Psihologia inconștientului - Opere Esențiale, vol. 3

Autor:
Editura:
Editura:
Trei

Prezentul volum ne introduce în metapsihologia freudiană, în lucrările sale de început, care reliefează concepția originală a lui Freud despre inconștient, pulsiuni și destine ale pulsiunilor, despre refulare și negare ca mecanisme de apărare a Eului, precum și o ilustrare comparativă a nevrozei și psihozei.
Detalii:

Ideea fundamentală este că, în prima topică freudiană, inconștientul este un loc necunoscut conștiinței, este „o altă scenă″, constituită din elementele refulate care provin din alte instanțe psihice: preconștientul și conștientul. Refulatul este o parte a inconștientului care are o dinamică proprie și copleșește Eul, care este un mediator între Sine și Supraeu.

Cuprins:

Formulări despre cele două principii
ale funcționării psihice (1911) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la actuala ediție în limba română
Notă introductivă la ediția în limba română

Câteva observații asupra conceptului de
inconștient în psihanaliză (1912) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Pentru a introduce narcisismul (1914) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Scrieri metapsihologice din 1915

Pulsiuni și destine ale pulsiunilor (1915) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Refularea (1915) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Inconștientul (1915) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română
I. Justificarea inconștientului
II. Ambiguitatea inconștientului și punctul de vedere topic
III. Sentimente inconștiente
IV. Topica și dinamica refulării
V. Proprietățile speciale ale sistemului Ics
VI. Relația dintre cele două sisteme
VII. Identificarea inconștientului
Anexe (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română
Anexa A
Anexa B
Anexa C

Completare metapsihologică la teoria viselor (1917 [1915]) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Doliu și melancolie (1917 [1915]) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Dincolo de principiul plăcerii (1920)
(trad. de G. Purdea și Vasile Dem. Zamfirescu)
Notă introductivă la ediția în limba română
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII

Eul și Se-ul (1923) (trad. de G. Purdea și Vasile Dem. Zamfirescu)
Notă introductivă la ediția în limba română
I. Conștient și inconștient
II. Eul și Se-ul
III. Eul și Supraeul (Idealul Eului)
IV. Cele două categorii de pulsiuni
V. Dependențele Eului
Anexa I ?(Inconștientul descriptiv și inconștientul dinamic)

Anexa II ?(Marele rezervor al libidoului)

Nevroză și psihoză (1924 [1923]) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Problema economică a masochismului (1924) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Pierderea realității în nevroză și psihoză (1924) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Notă asupra ”bloc-notes”-ului magic (1925 [1924]) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Negarea (1925) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Fetișismul (1927) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română

Clivajul Eului în procesul de apărare (1940 [1938]) (trad. de G. Lepădatu)
Notă introductivă la ediția în limba română
Bibliografie
Lista abrevierilor
Index

Fragment:

Am observat de multă vreme că orice nevroză are consecința, așadar, probabil are tendința, de a-l împinge pe bolnav în afara vieții reale, de a-l înstrăina de realitate. Un astfel de fapt nu putea să scape nici observației lui P. Janet; el vorbea de o pierdere „de la fonction du reel” ca despre o caracteristică specială a nevroticilor, fără ca să descopere însă legătura acestei tulburări cu condițiile fundamentale ale nevrozei.

Introducerea procesului de refulare în geneza nevrozei ne-a permis să aruncăm o privire înăuntrul acestei legături. Nevroticul întoarce spatele realității, deoarece el o găsește insuportabilă – în întregime sau în parte. Tipul extrem al acestei întoarceri de la realitate ne este arătat de anumite cazuri de psihoză halucinatorie, în care trebuie să fie negat acel eveniment care a provocat nebunia (Griesinger). De fapt însă, fiecare nevrotic face același lucru cu un mic fragment de realitate. Se ridică pentru noi sarcina de a cerceta în dezvoltarea sa relația nevroticului și a omului în genere cu realitatea și de a prelua astfel în structura teoriilor noastre semnificația psihologică a lumii exterioare reale.

În psihologia întemeiată pe psihanaliză, ne-am obișnuit să considerăm ca puncte de plecare procesele psihice inconștiente ale căror particularități ne-au devenit cunoscute prin analiză. Noi le considerăm pe acestea ca fiind mai vechi, mai primare, ca rămășițe dintr-o fază de dezvoltare în care ele erau unica modalitate a proceselor psihice. Tendința supremă de care ascultă aceste procese primare e ușor de recunoscut; ea e desemnată prin termenul „principiul plăcerii și al neplăcerii” (sau, mai scurt, „principiul plăcerii”). Aceste procese se străduiesc să dobândească plăcere; activitatea psihică se retrage (refulare) din fața unor acte ce ar putea provoca
neplăcere. Visele noastre nocturne, tendința noastră din starea de trezie de a ne elibera de impresiile dureroase sunt resturi ale dominației acestui principiu și dovezi ale marii sale puteri.

Recurg la diferite idei pe care le-am dezvoltat în alte locuri (în secțiunea generală din Interpretarea viselor), atunci când fac supoziția că starea de liniște psihică a fost tulburată la început de pretențiile imperioase ale trebuințelor interioare. În acest caz, ceea ce a fost gândit (dorit) a fost realizat pur și simplu halucinatoriu, așa cum se întâmplă încă și azi în fiecare noapte cu gândurile noastre din vise.? Abia absența satisfacției așteptate, dezamăgirea, a avut ca urmare faptul că a fost abandonată această încercare de satisfacere pe calea halucinatorie. În locul acesteia, aparatul psihic a trebuit să se decidă să reprezinte relațiile reale ale vieții exterioare și să năzuiască spre o schimbare reală. Astfel, s-a intradus un nou principiu al activității psihice; nu s-a mai reprezentat ceea ce era plăcut, ci ceea ce era real, chiar dacă acesta ar fi putut fi și neplăcut.> Această introducere a principiului realității s-a dovedit un pas cu serioase consecințe.

1. În primul rând, noile cerințe au făcut necesară o serie de adaptări ale aparatului psihic, pe care noi, din cauza unei înțelegeri insuficiente și nesigure, le putem prezenta doar aproximativ.

Importanța crescută a realității exterioare a dus și la creșterea importanței organelor de simț îndreptate către acea lume exterioară și către conștiința legată de ea, ce a învățat să sesizeze calitățile senzoriale, altele decât cele de plăcere și neplăcere, până atunci singurele interesante. A fost amenajată o funcție specială, atenția, ce trebuia să investigheze periodic lumea exterioară, pentru ca datele acesteia să fie dinainte cunoscute, în caz că apărea o nevoie interioară presantă. Această activitate iese în întâmpinarea impresiilor date de organele de simț, în loc să le aștepte apariția. În același timp, a fost instituit, probabil, un sistem de indicii, care trebuia să depoziteze rezultatele acestei activități periodice a conștiinței, o parte a ceea ce numim memorie.

În locul refulării, ce a eliminat din investire – ca fiind producătoare de neplăcere – o parte a reprezentărilor care apăreau, a venit imparțiala decizie de judecată, ce trebuia să hotărască dacă o anumită reprezentare era falsă sau adevărată, adică dacă era sau nu în armonie cu realitatea, și să decidă aceasta prin comparație cu urmele mnezice ale realității.

Descărcarea motorie, care servise în timpul dominației principiului plăcerii la despovărarea aparatului psihic de creșterea de stimuli, conformându-se acestei sarcini prin inervații (mimică, exteriorizări ale afectelor) trimise în interiorul corpului, capătă acum o nouă funcție, căci a fost utilizată la schimbarea practică a realității. Ea se schimbă în acțiune.

Reținerea, devenită necesară, a descărcării motorii (a acțiunii) a fost realizată prin procesul de gândire ce s-a elaborat din actul re prezentării. Gândirea a fost prevăzută cu proprietăți ce dau aparatului psihic posibilitatea de a suporta tensiunea crescută a excitației în timpul amânării descărcării. În esență, este o acțiune de probă, cu amânarea unor cantități mai mici de investire, în condițiile cheltuirii (descărcării) minore a acestora. Pentru asta a fost nevoie de o trecere a investirilor liber deplasabile în investiri legate, care s-a realizat prin creșterea nivelului procesului de investire în întregul său. La origine, gândirea a fost probabil inconștientă, în măsura în care s-a ridicat deasupra simplei reprezentări și s-a îndreptat către relațiile între impresiile date de obiecte, dobândind alte calități, perceptibile pentru conștiință abia prin legarea de resturile cuvintelor.

2. O tendință generală a aparatului nostru psihic, care se poate deduce din principiul economic al economisirii cheltuielii, pare să se manifeste în fermitatea fixării pe sursele de plăcere disponibile și în dificultatea renunțării la acestea. Odată cu instituirea principiului realității, s-a desprins un soi de activitate de gândire care a rămas neinfluențată de proba realității și care este supusă doar principiului plăcerii? Aceasta este fantasmarea, care începe deja odată cu jocul copilului și care mai târziu, continuată ca visare diurnă, renunță să se sprijine pe obiecte reale.

3. Înlocuirea principiului plăcerii prin principiul realității, cu consecințele psihice care apar din ea (aici, într-o expunere schematică, formulate într-o singură propoziție), nu se realizează în realitate dintr-odată și simultan pe toată linia. Însă, în timp ce această dezvoltare are loc cu privire la pulsiunile Eului, pulsiunile sexuale se detașează de ele într-o modalitate foarte semnificativă. Pulsiunile sexuale se comportă mai întâi autoerotic, ele își găsesc satisfacția asupra propriului corp și nu ajung, de aceea, în situația frustrării, care a dus forțat la instituirea principiului realității. Când însă, mai târziu, începe la ele procesul de găsire a obiectului, el cunoaște de îndată o lungă întrerupere prin perioada de latență, ce amână dezvoltarea sexuală până la pubertate. Aceste două momente – autoerotismul și perioada de latență – au ca urmare faptul că pulsiunea sexuală e stopată în formarea sa psihică și rămâne mult mai mult sub dominația principiului plăcerii, căruia, în cazul a numeroase persoane, ea nu este niciodată în stare să i se sustragă.

Pag. 13 – 17

Preț
Preț 49.00 RON
Discount
Discount 0 %
Preț final
Preț final 49 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-40-0100-9
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 440
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 14 x 20,5
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-40-0100-9
Traducerea din limba germană
Traducerea din limba germană Gilbert Lepădatu, George Purdea, Vasile Dem. Zamfirescu
Titlul original
Titlul original Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschenhens
Publicat online
2017-10-26
Afișat de
22548 ori
Apreciere
Recomandări:
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș