Marii inițiați

Autor:
Editura:

schiță a unei istorii tainice a religiilor

Atâta timp cât delegații tuturor instituțiilor științifice și ai tuturor Bisericilor creștine nu vor fi împreună, într-un consiliu superior, societățile noastre vor fi dominate de instinct, pasiune și forță, iar templul social nu va exista.
Detalii:
Dacă legea lui Christos a pătruns până la un anumit punct în conștiințele individuale și oarecum și în viața socială, în instituțiile politice domnește încă legea păgână și barbară. Actualmente, puterea politică este constituită pretutindeni pe baze insuficiente. Căci, pe de-o parte, ea emană din așa-zisul drept divin al regilor, care nu e altceva decât forța militară; pe de altă parte, din votul universal, care nu e altceva decât instinctul maselor sau al inteligenței neselectate. O națiune nu este un număr de valori nedistincte sau de cifre adunate. Ea este o ființă vie, compusă din organe. Atâta timp cât reprezentanța națională nu va fi imaginea acestui organism, începând cu organizațiile sale meșteșugărești și până la cele instrucționale, nu va exista reprezentanță națională organică și inteligentă. Atâta timp cât delegații tuturor instituțiilor științifice și ai tuturor Bisericilor creștine nu vor fi împreună, într-un consiliu superior, societățile noastre vor fi dominate de instinct, pasiune și forță, iar templul social nu va exista.
Cuprins:
Dedicație ... pag.5
Cuvânt înainte ... pag.6
Introducere în doctrina esoterică (- Starea prezentă a spiritului uman. - Conflictul Religiei cu Știința. - Idee falsă despre Adevăr și Progres. - Teosofia antică și Știința modernă. - Antichitate, continuitate și unitate în învățătura Misteriilor. - Principiile sale esențiale. - Mersul inconștient al Științelor moderne spre Teosofie. - Posibilitatea și necesitatea unei împăcări între Știință și Religie pe terenul esoteric. - Scopul acestei cărți) ... pag.9

Cartea întâi RAMA (ciclul arian)
Capitolul I Rasele umane și originile religiei ... pag.28
Capitolul II Misiunea lui Rama ... pag.42
Capitolul III Exodul și cucerirea ... pag.48
Capitolul IV Testamentul Marelui Strămoș ... pag. 53
Capitolul V Religia vedică ... pag.57

Cartea a doua KRISHNA (India și inițierea brahmanică)
Capitolul I India eroică. Fiii Soarelui și Fiii Lunii ... pag.66
Capitolul II Regele din Madura ... pag. 70
Capitolul III Fecioara Devaki ... pag. 75
Capitolul IV Tinerețea lui Krishna ... pag.79
Capitolul V Inițierea ... pag.87
Capitolul VI Învățătura inițiaților ... pag. 96
Capitolul VII Triumful și moartea ... pag. 101
Capitolul VIII Strălucirea cuvântului solar ... pag. 113

Cartea a treia HERMES (Misteriile Egiptului)
Capitolul I Sfinxul ... pag. 118
Capitolul II Hermes ... pag. 122
Capitolul III Isis. Inițierea. Probele ... pag.128
Capitolul IV Osiris. Moartea și Învierea ... pag. 138
Capitolul V Viziunea lui Hermes ... pag. 143

Cartea a patra MOISE (Misiunea lui Israel)
Capitolul I Tradiția monoteistă și patriarhii deșertului ... pag. 154
Capitolul II Inițierea lui Moise în Egipt. Fuga sa la Ietro ... pag. 162
Capitolul III Sepher Bereșit ... pag. 171
Capitolul IV Viziunea de pe Sinai ... pag. 187
Capitolul V Exodul. Pustiul. Magie și Teurgie ... pag. 189
Capitolul VI Moartea lui Moise ... pag.201

Cartea a cincea ORFEU (Misteriile lui Dionysos)
Capitolul I Grecia preistorică. Bachantele. Apariția lui Orfeu ... pag.206
Capitolul II Templul lui Jupiter ... pag.215
Capitolul III Sărbătoarea dionisiacă în valea Tampa ... pag.221
Capitolul IV Evocarea ... pag.228
Capitolul V Moartea lui Orfeu ... pag.234

Cartea a șasea PITAGORA (Misteriile din Delphi)
Capitolul I Grecia în secolul al VI-lea (î.Hr) ... pag.246
Capitolul II Anii de călătorie. Samos. Memphis. Babilon ... pag.251
Capitolul III Templul din Delphi. Știința apolliniană. Teoria divinației. Pithonisa. Theoclea ... pag.263
Capitolul IV Ordinul și învățătura ... pag.283
Institutul pitagorician. încercările ... pag.286
Primul grad - Pregătirea. Noviciatul și viața pitagoriciană ... pag.290
Gradul al doilea - Purificarea. (Katharsis) Teogonia sau știința numerelor sacre ... pag.295
Gradul al treilea - Perfecțiunea. (Teleiothes). Cosmogonia. Știința sufletului. Istoria terestră și cerească a Psychei ... pag.305
Gradul al patrulea - Epifania ( Vederea de sus) Inițiatul și femeia inițiată. Iubirea și căsătoria. ... pag331
Capitolul V Școala lui Pitagora și destinul său. Familia lui Pitagora. Revoluția din Crotona. Sfârșitul Maestrului ... pag.346

Cartea a șaptea PLATON (Misteriile din Eleusis)
Capitolul I Tinerețea lui Platon și moartea lui Socrate ... pag.359
Capitolul II Inițierea lui Platon și filosofia platoniciană ... pag.368
Capitolul III Misteriile din Eleusis ... pag. 376

Cartea a opta IISUS (Misiunea lui Christos)
Capitolul I Situația lumii la nașterea lui Iisus ... pag.395
Capitolul II Maria. Copilăria lui Iisus ... pag.407
Capitolul III Esenienii. Ioan Botezătorul. Ispitirea ... pag.416
Capitolul IV Viața publică a lui Iisus. Învățătura populară și cea esoterică. Minunile. Apostolii. Femeile ... pag.431
Capitolul V Lupta cu fariseii. Fuga în Cesareea. Schimbarea la Față ... pag.443
Capitolul VI Ultima călătorie la Ierusalim. Promisiunea. Cina cea de taină, procesul, moartea și învierea ... pag.454
Capitolul VII Împlinirea promisiunii. Templul ... pag.480
Fragment:

pag. 23-24

Aceste observații sunt suficiente pentru a demonstra că știința și spiritul modern pregătesc, fără a ști și fără a voi, reconstituirea teosofiei antice cu instrumente mai precise și pe o bază mai solidă. După cuvântul lui Lamartine, omenirea e un țesător care lucrează în urmă la țesătura timpurilor. Va veni o zi în care, trecând de cealaltă parte a pânzei, ea va contempla tabloul magnific și grandios pe care îl va fi țesut de-a lungul secolelor cu propriile sale mâini, fără a vedea altceva decât dezordinea firelor împletite pe dos. În acea zi, ea va saluta Providența manifestată în ea. Atunci se vor confirma cuvintele unei scrieri ermetice contemporane și ele nu vor părea prea îndrăznețe celor care au pătruns destul de profund în tradițiile oculte, pentru a întrezări minunata lor unitate: ”Doctrina esoterică nu e doar o știință, o filosofie, o morală și o religie. Ea e știința, filosofici, morala și religia, din care toate celelalte nu sunt decât niște pregătiri, niște degenerescențe, expresii parțiale sau false, fie că merg spre ea, fie că decurg din ea”.
Departe de mine gândirea deșartă că aș fi dat despre această știință a științelor o demonstrație completă. Ar fi necesar pentru aceasta întregul edificiu al științelor cunoscute și necunoscute, reconstituite în cadrul lor ierarhic și reorganizate în spiritul esoterismului. Tot ce sper să fi dovedit este că doctrina Misteriilor este izvorul civilizației noastre; că ea a creat marile religii, atât ariene, cât și semitice; că creștinismul conduce acolo neamul omenesc, prin rezerva sa esoterică și că știința modernă spre aceasta tinde în mod providențial, prin totalitatea mersului său; că în sfârșit ele vor trebui să se întâlnească acolo, ca într-un port de joncțiune și să-și găsească acolo sinteza.
Se poate spune că pretutindeni, unde se găsește un fragment din doctrina esoterică, ea există în mod virtual în totalitatea sa. Căci fiecare din părțile sale presupune și le zămislește pe celelalte. Marii înțelepți, adevărații profeți au posedat-o cu toții, iar cei din viitor o vor poseda, ca și cei din trecut. Lumina poate fi mai mult sau mai puțin intensă, dar e tot aceeași lumină. Forma, detaliile, aplicațiile pot varia la infinit; fondul, adică principiile și scopul, niciodată. Vom mai găsi în această carte un fel de dezvoltare gradată, o revelație succesivă a doctrinei în diferitele sale părți și aceasta prin marii săi inițiați, dintre care fiecare reprezintă una din marile religii, care au contribuit la constituirea omenirii actuale și a căror suită marchează linia de evoluție descrisă de ea în ciclul prezent, începând cu Egiptul antic și cu primele timpuri ariene. O s-o vedem deci ieșind nu dintr-o expunere abstractă și scolastică, ci din sufletul contopit al acestor mari inspirați și din acțiunea vie a istoriei.
În această serie, Rama ne face să vedem doar incinta templului, Krishna și Hermes ne dau cheile, Moise, Orfeu și Pitagora ne arată interiorul, iar Iisus Christos reprezintă însuși sanctuarul.
Această carte a ieșit în întregime dintr-o sete arzătoare după un adevăr superior, total, etern, fără de care adevărurile parțiale nu sunt decât o amăgire. Aceia mă vor înțelege, care au ca și mine conștiința că momentul prezent al istoriei, cu bogățiile lui materiale, nu e decât un trist deșert din punct de vedere al sufletului și al aspirațiilor sale nemuritoare. Ora este dintre cele mai grave și consecințele extreme ale agnosticismului încep a se face simțite prin dezorganizarea socială. E vorba pentru Franța ca și pentru Europa de-a fi sau a nu fi. E vorba de a așeza pe baze indestructibile adevărurile centrale, organice, sau de a cădea definitiv în abisul materialismului și al anarhiei.
Atât Știința, cât și Religia, cele două păzitoare ale civilizației, și-au pierdut amândouă darul suprem, magia lor, aceea a unei mari și puternice educații. Templele Indiei și ale Egiptului au produs pe cei mai mari înțelepți ai Pământului.

Preț
Preț 31.50 RON
Discount
Discount 0 %
Preț final
Preț final 31.5 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-8374-45-4
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 488
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 14.5 x 21
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-8374-45-4
Traducerea din limba franceză
Traducerea din limba franceză Ileana Vintilă
Greutate
Greutate 0.535 kg
Publicat online
2015-10-27
Afișat de
22552 ori
Apreciere
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș