Practica ezoterică

Autor:
Autor:
Stylianos Atteshlis (Daskalos)
Editura:
Editura:
Cleopart

Meditații și exerciții creștine

Această carte completează volumul „Învățături Ezoterice” („Esoteric Teachings”) al aceluiași autor, care detaliază aspectele mai teoretice ale muncii noastre. În orice caz, această carte a fost creată astfel încât să poată fi și de sine stătătoare, deoarece conține o scurtă trecere în revistă a doctrinelor și a credințelor de bază ale abordării noastre Creștine a Adevărului.
Practica ezoterică. Meditații și exerciții creștine

23.00 21.85 RON (Stoc 0)

Detalii:

Citind acest text este foarte probabil să găsiți termeni care nu vă sunt familiari, dar pe care, poate, i-ați întâlnit în alte învățături sau discipline. Vă atragem atenția că Sistemul nostru de Cercetare a Adevărului folosește anumiți termeni și anumite concepte particulare. Pentru a evita confuziile între terminologia noastră și a altor școli de gândire, și pentru a căpăta claritate în privința materialului, îl rugăm pe cititor să consulte glosarul de la sfârșitul cărții.

 

 

Spune-mi ce gust are sarea? Poți? Poți să-mi descrii gustul și senzația sării? Ai putea să spui că este un solid alb cristalin, compus în principal din clorură de sodiu. Ai putea de asemenea să spui că are compoziția chimică NaCl. Dar îți spun așa: până nu îți pui întâi niște sare pe limbă, nu ai să știi gustul sării. Deci, ce trebuie să facem? Să ne luăm uneltele și să ne îndreptăm spre minele de sare!

 

Cuprins:

INTRODUCERE. ..................................................................... 11

PARTEA 1

GNOZÃ. ÎNȚELEPCIUNE EZOTERICÃ CREȘTINÃ

TATÃL NOSTRU ..................................................................... 14

DESPRE EXERCIȚII ȘI MEDITAȚIE

       O conversație cu Stylianos Atteshlis .................................... 18

CELE ȘAPTE PROMISIUNI .................................................... 29

ÎNVÃȚÃTURILE EZOTERICE ................................................ 32

         Ființarea Absolută ........................................................... 33

         Arhanghelii Elementelor .................................................. 36

         Despre a fi ființă umană ................................................... 38

          Sinele individualizat ........................................................ 39

UNELE ÎNTREBÃRI COMUNE ............................................... 43

PARTEA II
PRACTICÃ. EXERCIȚII ȘI MEDITA ȚII

   DESPRE RESPIRAȚIA RITMICÃ ............................................ 48

            Respirația regulată de bază ............................................... 49

INTROSPECȚIA ȘI INDIVIDUALITATEA COLECTIVÃ ..................... 80

         Introspecția zilnică .......................................................... 83

         Învățând să iubim un dușman ........................................... 83

         Iubindu-ți dușmanii ......................................................... 84

         Trei sori ......................................................................... 86

         Creând pace .................................................................... 87

         Rugăciunea colectivă pentru pace ...................................... 89

  OBSERVARE, CONCENTRARE ȘI VIZUALIZARE .................. 50

Desenare și vizualizare........................................................ 51

           O lămâie ........................................................................ 51

           Un trandafir ................................................................... 52

           Porumb ițele ................................................................... 52

           Un peisaj pastoral ........................................................... 53

           Concentrare și observare .................................................. 54

DUBLURILE ETERICE ............................................................ 57

          Despre vitalitatea eterică .................................................. 58

          Despre eteruri ................................................................. 58

          Despre centrii de energie eterică ........................................ 59

          Concentrarea pe deget ..................................................... 61

          Eterul senzitiv și eterul cinetic .......................................... 62

Vitalizarea corpului................................................... 63

BRAȚELE ȘI MÂINILE ETERICE ........................................... 65

         Dezvoltarea brațelor eterice .............................................. 66

         Mâinile eterice și sferele colorate ...................................... 67

         O flacără de lumânare ...................................................... 67

VINDECAREA CU SFERE DE LUMINÃ ................................. 69

         Sferele de lumină și mâinile vindecătoare .......................... 71

         Crearea sferelor de lumină vindecătoare ............................. 72

         Sferele de lumină pentru auto-vindecare ............................ 73

CURÃȚAREA ȘI PROTECȚIA CELOR TREI CORPURI ALE NOASTRE  ..................... 75

         O cochilie de lumină ........................................................ 76

         O sănătate bună ............................................................... 77

         Sănătatea și subconștientul........ ....................................... 77

CERCURILE POSIBILITÃȚILOR ȘI PROBABILITÃȚILOR..................... 91

         Arborele de migdal .......................................................... 92

         O tufă de trandafiri .......................................................... 94

         În tot lucrul mâinilor tale ................................................. 95

A FOST PIERDUT ȘI S-A GÃSIT ............................................ 98

         Ați fost cu mine de la început ............................................ 99

         Eu sunt întru Tatăl meu și voi în mine, și Eu în voi ............ 100

Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului..................... 102

O RUGÃCIUNE ESENIANÃ A LUI IISUS .............................. 104

GLOSAR ............................................................................... 107

Fragment:

DESPRE EXERCIȚIU ȘI MEDITAȚIE
O conversație cu Stylianos Atteshlis

Paul Skorpen: Dragă Daskalos, există o mare nevoie pentru a realiza o culegere de exerciții și meditații, care să vină în completarea învățăturilor pe care le oferi. Te rugăm acum să ne împărtășești comentariile tale asupra naturii exercițiului și meditației potrivite înțelegerilor noastre teoretice.

Daskalos: Aceasta este o muncă foarte prețioasă, vitală pentru efortul nostru de a înțelege și experimenta adevărurile relative și pentru a progresa în dezvoltarea noastră. Nu este suficient să ședem și să vorbim, pentru că, așa cum adesea repet în timpul lecțiilor; nu trebuie să acceptăm nimic decât dacă noi înșine am experimentat. Adevărurile neexperimentate degenerează repede în dogmatism.

P: Acest lucru pare adevărat. Întâlnim atât de mulți cercetători care cred că, doar un material mai important și mai nou va conduce către iluminare. Mă întreb adesea dacă nu cumva, pentru a fi mai aproape de Adevăr, nu avem nevoie să știm mai puțin și să experimentăm mai mult?

D: Absolut adevărat. Este mai puțin o chestiune de acumulare și mai mult una de descoperire și purificare a ceea ce deja avem, a ceea ce deja suntem. Nu putem deveni ceva ce nu suntem deja.

P: În prelegerile tale auzim cum accentuezi valoarea observației, concentrației și meditației. Ai putea să ne spui mai multe despre însemnătate a acestor termeni?

D: Acestea sunt abilitățile pe care un Cercetător trebuie să și le dezvolte pentru a se stăpâni” pe el însuși și circumstanțele cu care se confruntă.

Observarea, parte a naturii noastre Divine, ne cere ca nimic să nu scape atenției noastre, atât în lumea materială, cât și în planurile lumilor psihice și mentale. Concentrarea necesită focalizarea completă a atenției noastre asupra unui subiect, emoție, gând sau idee. Mărimea nu contează; amintiți-vă ce a spus Iisus, că” Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari” (Luca 16: 1 O). Avem nevoie să ne dezvoltăm abilitatea de concentrare, în așa măsură, încât nimic să nu ne abată de la munca noastră. Meditația, care folosește concentrarea și observarea, necesită contemplarea și investigarea unui subiect.

P: De curând ai accentuat importanța „vizualizării”.

D: Vizualizarea corespunzătoare este indispensabilă în munca noastră, așa cum am insistat întotdeauna. Este una dintre  „cheile” (Matei 6: 19) despre care se speculează atât. Exercițiile și meditațiile care urmează necesită toate abilitatea de vizualizare: formarea de substanță psiho-mentală în crearea de obiecte și situații. Pentru cei nefamiliarizați cu munca de vizualiza re, vom oferi lecții de bază care să-i călăuzească spre o muncă mai avansată. Nu trebuie să ne lăsăm intimidați peste măsură de importanța vizualizării. Toate lucrurile vor veni cu timpul.

P: Ai putea să ne descrii scopul acestei lucrări? Care este diferența dintre un exercițiu și o meditație?

D: Cu toții trebuie să începem de undeva, dintr-un punct de referință. Este muncă pentru cei care acum încep și există muncă pentru cei care sunt deja pe drum. Un exercițiu implică o serie de mișcări succesive (folosind vizualizarea) pentru dezvoltarea condițiilor spre o expunere tainică către energiile și sferele sacre. Meditația este mai pasivă și implică reflecție și introspecție. Diferența nu este mare și adesea un exercițiu va conduce la meditație.

P: Și rugăciunea?

D: Rugăciunea este o altă chestiune. Chiar dacă un exercițiu sau o meditație te conduce într-un spațiu sacru, expunându-te unor forțe Divine, s-ar putea să simți nevoia să te rogi. Rugăciunea vine din inimă. Așa cum lacrimile izvorâte din emoții au o compoziție chimică diferită de lacrimile izvorâte din durere fizică, tot așa rugăciunile fie ele în cuvinte sau în gânduri - au tipare vibratorii diferite de orice altă expresie. Ele izvorăsc din natura noastră cea mai adâncă și caută să ajungă la urechea Divinității. Ceea ce se cere prin rugăciune trebuie să vină din inimă, nu să servească egoismului, și sa fie foarte mult dorit, pentru că rugăciunea sinceră este întotdeauna auzită.

P: Și, prin urmare, ar trebui să fim atenți la ceea ce ne dorim pentru că : „Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi”(Matei 21:22). Unde începem cu meditația?

D: Meditația se practică în grade variate. Nu poți să sari înainte, ci trebuie să mergi încet, având grijă de fiecare pas de-a lungul drumului.

Primul domeniu al muncii (să-i spunem „microcosmos”) se ocupă de curățarea personalității prezente. Această curățare este o muncă neîncetată și chiar și așa-numiții Maeștri trebuie să vegheze neîncetat ca nu cumva să apară egoismul. Prin studiu începem înțelegerea naturii elementalilor. Amintiți-vă că, suma totală a tuturor elementalilor pe care îi creăm, îi asimilăm și îi reenergizăm, compune personalitatea noastră prezentă.

P: Și pentru că elementalii pot fi caracterizați prin calitățile lor și numărați în cantități, vorbim despre termeni calitativi și cantitativi ai personalității.

D: Într-adevăr, o personalitate împovărată de elementali emoționali (de dorințe, lăcomie, pofte, invidie) sau captivă într-un tipar de credințe și atitudini (plină de așteptări, preconcepții, categorii, idei dogmatice și prejudecăți) este o personalitate dificilă și este foarte probabil să-și cauzeze probleme ei însăși și celorlalți.

Așa că, dacă studiul nostru ne face conștienți de natura elementalilor, atunci prin exercițiu și meditație vom stârpi pe cei corupți și vom permite ca ceea ce este frumos să înflorească.

P: Ioan Botezătorul a spus: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan 3:30).

D: Aceasta este lucrarea bună a curățării poți s-o numești purificare dacă vrei a personalității; înlăturarea confuziei, cultivarea iubirii, toleranței și milostiveniei, și permițând Divinității să sălășluiască și să lucreze. Luminarea personalității.

P: Aceasta îmi amintește ceea ce spunea Michelangelo despre fiecare bucată de marmură pe care o vedea: „Văd un chip încercând să iasă afară. Sau Maestrul Eckhart care spunea „Dumnezeu nu se găsește în suflet adăugând ceva, ci printr-un proces de scădere”.

D: Ei bine, demult în Egiptul antic exista o imagine a lui Anubis cântărind inima inima fizică – a unei persoane care tocmai murise comparând-o cu o pană. O inimă curată este o inimă ușoară și este căminul conștiinței logoice. Printre elementalii fiecărei personalități, Sufletul conștient de sine încearcă să iasă la suprafață și să se exprime pe El însuși ca „glasul celui ce strigă în pustie” (Ioan 1:23). Învățăturile Dumnezeului-om Iisus Hristos ne vor ajuta să scăpăm de egoismul care ne ține prizonieri în carapacea noastră.

P: Este ca și cum vom rămâne blocați în carapacea noastră atâta vreme cât personalitatea noastră este preocupată de cele cinci simțuri, de nevoile de bază, de emoțiile neînfrânate și de dorințele carnale.

D: Expansiunea conștiinței și ieșirea din corp (exosomatosis) sunt dificile atunci când 95% din conștiința individului este preocupată de lucrurile materiale și de dorințele de bază; Cel ce este de pe pământ, este pământesc” (Ioan 3: 31). Deși oamenii sunt dornici să realizeze ieșirea din corp, atâta vreme cât personalitatea lor este legată de lumea materială, ei vor fi limitați în succesul lor și legați strâns de corpurile lor materiale.

P: Și totuși cu timpul vom reuși!

D: Absolut! Pentru că larva rămâne atâta timp în cocon (personalitatea prezentă) până când spațiul respectiv devine prea strâmt. În curând, va dori să-și întindă aripile și să-și ia zborul (Personalitatea Permanentă). Aceasta este o Lege naturală, Legea Inexorabilă a Cercului Posibilităților. Creșterea este inevitabilă, indiferent de cât de mult pare să le placă oamenilor coconul; „ după aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură” (Ioel 2:28).

P: Și Hristos a spus „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc” (Ioan 14:2). Și totuși mă întreb dacă nu cumva noi suntem aceia care avem nevoie de a-i face Lui loc în inimile și mințile noastre?

D: El este deja aici... nu, este chiar mai mult decât atât, El este inimile și mințile noastre.

Deci cum ajută munca noastră această Lucrare măreață? Luați ca exemplu cel mai valoros exercițiu al nostru, acela al introspecției zilnice. Dacă ne dedicăm introspecției - și vreau să spun noi toți – vom vedea cu o claritate, din ce în ce mai mare, când acționăm din interes de sine (cauzându-ne rău nouă și altora) și când suntem călăuziți de virtute și principii. Alte exerciții ajută în efortul de identificare a elementalilor distructivi dinlăuntrul personalității noastre și înlocuirea lor treptată cu elementali dătători de viață.

P: Matei scrie în Evanghelia sa „Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată” (23:26). Având aceasta în minte, se pare că prima lucrare, înainte de a aspira spre dezvoltarea oricărei abilități psiho-mentale, este aceea de a ne pune în ordine dorințele, emoțiile și gândurile.

D: Una dintre cele mai periculoase situații este aceea în care foamea necontrolată de experiențe psihice îl face pe un căutător să înceapă exerciții puternice, fără ca mai înainte să-și pregătească terenul din interiorul personalității pentru a face față experiențelor care urmează. Stricăciunea este adesea ireparabilă atunci când un student imatur emoțional își deschide anumiți centri eterici (în Sanskrită – chakre) fără să aibă nici mijloacele și nici puterea să-și revină. Trebuie să fim bine ancorați, înrădăcinați în iubire ȘI credință. „Dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte” (Romani 11: 16).

P: Ați avut de-a face și cu occidentali care s-au implicat în anumite practici orientale?

D: Am văzut mulți, foarte mulți, care vin la mine, după ce au practicat tehnici Orientale de respirație, având sistemul nervos distrus din cauza interferenței cu centrii energetici într-o manieră agresivă fără să se țină seama de munca delicată și atentă a Arhanghelilor. Trebuie să ne amintim constant nouă înșine că nu este întâmplător unde ne-am născut. În Orient oamenii se nasc ca să învețe anumite lecții, așa cum noi avem lecțiile noastre în Occident. Fiecare dintre noi vine în această lume cu o constituție psiho-mentală care îl face să se aplece spre anumite practici și care îi interzice altele. În Occident, de exemplu, suntem crescuți să credem că personalitatea noastră este destul de independentă de a altora, în timp ce în Orient sensul sinelui este mai comun și mai puțin atomizat.

Un alt lucru care distinge munca noastră de cea a Orientului este modul în care ne tratăm „sinele inferior” sau, cum îi spunem noi, personalitatea prezentă. Atacul multor școli orientale este orientat pe înlăturarea „sinelui inferior” și să creeze un fel de vid – „absența sinelui”. Noi, pe de altă parte, vedem Sufletul latent în personalitatea prezentă. Noi lucrăm pentru a ridica expresiile joase ale sinelui spre o Stare de Sine individualizată unificată. Ei (orientalii) par că-și doresc să trăiască într-o stare de vid, pe când noi lucrăm pentru a atinge o stare de împlinire, îmbrățișând totul. Nu vom ajunge nicăieri dacă nu apreciem toate aspectele Individualității.

Fiziologia noastră psiho-mentală, așa cum este, nu poate face față multor practici orientale.

P: Poate că unii doar se grăbesc?

D: Acelora Hristos le-a spus: „Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? „(Ioan 3:12). Cea mai mare otravă pentru creșterea spirituală este graba. Răbdarea și moderația sunt regula; munca este o transformare a tuturor gândurilor și acțiunilor noastre greșite. Aceasta este cea mai valoroasă muncă. Mai târziu vom explora aspecte mai mărețe. Toate lucrurile la timpul lor.

Prin urmare, toți cei care sunt interesați de Adevăr au ca responsabilitate primară să învețe tot ceea ce este permis despre corpurile umane. Cu ajutorul Arhanghelilor avem nevoie să ne stăpânim dublurile eterice și să ne controlăm vitalitatea eterică (în cele patru forme ale eterului: senzitiv, de imprimare, cinetic și creativ) pentru a o folosi în dezvoltarea noastră psiho-mentaIă, menținându-ne sănătatea noastră și pe a altora.

P: În ceea ce privește exercițiile care urmează, ne-ați putea spune dacă studenții la psiho-terapie sau psiho-terapeuții practicieni pot beneficia de o anumită particularitate a acestor exerciții?

D: Aceia interesați în sănătatea trupească și psihică a altora vor vedea cu ușurință că anumite exerciții îi vor ajuta în munca lor. Dar în calitate de Căutători ai Adevărului susținem că psiho-terapeuții au nevoie să-și dezvolte în mod egal toate aptitudinile. Prin urmare, îi încurajăm să lucreze în toate domeniile – teoretice și experimentale – pentru a deveni mai buni profesional. Psiho-terapeuții caută fermitate și creștere, și nu este aceasta munca în care suntem angrenați cu toții?

P: Dacă lucrul asupra personalității prezente face parte din câmpul microcosmic, ne puteți vorbi puțin despre natura lucrului mezocosmic?

D: Trebuie fim atenți cu concepțiile noastre, deoarece ele sunt limita te de împrejurări neprevăzute legate de spațiu și timp. Amintiți-vă că Iisus Emmanuel Hristos a vorbit despre „regatul interior al Cerului”. Nu putem să ne divizăm cercetarea între ceea ce are loc în interiorul personalității și între ceea ce se întâmplă în exterior. Cum e deasupra, așa și dedesubt. Tot ceea ce explorăm în afara sinelui - Legile Divine, Principiile, Ideile, Cauzele și Cerurile – aparțin de fapt naturii noastre mai înalte.

Totuși, avem nevoie să vorbim în termeni relativi pentru moment. Așa-numita lucrare mezocosmică este o explorare a Înțelepciunii, Iubirii și Puterii Absolute ale lumilor, conducând la un angajament conștient de sine și responsabil în Planul Divin. Această lucrare produce în interiorul personalității un respect pentru toate formele de viață, respect pentru sine și pentru alții. Lucrările mezocosmice includ munca noastră asupra dublurilor eterice pentru o sănătate bună și pentru scopuri de vindecare, lucrând cu elementali controlați pentru construirea sferelor de lumină și începând să ne acordăm pe noi înșine cu obiecte și forme din interiorul lumilor materiale, psihice și mentale. Ne vom minuna de incomensurabila Înțelepciune a Ființării Absolute.

P: În opera Dvs. se pare că nu devalorizați lumea materială. Unele sisteme orientale, ca și multe altele occidentale, consideră lumea materială o iluzie, maya (un termen Sanskrit), un loc de unde să scapi, să-l depășești și de care să ne detașăm.

D: Credeți că Dumnezeu, în Înțelepciunea Lui Infinită, ar fi permis crearea lumii materiale dacă n-ar fi avut valoare? Credeți că Arhanghelii ar lucra neîncetat pentru construirea și menținerea planetei materiale și a universului, păstrându-le în armonie, dacă nu ar fi fost menite să fie sălașul fenomenului vieții? Corpurile noastre materiale aparțin lumii materiale așa cum corpurile noastre psihice aparțin lumii psihice. Este o mare onoare să exiști pe acest pământ glorios pentru că aici este casa Lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor” (Geneza 28: 17). Carnea, deși greu de suportat uneori,

Pag. 18 - 23

Preț
Preț 23.00 RON
Discount
Discount 5 %
Preț final
Preț final 21.85 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-92951-1-3
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 117
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 16 x 23
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-92951-1-3
Traducerea
Traducerea Ion Barosan
Publicat online
2012-10-19
Afișat de
22540 ori
Apreciere
1 / 5 (66)
Recomandări:
Adevăr Divin ▷ Librăria
Adevăr Divin
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș
© 2006 - 2023 www.Divin.ro
Executat în 31 milisecunde, Încărcat în milisecunde | 1,117 MB memory | UTC 03:53:26 22.03.2023 (UTC)