Terapia Teta Tu și Creatorul

Autor:
Autor: Vianna Stibal
Editura:

Amplifică-ți conexiunea cu energia creației

Cunoașterea de sine te ajută să îți cunoști mai bine Creatorul. Cunoașterea Creatorului te ajută să devii nelimitat.
Detalii:

Fondată de Vianna Stibal, Terapia Teta este un sistem terapeutic excepțional, care ne poate ajuta să ne schimbăm convingerile care ne autolimitează pentru a putea beneficia în acest fel de o vindecare emoțională și fizică profundă. Atunci când ne aflăm în starea Teta, noi ne putem conecta cu energia divină care curge pretutindeni, cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.

Viannei i se pune adeseori întrebarea: „Cum pot ști că m-am conectat cu adevărat cu Creatorul și că ceea ce aud în mintea mea nu sunt propriile mele gânduri?” Răspunsul corect la această întrebare este acela că pentru a putea cunoaște diferența dintre gândurile tale personale și inspirația divină trebuie să începi prin a te cunoaște pe tine însuți. Acest ghid adresat practicanților Terapiei Teta te va învăța cum să te cunoști mai bine pe nivelurile cele mai profunde, astfel încât să poți recunoaște mai ușor această diferență, stabilind în acest fel o comunicare clară și eficientă cu Creatorul.

Vianna ne împărtășește în această carte o serie de învățături importante, diferite descărcări, exerciții și câteva dintre propriile sale experiențe, pentru a ne ilustra cu ajutorul lor maniera în care putem recunoaște mai ușor sistemele noastre de convingeri, aspectele interioare și diferitele identități de sine subconștiente care ne împiedică să ne conectăm plenar cu energia Creatorului, învățându-ne în acest fel să navigăm prin propria noastră minte, astfel încât să o putem înțelege mai bine. Creatorul comunică întotdeauna cu noi din perspectiva iubirii pure și perfecte, iar Vianna ne prezintă o cale ideală, care ne poate ajuta să experimentăm și să întărim această conexiune, astfel încât să putem deveni la rândul nostru nelimitați.

Vianna Stibal este artistă, profesoară și medium intuitiv. Deși sediul ei este în Montana, SUA, ea este ferm hotărâtă să își răspândească noua paradigmă terapeutică în întreaga lume, scop în care a pregătit instructori și terapeuți care operează la ora actuală în peste 180 de țări. Vianna organizează seminare în întreaga lume, în cadrul cărora predă Terapia Teta oamenilor de toate rasele, convingerile și religiile.

www.thetahealing.com
Cuprins:

Prefață vii

Introducere xi

Capitolul 1: În interiorul celor Patru Niveluri 1

Capitolul 2: Aspectele convingerilor 11

Capitolul 3: Lucrul cu aspectele 27

Capitolul 4: Înțelegerea diferenței dintre Creator și Sine 59

Capitolul 5: Înțelegerea mesajelor primite de la Creator 67

Capitolul 6: Mesajele intuitive primite de la Creator 75

Capitolul 7: Deslușirea mesajelor 85

Capitolul 8: Principiile care stau la baza receptării mesajelor clare 127

Mesaje finale de la Vianna 159

Glosar 163

Despre autoare 167

Fragment:

Prefață

Terapia Teta este o filozofie și un sistem de vindecare complet, care pot fi folosite pentru schimbarea convingerilor care te autolimitează și îmbunătățirea convingerilor pozitive, dar și pentru înțelegerea de sine și evoluția spirituală, în beneficiul întregii umanități.

Aceste practici sunt bazate pe lungimea undelor cerebrale Teta, despre care eu cred că permit și facilitează un proces de vindecare fizică, psihică și spirituală. Atunci când ne aflăm într-o stare de spirit Teta, pură și divină, noi ne conectăm literalmente cu Creatorul nostru, prin intermediul unei rugăciuni perfect focalizate. Creatorul este sursa care a stat la baza fascinantei cunoașteri pe care ești pe punctul de a o recepta citind această carte. El este cel care mi-a schimbat în totalitate viața, dar și viața foarte multor alți oameni.

Am scris această carte pentru a-ți servi drept ghid de comunicare profundă cu Creatorul-a-Tot-ceea-ce-există. Ea este un ghid însoțitor al celorlalte cărți ale mele: ThetaHealing, Metoda avansată de Terapie Teta, Scoaterea la lumină a convingerilor ascunse și Cele șapte planuri ale existenței.

În prima mea carte, ThetaHealing, am explicat pas cu pas toate etapele procesului de Terapie Teta, care constau în citirea mediumică, aplicarea procesului de vindecare propriu-zisă, lucrul cu convingerile, lucrul cu sentimentele, lucrul cu convingerile ascunse și cel cu genele. De asemenea, am prezentat acolo o introducere referitoare la planurile existenței și am scris un capitol despre copiii-curcubeu.

În cartea care a urmat, Metoda avansată de Terapie Teta, am prezentat un ghid mai detaliat al lucrului cu convingerile, inclusiv cu cele ascunse, precum și o perspectivă mai amplă referitoare la planurile existenței și la convingerile pe care eu le consider esențiale pentru evoluția spirituală.

În cea de-a treia mea carte, Scoaterea la lumină a convingerilor ascunse, am definit lucrul cu convingerile. Este absolut necesar să înțelegi informațiile din această carte pentru a putea utiliza plenar tehnicile recomandate în cartea de față. În sfârșit, în cartea Cele șapte planuri ale existenței am definit filozofia Terapiei Teta.

Așa cum spuneam, este strict necesar să înțelegi toate procesele și etapele indicate în ThetaHealing pentru a putea utiliza plenar practicile descrise în cartea de față. Vei găsi de asemenea în aceasta și un glosar, care îți va fi cu deosebire util dacă nu ai mai practicat până acum Terapia Teta.

Dar mai presus de toate, există o premisă care este absolut inerentă Terapiei Teta și tehnicilor descrise în cartea de față: este foarte important să ai o credință absolută în energia care curge prin Tot-ceea-ce-există. Unii numesc această energie: „Creatorul-a-tot-ceea-ce-există”, „Creatorul”, „Forța Creatoare” sau „inteligența universală”. Prin studiu și cu ajutorul practicii, orice om poate aplica Terapia Teta, dar numai în măsura în care crede în esența Creatorului-a-tot-ceea-ce-există, care curge prin toate lucrurile. Cu alte cuvinte, Terapia Teta nu are nicio orientare religioasă, dar se bazează pe o premisă spirituală foarte solidă.

Pe de altă parte, procesele și metodele sale nu sunt specifice unei anumite vârste, unui sex sau altul, ori anumitor rase, culori ale pielii și crezuri. Orice om suficient de deschis în fața credinței într-o inteligență universală sau într-o forță creatoare poate avea acces și poate utiliza toate ramificațiile arborelui Terapiei Teta.

Deși îți împărtășesc toate aceste informații, nu sunt dispusă să accept responsabilitatea pentru eventualele schimbări care se pot produce în interiorul tău prin transpunerea lor în practică. Această responsabilitate îți aparține în totalitate, de îndată ce ai ajuns să înțelegi că tu ai puterea de a-ți schimba în bine propria viață, dar și viețile altor oameni.

Introducere

În cadrul Terapiei Teta, noi credem că ne putem conecta cu forța creatoare a vieții, folosindu-ne de intuiția noastră în maniera cea mai evoluată cu putință, atunci când ne aflăm în starea de conștiință Teta. Ori de câte ori le prezint această idee cursanților mei, sunt întrebată: „De unde pot ști eu că sunt conectat cu adevărata ,forță a Creatorului’, cu această ,forță vitală a lui Dumnezeu’, cu acest ,spirit care pune în mișcare Tot-ceea-ce-există’, respectiv că gândurile care îmi trec prin minte nu sunt pur și simplu propriile mele gânduri? Cum îmi pot da seama de diferență?”

Iată răspunsul pe care li-l dau de regulă cursanților mei: „În acest scop, trebuie să te cunoști pe tine însuți, să te înțelegi pe tine însuți, astfel încât să poți sesiza diferența care există între gândurile tale și inspirația divină”. La modul general însă, această capacitate nu poate apărea decât prin experiență. Așa se explică de ce am creat acest curs și de ce am scris această carte, pentru a-i ajuta pe alți oameni să se cunoască mai bine pe ei înșiși, pe un nivel cât mai profund.

Harta Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței

Terapia Teta a trecut prin mai multe etape de dezvoltare după apariția sa. La început, i-am învățat pe cursanții mei să își înalțe nivelul de conștiință în planurile superioare ale existenței și să se „conecteze” cu energia Creatorului în Planul al Cincilea. Experiența m-a învățat atunci că această conexiune le permitea cursanților mei să atingă starea de conștiință Teta necesară pentru a obține rezultate în procesul de vindecare.

Am folosit atunci un electroencefalograf pentru a urmări activitatea undelor cerebrale ale creierului cursanților mei și am descoperit că simpla imaginare a unei ascensiuni pe nivelurile superioare ale existenței prin focalizarea atenției asupra formei-gând „Creatorul” (indiferent în ce fel și-l imaginau ei pe Dumnezeu) era suficientă pentru a-i conduce pe aceștia către intrarea într-o stare onirică (de vis), căreia îi corespunde o lungime a undelor cerebrale Teta, cu o frecvență de 4-7 cicluri pe secundă. Acest lucru pare să sugereze faptul că oamenii știu pe un anumit nivel al conștiinței lor că se pot conecta cu această frecvență.

Mai târziu, i-am învățat pe cursanții mei să treacă de toate planurile inferioare ale existenței și să ajungă în Planul al șaptelea, în care se pot scălda în energia iubirii pure a Creatorului. Aceasta a devenit „Harta Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței” ce conduc către Creator, fiind o descoperire fantastică. Meditația pe care am structurat-o atunci le-a permis cursanților mei să își transceandă dogmele mentale care îi auto-limitau și să realizeze că se pot conecta în mod conștient cu Tot-ceea-ce-există, respectiv cu Sursa minții, trupului și spiritului lor.

Mai târziu, am continuat să fac experimente din ce în ce mai avansate cu electroencefalograful, generând imagini computerizate ale anumitor activități cerebrale specifice în timp ce cursanții mei se aflau în stări de meditație profundă. Toate imaginile prelevate cu ajutorul electroencefalografului au arătat că principalele activități cerebrale erau focalizate în partea superioară a creierului. Cu o altă ocazie, am măsurat ce se întâmplă atunci când un terapeut vindecă o altă persoană. Măsurătorile ulterioare au arătat faptul că atunci când se află în starea cerebrală Teta, beneficiarul procesului de vindecare intră la rândul lui în această stare. În final, terapeutul și clientul său intră de regulă în starea cerebrală Delta, a cărei frecvență este de 2 cicluri pe secundă. Acesta este momentul în care se produce vindecarea propriu-zisă.

După ce am început să îmi învăț cursanții să aplice Meditația Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței, propria mea conexiune cu Creatorul s-a amplificat. Pasul următor a constat în a-i pune pe cursanți să încerce să se conecteze cât mai des cu Planul al Șaptelea și cu Creatorul, pentru a înțelege ce anume îi împiedică să stabilească această conexiune. Până astăzi, una dintre cele mai prevalente întrebări care mi se pun este următoarea: „Cum pot ști că m-am conectat cu Planul al Șaptelea și cu Creatorul?”

Realitatea este că noi suntem conectați în permanență cu Creatorul. Realizarea acestui lucru presupune însă un anumit antrenament. Cu cât îți vei imagina într-o mai mare măsură ceea ce ai putea simți dacă ai fi conectat cu Creatorul, cu atât mai perfectă va deveni experiența ta. Când aud acest lucru, foarte mulți oameni se grăbesc să declare: „Păi, dacă doar îmi imaginez acest lucru, înseamnă că nu este real…”. Gândește-te însă: tot ceea ce există în viața reală trebuie să fie imaginat într-o primă instanță, înainte de a putea deveni o „realitate”. Prin urmare, nu confunda imaginația cu fantezia sterilă.

Eu obișnuiesc să le spun cursanților mei: „Imaginează-ți că te înalți până la Creator”. Adeseori, pentru a-i ajuta pe cei care cred că atunci când îți „imaginezi” ceva lucrul respectiv nu este real, prefer să folosesc mai degrabă cuvântul „vizualizează”. Ce-i drept, nici acest cuvânt nu este lipsit de provocări, căci există oameni care îmi spun: „Eu nu văd, ci simt acest lucru”. Chiar și așa, este foarte bine! Ceea ce îmi doresc eu este ca oamenii să simtă energia de a fi complet iubiți. Prin urmare, atunci când îți imaginezi că te înalți până la Creator, pune-ți următoarea întrebare: „Ce aș simți dacă aș trăi cu adevărat această experiență? Ce aș simți dacă această energie universală ar curge cu adevărat prin corpul meu? Ce aș simți dacă m-aș scălda plenar în energia creației?”

Iată în continuare o descriere simplă, dar extrem de eficientă, a Meditației (Hărții) Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței, care te ajută să vizualizezi, să îți imaginezi și să simți energia care urcă din pământ prin corpul tău, până când ajunge în creștetul capului, creând acolo o mică presiune la nivelul chakra-ei coronare. Energia își continuă apoi ascensiunea deasupra capului tău, trecând prin întregul univers, prin diferite niveluri și straturi ale luminii.

Meditația (Harta) Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței

Lucrul care contează cel mai mult în timpul acestei meditații este să îți aduci aminte că „ascensiunea” este un proces delicat și lin. Dacă vei forța energia să urce din ce în ce mai sus, este posibil să începi să îți reții respirația și să te alegi cu o durere de cap. De aceea, amintește-ți să respiri normal. Nu este exclus ca limba ta să se poziționeze în mod natural pe cerul gurii tale și să începi să respiri abdominal. Ambele tendințe sunt cât se poate de naturale.

1. Inspiră adânc și închide ochii. Imaginează-ți o energie care urcă din adâncurile pământului, intră în organismul tău prin tălpile tale, își continuă ascensiunea și iese prin creștetul capului tău, creând deasupra acestuia o sferă frumoasă de lumină. Imaginează-ți că te afli în mijlocul acestei sfere.

2. Mai departe, imaginează-ți că îți continui ascensiunea sub forma acestei lumini, trecând prin diferitele straturi ale luminii universului (prin diferite frecvențe de vibrație), apoi printr-o lumină aurie strălucitoare, o substanță lipicioasă și groasă, asemănătoare unui jeleu, pentru a ajunge în final într-o lumină alb-strălucitoare feerică.

3. Dacă ai ajuns în acest plan, spune: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, îți mulțumesc pentru viața pe care mi-ai dăruit-o”. Apoi încheie cu următoarele cuvinte: „Îți mulțumesc. Așa să fie, așa să fie, așa să fie”.

4. Conștientizează cum această lumină feerică, alb-strălucitoare cu irizații, trece prin toate celulele corpului tău. Aceasta este forța vitală care creează atomii și energia care ne conectează cu absolut tot ce există.

5. Inspiră încă o dată profund și deschide ochii.

Ori de câte ori vei practica această meditație, vei pătrunde din ce în ce mai adânc pe lungimea undelor cerebrale Teta. Cu cât vei pătrunde mai profund în această frecvență, cu atât mai în siguranță te vei simți. În cele din urmă mintea ta se va abandona în totalitate, iar tu vei simți plenar această energie.

Atunci când intru în această stare de meditație, eu simt cum energia se deplasează prin mine, prin ceilalți oameni și prin întreaga natură. Îmi vine foarte ușor să percep acest lucru, întrucât îmi petrec o cantitate enormă de timp lucrând cu alți oameni, și deci scăldându-mă în această energie. Dacă vei pătrunde la fel de adânc ca și mine pe nivelul de conștiință Teta, vei ajunge să ai niște percepții absolut fantastice. Este posibil chiar să percepi un fel de legănare sau de vălurire energetică, similară celei care se produce în timpul terapiei cranio-sacrale, când întregul corp începe să se legene ușor.

Oferă-i minții tale șansa de a învăța să intre cât mai profund în această stare de meditație. Atunci când dormi și visezi, tu intri în mod natural într-o stare Teta profundă. De aceea, dacă vei simți că te afli în interiorul unui vis lucid, poți fi absolut convins că ai intrat în această stare de conștiință.

Pe de altă parte, cu cât vei intra mai adânc în această stare, cu atât mai reală ți se va părea experiența. Cu această ocazie, vei descoperi că toate chakra-ele tale se activează atunci când îți imaginezi că te înalți până în planul Creatorului. În cele din urmă, chakra-ele nu ți vor mai părea niște entități energetice separate, ci vor fuziona într-o bandă de energie continuă.

Dacă de-a lungul acestei meditații vei avea momente de blocaj sau de disconfort, acestea din urmă se vor datora cu siguranță unor motive precise. Uneori, ele se datorează convingerilor moștenite de la strămoșii tăi. Oamenii moștenesc foarte multe convingeri diferite. Printre cele mai puternice convingeri sunt cele religioase. Marea majoritate a cursanților mei provin din medii familiale religioase. Cu alte cuvinte, părinții sau bunicii lor au fost persoane profund religioase. În multe astfel de cazuri, oamenii au o programare genetică moștenită care îi ajută să devină conștienți de faptul că există un Creator.

Pe de altă parte, dacă strămoșii liniei tale genetice au crezut că toate lucrurile rele care se petrec pe pământ au loc „din vina Creatorului” (într-un sens negativ al cuvântului), fuziunea completă cu această energie divină te poate face să te simți puțin nervos. La antipod, dacă strămoșii tăi au crezut că noi facem parte integrantă din tot ceea ce există, că există un spirit care pune în mișcare toate lucrurile și o sursă care a creat toate formele de viață, meditația de mai sus ți se va părea infinit mai ușoară, întrucât nu va mai fi filtrată prin sistemul dens al convingerilor strămoșilor tăi.

Acesta este doar unul dintre exemplele posibile de factori care îți pot bloca Meditația Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței, care ia forma convingerilor referitoare la trecutul, prezentul și viitorul tău, convingeri pe care le-ai purtat cu tine încă de când te-ai născut. Toți oamenii din lume duc cu ei energii care îi fac să fie așa cum sunt, numite „sisteme de convingeri”. Cu alte cuvinte, noi suntem ceea ce credem, aceasta fiind imaginea noastră de sine. Atunci când te conectezi cu forța vitală ce a creat întregul univers, tu te poți folosi de această energie, dar uneori este necesar să lucrezi mai întâi cu convingerile tale, pentru a o putea simți și percepe mai ușor.

Am avut la un moment dat o cursantă care a venit la 20 de cursuri de-ale mele, fără a putea vizualiza însă vreodată ceva. Ea obișnuia să îmi spună: „Toate răspunsurile pe care le primesc provin din mintea mea” Într-o bună zi s-a produs însă un declic: în conștiința ei s-a schimbat o convingere adânc înrădăcinată, iar ea a început să vizualizeze energia divină.

Descărcări

Atunci când te conectezi cu Creatorul, nu porni niciodată de la premisa că te afli scufundat în cea mai profundă meditație posibilă. Indiferent pe ce nivel ai ajuns, acesta este momentul să începi să lucrezi cu convingerile tale, folosind descărcări care îți pot elibera mintea. Uneori este necesar să descarci ceea ce simți atunci când ajungi în cel de-al Șaptelea Plan al Existenței, astfel încât această meditație să devină o experiență mai bună pentru tine. Cu alte cuvinte, familiarizarea cu această percepție și cu faptul că ești în siguranță atunci când te conectezi cu Creatorul te poate ajuta să trăiești o experiență complet diferită. Iată câteva descărcări pe care le poți încerca în această direcție:

„Eu știu ce simți atunci când te afli în cel de-al Șaptelea Plan al Existenței, împreună cu Creatorul.”

„Eu știu că este perfect sigur să mă conectez cu energia creației.”

„Fac parte integrantă din energia creației.”

„Este dreptul meu prin naștere de a mă conecta cu această energie.”

„Sunt întotdeauna complet iubit și prețuit atunci când mă scald în această energie.”

„Energia creatoare este inteligența supremă.”

„Creatorul mă iubește.”

„Știu perfect ce trebuie să simt atunci când celulele corpului meu sunt conștiente de energia Creatorului.”

Dacă ai terminat de descărcat aceste programe, reia Meditația Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței.

Meditația Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței pentru a recepta iubirea necondiționată

A doua oară când vei repeta această meditație ea ți se va părea mai naturală, iar tu vei ajunge să experimentezi o iubire necondiționată perfectă.

1. Inspiră adânc și închide ochii. Imaginează-ți o energie care urcă din adâncurile pământului, intră în organismul tău prin tălpile tale, își continuă ascensiunea și iese prin creștetul capului tău, creând deasupra acestuia o sferă frumoasă de lumină. Imaginează-ți că te afli în mijlocul acestei sfere.

2. Mai departe, imaginează-ți că îți continui ascensiunea sub forma acestei lumini, trecând prin diferitele straturi ale luminii universului (prin diferite frecvențe de vibrație), apoi printr-o lumină aurie strălucitoare, o substanță lipicioasă și groasă, asemănătoare unui jeleu, pentru a ajunge în final într-o lumină alb-strălucitoare feerică.

3. Dacă ai ajuns în acest plan, spune: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, îți mulțumesc pentru viața pe care mi-ai dăruit-o”.

4. Continuă apoi spunând: „Creatorule, solicitarea mea este să simt energia iubirii necondiționate în toate celulele corpului meu”.

5. Conștientizează cum această lumină feerică, alb-strălucitoare cu irizații, a iubirii necondiționate, trece prin toate celulele corpului tău.

6. Încheie cu următoarele cuvinte: „Îți mulțumesc. Așa să fie, așa să fie, așa să fie”.

7. Deschide ochii.

Atunci când ajungi în cel de-al Șaptelea Plan, reamintește-ți să îți îngădui să simți energia din acesta. Spun acest lucru deoarece am constatat că o parte din cursanții mei rămân în „sfera lor de lumină” chiar dacă au ajuns în cel de-al Șaptelea Plan. Dacă vei renunța la sfera ta de lumină, scăldându-te plenar în lumina alb-strălucitoare feerică, cu irizații, tu vei putea simți în sfârșit energia celui de-al Șaptelea Plan. Alți cursanți călătoresc în „sfera lor de lumină” cu ochii închiși. Adevărul este însă că trebuie să îți imaginezi că îți deschizi ochii pentru a putea contempla (vizual) cel de-al Șaptelea Plan al Existenței.

Personal, înclin să cred că după fiecare Meditație a Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței creierul secretă mai multă serotonină, mai multe endorfine și poate chiar mai mulți hormoni ai creșterii, așa cum se întâmplă în timpul viselor și al somnului profund fără vise.

La fel, atunci când începi să aplici pentru prima oară Meditația Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței, este posibil să constați că ai poftă de diferite alimente menite să îți stimuleze secreția hormonilor necesari pentru a trăi o experiență de vizualizare mai bună. Ciocolata, floricelele de porumb, laptele organic, carnea de curcan și ouăle conțin triptofan, putând fi utile în această direcție. În plus, este posibil să ai poftă de avocado sau de acizi grași omega 3, 6 și 9. Personal, am constatat că aminoacizii sunt la rândul lor extrem de utili. Aceasta este reacția minții la Meditația Ascensiunii în Planurile Superioare ale Existenței, tradusă printr-o solicitare a unei nutriții superioare, în vederea unei experiențe mai bune.

Receptarea mesajelor

Pe măsură ce vei învăța să te „înalți” în cel de-al Șaptelea Plan al Existenței și să te scufunzi în starea de conștiință Teta, tu vei începe să primești mesaje. Ce-i drept, unii cursanți de-ai mei îmi descriu uneori mesajele primite în timpul citirilor lor mediumice, fiind foarte evident că acestea nu provin de la Creator. Energia supremă a iubirii nu ar putea transmite niciodată mesaje de genul celor primite de unii channeler-i. Această energie a creației ne iubește mai presus de orice, fiind literalmente inteligența supremă din univers.

De ce primesc așadar unii oameni mesaje înșelătoare? Deoarece acestea sunt filtrate de creierul lor, nefiind întotdeauna foarte clare. În consecință, uneori vindecările dau rezultate excepționale, dar alteori nu. Motivul devine foarte evident atunci când un cursant își pune întrebarea: „Cum pot ști dacă vorbesc cu Creatorul sau nu?”

În acest context, mi-a devenit evident că trebuie să duc Terapia Teta pe un nivel încă și mai profund. Pentru a-mi putea ajuta cursanții să își dezvolte capacitățile, trebuia să îi învăț:

1. Să realizeze că fiecare decizie pe care au luat-o vreodată contează. Adevărul este că noi ne creăm singuri pe noi înșine și ceea ce dorim să devenim. Dacă am înțelege că toate experiențele prin care trecem în viață ne predau lecții importante, noi nu am mai fi la fel de critici cu noi înșine.

2. Să aibă încredere că iau cele mai bune decizii și să înțeleagă de ce sunt necesare acestea.

3. Să înțeleagă diferența dintre inspirația divină și mintea lor subconștientă.

4. Să înțeleagă diferența dintre egoul lor, identitatea minoră de sine, care îi ajută să supraviețuiască în această lume, și sinele lor superior.

5. Să comunice mai clar cu Creatorul.

6. Să își focalizeze întreaga viață asupra scopului suprem: acela de a deveni cât mai iluminați (cât mai evoluați din punct de vedere spiritual).

În cadrul Terapiei Teta, a fi un „iluminat” înseamnă a fi plenar conștient de faptul că faci parte integrantă din energia „universală”, pe toate nivelurile existenței tale. A fi conștient de celelalte planuri și energii nu înseamnă automat că ești o ființă iluminată. Pentru a devenit o astfel de ființă, este necesar să înțelegi simultan acest lucru în toate planurile existențiale: fizic, mental și spiritual, nu doar în planul intelectual.

Terapia Teta constă în trezirea maestrului interior, care își aduce aminte că a fost cândva un maestru autentic al acestui plan existențial, știind să se folosească de energia „unică” pentru a crea. Cu alte cuvinte, ea constă în trezirea conștiinței în fața faptului că suntem cu toții scântei derivate din Divinitate, astfel încât să ne putem conecta din nou cu energia creației, ori de câte ori dorim acest lucru.

Stoc
Stoc In stoc
Preț
Preț 33.00 RON
Discount
Discount 10 %
Preț final
Preț final 29.70 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-756-050-3
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 192
Formatul în cm. (l x L x g)
Formatul în cm. (l x L x g) 13 x 20 x 1.3
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-756-050-3
Traducerea din limba engleză
Traducerea din limba engleză Cristian Hanu
Titlul original
Titlul original ThetaHealing®: You and the Creator: Deepen Your Connection with the Energy of Creation
Greutate
Greutate 0.172 kg.
Publicat online
2022-04-24
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș