Curs de Miracole

Autor:
Autor:
Foundation for Inner Peace (Fundația pentru Pace Lăuntrică)
Editura:
Editura:
Adevăr Divin

PREFAȚÃTEXTCULEGERE DE EXERCIȚII PENTRU STUDENȚIMANUAL PENTRU PROFESORIEXPLICAȚII TERMINOLOGICE
Detalii:
Introducere

Cursul de miracole
este un sistem complet de gândire spirituală, destinat studiului individual. Împărțit în trei volume, Text, Culegere de exerciții pentru studenți și Manual pentru profesori, Cursul afirmă că, pentru a ajunge la iubire și pace universală - sau la capacitatea reamintirii lui Dumnezeu - trebuie să ne „desfacem”, mai întâi, vinovăția iertându-i pe ceilalți. Cursul se concentrează, așadar, pe vindecarea relațiilor și pe transformarea lor în relații sfinte. Cursul de miracole subliniază totodată că nu e decât o versiune a programului universal, una dintre miile de versiuni ale acestuia. Prin urmare, deși limbajul Cursului aparține creștinismului tradițional, el exprimă o spiritualitate nesectară și neconfesională. Cursul de miracole este, așadar, o învățătură spirituală universală, și nu o religie.

„Textul” prezintă teoria Cursului, studiul acestei teorii având sădită în el dezvoltarea experienței iertării - o trăire care constituie obiectivul Cursului pentru fiecare student. În această privință, Cursul de miracole afirmă că „obiectivul pe care îl urmărește e fericirea și pacea ta” (Text, p. 217) (T-13.II.7:1). Textul explică, totodată, baza fricii și a vinovăției și felul în care pot fi depășite prin miracole, definite ca „expresii de iubire”. Miracolul e definit ca un salt perceptual de la frică la iubire.

„Culegerea de exerciții pentru studenți” este alcătuită din 365 de lecții, un exercițiu pentru fiecare zi a anului. Acest antrenament de un an marchează începutul procesului de schimbare a minții și percepției studentului, deși nu e menit să încheie procesul de învățare al acestuia. După cum se afirmă în Prefața Cursului, „În final, cititorul e lăsat în mâinile propriului Profesor Lăuntric, Care va dirija toată învățătura ulterioară după cum crede El că e mai bine” (Prefață: xv).

„Manualul pentru profesori", scris sub formă de întrebare-și-răspuns, furnizează răspunsuri la câteva dintre cele mai probabile întrebări pe care le-ar putea pune un student de-al Cursului. Cartea include și explicații pentru un număr de termeni folosiți în Curs, definiți - în cadrul teoretic pe care îl furnizează Textul - în vederea aplicării lor practice pe parcursul Culegerii de exerciții.

Cursul de miracole a fost „scris” de Dr. Helen Schucman printr-un proces de dictare interioară pe care l-a identificat ca venind de la Iisus. Doctor psiholog, cercetător în domeniul psihologiei și profesor universitar de Psihologie Medicală, Dr. Helen Schucman s-a bucurat de ajutorul șefului ei de departament, Dr. William Thetford, la rândul lui profesor universitar de Psihologie Medicală la universitatea la care lucrau amândoi.

Cursul de miracole a văzut lumina tiparului pentru prima oară în 1975, an în care Dr. Schucman a cedat drepturile de autor ale Cursului Fundației pentru Pace Lăuntrică (Foundation for Inner Peace - FIP). În 1996, FIP a cedat drepturile de autor și marca înregistrată Fundației Cursului de Miracole (Foundation for A Course in Miracles - FACIM). În prezent există în circulație, în întreaga lume, peste un milion și jumătate de exemplare ale Cursului. Au apărut tranduceri în limbile africană, bulgară, chineză, croată, daneză, ebraică, finlandeză, franceză, germană, italiană, olandeză, poloneză, portugheză, rusă, slovenă, spaniolă și suedeză, cu multe alte traduceri în curs de pregătire. Traducerea română a fost asigurată de Simona FÃGÃRÃȘANU, care a urmat Cursul pe parcursul anilor. Ediția română a fost realizată de Editura CENTRUM din Polonia. Multumim pe această cale editorului Zbigniew Ploszczyca pentru că a făcut posibil ca românii să citească învățăturile Cursului. Mulțumim!

Ce este, așadar, Cursul de miracole? Introducerea sumară ce apare la debutul Textului este foarte scurtă și succintă:
„Acesta e un curs de miracole. E un curs impus. Doar timpul când îl faci e la liberă alegere. Liberul arbitru nu înseamnă că îi poți stabili, programa. Înseamnă doar că poți alege ce vrei să înveți la un moment dat. Cursul nu își propune să predea semnificația iubirii, aceasta fiind mai presus de ce poate fi predat. El își propune însă să înlăture blocajele care te împiedică să conștientizezi prezența iubirii - moștenirea ta firească. Opusul iubirii este frica, dar ce e atotcuprinzător nu poate avea opus.
Prin urmare, cursul acesta poate fi rezumat foarte simplu în felul următor:
Realul nu poate fi amenințat.
Irealul nu există.
În asta constă pacea lui Dumnezeu.”


Cum a apărut Cursul de miracole, Ce este, Ce spune el?

Această prefață a apărut în 1977, ca răspuns la numeroasele cereri de a furniza o prezentare succintă a Cursului de miracole. Primele două părți - Cum a apărut și Ce este - au fost scrise chiar de Helen Schucman, iar ultima parte - Ce spune - a fost scrisă prin procesul de dictare interioară descris în cele ce urmează.

Cum a apărut?

Cursul de miracole a apărut prin decizia spontană a doi oameni să se unească în vederea unui scop comun. Cei doi se numeau Helen Schucman și William („Bill”) Thetford și erau profesori de psihologie medicală la Colegiul Medicilor și Chirurgilor din cadrul Universității Columbia din New York. Cine erau nu are importanță; important e că povestea lor ne arată că toate sunt posibile, cu Dumnezeu. Erau oricum, numai religioși nu erau. Relația dintre ei era dificilă și adesea încordată, fiecare fiind interesat de dobândirea propriului renume și de menținerea propriului statut personal și profesional. În general, investiseră mult în valorile lumii. Viețile lor nu concordau deloc cu ce susține Cursul. Iată cum se descrie Helen, cea care a receptat întregul material:

Psihologă, pedagogă, conservatoare ca teorie și atee ca și crez, lucram într-un mediu universitar prestigios și pretențios. Și apoi s-a întâmplat ceva ce-a declanșat un lanț de întâmplări la care nu m-aș fi așteptat niciodată. Șeful de catedră m-a anunțat pe neașteptate că se săturase de sentimentele de mânie și agresivitate pe care le reflecta conduita noastră, conchizând că „trebuie să existe o altă cale”. Ca la un semn, m-am oferit să îl ajut să o găsească. După câte se pare, Cursul e această altă cale.

Deși intențiile lor erau serioase, au întâmpinat mari dificultăți la începutul inițiativei lor comune. Dar îi oferiseră Spiritului Sfânt acel „strop de „disponibilitate” care, după cum urma să afirme Cursul însuși în repetate rânduri, e de ajuns să Îi permită Lui să folosească orice situație în Propriile Lui scopuri și să o înzestreze pe fiecare în parte cu puterea Lui.

Relatările lui Helen continuă în felul următor:

Scrisul propriu-zis a fost precedat de trei luni uluitoare, timp în care Bill mi-a sugerat să notez visele extrem de simbolice și descrierile imaginilor ciudate care îmi veneau. Deși începusem de la o vreme să mă mai obișnuiesc cu neprevăzutul, tot am rămas foarte surprinsă când am scris: „Acesta e un curs de miracole”. Așa mi s-a prezentat Vocea. Deși nu scotea niciun sunet, părea să îmi dea un fel de dictare lăuntrică, rapidă, pe care mi-am consemnat-o într-un caiet de stenografie. Scrisul nu a fost niciodată automat. Putea fi întrerupt oricând și reluat mai târziu. Mă făcea să mă simt foarte incomod, dar niciodată nu mi-a dat serios prin gând să mă opresc. Părea să fie o misiune specială pe care, undeva, cumva, mă angajasem să o împlinesc. Reprezenta o inițiativă de reală colaborare între mine și Bill și o bună parte din semnificația ei, sunt sigură, stă tocmai în acest lucru. Scriam ce „spunea” Vocea și îi citeam a doua zi lui Bill, iar el bătea la mașină ce îi dictam. Presupun că avea și el misiunea lui specială. Fără încurajarea și sprijinul lui, nu aș fi putut să îmi împlinesc misiunea. Întregul proces a durat în jur de șapte ani. Mai întâi a venit Textul, apoi Culegerea de exerciții pentru studenți și, în final, Manualul pentru profesori. Nu s-au făcut decât câteva modificări minore. S-au dat titluri capitolelor și subcapitolelor din Text și s-au omis câteva dintre referirile mai personale de la început. Altfel, materialul a rămas substanțial neschimbat

Numele celor ce au colaborat la consemnarea Cursului nu apar pe copertă deoarece Cursul poate și trebuie să fie de sine stătător. Nu urmărește să devină temelia unui nou cult. Singurul lui rost e să le ofere unora o cale de a-și găsi propriul Profesor Lăuntric.

Ce este?

După cum sugerează și titlul, Cursul e structurat de la cap la coadă ca instrument didactic. E alcătuit din trei cărți: un Text de 605 pagini, o Culegere de exerciții pentru studenți de 472 de pagini și un Manual pentru profesori de 87 de pagini. Ordinea în care sunt folosite cărțile și modul în care sunt studiate depind de nevoile și preferințele fiecărui student în parte.

Programa pe care o propune Cursul e concepută cu multă grijă și explicată, pas cu pas, atât la nivel teoretic, cât și practic. Accentul e pus mai degrabă pe practică și nu pe teorie; pe trăire și nu pe teologie. Cursul afirmă răspicat că „o teologie universală e imposibilă, dar o trăire universală nu e numai posibilă, ci și necesară” (Manual, p. 72). Deși creștin ca limbaj, Cursul tratează teme spirituale universale, subliniind că nu e decât o versiune a cursului universal. Există multe altele, iar acesta diferă de celelalte numai ca formă. Toate duc la Dumnezeu în final.

Textul e în mare parte teoretic, prezentând conceptele ce stau la baza sistemului de gândire al Cursului. Ideile lui servesc drept temelie pentru lecțiile Culegerii de exerciții. Fără aplicarea practică pe care o furnizează Culegerea de exerciții, Textul ar rămâne în esență o înșiruire de abstracțiuni nicidecum suficiente să prilejuiască inversarea gândirii pe care o urmărește Cursul.

Culegerea de exerciții cuprinde 365 de lecții, una pentru fiecare zi a anului. Studenții însă nu trebuie să facă lecțiile în acest ritm și pot sta mai mult de o zi la o lecție care îi atrage în mod deosebit. Instrucțiunile recomandă doar să nu încerce mai mult de o lecție pe zi. Caracterul practic al Culegerii de exerciții e subliniat în introducerea ei, care pune accentul mai degrabă pe trăirea dobândită prin practică decât pe angajamentul prealabil față de un țel spiritual:

Unele dintre ideile prezentate în culegerea aceasta ți se vor părea greu de crezut, iar altele pot să îți pară chiar înfiorătoare. Nu contează. Ți se cere pur și simplu să aplici ideile după cum ești îndrumat. Nu ți se cere să le judeci. Ci numai să le folosești. Tocmai folosirea lor le va da sens pentru tine și îți va arăta că sunt adevărate.

Reține doar atât: nu e nevoie să crezi ideile respective, nu e nevoie să le accepți și nici măcar să le primești. Pe unele dintre ele s-ar putea să le respingi energic. Niciuna dintre aceste reacții nu va conta și nu le va reduce eficacitatea. Dar să nu îți îngădui să faci excepții în aplicarea ideilor din culegere și, indiferent ce reacții ți-ar stârni, folosește-le. Nu ți se cere mai mult de atât (Culegere de exerciții, p. 2).

Ultima carte, Manualul pentru profesori, scris sub formă de întrebare-și-răspuns, furnizează răspunsuri la câteva dintre cele mai probabile întrebări pe care le-ar putea pune un student de-al Cursului. Cartea cuprinde și explicații pentru un număr de termeni folosiți în Curs, definiți în cadrul teoretic pe care îl furnizează Textul.

Cursul nu se pretinde a fi definitiv și nici lecțiile din Culegere nu sunt menite să încheie procesul de învățare al studentului. În final, cititorul e lăsat în mâinile propriului Profesor Lăuntric, Care va dirija toată învățătura ulterioară după cum crede El că e mai bine. Deși Cursul acoperă o sferă vastă, adevărul nu poate fi limitat la nicio formă finită, după cum se vede clar din afirmațiile finale ale Culegerii de exerciții:

Cursul acesta e un început, nu un sfârșit [...]. Nu ți se mai trasează lecții concrete, pentru că nu mai e nevoie de ele. De aici înainte, să nu asculți decât Vocea pentru Dumnezeu [...]. El îți va dirija eforturile, spunându-ți exact ce să faci, cum să îți dirijezi mintea și când să vii în liniște la El, cerându-I îndrumarea sigură și Cuvântul cert (Culegere de exerciții, p. 471).

Ce spune?

Realul nu poate fi amenințat.
Irealul nu există.
În asta constă pacea lui Dumnezeu.


Așa începe Cursul de miracole. Cursul face o distincție fundamentală între real și ireal; între cunoaștere și percepție. Cunoașterea e adevăr, sub o singură lege - legea iubirii, sau Dumnezeu. Adevărul e inalterabil, veșnic și neambiguu. Poate fi nerecunoscut, dar nu poate fi schimbat. Se aplică la tot ce a creat Dumnezeu și numai ce a creat El este real. E dincolo de învățare, pentru că e dincolo de timp și evoluție. Nu are opus; nici început și nici sfârșit. Ci pur și simplu este.

Lumea percepției, pe de altă parte, e lumea timpului, a schimbării, a începuturilor și sfârșiturilor. E bazată pe interpretare, nu pe fapt. E lumea nașterii și a morții, fondată pe credința în carență, pierdere, separare și moarte. E învățată și nu dată, selectivă în percepțiile ei, instabilă în funcționarea ei și inexactă în interpretările ei.

Din cunoaștere și, respectiv, percepție apar două sisteme de gândire distincte, opuse în toate privințele. În domeniul cunoașterii, niciun gând nu există separat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și Creația Sa împărtășesc o singură Voință. Lumea percepției e făcută însă din credința în voințe opuse și separate, într-un conflict perpetuu una cu alta și cu Dumnezeu. Ce vede și aude percepția pare real pentru că permite numai conștientizarea lucrurilor ce corespund dorințelor celui ce percepe. Se ajunge astfel la o lume a iluziilor, o lume care are nevoie de continuă apărare tocmai pentru că nu este reală.

Odată ce ai fost prins în lumea percepției, ești prins într-un vis. Nu poți scăpa din el fără ajutor, pentru că tot ce îți arată simțurile stă mărturie pentru realitatea acestui vis. Dumnezeu a oferit Răspunsul, singura Cale de ieșire, adevăratul Ajutor. E funcția Vocii Sale, a Spiritului Său Sfânt, să mijlocească între două lumi. Și o poate face pentru că, în timp ce pe de-o parte cunoaște adevărul, pe de alta ne recunoaște iluziile, dar nu crede în ele. E țelul Spiritului Sfânt să ne ajute să scăpăm din lumea viselor învățându-ne cum să ne inversăm gândirea și să ne dezvățăm greșelile. Iertarea e marele instrument la îndemâna Spiritului Sfânt pentru a ne învăța cum să realizăm această inversare a gândirii. Cu toate acestea, Cursul are modul lui de a defini iertarea, după cum și lumea o definește în felul ei.

Lumea pe care o vedem nu face decât să reflecte propriul nostru cadru de referință interior - ideile, dorințele și sentimentele dominante din mințile noastre. „Proiecția face percepția” (Text, p. 401). Ne uităm mai întâi înăuntru, hotărâm ce fel de lume vrem să vedem și apoi proiectăm lumea respectivă în afară, făcând din ea adevărul așa cum îl vedem. O facem adevărată prin felul în care interpretăm ce anume vedem. Dacă folosim percepția pentru a ne justifica propriile greșeli - mânia, impulsurile de a ataca, lipsa de iubire, sub orice formă ar apărea - vom vedea o lume a răului, a distrugerii, a maliției, a invidiei și disperării. Toate acestea trebuie să învățăm să le iertăm, nu pentru că suntem „buni” și „milostivi”, ci pentru că ceea ce vedem nu e adevărat. Noi am distorsionat lumea cu sucitele noastre mecanisme de apărare și, de aceea, vedem ce nu este. Pe măsură ce învățăm să ne recunoaștem erorile perceptuale, învățăm totodată să le trecem cu vederea sau să le „iertăm”. În același timp, ne iertăm pe noi înșine, privind dincolo de sucitele noastre concepte de sine, spre Sinele pe Care L-a creat Dumnezeu să fie în noi;

Păcatul e definit ca „lipsă de iubire” (Text, p. 10). De vreme ce iubirea e tot ce există, păcatul, în ochii Spiritului Sfânt, e o eroare ce trebuie corectată și nu un rău ce trebuie pedepsit. Sentimentul nostru de inadecvare, de slăbiciune și incompletudine provine din puternica investiție în „principiul carenței” ce guvernează întreaga lume a iluziilor. Din acest punct de vedere, căutăm în alții ce simțim că lipsește în noi înșine. „Iubim” pe cineva pentru a căpăta ceva noi înșine. Iată ce trece drept iubire în lumea viselor. Nu poate să existe o eroare mai mare decât asta, căci iubirea e incapabilă să ceară ceva.

Numai mințile se pot uni cu adevărat, iar ce a unit Dumnezeu, niciun om nu poate să despartă (Text, p. 321). Cu toate acestea, adevărata unire e posibilă numai la nivelul Minții lui Cristos și nu s-a pierdut de fapt niciodată. „Micul eu” caută să se mărească prin aprobare exterioară, bunuri exterioare și „iubire” exterioară. Sinele creat de Dumnezeu nu are nevoie de nimic. E de-a pururi complet, ocrotit, iubit și iubitor, căutând să împărtășească, nu să capete; să extindă, nu să proiecteze. Nu are nevoi și vrea să se unească cu alții, din conștientizarea reciprocă a propriei lor abundențe.

Relațiile speciale ale lumii sunt distructive, egoiste și pueril de egocentrice. Date însă Spiritului Sfânt, relațiile acestea pot deveni cele mai sfinte lucruri de pe pământ - miracolele care arată calea de întoarcere la Cer. Lumea își folosește relațiile speciale ca armă definitivă de excludere; ca demonstrație a separării. Spiritul Sfânt le transformă în desăvârșite lecții de iertare și deșteptare din vis. Fiecare relație e un prilej de a lăsa percepțiile să fie vindecate și greșelile corectate. Fiecare în parte e o nouă șansă de a te ierta pe tine însuți iertându-l pe celălalt. Și fiecare în parte devine o nouă invitație făcută Spiritului Sfânt și reamintirii lui Dumnezeu.

Percepția e o funcție a trupului și reprezintă, de aceea, o limitare a conștienței. Percepția vede prin ochii trupului și aude prin urechile trupului. Ea evocă răspunsurile limitate pe care le dă trupul. În mare măsură, trupul pare de sine stătător și de sine motivat, dar răspunde de fapt numai la ce intenționează mintea. Dacă mintea vrea să îl folosească pentru atac, sub orice formă, el devine prada bolii, a îmbătrânirii și a pieirii. Dacă, în schimb, mintea acceptă rostul pe care îl dă acestuia Spiritul Sfânt, el devine un mod util de a comunica cu alții, invulnerabil cât e nevoie de el, urmând a fi lăsat deoparte cu blândețe când i s-a încheiat folosul. De la sine, e neutru, cum e totul în lumea percepției. Dacă e folosit pentru țelurile eului sau ale Spiritului Sfânt depinde întru totul de ce vrea mintea.

Opusul vederii prin ochii trupului e viziunea lui Cristos, care reflectă putere, nu slăbiciune; unitate, nu separare; iubire, nu frică. Opusul auzului prin urechile trupului este comunicarea prin Vocea pentru Dumnezeu - Spiritul Sfânt - care își are locul în fiecare dintre noi. Vocea Lui pare îndepărtată și greu de auzit din cauză că eul, care vorbește pentru sinele mărunt și separat, pare să vorbească mult mai tare. De fapt, e tocmai invers. Spiritul Sfânt vorbește cu o claritate indubitabilă și cu o atracție irezistibilă. Cine nu alege să se identifice cu trupul nu poate să rămână surd la mesajele Lui de eliberare și speranță, și nici să nu accepte bucuros viziunea lui Cristos în schimbul jalnicei lui imagini de sine.

Viziunea lui Cristos e darul Spiritului Sfânt, alternativa lui Dumnezeu la iluzia separării și la credința în realitatea păcatului, a vinovăției și a morții. E singura corecție la toate greșelile de percepție; reconcilierea tuturor opușilor aparenți pe care se bazează lumea aceasta. Lumina ei binevoitoare arată lucrurile toate dintr-un alt punct de vedere, reflectând sistemul de gândire ivit din cunoaștere și făcând reîntoarcerea la Dumnezeu nu numai posibilă, ci și inevitabilă. Ce se considera odinioară o nedreptate făcută cuiva de altcineva devine acum un strigăt de ajutor și o chemare la unire. Păcatul, boala și atacul sunt văzute ca percepții eronate ce așteaptă să fie remediate prin blândețe și iubire. Mecanismele de apărare sunt abandonate pentru că, acolo unde nu există atac, nu e nevoie de ele. Nevoile fraților noștri devin propriile noastre nevoi, căci călătoresc și ei cu noi în timp ce ne îndreptăm spre Dumnezeu. Fără noi, și-ar rătăci calea. Fără ei, nu am putea nici noi să o găsim pe a noastră.

Iertarea e necunoscută în Cer, unde nevoia de iertare ar fi de neconceput. Și totuși, în această lume iertarea este o corecție necesară la toate greșelile pe care le-am făcut. A oferi iertare e singurul mod de a o avea, căci reflectă legea Cerului că a da și a primi este același lucru. Cerul e starea firească a tuturor Fiilor lui Dumnezeu așa cum i-a creat El. Asta e realitatea lor în vecii vecilor. Și nu s-a schimbat doar pentru că a fost uitată.

Iertarea e mijlocul prin care ne vom aminti. Prin iertare, gândirea lumii este inversată. Lumea iertată devine poarta Cerului, căci prin îndurarea ei putem în sfârșit să ne iertăm pe noi înșine. Nemaiținând pe nimeni prizonier al vinovăției, devenim noi înșiși liberi. Adeverind Cristosul în toți frații noștri, Îi recunoaștem prezența în noi înșine. Dând uitării toate percepțiile noastre eronate și nepăstrând nimic din trecut care să ne mai rețină, putem să ni-L amintim pe Dumnezeu. Dincolo de asta, învățătura nu poate trece. Când suntem gata, Dumnezeu Însuși va face ultimul pas al reîntoarcerii noastre la El.

(Material preluat de pe site-ul organizației Foundation for Inner Peace)
Cuprins:

CUPRINS 1

Introducere 1

Capitolul 1 SEMNIFICAȚIA MIRACOLELOR

I. Principiile miracolelor 3

II. Revelație, timp și miracole . 6

III. Ispășire și miracole . 8

IV. Ieșirea din întuneric 10 V. Întregime și spirit 11

VI. Iluzia nevoilor ., 12

VII. Distorsiunile impulsurilor miraculoase. 14

Capitolul 2 SEPARAREA ȘI ISPÃȘIREA

I. Originile separării . 16

II. Ispășirea ca mecanism de apărare 17

III. Altarul lui Dumnezeu 19

IV. Vindecarea ca eliberare de toată frica 21

V. Funcția făcătorului de miracole 23

A. Principiile speciale ale făcătorilor de miracole . 25

VI. Frică și conflict . 26

VII. Cauză și efect . 29

VIII. Semnificația Judecății de apoi . 31

Capitolul 3 PERCEPȚIA INOCENTÃ

I. Ispășire fără sacrificiu . 33

II. Miracolele ca percepție adevărată 35

III. Percepție versus cunoaștere . 36

IV. Greșeala și eul 38

V. Dincolo de percepție . 40

VI. Judecata și complexul autorității 42

VII. Crearea versus imaginea de sine 45

Capitolul 4 ILUZIILE EULUI

Introducere . 47

I. Predare corectă și învățare corectă . 47

II. Eul și falsa autonomie 51

III. Iubire fără conflict . 54

IV. Nu trebuie să fie așa . 56

V. Iluzia eu-trup . 59

III

VI. Recompensele lui Dumnezeu . 60

VII. Creație și comunicare 62

Capitolul 5 VINDECARE ȘI ÎNTREGIME

Introducere . 65

I. Invitația făcută Spiritului Sfânt . 65

II. Vocea pentru Dumnezeu . 68

III. Călăuza spre mântuire . 70

IV. Predare și vindecare . 73

V. Cum folosește eul vinovăția 75

VI. Timp și veșnicie . 78

VII. Decizia de a-L alege pe Dumnezeu 80

Capitolul 6 LECȚIILE IUBIRII

Introducere. 82

I. Mesajul răstignirii . 82

II. Alternativa la proiecție . 86

III. Renunțarea la atac . 89

IV. Singurul Răspuns 90

V. Lecțiile Spiritului Sfânt . 93

A. Să ai, dă totul tuturor . 94

B. Să ai pace, predă pace ca să o înveți 96

C. Veghează numai pentru Dumnezeu și Împărăția Sa 98

Capitolul 7 DARURILE ÎMPÃRÃȚIEI

I. Ultimul pas 101

II. Legea Împărăției 102

III. Realitatea Împărăției . 104

IV. Vindecarea ca recunoaștere a adevărului 106

V. Vindecarea și caracterul neschimbător al minții 108

VI. De la vigilență la pace . 111

VII. Totalitatea Împărăției 114

VIII. Credința de necrezut 116

IX. Extinderea Împărăției . 118

X. Confuzia dintre durere și bucurie 120

XI. Starea de grație 122

Capitolul 8 CÃLÃTORIA ÎNAPOI

I. Direcția programei 124

II. Diferența dintre întemnițare și libertate 125

III. Sfânta întâlnire 127

IV. Darul libertății . 129

V. Voia neîmpărțită a Fiimii . 131

IV

VI. Comoara lui Dumnezeu . 133

VII. Trupul ca mijloc de comunicare 135

VIII. Trupul ca mijloc sau ca scop 139

IX. Vindecarea ca percepție corectată . 141

Capitolul 9 ACCEPTAREA ISPÃȘIRII

I. Acceptarea realității 144

II. Răspunsul la rugăciune 147

III. Corectarea greșelii . 149

IV. Planul de iertare al Spiritului Sfânt 151

V. Vindecătorul nevindecat 153

VI. Acceptarea fratelui tău . 156

VII. Cele două evaluări 157

VIII. Grandoare versus grandiozitate . 159

Capitolul 10 IDOLII BOLII

Introducere . 163

I. Acasă în Dumnezeu 163

II. Decizia de a uita 164

III. Dumnezeul bolii 165

IV. Sfârșitul bolii 168

V. Negarea lui Dumnezeu 170

Capitolul 11 DUMNEZEU SAU EUL

Introducere 174

I. Darurile Paternității 175

II. Invitația la vindecare 177

III. Din întuneric la lumină 179

IV. Moștenirea Fiului lui Dumnezeu 181

V. „Dinamica“ eului 182

VI. Trezirea la izbăvire 186

VII. Condiția realității 189

VIII. Problema și răspunsul 190

Capitolul 12 PROGRAMA SPIRITULUI SFÂNT

I. Judecata Spiritului Sfânt 194

II. Modul de a-ți aduce aminte de Dumnezeu . 196

III. Investiția în realitate . 199

IV. A căuta și a găsi . 201

V. Programa sănătoasă 203

VI. Viziunea lui Cristos 205

VII. Privirea lăuntrică . 207

VIII. Atracția iubirii pentru iubire . 210

V

Capitolul 13 LUMEA LIPSITÃ DE VINOVÃȚIE

Introducere . 213

I. Nevinovăție și invulnerabilitate . 214

II. Fiul nevinovat al lui Dumnezeu . 216

III. Frica de izbăvire 218

IV. Funcția timpului 221

V. Cele două sentimente . 223

VI. Găsirea prezentului 226

VII. Atingerea lumii reale 229

VIII. De la percepție la cunoaștere . 232

IX. Norul vinovăției 234

X. Eliberarea de vinovăție . 236

XI. Pacea Cerului . 240

Capitolul 14 A PREDA PENTRU ADEVÃR

Introducere . 243

I. Condițiile învățării 243

II. Studentul fericit . 244

III. Decizia în favoarea nevinovăției . 246

IV. Funcția pe care o ai în cadrul Ispășirii . 251

V. Cercul Ispășirii . 253

VI. Lumina comunicării . 256

VII. Împărtășirea percepției cu Spiritul Sfânt . 258

VIII. Sfântul loc de întâlnire . 260

IX. Reflecția sfințeniei 261

X. Egalitatea miracolelor 262

XI. Testul adevărului 266

Capitolul 15 CLIPA SFÂNTÃ

I. Cele două moduri de folosire a timpului 271

II. Sfârșitul îndoielii . 274

III. Micime versus magnitudine 276

IV. Exersarea clipei sfinte . 278

V. Clipa sfântă și relațiile speciale . 280

VI. Clipa sfântă și legile lui Dumnezeu . 283

VII. Sacrificiul de care nu este nevoie 285

VIII. Singura relație reală 288

IX. Clipa sfântă și atracția lui Dumnezeu 289

X. Timpul renașterii . 291

XI. Crăciunul ca încetare a sacrificiului . 294

Capitolul 16 IERTAREA ILUZIILOR

I. Adevărata empatie 297

VI

II. Puterea sfințeniei . 299

III. Recompensa predării 301

IV. Iluzia și realitatea iubirii 303

V. Alegerea complinirii . 306

VI. Puntea ce duce la lumea reală . 310

VII. Încetarea iluziilor 313

Capitolul 17 IERTAREA ȘI RELAȚIA SFÂNTÃ

I. Aducerea fanteziei la adevăr . 316

II. Lumea iertată . 317

III. Umbre ale trecutului . 319

IV. Cele două tablouri . 322

V. Relația vindecată . 326

VI. Stabilirea obiectivului . 329

VII. Se cere credință 331

VIII. Condițiile păcii 333

Capitolul 18 TRECEREA VISULUI

I. Realitatea substitut . 335

II. Baza visului . .338

III. Lumină în vis . 340

IV. Mica disponibilitate 342

V. Visul fericit . 344

VI. Dincolo de trup . 346

VII. Nu trebuie să fac nimic 349

VIII. Micuța grădină 351

IX. Cele două lumi 354

Capitolul 19 DOBÂNDIREA PÃCII

I. Vindecare și credință 358

II. Păcat versus greșeală . 361

III. Irealitatea păcatului 363

IV. Obstacolele în calea păcii . 365

A. Primul obstacol: Dorința de a scăpa de ea . 366

a) Atracția vinovăției 369

B. Al doilea obstacol: Credința că trupul este valoros pentru ce oferă 371

a) Atracția durerii . 372

C. Al treilea obstacol: Atracția morții . 374

a) Trupul nestricăcios . 375

D. Al patrulea obstacol: Frica de Dumnezeu 377

a) Ridicarea vălului 379

VII

Capitolul 20 VIZIUNEA SFINȚENIEI

I. Săptămâna Sfântă 383

II. Darul de crini . 384

III. Păcatul ca ajustare . 386

IV. Intrarea în arcă . 389

V. Vestitorii veșniciei . 391

VI. Templul Spiritului Sfânt . 393

VII. Consecvența dintre mijloace și scop . 396

VIII. Viziunea nepăcătoșeniei . 398

Capitolul 21 RAȚIUNE ȘI PERCEPȚIE

Introducere 401

I. Cântecul uitat . 401

II. Răspunderea pentru vedere 403

III. Credință, convingere și viziune 406

IV. Frica de a te uita înăuntru 409

V. Funcția rațiunii 411

VI. Rațiune versus nebunie . 413

VII. Ultima întrebare fără răspuns . 416

VIII. Transformarea interioară . 419

Capitolul 22 MÂNTUIREA ȘI RELAȚIA SFÂNTÃ

Introducere . 421

I. Mesajul relației sfinte 422

II. Nepăcătoșenia fratelui tău . 424

III. Rațiunea și formele greșelii . 427

IV. Bifurcarea drumului . 430

V. Slăbiciune și defensivitate 431

VI. Lumina relației sfinte 433

Capitolul 23 RÃZBOIUL CU TINE ÎNSUȚI

Introducere . 437

I. Convingerile ireconciliabile . 438

II. Legile haosului 441

III. Mântuire fără compromis 446

IV. Deasupra câmpului de luptă . 447

Capitolul 24 OBIECTIVUL SPECIALITÃȚII

Introducere . 450

I. Specialitatea ca substitut al iubirii 450

II. Trădarea de care dă dovadă specialitatea 452

III. Iertarea specialității . 456

IV. Specialitate versus nepăcătoșenie . 458

VIII

V. Cristosul din tine . 459

VI. Mântuirea de toată frica . 461

VII. Punctul de întâlnire 464

Capitolul 25 DREPTATEA LUI DUMNEZEU

Introducere . 468

I. Legătura cu adevărul 468

II. Mântuitorul de întunecime 470

III. Percepție și alegere 473

IV. Lumina pe care o aduci 475

V. Starea de nepăcătoșenie . 476

VI. Funcția specială . 478

VII. Piatra mântuirii . 480

VIII. Dreptatea restituită iubirii . 483

IX. Dreptatea Cerului . 487

Capitolul 26 TRANZIȚIA

I. „Sacrificiul“ unității 490

II. Multe forme, o singură corecție 492

III. Zona de frontieră . 494

IV. Unde nu mai e păcatul . 495

V. Micul impediment 497

VI. Prietenul desemnat . 500

VII. Legile vindecării 501

VIII. Imediatețea mântuirii . 505

IX. Căci au sosit . 507

X. Isprăvirea nedreptății . 509

Capitolul 27 VINDECAREA VISULUI

I. Tabloul răstignirii 511

II. Frica de vindecare . 514

III. Dincolo de toate simbolurile . 518

IV. Răspunsul liniștit 520

V. Exemplul vindecării 521

VI. Martorii păcatului . 524

VII. Visătorul visului 526

VIII. „Eroul“ visului 529

Capitolul 28 DESFACEREA FRICII

I. Memoria prezentă . 533

II. Inversarea efectului și cauzei 536

III. Acordul de a te uni . 539

IV. Unirea cea mare 541

IX

V. Alternativa la visele de frică 543

VI. Legămintele secrete 545

VII. Arca siguranței 546

Capitolul 29 TREZIREA

I. Umplerea golului 549

II. Sosirea Oaspetelui . 551

III. Martorii lui Dumnezeu 553

IV. Rolurile din vise 554

V. Locașul imuabil . 556

VI. Iertarea și sfârșitul timpului 558

VII. Nu căuta în afara ta . 559

VIII. Anticristul 561

IX. Visul de iertare 563

Capitolul 30 NOUL ÎNCEPUT

Introducere . 566

I. Reguli pentru luarea deciziilor . 566

II. Libertatea voinței 569

III. Dincolo de toți idolii . 571

IV. Adevărul din spatele iluziilor . 573

V. Singurul scop . 575

VI. Justificarea iertării . 578

VII. Noua interpretare 580

VIII. Realitatea neschimbătoare . 582

Capitolul 31 VIZIUNEA FINALÃ

I. Simplitatea mântuirii 584

II. A merge cu Cristos 587

III. Autoacuzații . 589

IV. Adevărata alternativă . 591

V. Conceptul de sine versus Sinele 593

VI. Recunoașterea spiritului 597

VII. Viziunea mântuitorului 599

VIII. Mai alege o dată 603

X

CUPRINS 2

Introducere . 1

PARTEA I

Lecția

1. Tot ce văd… nu înseamnă nimic . 3

2. Eu am dat tuturor lucrurilor pe care le văd… tot înțelesul pe care îl

au pentru mine 4

3. Nu înțeleg nimic din ce văd 5

4. Aceste gânduri nu înseamnă nimic 6

5. Nu mă supăr niciodată din ce cauză cred eu 8

6. Mă supăr pentru că văd ceva ce nu există . 10

7. Văd numai trecutul . 11

8. Mintea mea e preocupată de gânduri trecute . 12

9. Nu văd nimic cum e acum . 14

10. Gândurile mele nu înseamnă nimic . 15

11. Gândurile mele fără înțeles îmi arată o lume fără înțeles . 17

12. Mă supăr pentru că văd o lume fără înțeles 18

13. O lume fără înțeles stârnește frică 20

14. Dumnezeu nu a creat o lume fără înțeles 22

15. Gândurile mele sunt imagini plăsmuite de mine . 24

16. Nu am gânduri neutre 25

17. Nu văd lucruri neutre . 27

18. Nu resimt de unul singur efectele felului meu de a vedea . 28

19. Nu resimt de unul singur efectele gândurilor mele . 29

20. Sunt hotărât să văd . 30

21. Sunt hotărât să văd lucrurile altfel . 31

22. Ce văd e o formă de răzbunare . 32

23. Pot scăpa din lumea pe care o văd renunțând la gândurile de atac 33

24. Nu percep ce e în interesul meu . 35

25. Nu știu la ce servește niciun lucru 37

26. Gândurile mele de atac îmi atacă invulnerabilitatea . 39

27. Mai presus de toate, vreau să văd 41

28. Mai presus de toate, vreau să văd lucrurile altfel 42

29. Dumnezeu este în tot ce văd . 44

30. Dumnezeu este în tot ce văd pentru că Dumnezeu este în mintea mea . 46

31. Nu sunt victima lumii pe care o văd 47

III CULEGERE DE EXERCIȚII PENTRU STUDENȚI

32. Eu am inventat lumea pe care o văd 48

33. Există un alt mod de-a privi lumea 49

34. Aș putea să văd pace în schimb 50

35. Mintea mea face parte din Mintea lui Dumnezeu. Sunt foarte sfânt 51

36. Sfințenia mea învăluie tot ce văd 53

37. Sfințenia mea binecuvântează lumea . 54

38. Nu există ceva ce sfințenia mea să nu poată face . 56

39. Sfințenia mea e mântuirea mea . 58

40. Sunt binecuvântat ca Fiu al lui Dumnezeu . 60

41. Dumnezeu merge cu mine oriunde merg . 61

42. Dumnezeu este puterea mea. Viziunea e darul Lui . 63

43. Dumnezeu este Sursa mea. Nu pot să văd separat de El 65

44. Dumnezeu este lumina în care văd 67

45. Dumnezeu este Mintea cu care gândesc 69

46. Dumnezeu este Iubirea în care iert . 71

47. Dumnezeu este puterea în care mă încred 73

48. Nu e nimic de temut . 75

49. Vocea lui Dumnezeu îmi vorbește pe tot parcursul zilei 76

50. Mă susține Iubirea lui Dumnezeu 77

Recapitularea I

Introducere . 78

51. (1-5) . 79

52. (6-10) . 81

53. (11-15) . 83

54. (16-20) . 85

55. (21-25) . 87

56. (26-30) . 89

57. (31-35) . 91

58. (36-40) . 93

59. (41-45) . 95

60. (46-50) . 60

61. Eu sunt lumina lumii . 99

62. Iertarea e funcția mea ca lumină a lumii . 101

63. Lumina lumii aduce pace fiecărei minți prin iertarea mea . 102

64. Să nu îmi uit funcția 103

65. Singura mea funcție e cea pe care mi-a dat-o Dumnezeu . 105

66. Fericirea mea și funcția mea sunt una 107

67. Iubirea m-a creat asemănător sieși . 109

68. Iubirea nu are resentimente . 111

69. Resentimentele mele ascund lumina lumii din mine 113

70. Mântuirea mea vine din mine . 115

IV

71. Numai planul dumnezeiesc de mântuire va funcționa . 117

72. Resentimentele sunt un atac la adresa planului dumnezeiesc de

mântuire . 119

73. Voiesc să fie lumină 122

74. Nu există altă voie decât a lui Dumnezeu . 124

75. A venit lumina , 126

76. Nu sunt supus altor legi decât celor dumnezeiești 128

77. Am dreptul la miracole 130

78. Fie ca miracolele să înlocuiască toate resentimentele 132

79. Să recunosc problema ca să se poată rezolva 134

80. Să recunosc că mi s-au rezolvat problemele . 136

Recapitularea a II-a

Introducere . 138

81. (61-62) . 139

82. (63-64) . 140

83. (65-66) . 141

84. (67-68) . 142

85. (69-70) . 143

86. (71-72) . 144

87. (73-74) . 145

88. (75-76) . 146

89. (77-78) . 147

90. (79-80) . 148

91. Miracolele se văd în lumină 149

92. Miracolele se văd în lumină, iar lumina și puterea sunt una . 152

93. Lumina și bucuria și pacea își au locul în mine 154

94. Sunt așa cum m-a creat Dumnezeu 157

95. Sunt un singur Sine, unit cu Creatorul meu . 159

96. Mântuirea vine din singurul meu Sine 162

97. Sunt spirit . 165

98. Vreau să îmi accept rolul în planul dumnezeiesc de mântuire 167

99. Mântuirea e singura funcție pe care o am aici 169

100. Rolul meu este esențial planului dumnezeiesc de mântuire 172

101. Voia lui Dumnezeu pentru mine e deplina fericire . 174

102. Împărtășesc Voia lui Dumnezeu de fericire pentru mine . 176

103. Dumnezeu, Iubire fiind, este și fericire 177

104. Caut doar ce îmi aparține într-adevăr 178

105. Pacea și bucuria lui Dumnezeu sunt ale mele 180

106. Să tac și să ascult adevărul . 182

107. Adevărul va corecta toate greșelile din mintea mea 184

108. A da și a primi este același lucru în realitate . 186

V CULEGERE DE EXERCIȚII PENTRU STUDENȚI

109. Odihnesc în Dumnezeu 188

110. Sunt așa cum m-a creat Dumnezeu 190

Recapitularea a III-a

Introducere . 192

111. (91-92) . 195

112. (93-94) . 196

113. (95-96) . 197

114. (97-98) . 198

115. (99-100) . 199

116. (101-102) . 200

117. (103-104) . 201

118. (105-106) . 202

119. (107-108) . 203

120. (109-110) . 204

121. Iertarea este cheia fericirii 205

122. Iertarea oferă tot ce vreau 208

123. Îi mulțumesc Tatălui meu pentru darurile pe care mi le-a dat . 211

124. Să îmi aduc aminte că sunt una cu Dumnezeu . 213

125. În liniște, primesc Cuvântul lui Dumnezeu astăzi . 215

126. Tot ce dau îmi dau mie însumi 217

127. Nu există altă iubire decât a lui Dumnezeu 219

128. În lumea pe care o văd, nu există niciun lucru pe care să îl vreau 221

129. Dincolo de lumea aceasta, există o lume pe care o vreau . 223

130. E imposibil să vezi două lumi . 225

131. Cine caută să ajungă la adevăr nu poate să nu reușească . 227

132. Dezleg lumea de tot ce am gândit că este 230

133. Nu voi socoti valoros ce nu are valoare . 233

134. Să percep iertarea așa cum e 236

135. Dacă mă apăr, sunt atacat 239

136. Boala e o apărare împotriva adevărului 244

137. Când sunt vindecat, nu sunt vindecat singur . 248

138. Cerul e decizia pe care trebuie să o iau 251

139. Voi accepta Ispășirea pentru mine însumi 254

140. Numai mântuirea se poate spune că lecuiește 257

Recapitularea a IV-a

Introducere . 260

141. (121-122) . 262

142. (123-124) . 262

143. (125-126) . 262

VI

144. (127-128) . 262

145. (129-130) . 263

146. (131-132) . 263

147. (133-134) . 263

148. (135-136) . 263

149. (137-138) . 264

150. (139-140) . 264

151. Toate lucrurile sunt ecouri ale Vocii pentru Dumnezeu . 265

152. Puterea de decizie îmi aparține . 268

153. În neapărarea mea stă siguranța mea 271

154. Mă număr printre slujitorii lui Dumnezeu . 275

155. Mă voi da la o parte și Îi voi ceda Lui conducerea . 278

156. Merg cu Dumnezeu într-o sfințenie desăvârșită 281

157. Vreau să intru acum în Prezența Lui 283

158. Astăzi învăț să dau cum primesc 285

159. Dau miracolele pe care le-am primit 287

160. Sunt acasă. Frica e străinul aici . 289

161. Dă-mi binecuvântarea ta, sfinte Fiu al lui Dumnezeu . 291

162. Sunt așa cum m-a creat Dumnezeu 294

163. Nu există moarte. Fiul lui Dumnezeu e liber 296

164. Acum suntem una cu Cel Care e Sursa noastră . 298

165. Mintea mea să nu nege Gândul lui Dumnezeu 300

166. Mi s-au încredințat darurile lui Dumnezeu 302

167. Există o singură viață, și pe aceasta o împărtășesc cu Dumnezeu . 305

168. Harul Tău îmi este dat. Îl revendic acum 308

169. Prin har trăiesc. Prin har sunt eliberat . 310

170. Nu există cruzime în Dumnezeu și nici în mine 313

Recapitularea a V-a

Introducere . 316

171. (151-152) . 319

172. (153-154) . 319

173. (155-156) . 319

174. (157-158) . 320

175. (159-160) . 320

176. (161-162) . 320

177. (163-164) . 321

178. (165-166) . 321

179. (167-168) . 321

180. (169-170) . 322

Introducere la lecțiile 181-200 323

VII CULEGERE DE EXERCIȚII PENTRU STUDENȚI

181. Am încredere în frații mei, care sunt una cu mine . 324

182. Voi sta liniștit o clipă și voi merge acasă . 326

183. Invoc Numele lui Dumnezeu și al meu . 329

184. Numele lui Dumnezeu e moștenirea mea . 331

185. Vreau pacea lui Dumnezeu . 334

186. Mântuirea lumii depinde de mine 337

187. Binecuvântez lumea pentru că mă binecuvântez pe mine însumi 340

188. Pacea lui Dumnezeu strălucește acum în mine 342

189. Simt în mine acum Iubirea lui Dumnezeu 344

190. Aleg bucuria lui Dumnezeu în loc de durere . 346

191. Sunt sfântul Fiu al lui Dumnezeu Însuși . 348

192. Am o funcție pe care Dumnezeu ar vrea să o ocup . 350

193. Toate lucrurile sunt lecții pe care Dumnezeu ar vrea să le învăț . 352

194. Pun viitorul în Mâinile lui Dumnezeu . 355

195. Iubirea e calea pe care o urmez cu recunoștință . 357

196. De răstignit, mă pot răstigni numai pe mine însumi . 359

197. De câștigat, pot câștiga numai recunoștința mea . 361

198. Numai condamnarea mea mă lezează . 363

199. Nu sunt un trup. Sunt liber . 366

200. Nu există altă pace decât pacea lui Dumnezeu 368

Recapitularea a VI-a

Introducere . 370

201. (181) . 372

202. (182) . 372

203. (183) . 373

204. (184) . 373

205. (185) . 374

206. (186) . 374

207. (187) . 375

208. (188) . 375

209. (189) . 376

210. (190) . 376

211. (191) . 377

212. (192) . 377

213. (193) . 378

214. (194) . 378

215. (195) . 379

216. (196) . 379

217. (197) . 380

218. (198) . 380

219. (199) . 381

220. (200) . 381

VIII

PARTEA a II-a

Introducere . 382

1. Ce este iertarea? 385

221. Pace minții mele. Să mi se potolească toate gândurile 386

222. Pace minții mele. Să mi se potolească toate gândurile 386

223. Dumnezeu e viața mea. Nu am altă viață decât a Lui . 387

224. Dumnezeu e Tatăl meu, și El Își iubește Fiul 387

225. Dumnezeu e Tatăl meu, și Fiul Lui Îl iubește . 388

226. Mă așteaptă casa mea. Mă voi grăbi să ajung la ea 388

227. Aceasta este clipa sfântă a eliberării mele . 389

228. Dumnezeu nu m-a condamnat. Nici eu nu o mai fac 389

229. Iubirea, care m-a creat, este ce sunt 390

230. Acum voi căuta și voi găsi pacea lui Dumnezeu 390

2. Ce este mântuirea? . 391

231. Tată, vreau doar să îmi aduc aminte de Tine 392

232. Fii în mintea mea, Tatăl meu, toată ziua 392

233. Îmi dau viața lui Dumnezeu să o călăuzească astăzi . 393

234. Tată, astăzi sunt din nou Fiul Tău . 393

235. Dumnezeu, în mila Lui, voiește să fiu mântuit . 394

236. Îmi conduc mintea, pe care numai eu trebuie să o conduc . 394

237. Acum vreau să fiu așa cum m-a creat Dumnezeu . 395

238. De decizia mea depinde toată mântuirea 395

239. Slava Tatălui meu este a mea . 396

240. Frica nu se justifică sub nicio formă . 396

3. Ce este lumea? . 397

241. În această clipă sfântă sosește mântuirea 398

242. Ziua de azi e a lui Dumnezeu. E darul pe care I-l fac eu 398

243. Astăzi nu voi judeca nimic din ce se întâmplă . 399

244. Nu sunt în pericol nicăieri în lume . 399

245. Pacea Ta e cu mine, Tată. Sunt în siguranță . 400

246. A-mi iubi Tatăl înseamnă a-I iubi Fiul . 400

247. Fără iertare voi fi tot orb 401

248. Ce suferă nu face parte din mine 401

249. Iertarea pune capăt întregii suferințe și pierderi 402

250. Să nu mă văd limitat . 402

4. Ce este păcatul? . 403

251. Nu am nevoie decât de adevăr. . 404

IX CULEGERE DE EXERCIȚII PENTRU STUDENȚI

252. Fiul lui Dumnezeu e Identitatea mea . 404

253. Sinele meu e stăpânul universului . 405

254. Să tacă toate vocile din mine, în afara Vocii lui Dumnezeu 405

255. Aleg să îmi petrec ziua de azi în pace deplină . 406

256. Dumnezeu e singurul obiectiv pe care îl am astăzi . 406

257. Să îmi aduc aminte care e scopul meu . 407

258. Să îmi aduc aminte că obiectivul meu e Dumnezeu 407

259. Să îmi aduc aminte că nu există păcat . 408

260. Să îmi aduc aminte că m-a creat Dumnezeu . 408

5. Ce este trupul? . 409

261. Dumnezeu e adăpostul și siguranța mea 410

262. Să nu percep diferențe astăzi . 410

263. Sfânta mea viziune vede lucrurile toate pure . 411

264. Sunt înconjurat de Iubirea lui Dumnezeu . 411

265. Blândețea creației e tot ce văd . 412

266. Sfântul meu Sine Își are locul în tine, Fiu al lui Dumnezeu 412

267. Inima mea bate în pacea lui Dumnezeu 413

268. Toate lucrurile să fie exact așa cum și sunt 413

269. Vederea mea pornește în căutarea feței lui Cristos 414

270. Nu voi folosi ochii trupului astăzi 414

6. Ce este Cristosul? . 415

271. Astăzi mă voi folosi doar de viziunea lui Cristos 416

272. Cum pot iluziile să îl satisfacă pe Fiul lui Dumnezeu? . 416

273. Tihna păcii lui Dumnezeu este a mea 417

274. Ziua de azi aparține iubirii. Să nu mă tem 417

275. Vocea tămăduitoare a lui Dumnezeu ocrotește toate lucrurile astăzi . 418

276. Cuvântul lui Dumnezeu mi-e dat ca să îl spun 418

277. Să nu Îți leg Fiul cu legi făcute de mine . 419

278. Dacă eu sunt legat, nici Tatăl meu nu e liber 419

279. Libertatea creației o făgăduiește pe a mea 420

280. Ce limite pot să îi pun Fiului lui Dumnezeu? . 420

7. Ce este Spiritul Sfânt? . 421

281. Nu mă pot răni decât gândurile mele 422

282. Nu mă voi teme de iubire astăzi . 422

283. Adevărata mea Identitate își are locul în Tine 423

284. Pot alege să schimb toate gândurile care rănesc . 423

285. Sfințenia mea strălucește astăzi limpede și clar 424

286. Liniștea Cerului îmi cuprinde astăzi inima . 424

287. Tu ești obiectivul meu, Tată. Numai Tu . 425

288. Să uit astăzi trecutul fratelui meu . 425

X

289. Trecutul nu mai e. Nu mă poate atinge . 426

290. Tot ce văd e fericirea mea prezentă 426

8. Ce este lumea reală? . 427

291. Astăzi e o zi de liniște și pace 428

292. Un deznodământ fericit pentru toate e un lucru cert 428

293. Toată frica a trecut și a rămas numai iubire 429

294. Trupul meu e un lucru complet neutru . 429

295. Spiritul Sfânt privește azi prin mine 430

296. Spiritul Sfânt vorbește azi prin mine 430

297. Iertarea e singurul dar pe care îl dau . 431

298. Te iubesc, Tată, și Îți iubesc și Fiul 431

299. Sfințenia veșnică își are locul în mine 432

300. Lumea aceasta nu durează decât o clipă . 432

9. Ce este a Doua Venire? 433

301. Și Dumnezeu Însuși va șterge toate lacrimile . 434

302. Unde a fost întuneric văd lumină . 434

303. Cristos Cel sfânt Se naște în mine astăzi 435

304. Lumea mea să nu împiedice viziunea lui Cristos 435

305. Există o pace pe care ne-o acordă Cristos 436

306. Darul lui Cristos e tot ce caut astăzi . 436

307. Dorințele conflictuale nu pot să fie voia mea 437

308. Clipa aceasta e singurul timp care există 437

309. Nu mă voi teme să privesc lăuntric astăzi . 438

310. Îmi petrec ziua de azi în neînfricare și iubire 438

10. Ce este Judecata de apoi? 439

311. Judec toate lucrurile așa cum vreau să fie . 440

312. Văd toate lucrurile așa cum vreau să fie 440

313. Să îmi vină acum o nouă percepție . 441

314. Caut un viitor diferit de trecut 441

315. Toate darurile pe care le dau frații mei îmi aparțin . 442

316. Toate darurile pe care le dau fraților mei sunt ale mele 442

317. Urmez calea care mi-a fost desemnată 443

318. În mine, mijlocul și scopul mântuirii una sunt . 443

319. Am venit pentru mântuirea lumii 444

320. Tatăl meu îmi dă toată puterea mie 444

11. Ce este creația? 445

321. Tată, libertatea mea e numai în Tine 446

322. Pot renunța numai la ce nu a fost real niciodată 446

323. Fac bucuros „sacrificiul“ fricii . 447

XI CULEGERE DE EXERCIȚII PENTRU STUDENȚI

324. Eu doar urmez, căci nu vreau să conduc . 447

325. Toate lucrurile pe care cred că le văd reflectă idei . 448

326. Sunt de-a pururi un Efect al lui Dumnezeu 448

327. Nu trebuie decât să Te chem și îmi vei răspunde . 449

328. Aleg locul al doilea ca să îl câștig pe cel dintâi . 449

329. Eu am ales deja ce voiești Tu . 450

330. Astăzi nu îmi voi face iarăși rău . 450

12. Ce este eul? 451

331. Nu există conflict, căci voia mea este a Ta . 452

332. Frica încătușează lumea. Iertarea o descătușează 452

333. Iertarea pune capăt visului de conflict aici 453

334. Astăzi revendic darurile pe care le dă iertarea . 453

335. Aleg să văd nepăcătoșenia fratelui meu 454

336. Iertarea îmi dă posibilitatea să cunosc că mințile sunt îngemănate 454

337. Nepăcătoșenia mea mă ferește de tot răul 455

338. Mă afectează numai gândurile mele 455

339. Voi primi ceea ce cer . 456

340. Astăzi pot scăpa de suferință 456

13. Ce este un miracol? 457

341. Îmi pot ataca doar propria mea nepăcătoșenie,

Și numai ea mă ocrotește 458

342. Las iertarea să se aștearnă asupra tuturor lucrurilor,

Căci așa mi se da va iertare 458

343. Nu mi se cere să fac un sacrificiu

Ca să găsesc îndurarea și pacea lui Dumnezeu 459

344. Astăzi învăț legea iubirii:

Ce îi dau în dar fratelui meu e darul pe care mi-l fac mie . 459

345. Astăzi ofer numai miracole,

Căci vreau să îmi fie înapoiate 460

346. Astăzi mă învăluie pacea lui Dumnezeu

Și uit de toate, în afară de Iubirea Lui 460

347. Mânia vine precis din judecată. Judecata este

Arma pe care vreau să o folosesc împotriva mea,

Să țin miracolul departe de mine 461

348. Nu am niciun motiv de mânie sau de teamă,

Căci Tu ești peste tot în jurul meu. Și, pentru fiecare nevoie

Pe care o percep, harul Tău îmi este de ajuns . 461

349. Astăzi las viziunea lui Cristos să vadă

Toate lucrurile pentru mine și să nu le judece, ci să dea

În schimb fiecăruia în parte câte un miracol de iubire 462

350. Miracolele reflectă veșnica Iubire a lui Dumnezeu

XII

Să le oferi înseamnă să îți aduci aminte de El

Și, prin amintirea Lui, să mântuiești lumea 462

14. Ce sunt eu? . 463

351. Fratele meu nepăcătos e călăuza mea spre pace

Fratele meu păcătos e călăuza mea spre durere

Și îl voi vedea pe cel pe care aleg să îl văd 464

352. Judecata și iubirea sunt opuși. Dintr-una

Vin toate necazurile lumii. Dar din

Cealaltă vine pacea lui Dumnezeu Însuși 464

353. Ochii mei, limba mea, mâinile mele, picioarele mele

Au azi un singur scop: să I se dea spre folosință lui Cristos,

Să binecuvânteze lumea cu miracole 465

354. Stăm împreună, Cristos și eu, în pace

Și certitudinea finalității. Și în El

E Creatorul Lui, așa cum El este în mine . 465

355. Toată pacea și bucuria și toate miracolele pe care le voi da

Nu vor avea sfârșit când voi accepta

Cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu aș face-o astăzi? 466

356. Boala nu e decât un alt nume pentru păcat

Vindecarea nu e decât un alt nume pentru Dumnezeu

Miracolul este, așadar, o chemare adresată Lui 466

357. Adevărul răspunde la fiecare chemare pe care I-o adresăm lui Dumnezeu,

Răspunzând mai întâi cu miracole și apoi

Revenind la noi pentru a fi el însuși . 467

358. Nicio chemare adresată lui Dumnezeu nu poate rămâne neauzită

Sau fără răspuns. Și de un lucru pot fi sigur:

Răspunsul Lui e cel pe care îl vreau cu adevărat . 467

359. Răspunsul lui Dumnezeu e o formă de pace. Toată durerea

E vindecată, toată nefericirea e înlocuită cu bucurie

Toate ușile închisorii se deschid. Și se înțelege că tot păcatul

Nu e decât o greșeală 468

360. Pace mie, sfânt Fiu al lui Dumnezeu

Pace fratelui meu, care e una cu mine

Prin noi, să fie binecuvântată cu pace lumea întreagă. 468

Lecții finale

Introducere . 469

361. - Această clipă sfântă vreau să Ți-o dau Ție 470

365. Preia Tu conducerea. Căci vreau să Te urmez,

Sigur că îndrumarea Ta îmi aduce pace . 470

Epilog 471

XIII

CUPRINS 3

MANUAL PENTRU PROFESORI

Introducere . 1

Cine sunt profesorii lui Dumnezeu? 3 1.

Cine sunt elevii lor? 4 2.

Care sunt nivelurile de predare? 6 3.

Care sunt caracteristicile profesorilor lui Dumnezeu? 8 4.

Încredere 8 I.

A. Sporirea încrederii . 9

Onestitate . 10 II.

Toleranță 11 III.

Blândețe 11 IV.

Bucurie . 12 V.

Neapărare 12 VI.

Generozitate 13 VII.

Răbdare 14 VIII.

Credință 14 IX.

Deschidere mentală 15 X.

Cum se realizează vindecarea? 16 5.

Scopul perceput al bolii . 16 I.

Saltul perceptual . 16 II.

Funcția profesorului lui Dumnezeu . 18 III.

Vindecarea este certă? 19 6.

Vindecarea trebuie repetată? 21 7.

Cum se poate evita perceperea unei ordini a dificultăților? . 23 8.

Se impun schimbări în viața profesorilor lui Dumnezeu? 25 9.

Cum se renunță la judecată? 26 10.

Cum e posibilă pacea în lumea aceasta? 28 11.

De câți profesori de-ai lui Dumnezeu este nevoie pentru mântuirea lumii? 30 12.

Care e adevăratul înțeles al sacrificiului? 32 13.

Cum se va sfârși lumea? . 34 14.

În cele din urmă, va fi judecat fiecare? . 36 15.

Cum ar trebui să își petreacă ziua profesorul lui Dumnezeu? . 37 16.

Cum abordează profesorii lui Dumnezeu gândurile magice? . 41 17.

Cum se face corecția? 44 18.

Ce e dreptatea? 46 19.

III

Ce e pacea lui Dumnezeu? . 48 20.

Care e rolul cuvintelor în vindecare? . 50 21.

Care e corelația dintre vindecare și ispășire? 52 22.

Isus are un loc special în vindecare? 54 23.

Există reîncarnare? 56 24.

Sunt de dorit puterile „parapsihice“? 58 25.

Se poate ajunge la Dumnezeu direct? 60 26.

Ce este moartea? 62 27.

Ce este învierea? 64 28.

Cât despre restul. 66 29.

EXPLICAȚII TERMINOLOGICE

Introducere . 71

Minte – Spirit . 72 1.

Eul – miracolul 74 2.

Iertarea – fața lui Cristos 76 3.

Percepție adevărată – cunoaștere 78 4.

Isus – Cristos 80 5.

Spiritul Sfânt 82 6.

Epilog 84

IV

Preț
Preț 259.00 RON
Discount
Discount 10 %
Preț final
Preț final 233.10 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-83-60280-31-7
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 1216
Formatul în cm. (l x L x g)
Formatul în cm. (l x L x g) 16.5 x 24.2 x 5
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-83-60280-31-7
Traducerea din limba engleză
Traducerea din limba engleză Simona FÃGÃRÃȘANU
Titlul original
Titlul original A Course in Miracles (Foundation for Inner Peace)
Greutate
Greutate 1.518 kg.
Publicat online
2022-10-13
Afișat de
22568 ori
Apreciere
5 / 5 (109)
Recomandări:
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș