Adevărata istorie a francmasonilor

Editura:
Editura:
Nicol

Această carte poate să-l intereseze pe cititorul dornic să cunoască în mod riguros istoria francmasonilor, precum și riturile, gândurile și legendele lor.
Detalii:

Am hotărât să scriem această carte pentru că francmasoneria este un subiect în general neglijat de sociologi și de istorici. Lucrările specialiștilor, deseori ei înșiși inițiați, sunt greu accesibile „profanilor” sau explorează numai „rețelele” masonice și lojile lor „afaceriste”. Totuși, francmasoneria nu se rezumă la rituri desuete și de neînțeles pentru muritorii de rând, nici la un sistem de influență. Ea are mult mai mult de spus și de povestit. Francmasoneria traversează secolele și continentele.

Scriind această „saga”, am încercat să descurcăm firele relațiilor sale complexe cu puterea politică și să explicăm metodic spiritualitatea, ritualurile, credințele, codurile, simbolurile, miturile ei, precum și legătura cu religia creștină sau nebuloasa ezoterică și ocultistă.

Cuprins:

Prefață

Partea întâi. AVENTURIERII LUMII NOI

1. Fratele La Fayette și fratele Washington

Templul secretului

Masoni fără frontiere

Crezul lojilor

Franța, America și „rețelele” masonice

Un „semizeu”

Copilul teribil

II. Originile

Taverna Gâsca și Grătarul

Moștenirea corporațiilor medievale

De la masonii operativi la masonii speculativi

Colegiul invizibil

De Ia alchimie la credința în știință

Umbra lui Newton

Ieșirea din războiul religiilor

III. Ce sunt masonii

Recomandările fratelui Anderson

Marele Arhitect

Oameni cu reputație bună

Primele loji franceze și cavalerii imaginari

Femei și muzică!

În inima puterii

Bula papei

Bătălia pentru Enciclopedie

IV. Raționaliști și mistici

Hârdăul lui Mesmer

Iluminații

„Cele Nouă Surori”

V. Francmasonii și Revoluția franceză

Bunul abate Barruel și „complotul masonic”

Iluminații din Bavaria și alți Illuminati

Între Bastilia și ghilotină

Fără știrea deplinei lor voințe

VI. Francmasoneria și Revoluția americană

Fratele ambasador

Primul cetățean al lumii

Viermele din măr

Un pașaport pentru noul continent

Idolul de la Mount Vernon

„Lojile militare”, creuzetul armatei americane?

VII. Utopia

Primii masoni americani și Noua Atlantidă

Cine „a inventat” Statele Unite?

Fiii libertății

Declarația de independență, creația lojilor?

Thomas Jefferson, falsul „frate”

Drepturile omului alb

Francmasonii în război

Societatea lui Cincinnatus

„Uniunea mai perfectă” din Constituția americană

Biblia președintelui mason

VIII. Planul „secret” al lui Washinton

„Profeția lui Pope”

Micul Arhitect

Străzile Satanei

Secretul cel mai bine păstrat al Capitoliului

Templieri la Casa Albă

Piramida, vulturul și bancnota de 1 dolar

Washington Monument

Relicvele din Memorial

IX. Despre loji și despre masonerie în America

Un asasinat masonic?

Întoarcerea la templu

Explozia uniunilor frățești

Parada membrilor AAONMS

Skull and Bones și celelalte

Francmasoneria neagră

Ku Klux Klan-ul sub semnul celor Trei Puncte

Soții de masoni

„Vizibilii”

Partea a doua. MITURILE FONDATOARE

X. Templul lui Solomon

Un templu de legendă

Asasinarea lui Hiram

Templul și loja

XI. Templierii

De pe „pământul sfânt”, în Scoția

Adevărata istorie a templierilor

Prima cruciadă (1096-1099) și apariția statelor latine din Orient

Călugări-soldați în slujba pelerinilor

Imboldul dat de Sfântul Bernard

O comunitate puternic structurată

Un angajament religios vădit

Războinici valoroși

Puternici proprietari de pământ

Actori ai Reconquistei

Călugări-bancheri influenți pe lângă cei puternici

Ranchiune și dorințe excesive

Îndârjirea lui Filip cel Frumos împotriva templierilor

Procesul

Vinovați sau nevinovați?

Fără happy end

O literatură abracadabrantă

XII. Rozacrucea

Un succes fulgerător

O posteritate uimitoare

Partea a treia. SPIRITUALITATEA FRANCMASONILOR

XIII. Dumnezeul francmasonilor

Marele Arhitect și religia naturală

Deiști contra teiști

XIV. Inițierea masonică

Ucenicul

Companionul și maestrul

Gradele înalte

Secretul

XV. Francmasoneria si ezoterismul

Ermetismul, Cabala și alchimia

Teozofia

Ocultismul și teozofia modernă

Rene Guenon

Partea a patra. FRANCMASONERIA ȘI CREȘTINISMUL

XVI. Roma condamnă (secolul al XVIII-lea)

Bula papei Clement al XII-lea

Reacția masonilor catolici

Revoluția franceză și teza complotului masonic

XVII. Diabolizarea (secolul al XIX-lea)

O sectă oribilă

Sinagoga Satanei

Momentul alegerii

Leon al XIII-lea și condamnarea „naturalismului”

XVIII. O apropiere timidă (secolul XX)

Spiritul de deschidere a Conciliului Vatican II

Chemarea la ordine a cardinalului Ratzinger

Inițiatorii apropierii

Ortodocși și protestanți

Partea a cincea. FRANCMASONII SI POLITICA, CONSPIRAȚII FALSE ȘI ADEVÃRATE

XIX. De la Napoleon la carbonari

Veșnicele bănuieli, veșnicele sarcasme

Napoleon, mare inițiat?

„Epoca de aur a societăților secrete”

Frați la carbonari

Din nou La Fayette!

XX. Trei revoluții

Purtătorii Luminilor și Cele Trei Glorioase din 1830

Socialiști în loji

1848 și „guvernul masonilor”

„Libertate, egalitate, fraternitate”, o deviză masonică?

„Trăiască Comuna”

XXI. Inamicul este Biserica

„La mine, Copii ai Văduvei!”

Fiii lui Hiram și Fiii Satanei

„Mâncătorii de preoți”

XXII. Masonii la stâlpul infamiei

Cazul fișelor

Tripla alianță blestemată

Cazul Stavisky

Întunericul

XXIII. Frații afaceriști

Invizibilii

Partea a șasea. SIMBOLUL PIERDUT, MINCIUNI SI ADEVÃRURI

„Abecedarul” francmasoneriei

Puterile spiritului

Institutul de științe noetice

Mecanica cuantică și înțelepciunea celor din vechime

Spiritul influențează materia?

11 septembrie 2001 și conștiința colectivă

Sunteți zei

Fragment:

1. Fratele La Fayette și fratele Washington

Templul secretului

Abia a împlinit optsprezece ani. O claie de păr roșcat și înfățișarea stânjenită a unui băiat abia ieșit din adolescență. Ca să vină la întâlnire, s-a îmbrăcat cu mare grijă. Dar bărbatul care îl primește îi ordonă să-și scoată bijuteriile, să-și lase arma și monedele. Trebuie să renunțe la toate acele obiecte de metal care îl leagă de pasiunile și de vanitățile lumii exterioare. Acum, bărbatul îi cere să-și descheie cămașa și să-și descopere partea stângă a corpului, apoi, să-și ridice cracul drept al pantalonilor.

Se simte puțin ridicol, foarte vulnerabil, cum nu se poate mai umil. Își închipuie că tocmai prin asta este pus la încercare. Atunci, se supune. Și nu zice nimic nici când bărbatul îi scoate pantoful stâng. Nu înțelege nimic și arde de nerăbdare să pună o întrebare. Dar tace, stăpânit de un amestec de respect și teamă. Acum, bărbatul îi trece o frânghie după gât! Imaginația îi ia foc! Vor să-l sugrume? Nu, nodul rămâne mobil. Frânghia este un fel de ultimă legătură care îl mai ține conectat la realitate. Este dus într-o încăpere mică, întunecoasă, cu pereții vopsiți în negru.

Un timp, care i se pare infinit de lung, așteaptă. Și meditează așa cum i s-a cerut. Acum, ochii i s-au obișnuit cu întunericul și fixează craniul, pâinea mucegăită și clepsidra care au fost așezate în jurul lui. Se gândește la moarte, la timpul care trece, la condiția lui de om. Camera mică seamănă cu un mormânt. Trebuie să moară pentru existența lui trecută? Se uită la cele două creuzete de pe masă, unul umplut cu sulf, celălalt, cu sare. Se gândește la alchimiștii de altădată, care căutau piatra filosofală. Va reuși el să cunoască alchimia spirituală care i s-a promis? Citește inscripția de pe perete, V.I.T.R.I.O.L.: Visita Interiora Terrae, Rectijicandoque Invenies Occultum Lapidem („Vizitează interiorul Pământului, prin rectificare, vei găsi piatra ascunsă”).

În sfârșit, au venit după el. Îl leagă la ochi. De ce îl cufundă în întuneric? Nu-l asiguraseră că aici „va sfâșia întunericul” și va accede la „cunoaștere”? Trei lovituri îl fac să tresară. Ghicește că bărbatul bate într-o ușă cu mânerul spadei. Îl aude cerând permisiunea să fie lăsați să intre. Ușa se deschide. Inima îi bate cu putere. Fără să vadă, pășește înainte cu prudență. În încăpere, simte multe persoane în jurul lui. Toate îl privesc. Le percepe răsuflarea. Deodată, simte în piept un vârf ascuțit, rece ca gheața. Un pumnal! Încremenește. O voce rupe tăcerea ca să-i amintească de faptul că a jurat să păstreze secretul, să nu spună niciodată nimic despre ce a văzut și ce a auzit în acel loc. Dacă va încălca însă jurământul, „i se va tăia gâtul”, „i se vor smulge inima și limba”, „i se va dezrnembra corpul”! Se înfioară și se întreabă în ce belea s-a băgat.

Prea târziu ca să mai dea înapoi. E înhățat și obligat să se lase în genunchi. Vocea îl întrebă:

— Ai dorința să devii mason?

— Da, răspunde el.

Vocea insistă:

— Din propria dorință și nesilit de nimeni?

— Da, repetă el.

Da, vrea să facă parte din această Frăție de oameni nobili, unde se propovăduiesc iubirea, întrajutorarea și toleranța.

Jură pe Biblia pe care i-o pun în mâna stângă. Acum, este ridicat și pus să facă de trei ori turul sălii.

— Care e cea mai mare dorință a inimii tale? îl întreabă vocea.

Cum ar putea să știe? Cineva îi suflă la ureche:

— Lumina.

Repetă răspunsul.

— Atunci, faceți-l să vadă lumina! ordonă vocea.

Simte că i se scoate legătura de la ochi. Și vede pentru prima dată coloanele templului și oamenii așezați în semicerc. Toți își pun în teacă spadele pe care le țineau îndreptate spre el.

Ne aflăm în anul 1775 și Gilbert Motier de La Fayette a intrat în francmasonerie, rostind aproape aceleași cuvinte și făcând aceleași gesturi ca toți aceia care, încă și astăzi, după mai bine de trei sute de ani, bat la ușa templelor. „Fratele La Fayette” este masonul fără frontiere, cu un picior aici și cu altul dincolo de Atlantic, la fel de celebru în Franța ca și în Statele Unite. „Eroul celor două lumi” a fost actorul a două revoluții, americană, apoi franceză, trăsătură de unire între două continente, între două utopii.

Masoni fără frontiere

La Fayette „a văzut lumina” la Paris sau poate la Metz, unde a stat în garnizoană un timp. Locul inițierii sale rămâne nesigur, dar angajamentul în cadrul Frăției este de netăgăduit (a fost afiliat îndeosebi lojii Saint Jean d’Ecosse du Contrat Social în 1782 și venerabil în loja Amis de la Verite în 1806). Va revendica această apartenență până la ultima suflare. Viața lui, plină de peripeții, este ca o carte cu poze, ilustrând momentele cele mai exaltante ale ordinului. Ea se întâlnește cu cea a altui frate ilustru, dacă nu mai ilustru. Într-adevăr, la optsprezece ani, când, cu inima bătându-i cu putere, cu pieptul dezgolit și pantaloniisuflecați, La Fayette stătea în fața spadelor fraților masoni, mergea pe urmele lui George Washington, viitorul lui idol. Cu douăzeci de ani înainte, în 1752, într-o lojă din Virginia, primul viitor președinte al SUA a fost și el inițiat. Era doar cu puțin mai mare decât La Fayette în 1775. Și nu-și imagina probabil destinul incredibil care îl aștepta.

Washington, La Fayette. Unul s-a născut în 1732, celălalt, în 1757. Îi despart un sfert de secol și un ocean. Totuși, revoluția americană și francmasoneria vor face să se nască între ei una dintre cele mai mari prietenii de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Cei doi bărbați fac cunoștință în ziua de 1 august 1777. Washington are patruzeci și cinci de ani și vede aterizând în carterul lui general un tânăr exaltat, care tocmai își sărbătorise cele douăzeci de primăveri: Gilbert Motier de La Fayette a traversat mările ca să intre în serviciul lui, fascinat de evenimentul care se produsese cu un an în urmă, în ziua de 4 iulie 1776. Treisprezece colonii americane își proclamaseră atunci unilateral independența. Pentru prima dată în istorie, pe un teritoriu atât de vast, oameni obișnuiți se pregătesc să hotărască în privința instituțiilor și să-și aleagă modul de guvernare. Ca să-și câștige libertatea, luptă cu cel mai mare dintre imperii, cel al coroanei britanice. Și George Washington le comandă armata în fața trupelor regelui Angliei.

Tânărul marchiz vrea să participe la epopee. Nu e primul. Washington i-a văzut deja defilând pe câțiva dintre acești mercenari, idealiști și ambițioși, care visează să se îmbogățească pe noul continent. Dar acest La Fayette are ceva în plus. Trebuie spus că s-a alăturat revoluționarilor fără încuviințarea familiei și a regelui său. Și a închiriat pe banii lui o corabie botezată La Vietoire. Washington se uită cu uimire la francezul superentuziasmat.

Cum să-ți imaginezi doi oameni mai diferiți?

Generalul american e la mijlocul vieții. Renumele lui a trecut deja Atlanticul. Contrar lui La Fayette, n-a făcut prea multe studii, nu strălucește prin discursuri și nu e nobil. Dar autoritatea îi e de netăgăduit. Dacă nu s-ar fi consacrat trup și

Pag. 8 – 11

Stoc
Stoc Limitat
Preț
Preț 25.00 RON
Discount
Discount 0 %
Preț final
Preț final 25 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8558-00-4
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 326
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 13 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8558-00-4
Traducerea
Traducerea Nicolae Constantinescu
Titlul original
Titlul original Le saga des francs-maçons
Publicat online
2013-11-23
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș