Yi Jing Cartea schimbărilor

Autor:
Autor: *
Editura:
Editura:
Herald

(Anterior publicată sub titlul Yi Jing Cartea prefacerilor)

Yi Jing aparține incontestabil celor mai importante cărți din literatura universală.
Yi Jing Cartea schimbărilor

50.00 42.50 RON (Stoc 0)

Detalii:

„Cartea Schimbărilor, în chineză Yi Jing, este incontestabil una dintre mai importante cărți ale literaturii universale. Originile sale se pierd într-o antichitate mitică. Chiar și în prezent ea se află în atenția celor mai de seamă literați ai Chinei. Aproape tot ce s-a gândit măreț și esențial pe durata a peste 3000 de ani de istorie chineză fie a fost inspirat de această carte, fie - invers - a exercitat o influență asupra interpretării sale, astfel încât putem afirma dincolo de orice îndoială că Yi Jing conține rodul unei înțelepciuni desăvârșite de-a lungul mai multor milenii.
Nu trebuie deci să ne mirăm dacă, în plus, cele două ramuri ale filosofiei chineze, confucianismul și daoismul, își au aici rădăcinile comune. Din cartea aceasta emană o lumină cu totul nouă, care dezvăluie atât aspectele misterioase din universul intelectual al enigmaticilor străvechi maeștri și al discipolilor lor, cât și adevăruri ce se regăsesc în tradiția confucianistă ca axiome stabilite și acceptate fără multe discuții. De fapt, nu doar filosofia, ci și știința naturală și arta guvernării din China nu au încetat să se adape din acest izvor de înțelepciune și nu este surprinzător că, dintre vechile scrieri confucianiste, numai Yi Jing a scăpat de marea incendiere de cărți ordonată de Qin Shi Huangdi.
Întreaga viață chineză, până în aspectele ei cotidiene, este impregnată de Yi Jing. ”


Yi Jing aparține incontestabil celor mai importante cărți din literatura universală. Originile sale se pierd într-o antichitate mitică. Și astăzi încă, ea se mai află în atenția celor mai de seamă literați ai Chinei. Aproape tot ce s-a gândit măreț și esențial pe durata a peste 3.000 de ani de istorie chineză fie a fost inspirat de această carte, fie, invers, a exercitat o influență asupra interpretării sale, astfel încât putem afirma dincolo de orice îndoială că “Yi Jing” conține rodul celei mai desăvârșite înțelepciuni a mai multor milenii. Nu trebuie deci să ne mirăm dacă, în plus, cele două ramuri ale filozofiei chineze, confucianismul și taoismul, își au aici rădăcinile lor comune. Din cartea aceasta emană o lumină cu totul nouă, care dezvăluie atât aspectele misterioase din universul intelectual al enigmaticilor vechi maeștri și al discipolilor lor, cât și adevăruri care se regăsesc în tradiția confucianistă ca axiome stabilite și sunt acceptate fără multe discuții. În fapt, nu doar filozofia, ci și știința naturală și arta guvernării din China nu au încetat să se adape din acest izvor de înțelepciune și nu este surprinzător că, dintre vechile scrieri confucianiste, numai “Yi Jing” a scăpat de marele incendiu al cărților ordonat de Tsin Chi Huang. Întreaga viață chineză, până în aspectele ei cotidiene, este impregnată de “Yi Jing”.
Cuprins:
Cuvânt-înainte 11

Introducere 13
I. Utilizarea Cărții Schimbărilor 15
II. Istoria Cărții Schimbărilor 22
III. Aranjarea traducerii 25

YI JING

PARTEA ÎNTÂI

1. Qian - Creatorul 29
2. Kun - Receptivul 36
3. Zhun - Dificultatea Inițială 42
4. Meng - Nebunia Tinerească 46
5. Xu - Așteptarea (Hrănirea) 50
6. Song - Conflictul 54
7. Shi - Armata 58
8. Bi - Solidaritatea (Unirea) 62
9. Xiao Chu - Puterea De Îmblânzire A Celui Mic 66
10. Lu - Mersul (Comportarea) 71
11. Tai - Pacea 74
12. Pi - Stagnarea 78
13. Tong Ren - Comuniunea Între Oameni 82
14. Da You - Marea Posesiune 86
15. Qian - Umilința 89
16. Yu - Entuziasmul 93
17. Sui - Urmarea 97
18. Gu - Îndreptarea A Ceea Ce Este Corupt 101
19. Lin - Apropierea 105
20. Kuan l - Contemplația (Vederea) 109
21. ShiKe - Mușcătura Dea Curmezișul 113
22. Bi - Grația 117
23. Bo - Sfărâmarea 121
24. Fu - Întoarcerea (Cotitura) 125
25. Wu Wang - Inocența (Neașteptatul) 129
26. Da Chu - Puterea De Îmblânzire A Celui Mare 132
27. Yi - Colțurile Gurii (Înghițitul) 136
28. Da Guo - Preponderența Celui Mare 140
29. Kan - Insondabilul (Apa) 144
30. Li - Cel Care Se Atașează (Focul) 148

PARTEA A DOUA

31. Xian - Influența (Cererea În Căsătorie) 153
32. Heng - Durata 157
33. Dun - Retragerea 160
34. Da Zhuang - Puterea Celui Mare 164
35. Jin - Progresul 167
36. Ming - Întunecarea Luminii 171
37. Jia Ren - Familia (Neamul) 175
38. Kui - Opoziția 179
39. Jian - Obstacolul 183
40. Xie H - Eliberarea 186
41. Sun - Diminuarea 190
42. Yi - Creșterea 194
43. Guai - Străpungerea (Decizia) 198
44. Gou - A Veni În Întâmpinare 202
45. Cui - Adunarea (Reculegerea) 206
46. Sheng N - Împingerea Către În Sus 210
47. Kun - Istovirea (Epuizarea) 213
48. Jing - Puțul 217
49. Ge - Revoluția (Năpârlirea) 221
50. Ding - Cazanul 225
51. Zhen - Cel Care Trezește (Zguduirea, Tunetul) 229
52. Gen - Nemișcarea (Muntele) 233
53. Jian - Dezvoltarea (Progresul Treptat) 237
54. GuiMei - Mireasa 241
55. Feng - Abundența (Plenitudinea) 245
56. Lu - Călătorul 249
57. Xun - Cel Blând (Pătrunderea, Vântul) 252
58. Dui - Cel Voios (Lacul) 256
59. Huan - Disoluția (Risipirea) 259
60. Jie - Limitarea 263
61. Zhong Fu - Adevărul Interior 267
62. Xiao Guo - Preponderența Celui Mic 272
63. Ji ji - După Înfăptuire 277
64. Wei ji - Înaintea Înfăptuirii 281

MATERIALE
COMENTARII CLASICE LA CARTEA SCHIMBÃRILOR

Introducere 287

Shuo Gua (Discuția despre trigrame)
Capitolul I 295
Capitolul II 299
Capitolul III 307

Da Zhuan (Marele Comentariu)

PARTEA ÎNTÂI
A. PRINCIPII FUNDAMENTALE
Capitolul I Transformările în Univers și în Cartea Schimbărilor 317
Capitolul II Alcătuirea și întrebuințarea Cărții Schimbărilor 324
B. EXPUNERILE AMÃNUNȚITE
Capitolul III Despre cuvintele atașate hexagramelor și liniilor 327
Capitolul IV Despre implicațiile profunde ale Cărții Schimbărilor 329
Capitolul V Calea (Dao) în relație cu forța luminoasă și cu forța obscură 333
Capitolul VI Despre Cale (Dao) aplicată la Cartea Schimbărilor 336
Capitolul VII Efectele Cărții Schimbărilor asupra omului 338
Capitolul VIII Despre utilizarea explicațiilor anexate 339
Capitolul IX Despre oracol 342
Capitolul X Împătrita utilizare a Cărții Schimbărilor 347
Capitolul XI Despre tijele de coada șoricelului, despre semne și linii 350
Capitolul XII Recapitulare 354

PARTEA A DOUA
Capitolul I Hexagramele și liniile, creația și acțiunea 359
Capitolul II Istoria civilizației 362
Capitolul III Despre structura hexagramelor 369
Capitolul IV Despre natura Trigramelor 369
Capitolul V Explicarea câtorva linii din Cartea Schimbărilor 370
Capitolul VI Despre natura Cărții Schimbărilor în general 375
Capitolul VII Relația câtorva hexagrame cu formarea caracterului 377
Capitolul VIII Utilizarea Cărții Schimbărilor - liniile 380
Capitolul LX Liniile (continuare) 381
Capitolul X Liniile (continuare) 383
Capitolul XI Valoarea prudenței ca învățătură a Cărții Schimbărilor 384
Capitolul XII Recapitulare

ANEXE
Structura hexagramelor 389
1. Generalități 389
2. Cele Opt Trigrame și utilizarea lor 390
3. Timpul 392
4. Pozițiile 393
5. Caracterul liniilor 393
6. Relațiile dintre linii 394
a) Corespondență 394
b) Ajutor reciproc 395
7. Stăpânii hexagramelor 397
Modul de consultare a oracolului 399
a) Tijele de coada șoricelului 399
b) Monezile 401
Tabel ce permite regăsirea hexagramelor din Cartea Schimbărilor 403
Tabelul hexagramelor 405
Tabelul hexagramelor dispuse pe case 409
A. Cele Opt Trigrame primitive după forma lor (tabel pentru memorare) 409
B. Cele opt case 409

Fragment:
IMAGINEA


Tunetul iese bubuind din Pământ:
imaginea ENTUZIASMULUI.
Vechii regi făceau muzică
pentru a-i cinsti pe oamenii de merit
și o ofereau plină de splendoare
Divinității supreme
invitându-și strămoșii la ceremonie.

Când, la începutul verii, tunetul (energia electrică) iese bubuind din pământ și prima furtună împrospătează natura, ia sfârșit o tensiune îndelungată și se instaurează limpezimea și bucuria. La fel, muzica are puterea de a risipi tensiunea din inimi, efect al sentimentelor sumbre. Entuziasmul inimii se exprimă în mod spontan în cântece, în dansuri, în mișcările ritmice ale corpului. Dintotdeauna, caracterul inspirator al sunetelor invizibile care mișcă și unesc inimile oamenilor a fost resimțit ca o enigmă.
Suveranii au profitat de gustul acesta natural pentru muzică. Ei l-au pus în valoare și l-au orânduit. Muzica era privită ca un lucru serios și sfânt, destinat să servească la purificarea inimii oamenilor.
Ea era destinată să celebreze virtuțile eroilor și în felul acesta să arunce o punte către lumea invizibilă. În temple, apropierea de divinitate era însoțită de muzică și pantomimă (care a dat ulterior naștere teatrului). Sentimentele religioase față de Creatorul lumii erau unite prin intermediul celui mai ales sentiment uman - venerația față de strămoși. Aceștia erau invitați la serviciile divine în calitate de oaspeți ai Stăpânului Ceresc și ca reprezentanți ai omenirii în regiunile superioare. Unind trecutul uman și divinitatea în momente solemne de emoție religioasă, se pecetluia legătura dintre om și Dumnezeu. Suveranul, care onora divinitatea în strămoșii săi, era prin aceasta Fiul Cerului, în care lumea celestă și cea terestră intrau într-un contact mistic. Aceste gânduri constituie rezumatul ultim și suprem al civilizației chineze. Confucius însuși a spus despre marele sacrificiu în cursul căruia erau îndeplinite aceste rituri:
Cine a înțeles pe deplin acest sacrificiu va putea să guverneze lumea ca și cum ar roti-o în palma mâinii sale.

LINIILE

Șase la început înseamnă:
Un entuziasm care se exteriorizează aduce nenoroc.

Este vorba despre un om plasat într-o situație inferioară. El are niște relații frumoase prin care reușește să se înalțe și de care este foarte mândru. Această aroganță îi aduce inevitabil nenoroc. Entuziasmul nu trebuie să fie niciodată un sentiment egoist, el se justifică doar ca o stare sufletească universală, ce ne unește cu ceilalți.

Șase în poziția a doua înseamnă:
Tare ca o piatră. Nicio zi întreagă. Perseverența aduce norocul.

Aici este desemnat cineva care nu se lasă înșelat de nicio iluzie. În timp ce alții sunt orbiți de entuziasm, el recunoaște cu perfectă claritate primele semne ale timpului. El nu-și lingușește superiorii și nu-și neglijează inferiorii, fiind astfel ferm precum o piatră. Imediat ce apare primul indiciu al dezacordului, el știe să bată în retragere la momentul dorit, fără să întârzie nici măcar o zi. A persevera într-un astfel de mod de acțiune aduce noroc.
Confucius a spus pe această temă:
A cunoaște germenii este cu siguranță divin. Omul superior nu este lingușitor în relațiile cu superiorii și nu este arogant în relațiile cu inferiorii. Fără îndoială că el cunoaște germenii. Germenii sunt începutul imperceptibil al mișcării, ceea ce se manifestă în primul rând ca purtător de noroc (sau de nenoroc).
Omul superior vede germenii și acționează numaidecât. El nu așteaptă nici măcar o zi întreagă. Se spune în Cartea Schimbărilor. „Tare ca o piatră. Nu o zi întreagă. Perseverența aduce norocul".
Tare ca o piatră: la ce trebuie o zi întreagă?
Judecata poate fi cunoscută.
Omul superior cunoaște ceea ce este ascuns și ceea ce este manifestat.
El cunoaște ce este slab, dar și ce-i puternic:
De aceea cele zece mii de ființe își întorc privirile spre el.

Stoc
Stoc Stoc 0
Preț
Preț 50.00 RON
Discount
Discount 15 %
Preț final
Preț final 42.50 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-111-826-0
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 416
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 13 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-111-826-0
Traducerea
Traducerea Walter Fotescu
Titlul original
Titlul original I Ching, Classic of Changes, Book of Changes, Zhouyi
Greutate
Greutate 0.345 kg.
Publicat online
2020-09-01
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș