INFRAROȘ;II Ș;I RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE 273

REACȚII CHIMICE LA TEMPERATURI JOASE 275

INFLUENȚA RADIAȚIILOR INFRAROȘ;II ASUPRA CELULELOR Ș;I A VIEȚII 275

CONCLUZIE 276

CAPITOLUL VIII CANCERUL 277

CE ESTE CANCERUL? 281

CELULA CANCEROASÃ 291

A) MÃRIMEA CELULELOR 292

B) FORMA CELULELOR CANCEROASE Ș;I MOBILITATEA LOR 293

C) STRUCTURA CELULEI CANCEROASE 294

D) CENTRUL CELULAR 298

E) NUCLEUL 301

F) DIVIZIUNEA CELULARÃ INDIRECTÃ 304

G) DIVIZIUNEA DIRECTÃ A CELULELOR 308

ALTE ASPECTE REFERITOARE LA MODIFICÃRILE CELULEI Ș;I LA ORIGINEA IPOTETICÃ A CANCERULUI 312

GENELE 312

MOBILITATE. ORIENTARE Ș;I MIGRARE A CELULELOR CÃTRE SUPRAFEȚELE EXCITATE 319

METASTAZE 321

RECIDIVE 325

STÃRI PRECANCEROASE 329

DEPISTAREA CANCERULUI. METODE DE DIAGNOSTIC 331

VÂRSTA CANCERULUI 332

ESTE CANCERUL CONTAGIOS? ESTE EL DE ORIGINE MICROBIANÃ? ESTE EL O CIUPERCÃ

CE SE INSTALEAZÃ UNIFORM ÎN ANUMITE CORPURI RECEPTIVE? SE DATOREAZÃ EL UNEI

DISONANȚE? ESTE EL UN RÃU SOCIAL? 333

CANCERUL PROVOCAT DE LUMINÃ, DE RAZELE X, DE SUBSTANȚELE RADIOACTIVE, DE GUDRON 337

CANCERUL Ș;I BOLILE SIMULTANE 338

TIPURI DE TUMORI, BENIGNE Ș;I MALIGNE 339

ESTE CANCERUL EREDITAR? 339

CANCERUL LA DIVERSE RASE DE OAMENI 346

CANCERUL LA ANIMALE 347

CANCERUL LA PLANTE 348

TUMORILE PLATANILOR Ș;I VÂNTURILE 351

INFLUENȚA ORIENTÃRII Ș;I A UNGHIURILOR CURENȚILOR ASUPRA FORMÃRII TUMORILOR, A NECROZELOR, A CIUPERCILOR 352

CANCERUL NU ESTE O BOALÃ A DEGENERESCENȚEI 354

INFLUENȚELE ANUMITOR SUBSTANȚE ALIMENTARE ASUPRA RECEPTIVITÃȚII FAȚÃ DE UNDELE

CARE PRODUC CREȘ;TEREA CELULARÃ 357

PRIMA DESCOPERIRE. CONFIRMARE GENERALÃ 358

CAPITOLUL IX PROTECȚIE – SISTEM PROTECTOR 363

AMPLASAREA SAU INSTALAREA UNUI CIRCUIT PROTECTOR 365

CAZURI ÎN CARE MONTAREA UNUI CIRCUIT ESTE INSUFICIENTÃ 368

CAPITOLUL X TERAPEUTICÃ. MODIFICAREA STÃRII COLOIDALE Ș;I RECEPTIVE A CELULELOR 369

TREBUIE SÃ TRATÃM ORGANUL SAU ÎNTREGUL TEREN? 373

ALOPATIE SAU HOMEOPATIE? DOZÃ MOLECULARÃ, MASIVÃ SAU DOZÃ ATOMICÃ,

IMPONDERABILÃ? HIPOCRATE, GALIEN SAU HAHNEMANN? 374

IMPORTANȚA DOZAJULUI 376

IMPORTANȚA DILUÃRII. POTENȚIAL. INTENSITATE 376

SUBSTANȚE SIMPLE, UNITARE, SAU SUBSTANȚE COMPLEXE, COMBINATE? 378

PROTECȚIE. ALINARE. VINDECARE 380

COMPLECȘ;I HENRI CHRÉTIEN 381

A) FORMULAR 381

B) INDICAȚII TERAPEUTICE 386

PRIMA ZI 387

ZIUA A II-A 387

DEPISTARE 393

ANALIZE 394

BIBLIOGRAFIE 396

Preț
Preț 42.00 RON
Discount
Discount 5 %
Preț final
Preț final 39.90 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8742-37-3
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 400
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 14,6 x 20,8
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8742-37-3
Traducerea
Traducerea Adriana Aniscenco
Publicat online
2018-10-18
Afișat de
22541 ori
Apreciere
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș