Povestiri sufiste

Autor:

Rumî a propovăduit toleranța, rațiunea și accesul la cunoaștere prin iubire. Relația lui mistică cu islamul a produs capodopere care, cu mult dincolo de hotarele Turciei, au marcat cultura și religiozitatea islamică. Opera și gândirea lui au și astăzi o înrâurire universală. A fost foarte admirat în Orient și a pasionat Occidentul îndată ce a fost descoperit, cu vreo două secole în urmă.
Detalii:

Jalal ad-Din Rumi (1207-1273), numit și Mevlana sau Mawlana, care înseamnă stăpân sau senior (Rumi este porecla atribuită de arabi anatolienilor), a fost un eminent filosof, poet mistic musulman și maestru spiritual recunoscut. Rumî a propovăduit toleranța, rațiunea și accesul la cunoaștere prin iubire. Relația lui mistică cu islamul a produs capodopere care, cu mult dincolo de hotarele Turciei, au marcat cultura și religiozitatea islamică. Opera și gândirea lui au și astăzi o înrâurire universală. A fost foarte admirat în Orient și a pasionat Occidentul îndată ce a fost descoperit, cu vreo două secole în urmă. Din ultimul sfert al secolului al XX-lea, a devenit un adevărat fenomen la modă în Europa și în SUA, după cum o dovedește abundența de publicații indiferent de nivel și de orientare. Născut în Afganistanul actual, Rumi, intelectual de limbă persană, numit „prințul poeților sufiști", a fost la originea unei mișcări lirice inspirate de Coran: poezia masnavi. Termenul denumește un poem format din distihuri și a fost numele operei sale, Masnavi sau Mathnawi. Rumi a dictat la orice oră din zi și din noapte ceea ce avea să devină o operă didactică formidabilă, formată din aproximativ 25.000 de versuri și împărțită în sase cărți.

Cuprins:

Ce este sufismul ... 7 Cele zece reguli ale sufistului ... 9 Proverbe, aforisme și povestioare sufiste ... 10

Mathnawi ... 13

1. Frumoasa slujitoare ... 13 2. Predicatorul ... 16
3. Renunțarea la mânie ... 17
4. Ispititoarea ... 17
5. Cazanul din această lume ... 19
6. Excrementele ... 19
7. Pământul și zahărul ... 20
8. Aurul din lemne ... 21
9. Papagalul ... 22
10. Puțul leului ... 23
11. Solomon si Azrael ... 26
12. Țânțarul ... 26
13. Păsările ... 27
14. Colivia ... 28
15. Bătrânul muzicant ... 29
16. Plângerea ... 31
17. Bețivul ... 33
18. Îndoiala ... 34
19. Urmele ... 35
20. Moscheea ... 36
21. Cămila pierdută ... 37
22. Rugăciuni ... 38
23. Teama ... 38
24. Șaptezeci de ani ... 39
25. Sicriul ... 39
26. Arcul ... 40
27. Încărcătura ... 40
28. Coaja lucrurilor ... 41
29. Mierea vinului ... 42
30. Șoarecele ... 43
31. Copacul cunoașterii ... 44
32. Patru monede de aur ... 44
33. Carnea interzisă ... 45
34. Gura lui Moise ... 46
35. Ilie ... 46
36. Orăseanul si țăranul ... 47
37. Balta ... 49
38. Secretul câinelui ... 49
39. Bietul șacal ... 50
40. Prostănacul ... 50
41. Șarpele-balaur ... 51
42. Elefantul ... 52
43. Iubita și îndrăgostitul ... 52
44. Comoara ... 53
45. Învățătorul ... 56
46. Cântarul si mătura ... 58
47. Dervișul de pe munte ... 59
48. Catârca și cămila ... 60
49. Seicul ... 61
50. Orbul ... 62
51. Căutătorul de adevăr ... 63
52. Fiul Mariei ... 64
53. Oamenii din Saba ... 65
54. Pârâul Lunii ... 67
55. Toba hoțului ... 67
56. Semințele ... 68
57. Cușca de câini ... 68
58. Masa goală ... 68
59. Hamamul ... 69
60. Minunea ... 70
61. Lumina interioară ... 70
62. Limbajul animalelor ... 71
63. Douăzeci de copii ... 74
64. Duhul ... 75
65. Cetatea ... 76
66. Moscheea ascunsă ... 78
67. Tobele ... 79
68. Orașul iubirii ... 80
69. Mazărea ... 80
70. Iapa și mânzul ... 81
71. Vântul ... 81
72. A bate la usă ... 82
73. Sacrificiul ... 83
74. Burta ... 84
75. Ușurarea ... 86
76. Păunul ... 86
77. De nedescris ... 87
78. Mâncarea ... 88
79. Mândria ... 88
80. Doi îngeri ... 89
81. Gazela ... 90
82. Tăișul sabiei ... 91
83. Capcanele ... 92
84. Cu frânghia de gât ... 93
85. Originea originii ... 94
86. Lacrimile ... 95
87. Visul ... 95
88. Baraka ... 96
89. O mână de pământ ... 97
90. Papucii prețioși ... 100
91. Focul dorului ... 101
92. Rugăciunea ratată ... 102
93. Perla ... 103
94. Măgarul și vulpea ... 105
95. Măgarul rănit ... 109
96. Hrana ... 110
97. Efeminatul ... 111
98. Absurd ... 111
99. Curățarea sufletului ... 112
100. Călătoria ... 114
101. Vaca si insula ... 115
102. Felinar în plină zi ... 115
103. Convins ... 116
104. Câinele de Satana ... 117
105. Ridichile ... 118
106. Pomul fructifer ... 118
107. Săracul ... 119
108. Leila ... 120
109. Părul ... 120
110. Jocul iubirii ... 121
111. Muezinul ... 121
112. Pisica si carnea ... 122
113. Vinul ... 123
114. Partida de șah ... 125
115. Oaspetele ... 126
116. Clipa secretă ... 127
117. Prizonierul ... 128
118. Războiul împotriva eului ... 129 119. Patruzeci de monede de argint ... 130 120. Membrul tare ... 131
121. Perla sultanului ... 134
122. Taliile ... 135
123. Sclavul înșelat ... 136
124. Fitilul ... 138
125. Beii ... 138
126. Vânătorul și pasărea ... 139
127. Hoții ... 141
128. Paznicul ... 142
129. Iubita ... 142
130. Comoara din cenușă ... 143
131. Calul alb ... 146
132. Parfumul Profetului ... 146
133. Chipul boit ... 148
134. Cuvinte ... 149
135. Nimic ... 149
136. Bolnavul si sufistul ... 150
137. Mama ... 156
138. Calea rugăciunii ... 156 139. Relele ... 157
140. Învățatul și preotul ... 158
141. Catargul ... 159
142. Răbdarea ... 161
143. Urmasii ... 163
144. Cercul ... 163
145. Cel treaz în vis ... 164 146. Îngerii ... 167
147. Logică ... 167
148. Crainicii ... 167
149. Șoarecele si broasca-râioasă ... 169 150. Bogatul și dervișul ... 170
151. Talentele ... 170
152. Povestea unui cal ... 172
153. Cei trei feciori ... 173
154. Omul beat ... 175
155. Averea ... 176
156. Idiotul ... 178
157. Judecătorul din cufăr ... 178
158. Suflu, răbdare, tăcere ... 181

Anexa ... 182
Cugetări și poeme de Jalal ad-Din Muhammad Rumi.... 182 Tu ești totul ... 186
Noaptea asta ... 187
Deochiul ... 187
În seara asta ... 187
Cântecul flautului de trestie ... 188

Fragment:

Încă unul a declarat: - Am văzut plecând într-acolo o cămilă fără un ochi!
Astfel, toată lumea ți-a oferit semnalmente ale cămilei tale în speranța că ar profita de dărnicia ta. Pe drumul cunoașterii, mulți evocă însușirile necunoscutului. Dar tu, chiar dacă nu știi unde ți-e cămila, recunoști falsitatea acestor indicii. Ba chiar vei întâlni oameni care să-ți spună: „Și eu mi-am pierdut cămila! Să căutăm împreună!"
Și când, în sfârșit, vine cineva care îți descrie cu adevărat cămila, bucuria ta nu cunoaște margini și faci din acel om călăuză pentru găsirea cămilei.

22. Rugăciuni

Patru indieni au intrat în moschee ca să se încline în fața lui Dumnezeu, cu inima în pace. Dar, deodată, muezinul a intrat și el în moschee și unul dintre indieni a zis: - A fost rostită chemarea la rugăciune? Altfel, am venit prea devreme!
- Taci, i-a spus altul. Pentru că ai vorbit, rugăciunile tale nu mai sunt valabile!
- Taci și tu! a zis al treilea. Căci ai făcut același lucru. Al patrulea a adăugat:
- Slavă Domnului! Eu n-am vorbit și rugăciunile mele rămân valabile!
E o adevărată binecuvântare să ne ocupăm doar de propria rușine.

23. Teama

După ce au vărsat mult sânge, războinicii turkmeni au jefuit un sat. Au capturat doi săteni și au hotărât să-l omoare pe unul dintre ei. În timp ce-l legau, săteanul a întrebat: - De ce mă omorâți așa, fără motiv? Războinicii au răspuns: - Ca să-ți înspăimântăm prietenul și să-1 forțăm să ne spună unde și-a ascuns banii de aur.
Săteanul a exclamat: - Dar e mai sărac decât mine! Omorâți-l mai degrabă pe el și atunci, înspăimântat, o să vă spun eu unde mi-am ascuns banii de aur!
E un privilegiu acordat de Dumnezeu că trăim astăzi, și nu în acea epocă!

24. Șaptezeci de ani

Un bătrân s-a dus la medic. După ce i-a spus că-i scădeau însușirile intelectuale, medicul a răspuns: - Asta e din cauza vârstei înaintate! - Și vederea îmi slăbește! - Pentru că ești bătrân! - Am dureri mari în spate. - Efectul bătrâneții! - Nu mai mistui bine ce mănânc. - Dacă stomacul tău dă semne de slăbiciune, de vină e vârsta înaintată!
- Și când respir, parcă mă apasă ceva pe piept.
- E normal! Ești bătrân! Și bătrânețea vine cu multe suferințe.
Atunci, bătrânul s-a supărat: - Prostovanule! Ce înseamnă vorbele astea? N-ai habar de știința medicinei. Ești mai neștiutor decât un măgar! Dumnezeu a creat un leac pentru toate durerile, dar tu nu-l știi! Așa ai învățat meseria?
Medicul a răspuns: - Ai mai bine de șaptezeci de ani! De aici ți se trag și mânia, și cuvintele aspre!

25. Sicriul

Un copil se tânguia în fața sicriului tatălui său:
- O, tatăl meu! De acum înainte, locul tău este în pământ! Tată preaiubit! Iată-te într-o locuință prea mică, lipsită de toate! Nici covor, nici pernă, nici rogojină!

- Adevăr spui și ai de o mie de ori dreptate. Dar explică-mi asta puțin mai clar, pentru ca și neștiutorul, și învățatul să poată să se bucure de înțelepciunea ta. Pregătește-ne un ospăț cu bucate de tot felul, pentru ca fiecare să poată mânca ce e pe gustul lui!
Șeicul a explicat: - Toți știm că nimic și nimeni nu poate să facă ceva fără voia Domnului, nici frunza copacului. Și poruncile Lui sunt în număr mare și nimeni nu le poate socoti pe toate, căci cine ar putea să numere frunzele unui copac? Ce e infinit nu poate fi delimitat de cuvinte. Poruncile lui Dumnezeu sunt acceptate de creaturile Lui. Când creatura se supune hotărârii lui Dumnezeu, viața și moartea i se par egale. Viața nu-i este orientată spre câștig, ci spre Dumnezeu. Moartea nu-i este cauzată de boli sau de încercări ale vieții, ci de Dumnezeu. Credința sa urmărește nu huriile sau raiul, ci pe Dumnezeu. Renunță la hulă nu de teama iadului, ci de teamă de Dumnezeu. Asta e natura ei. Nu e ceva ce a dobândit prin eforturi sau prin practicarea ascetismului. Râde doar când constată că Dumnezeu încuviințează. Pentru ea, destinul este o prăjitură. Dacă aceasta este natura unui slujitor al Domnului, de ce ar spune el: „O, Doamne, schimbă-mi destinul!"? Pentru că știa că moartea copiilor lui fusese voită de Dumnezeu, moartea îi era la fel de dulce ca un cataif.

50. Orbul

într-o zi, un om s-a dus în vizită la un seic sărac si orb. Dar a fost foarte mirat când a găsit la el un exemplar din Coran. Și s-a întrebat: „Acest om este orb și nu poate citi. La ce-i trebuie Coranul? Dacă l-aș întreba, ar fi lipsă de respect". Întâmplarea a făcut ca șeicul să-i ofere ospitalitate câteva zile. într-o noapte, omul nostru a fost trezit de o voce care recita Coranul. S-a sculat și 1-a găsit pe orb cu ochii în carte, recitând Coranul. Atunci, l-a întrebat:
- Cum reușești să citești? Îți văd privirea deplasându-se la fiecare rând. Chiar vezi?
Orbul a răspuns: - Se vede că nu știi nimic despre trupul omului. De ce te miri că Dumnezeu poate să îngăduie un astfel de lucru? Am cerut ajutorul Lui ca să pot să citesc Coranul, căci n-am memorie bună. De aceea, de fiecare dată când deschid Coranul să citesc, văd!

51. Căutătorul de adevăr

Dakuki era un om al iubirii și al minunilor, foarte atent să se protejeze de ce era nepermis. Nu stătea niciodată mai mult de două zile în același loc, căci își zicea: „Dacă stau mai mult într-o casă, inima s-ar putea să-mi fie atrasă de ceva sau de cineva". Mergea ziua și se ruga noaptea, avea natura unui înger. Fiind pur, căuta permanent oameni puri și-I adresa lui Dumnezeu această rugăciune:
- O, Doamne, fă să-i întâlnesc pe slujitorii tăi fideli!
Dumnezeu i-a zis: - O, om pur! Ce sete și ce iubire e în tine! Dar, dacă această iubire e pentru Mine, de ce cauți mereu oameni? Dakuki a răspuns: - O, Doamne, mă aflu în mijlocul oceanului și caut un urcior cu apă! Dorințele-mi pentru iubirea Ta sunt pentru mine un motiv de mândrie, așa cum dorințele pentru aproapele meu sunt un motiv de rușine. De ani de zile, călătoresc fără încetare, în Orient și în Occident. Merg cu picioarele goale pe drumuri pline de pietre și de spini. Dar să nu crezi că un îndrăgostit se deplasează pe picioarele sale torturate. Nu, el călătorește cu inima. Atracția mea pentru om crește continuu. Aș vrea să văd valul oceanului într-o picătură de apă!
Într-o zi, Dakuki a ajuns să conducă rugăciunea pe o plajă, într-un grup de credincioși. Toți se așezau în linie pentru rugăciunea de seară când, brusc, Dakuki și-a îndreptat privirea spre mare și a auzit strigăte. A văzut în larg o ambarcațiune agitată de valuri. Pasagerii, în întuneric, țipau de teamă să nu se scufunde, căci furtuna sufla precum Azrael. Chiar și necredincioșii și revoltații își recăpătaseră credința în Dumnezeu și toți se prosternau disperați.
Văzând aceasta, lui Dakuki i s-au umplut ochii de lacrimi.

Preț
Preț 99.00 RON
Discount
Discount 15 %
Preț final
Preț final 84.15 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8926-84-1
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 196
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 24 x 29,5
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8926-84-1
Traducerea
Traducerea Nicolae Constantinescu
Greutate
Greutate 0,820 kg.
Publicat online
2022-11-10
Afișat de
22548 ori
Apreciere
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș