Copilul și divorțul

Autor:
Editura:
Editura:
Philobia

Cum să ne protejăm copiii de efectele divorțului

Lucrarea de față prezintă una dintre cele mai frecvente urmări ale divorțului – alienarea parentală. Autorul descrie o situație des întâlnită: crearea unei alianțe între copil și unul dintre părinți, în paralel cu îndepărtarea de celălalt părinte...
Detalii:
Frecvența divorțurilor a atins cote alarmante în ultimele decenii, dând naștere unor probleme sociale noi, pentru care sunt necesare soluții noi. Separarea părinților nu reprezintă doar o sursă de suferință pentru copil, ci și un risc real pentru dezvoltarea acestuia.

Lucrarea de față prezintă una dintre cele mai frecvente urmări ale divorțului – alienarea parentală. Autorul descrie o situație des întâlnită: crearea unei alianțe între copil și unul dintre părinți, în paralel cu îndepărtarea de celălalt părinte, care poate merge până la întreruperea oricăror relații. Copilul ajunge astfel prizonierul unuia dintre adulți și crește traumatizat, în absența unui reper esențial: mama sau tatăl său.

Autorul propune soluții concrete pentru evitarea acestei situații, de la atitudini până la fraze cheie ce pot fi adresate copilului, astfel încât acesta să se dezvolte armonios, păstrându-și ambii părinți, chiar și după divorț.
Cuprins:
Prefață ... 3
Introducere ... 7
Dincolo de diversitate ... 9
Repere fragilizate ... 9

Capitolul I
începuturile separării
... 13
Suferință și dezamăgire ... 13
Copilul în mijlocul tumultului ... 14
Teama de abandon (15) • Tentația negării (15) • Refularea (15) • Sentimentul de neputință (15) • Sentimentul de vinovăție (16) • Mâhnire și deziluzie (16) • Sentimentul de sfâșiere și conflictul de loialitate (16) • Parentifîcare (16)
O singură mamă, un singur tată ... 17
Loialitate ... 17
Tentația dublă a alianței ... 19
Un sprijin spontan (19) • De la susținere la raliere (20) • De la raliere la alianță (20) • Cuvinte eliberatoare (zi) • Ținerea la distanță a celuilalt părinte (22)
Părinte protector ... 23
Legătură sacră sau sacrificată? ... 25
”Adevărurile” inițiale ... 26
Relație de dominare și intenționalitate ... 27
îndoctrinare voluntară ... 27
îndoctrinare involuntară ... 29

Capitolul II
Regim închis și regim deschis
... 33
Regimul închis ... 33
Forma extremă: ”sindromul alienării parentale” ... 34
Riscul simplificării situației (36) • Indicii ptețioase (36) • Care sunt perspectivele terapeutice? (45) • Lupta împotriva sindromului alienării parentale (46) • Motivele părinților alienanți (48) • Medeea, o femeie rănită (49) • Tată ”răpitor” (49)
Copilul manipulat ... 50
Alienarea parentală și evoluția ei în timp ... 53
Conștientizarea târzie a situației (54) • Consolidarea situației. Un drum fără întoarcere (54) • Clivajul gândirii (55) • Ceea ce e ”bun” nu mai este integrabil (55) • Criză efemeră sau alienare parentală? (55) • întâlniri de conveniență (56) • Sentimentul de ușurare (56) • Statu-quo (56) • Situație paralizantă (57) • Consolidarea respingerii (58)
Sentimentul de neputință al părintelui exclus ... 58
Risc sporit de renunțare ... 60
Menținerea cuplului ”de dragul copilului” ... 61
Regim semiînchis ... 62
Regimul deschis ... 63
Aspectul parental și cel conjugal ... 64
Maturitate afectivă ... 64
Recunoașterea mutuală a valorii și gratitudinea ... 64
Stabilitate și viziune asupra viitorului ... 64
Refuzul de a se victimiza ... 65
Copilul ferit de conflictualitate ... 65

Capitolul III
Situații de viață în regim deschis sau închis
... 67
Despărțirea însoțită de lacrimi 68
In regim deschis ... 68
în regim închis ... 70
Folosirea cuvintelor ”tată” și ”mamă” ... 72
în regim închis ... 72
In regim deschis ... 74
Ora de întoarcere acasă ... 76
In regim închis ... 76
în regim deschis ... 78
Cadourile pentru copil ... 78
în regim deschis ... 79
In regim închis ... 80
Discuțiile ce au loc în momentul tranziției ... 82
In regim închis ... 83
în regim deschis ... 84
Prenume și nume de familie ... 85
In regim închis ... 86
In regim deschis ... 87
Zilele de naștere ale părinților ... 88
In regim deschis ... 88
In regim închis ... 89
Parcursul școlar ... 90
In regim deschis ... 90
In regim închis ... 92
Apelurile telefonice ... 94
In regim închis ... 94
în regim deschis ... 97
Intruziunile ... 98
In regim închis ... 98
In regim deschis ... 99
Gestiunea financiară ... 100
In regim deschis ... 100
Solidaritate (100) • Beneficii pentru copil (101) • Copilul protejat (101) • ”Pacea curajoșilor” (103) • Lupta fără sfârșit (103) • în onoarea copilului (104)
In regim închis ... 104
Copilul martor (105) • Copilul asociat (106) • Copilul judecător (107) • Copilul rănit (107) • Copilul care respinge (107) • Copilul revendicator (108) • Pactul tăcerii (108) • O contraacțiune? (109)
”Darurile” geneticii ... 109
In regim deschis ... 110
în regim închis ... 110
Ruptură de lungă durată ... 113
In regim închis ... 113
Copilul se simte ușurat (113)” Părintele ”bun” și părintele ”rău” (114)
In regim deschis ... 114
Mediul social și familial ... 114
In regim deschis ... 115
Nu există obligativitatea unei ralieri (115) • Nu există campanie de denigrare (115) • Lupta împotriva comentariilor denigratoare ale anturajului (115) • Protejarea ambelor familii (116) • Front comun împotriva spiritului partizan (116)
In regim închis ... 116
Victimizarea (116) • Copilul, martor al ralierilor (117) • Faza ”trierii” (117) • Un mesaj pentru copil (117) • O menghină eficientă (118) • ”Libertatea” copilului (119) • Candoarea manipulatorului (119) • E posibilă reevaluarea situației? (119) • Opiniile refuzate (izo) • Sistemul înglobam (121)
Formarea unui nou cuplu ... 121
în regim deschis ... 122
In regim închis ... 123
Pseudo-abandonul suferit de copil ... 126
în regim deschis ... 126
In regim închis ... 126
Schimbare de regim? ... 129

Capitolul IV
Puterea victimei
... 133
Dreptul absolut al victimei ... 134
Copilul, gardian al memoriei ... 134
Victimă pe viață ... 134
Impactul asupra copilului ... 135
O impostură ... 136
Scenarii și tehnici de victimizare ... 136
Deriva inițială ... 136
Elementele fondatoare ... 136
Copilul ”împărțit” ... 137
Lupta de zi cu zi ... 138
Fericirea îndoielnică a victimei ... 138
Sacrificiul din dragoste ... 140

Capitoiul V
înfruntarea parentală
... 143
Acuzații false ... 143
Părinte denigrat, copil abuzat ... 148
”Raptul psihologic” ... 148
”Moartea” părintelui țintă ... 149
”Dispariția” copilului ... 151

Capîtoiul VI
Perspective pentru copilul impregnat de judecățile părintelui
... 153
Acompanierea copilului fidelizat ... 156

Capitolul VII
Riscurile pseudoneutralității
... 157

Capitolul VIII
”Părinte principal” și ”părinte secundar”
... 161
Statutul de ”părinte secundar” ... 161
Copilul ”pierdut” ... 162
Riscul unei paternități diminuate ... 163
Copilul care trebuie regăsit ... 164
Statutul de ”părinte principal” ... 165
Curaj și determinare ... 166
Neajunsurile sacrificiului de sine ... 166
Restabilirea păcii în folosul copilului ... 167

Capitolul IX
Reședința alternantă: o schimbare în curs?
... 169
Carențe ale sistemului tradițional ... 169
Lupta împotriva ”sindromului cocostârcului” ... 171
Noua paradigmă ... 171
Situația în Statele Unite ale Americii ... 172
Calitatea relației dintre părinți ... 172
O evoluție juridică ... 173
Perioada de probă ... 173
Soluții intermediare ... 174
Mize relaționale ... 175

Concluzie ... 177
Anexe ... 179
Bibliografie ... 195

Fragment:
CAPITOLUL II. Situații de viată în regim deschis sau închis


Pentru a crea o dialectică fructuoasă, am diferențiat două regimuri aflate la poli opuși: primul e întreținut de imaturitate afectivă, de resentimente, de manipulare și de nerespectarea binelui copilului. Al doilea are drept condiție maturitatea afectivă, încetarea oricăror litigii, dialogul, protejarea legăturii parentale și respectarea dreptului copilului la o relație bună cu fiecare dintre părinți.
Pentru comoditate, vom porni întotdeauna de la o situație concretă și vom descrie atitudinile specifice regimului deschis sau regimului închis. Deși, în cadrul exemplelor următoare ar putea fi util să precizăm antecedentele protagoniștilor și situațiile lor familiale, vom renunța totuși la detalii și vom evoca, de o manieră eliptică, ce anume îi oferă copilului libertatea de a-și manifesta atașamentul față de părinți sau ce anume îl privează de acest lucru.
Subliniem, de asemenea, că aceste exemple se înscriu în configurația creată de obicei după separare, în care există un părinte rezident și un părinte nerezident. Totuși, cazurile ce vor fi descrise se pot imagina și în contextul reședinței alternante care generează, la rândul său, atitudini „deschise” sau „închise”.
Părinții nu sunt foarte conștienți de impactul propriilor cuvinte sau atitudini asupra copilului. Fenomenul este atât de surprinzător încât necesită analizarea celor mai concrete episoade pentru a înțelege mai bine adevăratele repercusiuni ale unor atitudini parentale.
Înainte de a pătrunde în acest studiu, e necesar să insistăm asupra importanței unor lucruri care se petrec pentru „prima oară”: cum va fi stabilită ora la care copilul trebuie să se întoarcă acasă după prima vizită la părintele aflat la distanță? Cum va fi întâmpinată prima relatare a copilului dornic să povestească evenimentele pe care tocmai le-a trăit? Cum va decurge prima ședință cu părinții?
Fiecare dintre aceste prime experiențe va avea influență asupra următoarelor și va tinde să genereze anumite reguli care vor dezvălui climatul existent în jurul copilului.

Despărțirea însoțită de lacrimi

Uneori, în momentul în care își ia la revedere de la tată sau de la mamă, copilul, mai ales când este foarte mic, își exprimă reticența prin plâns sau refugiindu-se în brațele părintelui de care îi este greu să se îndepărteze. O astfel de atitudine nu este rară în perioada primelor „”tranziții”: pentru copil, a-și părăsi tatăl sau marna e un fapt nou. Dacă sunt implicați mai mulți copii, se întâmplă frecvent ca unul dintre ei să plângă. Interacțiunile care se vor crea în acest moment precis sunt semnificative.

În regim deschis
Părintele rezident (să ne imaginăm că e vorba despre mamă) face în așa fel încât momentul lacrimilor să fie depășit. Fără a se lăsa copleșită de emoție, mama rămâne zâmbitoare, abținându-se să plângă și ea, pentru a nu spori lacrimile copilului.

pag. 67 - 68
Preț
Preț 25.00 RON
Discount
Discount 20 %
Preț final
Preț final 20.00 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8560-19-9
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 208
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 13 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8560-19-9
Traducerea
Traducerea Cristina Vasilescu
Publicat online
2014-08-09
Afișat de
22545 ori
Apreciere
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș