Bucuria: Fața lui Dumnezeu în om

Autor:
Autor:
Alphonse Goettmann
Editura:
Editura:
Herald

Bucuria este un cântec, o lumină, un schimb, o strălucire care traversează întreaga Biblie din loc în loc, de la prima până la ultima pagină. Este comoara oricărei ființe vii, chiar și a celei mai lipsite. Orice bucurie își are rădăcina în bucuria creatoare a lui Dumnezeu cel viu și înviat...
Bucuria: Fața lui Dumnezeu în om

24.00 2.40 RON (Stoc 0)

Detalii:

Bucuria este un cântec, o lumină, un schimb, o strălucire care traversează întreaga Biblie din loc în loc, de la prima până la ultima pagină. Este comoara oricărei ființe vii, chiar și a celei mai lipsite. Orice bucurie își are rădăcina în bucuria creatoare a lui Dumnezeu cel viu și înviat. El exprimă, în fiecare ființă, vitalitatea sa proprie și vibrarea voioasă pentru a face din aceasta o notă unică în polifonia universului. Această bucurie fundamentală a fost înscrisă în genele celulelor noastre. Este „da” -ul în fața vieții, cea mai înaltă victorie a omului asupra tuturor încercărilor care îl apasă, cel mai puternic mijloc de transformare. Autenticitatea unei vieți spirituale se măsoară după gradul de bucurie care o locuiește. Ea este deci culmea misticii și a oricărei împliniri. Nu există decât o singură datorie: să fii fericit, și o singură trădare: să nu fii. Așadar: dacă a afla bucuria înseamnă a trăi, atunci cum să devenim Bucurie?

*

Preot ortodox, Alphonse Goettmann este, împreună cu soția sa Rachel, fondator și coordonator al centrului de întâlniri spirituale „Bethanie” situat în Gorze (Moselle, Franța). Ei sunt de asemenea creatorii revistei Le Chemin și autori ai mai multor cărți din care, traduse și publicate în românește.

Cuprins:

DEDICAȚIE ÎN BUCURIE

PREFAȚÃ

CHEIA FERICIRII

Un stil de viață scandalos și revoluționar

Fericiți săracii în duh căci împărăția cerurilor este a lor.

Acolo unde este dorința ta, acolo este Dumnezeul tău ..

Eul: obstacol la întâlnirea lui Dumnezeu

Spre asemănarea cu Dumnezeu

„ATUNCI S-A UMPLUT DE BUCURIE GURA NOASTRÃ ȘI LIMBA NOASTRÃ DE VESELIE”. (PS. l25, 2)

Bucuria: fața lui Dumnezeu în om

Descoperim uimitoarea profunzime a vieții, iubind-o

A transforma viața într-o veșnică nuntă Bucuria: primul și ultimul cuvânt din Evanghelie

DEBORDEZ DE BUCURIE ÎN MIJLOCUL TUTUROR NECAZURILOR MELE (2 CO. 7,4)

Bucuria ne-fericită

Bucuria: un foc arzător

Cunoașterea lui Hristos: nașterea bucuriei

La sursa oricărei bucurii

Singura mare nefericire a omului

TOT CEEA CE RESPIRÃ SÃ LAUDE PE DOMNUL: ÎN SUFLUL PSALMILOR

Ne naștem cu această carte în „măruntaie”

Iisus Hristos, Psaltirea vie

O laudă care ne scoate din abisuri

Căci veșnică este iubirea Lui!

Omul se acordează lui Hristos, acordul perfect, Omul prin excelență

O baie de slavă divină

A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a deveni o cântare de slavă

MARIA ȘI ETAPELE CREȘTERII NOASTRE SPIRITUALE

Shema: Ascultă, Israele!

Buna Vestire: „sărbătoarea Rădăcinii” nu se progresează decât prin bucurie

Fiecare eveniment este un înger care mă invită să devin mamă pentru Dumnezeu

Vizitarea; o manieră de a fi vocea turturelei

Clipa cântării

Privirea lui Dumnezeu asupra omului

Maria sau atitudinea fundamentală a ucenicului

Nașterea lui Iisus (Le. 2, 1-20)

Sfânta întâlnire (Le. 2, 22.,38)

Nunta din Cana Galileei (10. 2, 1-11) Iubirea și bucuria inseparabile

Dumnezeu in „aici și acum”

Viața: un legământ cu Dumnezeu

Maria sub cruce

Mutarea Mariei la cer

A trăi este o slavă

A ne dansa viața

ABANDONAREA – CALE DE VIAȚÃ

Participare la energia creatoare

Doamne, orice ai face din mine, îți mulțumesc

Descentrarea de sine în Dumnezeu

A fi nimic înseamnă a fi totul

Frumusețea celui veșnic prezent

Ieșirea din infernul existențial

Aflarea căii personale

FIE VOIA TA SÃRBÃTOARE!

Primindu-ne de la influxul divin

Regula de aur

Un alfabet pentru descifrarea evenimentelor

„Da”-ul în fața imposibilului

Ce înseamnă a trăi?

Savoarea pâinii negre

Secretul clipei prezente

FLACÃRA LUCRURILOR

A face din exterior un interior

Numinosul

Unindu-ne cu cântarea lumii

Marele sacrament al vieții

STRÃPUNGEREA SPRE DINCOLO

Purificare – concentrare – identificare

Miracolul existenței umane

Corpul – cale de transparență

A simți totul în Dumnezeu

CREȘTINISMUL: TRADIȚIA UIMIRII ȘI A BINECUVÂNTÃRII

Ridicând capacul timpului

Inocența sfântului și a copilului

Ei vor intra în Sion strigând de bucurie

Uimirea: anticiparea vieții veșnice

Binecuvântarea: impuls divin și forță vitală pe cale

A binecuvânta: o manieră de a trăi potrivit Bibliei

Vocația noastră profundă

BUCURATI-VÃ ÎNTOTDEAUNA! MULȚUMIȚI LUI DUMNEZEU ÎN TOATE ÎMPREJURÃRILE! (1 Tes. 5, 18)

Unitatea nupțială a durerii și a bucuriei

Participarea la exultarea divină

Topografia întoarcerii

Nu se transformă decât ceea ce se acceptă (C, G. Jung)

Jertfa de laudă

Dansez, deci exist

Fragment:

Cheia fericirii

Dumnezeul Meu. Tu ai spus: „Fericirea ta este bucuria Mea”. Lasă-Mă să contribui astăzi la bucuria Ta.

Stan Rougier

Cel mai frumos portret al lui Iisus sunt Fericirile. Comunicându-ni-se astfel pe Sine însuși, Iisus ne dezvăluie natura lui Dumnezeu. În același timp, aceste opt Maxime sunt asemenea treptelor unei scări pe care Dumnezeu coboară spre om și prin care îl invită pe om să vină la El. Eu sunt Calea, spune Iisus: Fericirile sunt El.

Scopul acestei Căi este ca omul să devină ca Dumnezeu: „fericit”. Această Bucurie extraordinară, pentru că este divină, este anunțată fără încetare în Vechiul Testament. Înainte chiar ca ea să ne arate fața ei în toată plinătatea prin venirea Mântuitorului, Dumnezeu o oferă deja poporului Său și îi cere să scoată apă din acest izvor: Ah! Voi toți cei însetați veniți la apă (Is. 55, 1) Dar aceasta nu este decât anunțarea și adierea unei cu totul alte bucurii, care nu putea fi concepută și care va scoate strigăte de bucurie din inimile oamenilor: Și vor veni în Sion în chiote de bucurie și veselia cea veșnică va încununa capul lor. Lauda și bucuria și veselia îi vor ajunge pe aceștia și vor fugi durerea, întristarea și suspinarea (Is. 35, 10) ... Cântați voi ceruri ... răsunați adâncuri ale pământului; munților, tresălta ți de bucurie, voi toți copacii pădurii, cântați ... (Is. 44, 23). Este anunțarea Mântuitorului, Bucuria în persoană, și atunci când El va veni, mesajul Lui, „Evanghelia”, va însemna „Vestea Bună”, al cărei prim și ultim cuvânt proclamă „Bucuria”: bucuria anunțată păstorilor încă de la nașterea Lui (Le. 2, 10) și bucuria care îi bulversează pe ucenici în ziua Înălțării (Lc. 24, 52). Iar între cele două, în inima a toate, Fericirile: Fericiți, fericiți, fericiți. .. repetat fără încetare pentru a nu se mai opri. Plenitudinea timpurilor este aici, se intră în ea prin bucurie (Mt. 25, 21).

Un stil de viață scandalos și revoluționar

Această bucurie însă are ceva deosebit, anume că acum ea nu mai depinde de nimic și că nimic și nimeni nu ne-o poate lua (10. 16, 22). Ține de acum înainte de decizia fiecăruia să intre în ea și să i se acorde pas cu pas, înaintând pe cale. Ea este tonalitatea celor care o urmează, semnul omului nou care înaintează cântând, chiar și spre arena martiriului sau în suferința sub toate formele, așa cum stau mărturie despre aceasta primii creștini în Faptele Apostolilor.

Răsturnarea valorilor este totală, noul stil de viață propus de Iisus este atât de scandalos și de revoluționar încât cea mai mare parte dintre cei care îl urmează nu îi acordă crezare și rămân să bată pasul pe loc pe „calea spre Cale”, fără a risca niciodată saltul spre Realitate ... Căci nu există sfinți triști iar criteriul omului nou nu mai este cel al lumii: a fi bogat, prosper, sănătos, savant, diplomat, admirat, înconjurat. .. Dimpotrivă, este vorba chiar de contrariul. Iisus spune: fericiți veți fi dacă nimic din toate acestea nu vi se întâmplă și vi se întâmplă exact invers; fericiți veți fi dacă sunteți săraci, dacă sunteți întristați, dacă sunteți denigrați, dacă sunteți nedreptățiți, dacă sunteți persecutați!... Să fie Dumnezeu sadic? Să trebuiască să fii nenorocit ca să fii fericit?

Hristos ne invită pur și simplu să trăim ca El. Noi nu mai știm ce înseamnă „a trăi”. El ne învață: Învățați de la Mine! (Mt. 11, 29). În loc să fim încleiați în această lume așa cum suntem, sclavi ai dependențelor și nevoilor noastre, supracondiționați, Iisus ne introduce în viața divină. El ne spune că putem fi în lume fără a fi din lume (10. 17, 14-16); că există o manieră de a trăi complet liberă și necondiționată și că, în cele mai rele situații, omul poate trăi o fericire supremă. Mai mult decât atât: când nimic nu mai merge, atunci imposibilul însuși devine posibil. Ba încă: dacă cineva merge până la capătul Fericirilor. nici măcar moartea nu-l va putea atinge. Și culmea: materialul acestei transformări sunt propriile mele „nefericiri”.

Prima dintre Fericiri le conține pe toate, dar fiecare exprimă în maniera sa originalitatea unei taine oricum inepuizabile... Vom găsi câteva dintre multiplele lor fațete de-a lungul acestor pagini. Să ne lăsăm mai întâi generați de ceea ce este rădăcina a toate: „sărăcia”.

Fericiți săracii în duh căci împărăția cerurilor este a lor

Primul cuvânt pe care Dumnezeu îl spune primului om în istoria datată, îi este adresat lui Avram. EI trebuie să fie deci de cea mai mare importanță, ca peste tot acolo unde lucrurile încep. Acest cuvânt divin este o invitație la a părăsi totul, la renunțare totală: Avraam, ieși din țara ta ... (Gn. 12, 1). El răsună pe parcursul întregii Biblii și vine să se înfigă în inima tănăruJui bogat din Evanghelie, căruia Iisus îi zice: Du-te de vinde tot ce ai ... (M t. 19, 21) Acest om ești tu, sunt eu, este fiecare dintre noi! Nu există început pentru nimeni fără a fi mai întâi sărac de tot. Dumnezeu nu vine în rând cu nimic altceva și, atât timp cât există un atașament oarecare, o ață de cusut sau o funie groasă, spunea sfântul Ioan al Crucii, e totuna, zborul este imposibil... omul nu se realizează.

Bogăția nu este rea în sine, este neutră ca orice alt lucru. Relația nopotrivită cu bogăția este cea care introduce omul într-o imensă distragere, care divizează sufletul și-I aruncă în multiplu. Această relație nepotrivită face ca cel bogat să fie în permanență distras, în sens etimologic: tras in afară, dezaxat, fără orientare interioară, el este captat de lumea lucrurilor, asfixiat de ele.

El posed5 lucruri dar, în realitate, lucrurile îl posedă pe el, el este posedat, ființa lui se sufocă și nu poate ajunge la maturitate, cum spune Iisus vorbind de spicele năpădite de spini (Le H, 14). Dar să nu uităm: putem fi foarte bogați de sărăcia noastră, să o considerăm ca pe o avere ... Sau chiar să fim înlănțuiți cu totul de dorințele noastre, dorința de ceea ce nu avem și să cădem in resentiment față de cei bogați. Această ură este poate cea mai mare dintre bogății, căci nu există nimic altceva care să ne posede mai mult. Este un infern și plăcerea pe care ea o oferă este satanică...

Acolo unde este dorința ta, acolo este Dumnezeul tău

A fi sărac în duh, adică pana în străfundurile noastre, până la depășirea micului eu, înseamnă a ne elibera dorința pentru a o reuni cu Dumnezeu, ca la început. Încă de Ia crearea omului, Dumnezeu a așezat în el o dorință unică după Unicul Dorit care este EI însuși: Însă omul, separat de Dumnezeu prin Cădere, caută să-și satisfacă această dorință altundeva, dorința lui se fărâmițează în multiplu și caută, în nenumăratele fațete ale relativului, un răspuns pentru setea lui de Absolut. Iată de ce dorința este puternicul simbol al eului nostru și adevăratul barometru al vieții noastre spirituale.

Preț
Preț 24.00 RON
Discount
Discount 90 %
Preț final
Preț final 2.40 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-111-165-0
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 221
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 13 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-111-165-0
Traducerea din limba franceză
Traducerea din limba franceză Viorica Juncan
Titlul original
Titlul original La joie: la joie de Dieu dans l`homme
Publicat online
2010-05-28
Afișat de
22545 ori
Apreciere
Recomandări:
Adevăr Divin ▷ Librăria
Adevăr Divin
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș
© 2006 - 2023 www.Divin.ro
Executat în 27 milisecunde, Încărcat în milisecunde | 1,043 MB memory | UTC 05:21:55 21.03.2023 (UTC)