Femeia și erotismul spiritualizat (2 volume)

Autor:
Editura:
Editura:
Venusiana

Paginile de față identifică și descriu nuanțat calitățile care definesc o femeie excepțională – din punct de vedere trupesc, emoțional, mental și spiritual.
Detalii:

Această carte le încurajează pe semenele noastre să-și descopere propriul lor potențial și să-l folosească pe deplin.

Dar nu se rezumă la sfatul ca ele să-și afirme cu încredere trăsăturile psihologice, ci oferă o hartă indispensabilă pentru cele însuflețite de aspirația să-și cunoască esența lăuntrică divină, aflată dintotdeauna în comuniune cu esența universului.

Paginile de față identifică și descriu nuanțat calitățile care definesc o femeie excepțională - din punct de vedere trupesc, emoțional, mental și spiritual.

Aflăm ce sunt arhetipurile sufletești feminine și cum le pot folosi în practica spirituală cititoarele care-și doresc să se conecteze la gigantica lor forță transformatoare.

Iar revelația acestei lecturi care înflăcărează și inspiră este cea mai voluptuoasă și ușoară metodă pentru a deveni o femeie pe de-a-ntregul fericită, legendară, o femeie a viitorului îndumnezeit, - trezirea zeiței lăuntrice prin fuziuni amoroase bazate pe continența sexuală și prin suspendarea totală a menstruației.

Iată o viziune pe care merită să o explorăm, dacă vrem o lume mai bună pentru fiecare dintre semenele noastre și pentru întreaga umanitate.

Într-o lume modernă în care valorile spirituale sunt uneori anapoda, șansa de renaștere și de regăsire poate fi adusă de femei. Puterea lor de a iubi și de a se devota idealurilor înalte ne deschide orizontul sacru al vieții. Vremurile pe care le trăim par să le fi înstrăinat însă de acest har înnăscut. Există vreo șansă de a-I recupera și a-i permite să rodească pentru ele și pentru toți ceilalți?

Este întrebarea la care răspunde convingător această carte, căci le ghidează pe femei spre dimensiunea interioară, unde pot să-și câștige respectul pentru ceea ce le face unice, să devină conștiente de menirea lor și să deprindă codul înțelept pentru adevărata împlinire în cuplu.

Volumul al doilea pledează pentru recâștiqarea valorii spirituale a erotismului. Bărbați și femei sunt invitați să pășească ·într-o călătorie palpitantă, care îi antrenează pentru o adevărată revoluție - continența sexuală, o modalitate străveche de a face dragoste, perfect potrivită și pentru omul zilelor noastre.

Cei care doresc să trăiască orgasmul multiplu, să facă saltul de la plăcere la extaz și de la trupescul obișnuit la comuniunea cu întregul univers vor găsi informații prețioase în paginile de față.

Mărturiile unor femei care au învățat singure sau împreună cu iubiții lor continența sexuală sunt o dovadă că este posibil. Sunt o sursă de inspirație pentru toate cele care doresc să devină ceea ce sunt menite să fie - ființe complete, fericite, purtătoare ale unui mesaj sacru, ce poate ilumina viața întregii planete.

Cuprins:

Volumul I

PREFAȚA

CAPITOLUL 1 - O NouA PERSPECTiVA ASUPRA UNIVERSULUI FEMININ

Perspectiva tradițională, spirituală asupra femeii. Glorificarea eternului feminin

Viziunea deformată, așa-zis modernă, asupra femeii și sexualității

Redescoperirea universului feminin

Necesitatea spiritualizării actului amoros...

CAPITOLUL 2 - PSIHOLOGIA FEMEII REFLECTATA îN ARHETIPURILE SUFLETEȘTI

Anumite ipostaze esențiale feminine care sunt latente în structura sufletească și psihoemoțională a fiecărei femei

Energiile sufletești arhetipale, corespondente elementului subtil pământ

Energiile sufletești arhetipale, corespondente elementului subtil apă

Energiile sufletești arhetipale, corespondente elementului subtil foc

Energiile sufletești arhetipale, corespondente elementului subtil aer

Chestionar orientativ pentru stabilirea arhetipului sufletesc feminin

CAPITOLUL 3 - ELEMENTE DE PSIHOLOGIE FEMININA

Sacralitatea trupului feminin. Femeia și frumusețea

Tendințe psihoemoționale nefaste cu care se confruntă unele femei

Idei-forță profund benefice pentru a deveni o femeie foarte fericită, iubitoare și fermecătoare

Umorul, o modalitate stenică pentru a depăși traumele afective

CAPITOLUL 4 - DIFERENȚE îNTRE STRUCTURA PSIHOEMOȚIONALÃ A FEMEII ȘI CEA A BÃRBATULUI

Principiul masculin și principiul feminin reflectă diferențele psihoemoționale ale femeii și ale bărbatului...

Teorii psihologice care explică diferențele psihoemoționale ale femeii și ale bărbatului

Studii din domeniul psihologiei ce evidențiază diferențe ale structurii psihoemoționale între femei și bărbați

Relația de cuplu din perspectiva femeii și a bărbatului, surprinsă în anumite studii din domeniul psihologiei

Relația de prietenie din perspectiva femeii și a bărbatului

CAPITOLUL 5 - ARTA TRANSFIGURARII, ADORARII FRENETICE ȘI A IUBIRII COPLEȘITOARE ȘI NEÎNCETATE IN RELATIILE DE CUPLU CARE ASPIRA SA FIE PERFECT FERICITE

Starea de transfigurare, un mijloc inefabil de a vedea sublimul în tot, clipă de clipă

Adorând ființa iubită, Dumnezeu ți se revelează

Să devenim adoratoarele perfecte ale lui Dumnezeu

Volumul al II-lea

CAPITOLUL 1 - CONTINENȚA AMOROASA, O REVOLUȚIE SEXUALA PLANETARA

Considerații despre durata unui act sexual obișnuit

Continența sexuală, secretul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte

Unele dovezi științifice ale existenței orgasmului prelungit în timpul fuziunii amoroase

Mărturii feminine despre diferențele dintre orgasmul cu continență și cel fără continență

Efectele miraculoase ale jocurilor amoroase baza te pe continență sexuală

Mărturii ale unor femei despre modul în care continența sexuală le-a transformat viața

Starea Androginală Glorioasă, o sublimă realizare spirituală în cadrul unui cuplu ideal ce practică continența sexuală

Transmutarea și sublimarea potențialului creator în cadrul unei fuziuni amoroase

Ce putem face pentru a reuși în practicarea cu succes a continenței sexuale?

CAPITOLUL 2 - ORGASMUL

Orgasmul cu continență amoroasă - un izvor nesecat de extaz

Considerații științifice despre starea de orgasm

Efectele binefăcătoare, fără egal ale orgasmului asupra sănătății, descoperite în studii riguroase

Mărturii ale unor femei care au trăit stări copleșitoare de orgasm în fuziuni amoroase baza te pe continență sexuală

Forme excepționale de orgasm multiplu prelungit

Anatomia sexuală feminină

Fluidele sexuale feminine

Kalas-urile - materializări ale plăcerii feminine sublime

Preludiul și descoperirea zonele erogene feminine

Mărturii ale unor femei despre activarea zonelor erogene

CAPITOLUL 3 - ALTE ASPECTE INEDITE ALE EROSULUI FEMININ

Cum trăiește femeia plăcerea?

Misterele feromonilor în cadrul relațiilor intime

O experiență unică - autoerotizarea

Fanteziile erotice, modalități practice de amplificare a imaginației creatoare

Sărutul, atingerea sufletelor indrăqostite

Arta amorului oral- o artă ce-ar trebui să fie cunoscută de toate femeile

Mărturii ale unor femei care au trăit orgasmul oral

CAPITOLUL 4 - SUSPENDAREA MENSTRUAȚIEI, O MODALITATE DE A DEVENI O FEMEIE SANATOASA, FERICITA ȘI ARMONIOASA

Menstruația un fenomen patologic?

Efectele nefaste ale ciclului menstrual asupra trupului și a structurii psihoemoționale a femeii

Menopauza

Suspendarea menstruației, un mijloc de a ne trezi plenar starea de Shakti

Metode eficiente de suspendare armonioasă a menstruației

Mărturii ale unor femei care au în vedere suspendarea menstruației

BIBLIOGRAFIE

GLOSAR


Fragment:

Trezirea amplă și profundă a calităților feminine


„În fiecare femeie extraordinară există mii de fațete fermecătoare, care se trezesc și încep să se manifeste, rând pe rând, făcând astfel să înmugurească în lume, în toată splendoarea sa, misterul Eternului Feminin.” Denis Diderot

„Femeia care și-a trezit starea de Shakti se simte una cu tot ceea ce există și are o nouă viață. în ființa unei femei care și-a trezit starea de Shakti, iubirea este forța cea mai puternică din lume. Pentru o Shakti iubirea este viață, iubirea este hrana ființei ei. Pentru o femeie care și-a trezit starea de Shakti iubirea este Dumnezeu Cel etern: profesor yoga Gregorian Bivolaru

în opinia celor inițiați, o cale de acces la propria feminitate profundă este trezirea amplă și profundă a calităților feminine latente, care există în fiecare femeie. A fi conștiente de Femeia care există în noi înseamnă a ne însuși acele trăsături esențiale ale unei femei deosebite, excepționale care a ajuns cu adevărat la esența ființei ei, adică așa cum spun cei din tradiția orientală, a atins starea de Shakti. Pentru cei înțelepți, o femeie extraordinară este aceea femeie care emană o copleșitoare stare de feminitate rafinată, de mister și de fascinație sublimă. Ea trăiește mai mereu stări benefice cu rezonanțe oculte” înalte și pure, punându-se la unison cu energii gigantice din Macrocosmos. în felul acesta enigmatic, ea are acces la dimensiunile tainice și profunde ale sufletului său, deschizându-i-se porți către dimensiunea spirituală, sacră a vieții.

Inițiații sistemului Tantra Yoga au afirmat de mii de ani că în fiecare femeie există nenumărate și nebănuite potențialități colosale sau, cu alte cuvinte, calități deosebite, energii divine beatifice și sublime, ce reprezintă de fapt ipostaze tainice și indescriptibile ale Mamei Divine sau ale Duhului Sfânt. Pentru ei, realitatea tainică a lui Mahashakti sau a Duhului Sfânt este prezentă în fiecare femeie ca o forță sau energie transformatoare, creatoare și gigantică. Pentru o femeie care dorește să-și descopere propria feminitate și să evolueze din punct de vedere spiritual, înglobarea conceptului de Shakti în Microcosmosul ei lăuntric constituie o condiție necesară în procesul transformării sale lăuntrice.

Se consideră că trezirea calităților latente feminine reprezintă o fațetă din menirea spirituală a fiecărei femei care dorește și aspiră cu putere să fie o manifestare vie a Misterului Eternului Feminin. Această trezire se realizează printr-o anumită conștientizare profundă și printr-un efort susținut și perseverent de dinamizare a potențialități lor fabuloase cu care fiecare femeie a fost înzestrată de Dumnezeu Tatăl. în felul acesta o femeie poate deveni o încântătoare prezență feminină, fascinantă, irezistibilă, misterioasă, elevată, paradiziacă ce inundă și infuzează totul cu iubirea sa. Un text descrie poetic trăsăturile femeii ideale: „Femeia aleasă trebuie să fie în floarea tinereții, cu ochi fermecători, care să arunce săgeți de iubire; trăsăturile ei trebuie să exprime însușiri pozitive, să aibă buze pline cu nectar, sânii mari, șoldurile și picioarele frumoase și echilibrat dezvoltate, un trup împlinit și armonios, asemănător unei trestii delicate și mlădioase, iar atunci când vine la iubitul ei, ea trebuie să fie îmbrăcată în mătăsuri viu colorate”.

Starea de Shakti, despre care vorbesc înțelepții din Orient, este o atitudine unică, euforică, extraordinară, fermecătoare, regenerantă, sacră, profund transformatoare, beatifică și extaziantă pe care fiecare femeie armonioasă, iubitoare, super-senzuală, vitală o poate manifesta atunci când descoperă înzestrările subtile tainice ale trupului ei. Prin trezirea gradată a acestor potențialități latente, specifice, are totodată revelația misterelor copleșitoare ale Universului ce se oglindesc în ea.

Calitățile feminine esențiale al unei femei deosebite sunt multiple și înglobează de fapt toate caracteristicile feminismului universal: candoare, puritate, intuiție spirituală, rafinament, mister, inteligență, discernământ, armonie, răbdare, altruism, empatie, spontaneitate, sensibilitate, senzualitate, capacitate de a iubi fără măsură, compasiune, credință în Dumnezeu.

O altă calitate importantă a unei femei excepționale este capacitatea de control și sublimare al energiilor, mai ales, a celor erotice. Ea trăiește actul amoros ca fiind ceva mirific, sacru, abandonându-se îmbrățișării iubirii dumnezeiești, ce o propulsează pe culmi ale orgasmului multiplu sau chiar extatic. O femeie ce începe să realizeze că este o Manifestare a Eternului Feminin simte spontan o stare de transfigurare și iubire față de bărbatul iubit, iar atunci când face dragoste practicând continența sexuală”, poate să trăiască stări spirituale de culme, cum este extazul mistic.

Rezumăm aici calitățile esențiale ale unei femei exemplare, sau altfel spus care și-a trezit starea de Shakti:

· credință de nezdruncinat în Dumnezeu;

· voință fermă și aspirație spirituală;

· inteligență și creativitate;

· discernământ spiritual și înțelepciune;

· rafinament și simț estetic;

· puritate și candoare;

· intuiție spirituală;

· capacitatea de a trăi în momentul prezent;

· bun-simț;

· romantism și rafinament;

· iubire necondiționată;

· compasiune și empatie;

· stare de transfigurare;

· dăruire și noblețe sufletească;

· generozitate și abnegație;

· stabilitate emoțională;

· stare exemplară de umilință;

· modestie, amabilitate și bunăvoință;

· răbdare și bunătate, blândețe;

· simțul umorului;

· speranță și entuziasm;

· fericire și bucurie;

· spontaneitate și jucăușenie;

· adaptabilitate și flexibilitate;

· libertate interioară și dezinhibare;

· capacitate de control al energiilor în ființă,

· capacitate de a-și transmuta și sublima integral potențialul creator;

· capacitate de a trăi stări multiple de orgasm;

· vitalitate debordantă și senzualitate rafinată;

O femeie care începe să fie conștientă de prezența misterioasă a lui Mahashakti este un vehicul sublim de Manifestare a Iubirii dumnezeiești. Prin exemplul iubirii sale extraordinare și fără egal, devine un exemplu viu, care îi „contaminează’;

îi copleșește și îi încântă pe ceilalți. O astfel de femeie manifestă o iubire imensă, profundă, totală și fără egal față de Dumnezeu Tatăl. Ea este profund stabilă și constantă (fără fluctuanții emoționale, așa cum este o femeie obișnuită) în iubirea sa pentru iubitul său, trăind tot mai pregnant în ființa sa stări de fericire paradiziacă și de euforie beatifică.

Realitatea enigmatică a lui Mahashakti,atunci când se revarsă în universul lăuntric al unei femei, face să se aprindă în ființa ei alături de o mare iubire pentru Dumnezeu și pentru celelalte ființe umane și o stare de dăruire, bunătate și compasiune. Atunci când grația lui Mahashakti se revarsă asupra unei ființe umane, întreaga sa viață se transformă într-un mod uimitor, printr-un proces de purificare, revelându-i prezența lui Dumnezeu care îmbrățișează totul clipă de clipă. Viziunea unei femei care este într-o comuniune intimă cu Mahashakti este transfiguratoare, profund spirituală și o face să trăiască într-un mod pur, euforic și sacru. Ea simte spontan o atracție irezistibilă către Natură și toate fenomenele minunate ale naturii, trezindu-i o vie admirație, încântare ce o umple de o magică stare de sensibilitate superioară.

Atunci când se revarsă în Universul lăuntric al unei femei energia enigmatică a Duhului Sfânt, mai pot apărea stări de pace profundă, bucurie, libertate interioară indescriptibilă, spontaneitate și o stare de încredere în sine. Ea trăiește o stare de fericire profundă, fiind deschisă să recepteze stări mirifice, binefăcătoare din Macrocosmos, care o fac să devină extrem de fericită și împlinită. În plus, în ființa ei face să apară în mod gradat o stare de înțelepciune divină sau cu alte cuvinte „înțelepciunea inimii’:

O altă calitate a unei femei, care a început să-și trezească starea de Shakti, este apariția în Universul ei lăuntric a unei credințe puternice, depline, de nezdruncinat în Dumnezeu, aspirând cu toată ființa la o stare de comuniune intimă, inefabilă din ce în ce mai profundă cu Realitatea enigmatică a lui Dumnezeu. Dat fiind faptul că Mahashakti face să se manifeste realitatea indescriptibilă a sfințeniei, manifestarea sa intensă și profundă sacralizează plenar ființa femeii asupra căreia se revarsă. O astfel de femeie devine un templu sfânt prin care Dumnezeu își manifestă harurile și darurile dumnezeiești pentru celelalte ființe umane.

Toate aceste calități excepționale, spirituale ale unei femei uimitoare se pot trezi în primul rând printr-o stare de aspirație constantă față de realitatea misterioasă a lui Mahashakti sau prin asimilarea pe rând, printr-o starea de admirație față de o femeie, care deja a început să simtă prezența indescriptibilă a Eternului Feminin. Admirând într-un mod profund și sincer acele calități pe care o femeie dorește să le trezească sau chiar să le asimileze în universul ei lăuntric, ne putem transforma foarte rapid în Super-Femei. A admira o altă femeie care are o anumită calitate specifică sau mai multe, putem foarte ușor să ne trezim acel aspect și în noi înșine. Acest aspect este posibil printr-un proces ocult de identificare, ce generează procese de rezonanță ocultă” benefice, iar universul ei lăuntric se îmbogățește cu acea reflectare a calității celeilalte femei. De exemplu, admirând starea de fericire sau de armonie a unei alte femei, vom putea să ne amplificăm și starea de fericire și de armonie în noi însene.

Un alt mod foarte eficient de trezire a calităților feminine spirituale este să ne amintim, printr-un proces amplu de evocare, când anume am manifestat o anume calitate, în ce context, ce am simțit atunci (de exemplu starea de umilință) pentru a ne reaminti și a o invoca constant în Microcosmosul ființei noastre. Evocarea lor constantă va accelera procesul de asimilare a rezonanțelor lor specifice; în această direcție, putem accelera procesul prin folosirea unor autosugestii sau idei-forță benefice. în felul acesta, îi va fi din ce în ce mai clar cum anume este și cum se manifestă acea calitate, permanentizând-o în ființa noastră. Evocăm acea calități în fiecare zi până când vom sesiza că am asimilat-o și o putem manifesta la voință.

O altă metodă, ce poate fi utilizată de o femeie care aspiră să-și trezească starea de Shakti, este autosugestia binefăcătoare sau ideile forță profund spirituale. Cei înțelepți susțin că tot ceea ce credem cu tărie se va realiza la un momentul potrivit, deoarece „devenim ceea ce iubim, devenim ceea ce aspirăm, devenim ceea ce admirăm, devenim ceea ce facem mai mereu, devenim ceea ce mâncăm, devenim ceea ce gândim în mod preponderent’:

Femeia conștientă de feminitatea sa copleșitoare este cea care are încredere deplină în Dumnezeu, făcând mereu voia Lui preasfântă. Ea iubește intens și fără măsură, își adoră iubitul și-l transfigurează din toată inima. Ea devine un exemplu divin pentru celelalte femei, deoarece o femeie excepțională, minunată și fermecătoare realizează că deține o forță imensă de transformare și a celor din jurul ei. Femeia care și-a trezit starea de Shakti este o manifestare perfectă a Mamei divine, fiind un sui-generis canal al Voinței atotputernice a lui Dumnezeu, de aceea, o astfel de femeie răspunde în mod fulgerător intenției Voinței sublime a lui Dumnezeu Tatăl. Atunci când în universul lăuntric al unei femei se trezesc tainicele energii divine ale lui Mahashakti, ea simte că este o forță tainică extraordinară spirituală, pură, beatifică trăind din ce în ce mai profund starea de extaz divin, samadhi.

pag. 32 - 36


Preț
Preț 73.50 RON
Discount
Discount 13 %
Preț final
Preț final 63.95 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-93792-0-2
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 305 + 256
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 14 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-93792-0-2
Publicat online
2015-03-21
Afișat de
22542 ori
Apreciere
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș