Calea tarotului

Autor(i):
Editura:
Editura:
Philobia

Jodorowsky a dus arta Tarotului la o profunzime extraordinară, explorând legăturile nevăzute dintre cărțile propriu-zise și energia la care vibrează ființa umană. Folosind o nouă abordare bazată pe simbolism și pe limbajul optic pentru a crea o imagine în oglindă a personalității, ne propune astfel o fabuloasă călătorie spre acceptare și vindecare.
Detalii:

Compus din 22 de arcane majore și 56 de arcane minore. Tarotul a traversat culturile și veacurile, originile sale nefiind cunoscute pe deplin. Dincolo de latura de artă divi-natorie, Tarotul este. mai presus de orice, un extraordinar instrument de autocunoaștere și de reprezentare a profunzimilor sufletului, care nu se supune niciunei forme de rigiditate. Structurat asemenea unei „catedrale nomade" sau unei mandale, Tarotul este atât o reprezentare a lumii materiale, cât și a celei spirituale, ajutându-l pe cel care îl consultă să ajungă la esența sa, la ceea ce este înnăscut în el și nu dobândit. O sursă inepuizabilă de simboluri, Calea Taratului este o invitație într-o aventură spirituală, lansată de Alejandro Jodorowsky – o figură-cult a cinematografiei și literaturii contemporane, tovarăș de drum al suprarealiștilor, fondator al teatrului de avangardă și un adevărat pionier în tot ceea ce ține de curentul transgenerațional, studierea arborelui genealogic și Tarotul de Marsilia. Marianne Costa i-a fost alături timp de 16 ani, predând ateliere terapeutice de psihomagie, psihogenealogie și Tarot. Jodorowsky a dus arta Tarotului la o profunzime extraordinară, explorând legăturile nevăzute dintre cărțile propriu-zise și energia la care vibrează ființa umană. Folosind o nouă abordare bazată pe simbolism și pe limbajul optic pentru a crea o imagine în oglindă a personalității, ne propune astfel o fabuloasă călătorie spre acceptare și vindecare.

Cuprins:

Prefață, de Marianne Costa ... 5
Introducere, de Alejandro Jodorowsky ... 7

Prima parte
STRUCTURA ȘI NUMEROLOGIA TAROTULUI

Introducere. Tarotul este o ființă ... 27 Pentru a începe ... 35
Compunere și reguli de orientare ... 37 Arcanele majore ... 39
Primul contact ... 39 Tarotul este progresiv ... 43 Nebunul și Lumea: organizarea spațială a Tarotului ... 45
Arcana XXI - oglindă a Tarotului și cheie a orientării 47 Arcanele minore ... 50
Organizarea celor patru Suite ... 50 Corespondența între Suite - elementele și energiile ființei umane ... 54
Primul contact cu Figurile arcanelor minore ... 58
Rezumat ... 61
Numerologia Tarotului ... 63
De ce o numerologie decimală? ... 64 Schema dreptunghiulară a numerologiei ... 64
Dinamica celor zece grade ... 68 Evoluția numerologică în careuri ... 73 Numerologia în seriile decimale ale arcanelor minore ... 75
Locul Figurilor ... 79 Cavaleri la sfârșit de ciclu: cum Zecele unei Suite devine Asul Suitei următoare ... 81
Rezumat: dinamica celor zece grade în Arcanele majore și minore ... 84
Construirea unei mandale în zece faze ... 91 Cele unsprezece culori ale Tarotului ... 101 Simbolismul culorilor ... 102 Câteva „mandale" ale culorilor ... 104

Partea a doua
ARCANELE MAJORE

Introducere. 0 arhitectură a sufletului ... 111 Pentru a începe ... 123
Nebunul ... 127
Magicianul (I) ... 133
Papesa (II) ... 139
Împărăteasa (III) ... 145
Împăratul (IIII) ... 151
Papa (V) ... 157
Îndrăgostitul (VI) ... 163
Căruța (VII) ... 169
Dreptatea (VIII) ... 175
Eremitul (VIIII) ... 181
Roata Norocului (X) ... 187
Forța (XI) ... 193
Spânzuratul (XII) ... 199
Arcana fără nume (XIII) ... 205
Temperanță (XIIII) ... 213
Diavolul (XV) ... 219
Turnul (XVI) ... 227
Steaua (XVII) ... 233
Luna (XVIII) ... 239
Soarele (XVIIII) ... 245
Judecata (XX) ... 251
Lumea (XXI) ... 257

Partea a treia
ARCANELE MINORE

Introducere. Umilii gardieni ai Secretului ... 265 Pentru a începe ... 273
Numerologia grad cu grad, în fiecare Suită ... 275 Așii ... 275
Doiarii ... 283
Treiarii ... 287 Pătrarii ... 290 Cinciarii ... 293 Șesarii ... 296
Șeptarii ... 299 Optarii ... 302
Nouarii ... 306
Decarii ... 309
Gradele, Suită cu Suită ... 314 Spadele • Cupele • Monedele • Bâtele Triumfurile sau Figurile ... 327
Valeții ... 328
Reginele ... 331 Regii ... 334
Cavalerii ... 337 Semnificație rezumată, Suită cu Suită ... 341
Spade • Cupe • Monede • Bâte

Partea a patra
CÃRȚILE DE TAROT, DOUÃ CÂTE DOUÃ

Introducere. Conștiința ca lucrare comună ... 349 Pentru a începe ... 355
Duourile celor două serii decimale ... 357 Magicianul (I) - Forța (XI) ... 358 Papesa (II) - Spânzuratul (XII) ... 359 Împărăteasa (III) - Arcana fără nume (XIII) ... 359
Împăratul (IIII) - Temperanță (XIIII) ... 360
Papa (V) - Diavolul (XV) ... 360 Îndrăgostitul (VI) - Turnul (XVI) ... 361
Căruța (VII) - Steaua (XVII) ... 361 Dreptatea (VIII) - Luna (XVIII) ... 362 Eremitul (VIIII) - Soarele (XVIIII) ... 362
Roata Norocului (X) - Judecata (XX) ... 363
Perechile Tarotului. Diferite versiuni ale relației femeie-bărbat ... 365
Relația de pereche Nebunul - Lumea ... 367
Relația de pereche Magicianul - Forța ... 369
Relația de pereche Papesa - Papa ... 377
Relația de pereche Împărăteasă - Împărat ... 384
Relația de pereche Căruța - Steaua ... 389
Relația de pereche Dreptatea - Eremitul ... 393
Relația de pereche Lună - Soare ... 396 Perechile care însumează XXI ... 399 Nebunul - Lumea (XXI) ... 400 Magicianul (I) - Judecata (XX) ... 401 Papesa (II) - Soarele (XVIIII) ... 401 Împărăteasa (III) - Luna (XVIII) ... 402
Împăratul (IIII) - Steaua (XVII) ... 402
Papa (V) - Tumul (XVI) ... 403 Îndrăgostitul (VI) - Diavolul (XV) ... 403
Căruța (VII) - Temperanță (XIIII) ... 404
Dreptatea (VIII) - Arcana fără nume (XIII) ... 405
Eremitul (VIIII) - Spânzuratul (XII) ... 405
Roata Norocului (X) - Forța (XI) ... 406
Succesiune numerică și transfer. Chei pentru citirea perechilor ... 409
Dinspre receptare spre acțiune, de la acțiune spre receptare ... 410
Transferul unei serii de simboluri de la o arcană la alta ... 412

Partea a cincea LECTURA TAROTULUI

Introducere. Cum să te transformi în oglindă ... 421
Pentru a începe ... 437
Primii pași ... 439
Exerciții și exemple de interpretări cu o arcană ... 440 Cum se prezintă ziua ... 440 Aliatul ... 440
A te asculta ... 441 Exercițiu de modestie și umilință cu arcanele majore ... 441
Exercițiu de modestie și umilință cu arcanele minore ... 442
Care îmi sunt limitele? ... 443 Exerciții și interpretări simple, cu două arcane ... 445 Avantaje și dezavantaje - forță și slăbiciune ... 445
Conflictul ... 446 Cartea favorită și cea care vă place cel mai puțin ... 448
Exerciții cu una, două și mai multe arcane ... 449 Explicarea unei cărți prin una sau mai multe arcane ... 449
Introducere în procesul de transfer ... 451
Exerciții și exemple de interpretări cu un partener ... 453
Întrebări și răspunsuri ... 453 Conversația tarotică sau Tarotul pokerului ... 454
Tarotul pokerului (variantă) ... 455

Citirea a trei cărți ... 457 Citirea cărților cu o strategie prestabilită ... 458 Strategia 1. Aspectele trecut, prezent și viitor ale unei situații ... 459
Strategia 2. Început, dezvoltare, rezultat ... 460 Strategia 3. Cauzele situației prezente ... 460 Strategia 4. Trioul familial și influența sa asupra consultantului ... 461
Strategia 5. Forțele active: receptare-acțiune ... 462 Posibilitățile de acțiune ale consultantului ... 464 Strategia 1. Evoluția unei situații ... 465 Strategia 2. Lectura ca o frază ... 466 Repoziționarea cărților pentru a găsi răspunsuri cât mai utile ... 467
Aspectele psihologice ale lecturii Tarotului ... 471 Ajutorul acordat consultantului, astfel încât să își rezolve contradicțiile ... 471
Strategia 1. „Da, dar... adică!" ... 472 Strategia 2. Protagonist, mediator, antagonist ... 473 Citirea cărții de la fundul pachetului ... 474 Alegerea unei lecturi pozitive sau negative ... 475 Citirea a trei cărți, fără o structură prestabilită și fără o întrebare prealabilă ... 476
Strategia 1. Tarotul pune întrebarea ... 477 Strategia 2. Citirea a trei cărți conform valorii lor numerice ... 482
Strategia 3. Urmărirea privirilor, a gesturilor și a indiciilor pe care le dau cărțile ... 486
Lectura proiectivă: două perspective pentru rezolvarea unei întrebări ... 490

Citirea a patru sau mai multe cărți ... 493 Tarotul îndoielii, al incertitudinii ... 494 Tarotul eliberării ... 495
Tarotul eroului cu o mie de chipuri ... 496 Tarotul Lumii ... 498
Tarotul celor două proiecte ... 501 Tarotul alegerii ... 502

Citirea a zece și mai multe cărți ... 505 Tarotul Lumii amplificat ... 505
Tarotul Sinelui realizat ... 507
Tarotul eroului, aplicat celor patru centri ... 510 Tarotul alegerii, aplicat celor patru centri ... 514 Lectura artistică ... 516

Concluzii. Filosofia tarotică ... 523

Fragment:

Bocceluța sa de culoarea pielii este luminată din interior de o lumină galbenă. Bățul care o poartă este albastru deschis și capătul său are forma unei lingurițe: este un ax receptiv care poartă lumina Conștiinței, esențialul, substratul util al experienței. În mâna care ține strâns acest băț, se ascunde o mică frunză verde, semnul eternității.
Nebunul este, de asemenea, un personaj muzical, fiindcă hainele sale sunt decorate cu clopoței. Ne-am putea imagina că redă muzica sferelor, armonia cosmică. În câteva elemente ale costumului său, se întâlnesc simboluri ale trinității creatoare: bastonul său are un triunghi mic alcătuit din trei puncte, unul din clopoței - cel alb, este un cerc împărțit de trei linii... Se poate distinge în el voința trinității creștine, sau primii trei sefiroți ai Arborelui Vieții din Cabbala, sau cele trei procese fundamentale ale existenței: creație, conservare și dizolvare. Mișcarea Nebunului este deci ghidată de principiul divin sau creator. Drumul devine albastru deschis pe măsură ce avansează pe el: pășește pe un pământ pur și receptiv, sacralizându-l cu pașii săi.
Pe cureaua Nebunului se găsesc alți patru clopoței galbeni care ar putea corespunde celor patru centri ai ființei umane simbolizați de Suitele arcanelor minore ale Taratului: Spade (intelectual), Cupe (emoțional), Monede (corporal) și Bâte (sexual și creativ). Nebunul produce un aport de energie luminoasă în acei patru centri care, de asemenea, sunt simbolizați în cele patru lumi Cabbala: Atziloth – lumea divină, Briah - lumea creației, Yetzirah - lumea formării; Asiah - lumea materiei și a acțiunii.
Animalul care-l urmează, posibil un câine sau o cățea, își sprijină lăbuțele pe baza coloanei sale vertebrale, la înălțimea perineului, în locul în care, în tradiția hindusă, este situat centrul nervos care concentrează influențele Pământului (chakra Muladhara). Dacă Nebunul ar fi un orb, ar fi ghidat de animalul său, dar aici este el cel care merge înainte, precum Eul vizionar care ghidează egoul. Eul infantil este îmblânzit: nu este nevoie să fie sedus pentru a-i domina agresivitatea. A atins un grad suficient de maturitate pentru a înțelege că trebuie să urmeze ființa esențială și nu să îi impună capriciile sale. Este motivul pentru care animalul, care a devenit receptiv, este reprezentat în albastru deschis. Prieten al Nebunului, colaborează cu el și îl împinge înainte. Jumătatea corpului său se găsește în afara cadrului cărții: faptul că merge în urma Nebunului ne permite, de asemenea, să ne gândim că reprezintă trecutul. Un trecut care nu înfrânează avansul energiei spre viitor.
Costumul Nebunului este roșu și verde: în mod esențial, poartă în el viață animală și viață vegetală. Dar mânecile albastru deschis arată că acțiunea sa, simbolizată de brațe, este spiritualizată și scufia sa galbenă poartă în ea lumina inteligenței. În această bonetă se observă prezența a două semiluni. Una dintre ele, de culoare galben deschis, inserată într-un cerc portocaliu, este întoarsă spre cer. Cealaltă, situată în bila roșie de la capătul din spate al bonetei, este întoarsă în jos. Luna roșie reprezintă darul total al acțiunii, iar luna galbenă, recepția totală a Conștiinței.

Interpretare

Nebunul amintește de un impuls enorm de energie. Oriunde s-ar duce, poartă cu sine acest impuls vital. Dacă se îndreaptă spre o carte, o încarcă cu energia sa creatoare. Dacă se separă de cartea care îl precede, abandonează o situație pentru a-și aduce forțele într-un proiect nou, un loc nou, o relație nouă. Reprezintă atunci, o eliberare, o evadare (materială, emoțională, intelectuală sau sexuală). Cu alte cuvinte, această carte ne face să ne întrebăm cum este energia consultantului, în ce direcție își folosește el forțele.
Nebunul reprezintă uneori nebunia sau inconsecvența, când se identifică cu un personaj. Și, normal, un pelerinaj, o călătorie, o forță care funcționează, merge, rulează. Problema este să știi unde, spre ce se îndreaptă: Nebunul nu are, în sine, nicio preferință.

În diferitele versiuni ale drotului, turnul nu avea ușă. Munca de restaurare a permis găsirea nu doar a ușii turnului, ci și a celor trei trepte inițiatice care duc până la el. În gravuri alchimice vechi și în documente masonice, se văd acest turn cu o ușă și niște trepte pentru a urca în el - uneori, șapte, alteori trei. Inițiatul trebuie să accepte în primul rând noua cunoaștere, simbol al creației divine, apoi să știe să o păstreze și, într-un final, să o elibereze. Este momentul în care ușa verde, simbol al eternității, împodobită cu o lună care simbolizează receptivitatea totală, se deschide, dezvăluind astfel interiorul turnului. Uneori, acest lucru a fost comparat cu atanorul alchimic, cuptorul în care materia primă devine piatra filosofală.
Turnul (La Maison Diev, în franceză), nu este „casa lui Dumnezeu", ci „Casa Dumnezeu". Tarotul ne arată foarte clar, prin cărămizile de culoarea pielii, că acest turn este corpul nostru și că acest corp al nostru conține divinitatea. Canatul întredeschis lasă să licăre o lumină galbenă: corpul este plin de lumina Conștiinței. Personajele nu cad, dimpotrivă. Părul lor este galben, simbol al iluminării, și cu mâna ating plantele verzi care cresc pe jos. În realitate, onorează puterea Pământului. Au capul în jos precum Spânzuratul Arcanei XII, fiindcă văd lumea într-o manieră nouă. Intelectul, mintea privesc direct spre natură. Unul dintre personaje are picioarele orientate spre cer: pașii săi îl conduc spre spirit.
Cei doi drăcușori ai Arcanei XV s-au umanizat și și-au realizat ascensiunea. Pe jos, pe podea, petele galbene pot fi interpretate ca ofrande oferite templului, pepite de aur. Personajele au ieșit la suprafață din caverna inconștientului pentru a onora Pământul cu ofrandele lor și pentru a ajuta natura. Aduc Conștiință lumii, impregnează cu ea pământul. Prin acțiunea sa, peisajul este pictat în albastru deschis, în portocaliu și verde închis. Entitatea strălucitoare care țâșnește din turn sau care pătrunde în el, semnal luminos, pasăre de foc sau fulger, este unită de coroana crenelată: nu este distrugere, ci transformarea puterii materiale în fulgurație spirituală. Androginul diabolic al Arcanei XV a devenit o flacără care a urcat pe coloana vertebrală și a deschis centrul nervos coronarian pentru a sări spre cosmos. Această entitate are toate culorile pământului (galben, roșu, verde, culoarea pielii, albastru). Este o înălțare spirituală. În ea se distinge o formă fetală care sugerează germenul unei conștiințe noi, contribuția rasei umane la dezvoltarea universului. Se vestește crearea unei ființe noi, care se va concretiza în Steaua (XVII). Podeaua îmbogățită cu diferite culori se unește cu personajele care ies din Turn, în același fel în care „semnalul luminos" se unește cu coroana.
Turnul, Arcana XVI, sugerează același subiect ca și Îndrăgostitul, Arcana VI: unirea, îmbinarea, împreunarea. Aici, dacă se acceptă omofonia, sugerează și unirea sufletului și a Dumnezeului său („l”âme et son Dieu"). Această alianță produce picături de culoare precum concentrațiile de energie. În textele indiene sacre se spune că această cunoaștere este precum laptele, pe care, bătându-l, rezultă niște picături de grăsime la suprafață. Tot așa, aceste picături galbene, roșii, albastre și verzi care plutesc în aer exprimă dansul bucuriei cosmice, ca și cum ne-ar spune că stelele sunt aliatele noastre și că așteaptă să ne trezim pentru a ne aduce energia lor. Această izbucnire cosmică ar reprezenta, poate, desenele constelațiilor existente. La fel cum Turnul seamănă, prin iluminarea lui, cu un far, aceste desene ale constelațiilor îl transformă, dacă se dorește, într-un instrument de navigare.

Interpretare

Turnul arată că ceva ce era închis iese la suprafață. Poate fi vorba despre o schimbare, o mutare, o nestatornicie, o separare, un moment important de exprimare, dorința de a merge la țară sau în altă țară, un secret dezvăluit... Sau inclusiv o dragoste fulgerătoare care se termină „catastrofal".
Face trimitere, așa cum s-a văzut, la un dans vesel de celebrare, inclusiv la acrobați care evoluează într-un decor teatral. Ar putea fi nașterea a ceva ce este de multă vreme în gestație și care aici dobândește un aspect dublu, gemelitatea lui animus și anima colaborând într-o lucrare îndelung cugetată.

Stoc
Stoc In stoc
Preț
Preț 100.00 RON
Discount
Discount 25 %
Preț final
Preț final 75.00 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-9707-38-8
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 544
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 16,5 x 23
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-9707-38-8
Traducerea
Traducerea Mihaela Cristea
Greutate
Greutate 0,775 kg.
Publicat online
2021-12-28
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș