Lumea fascinantă a vibrațiilor - vol. 2

Autor:
Autor:
Henri Chretien
Editura:
Editura:
Ganesha

Undele sunt multiple, nenumărate, fiecare corp având o lungime de undă specifică, ce poate produce efecte specifice, după cum s-a constatat, printre altele, în cazul undelor luminoase specifice culorilor, al undelor calorice, al undelor așa-numite electrice, căci, în fapt, toate aceste unde sunt de natură electrică.
Detalii:
Undele sunt multiple, nenumărate, fiecare corp având o lungime de undă specifică, ce poate produce efecte specifice, după cum s-a constatat, printre altele, în cazul undelor luminoase specifice culorilor, al undelor calorice, al undelor așa-numite electrice, căci, în fapt, toate aceste unde sunt de natură electrică.
Prin prisma noii fizici, undele au o natură atât corpus-culară, cât și ondulatorie, însă nicio undă nu este simplă sau monocromatică, toate se întrepătrund, se compun și se descompun, având o sursă comună ce este universală.
Dimensiunile particulelor lor, de sarcină pozitivă (+) sau negativă (-), variază, acestea fiind la baza formării undelor, a curenților electromagnetici împreună cu diferitele efecte ale acestora. Vom examina în special aceste efecte, comparate între ele, între curenții așa-ziși electrici: lumina, căldura, electricitatea, culorile, sunetele, mirosurile, gusturile, radiațiile (sau undele așa-zis radioactive) în legătură cu electronii, cu particulele alfa, beta, gamma și cosmici.
Cuprins:

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I
MAGNETISMUL ȘI ELECTRICITATEA
8
I - MAGNETISMUL 8
GENERALITÃȚI - POLII CORPURILOR - ECUATORUL -INFLUENTA ASUPRA FORMEI CORPURILOR 8
CORPURILE DIAMAGNETICE ȘI PARAMAGNETICE 10
MAGNETISMUL ȘI ELECTRICITATEA 10
CAUZA MAGNETISMULUI 10
MAGNETISMUL PERMANENT - MAGNETISMUL INDUS - INDUCȚIA 11
DE CE ESTE PÃMÂNTUL MAGNETIZAT? 14
INDUCȚIA ASUPRA CORPURILOR APROPIATE ȘI ÎNDEPÃRTATE - EFECTE - INDUCȚIA PÃMÂNT - CORP CERESC 15
ECHILIBRUL UNIVERSAL SAU MAGNETIC AL CORPURILOR - INSEPARABILITATEA POLILOR MAGNETICI 17
MAGNETIZAREA ANUMITOR CORPURI 18
IMPREGNAREA MAGNETICÃ SAU PARAZITÃ A CORPURILOR 18
EFECTELE MAGNETISMULUI ASUPRA GREUTÃȚII CORPURILOR 19
MAGNETUL ȘI LINIILE DE FORȚÃ 19
VARIAȚIA LINIILOR DE FORȚÃ ALE PÃMÂNTULUI (LINIILE IZOMAGNETICE SAU IZOGONE ȘI LINIILE IZOCLINE) 20
MAGNETIZAREA ESTE O PROPRIETATE GENERALÃ A MATERIEI 21
INFLUENȚA COMPOZIȚIEI ASUPRA MAGNETIZÃRII CORPURILOR 22
INFLUENȚA DEFORMÃRII CORPURILOR ASUPRA MAGNETIZÃRII 23
INFLUENȚA RECIPROCÃ A CORPURILOR MAGNETICE ÎN CIRCUIT DESCHIS SAU ÎNCHIS 23
MAGNETIZAREA ȘI EFECTELE DE LA DISTANȚÃ 24
EFECTUL TEMPERATURII ASUPRA MAGNETISMULUI ȘI AL MAGNETISMULUI ASUPRA TEMPERATURII 26
ALTE INFLUENȚE ALE TEMPERATURII ASUPRA MAGNETIZÃRII 30
INTENSITATEA NECESARÃ A UNUI CORP MAGNETIZAT - EFECTE FIZICE, FIZIOLOGICE, PSIHOLOGICE, SOCIALE, NAȚIONALE 33
COEFICIENTUL DE MAGNETIZARE ASUPRA MATERIEI LIPSITE DE VIAȚÃ ȘI A MATERIEI ORGANIZATE 36
PERMEABILITATEA MAGNETICÃ - EFECTE GENERALE FIZICE ȘI FIZIOLOGICE 37
INFLUENȚA MAGNETIZÃRII MOLECULARE ASUPRA MAGNETIZÃRII CORPURILOR ÎN GENERAL 38
INFLUENȚA CORPURILOR CRISTALIZATE ASUPRA MAGNETIZÃRII 39
INFLUENȚA COMPUȘILOR, A ALIAJELOR ASUPRA MAGNETIZÃRII 40
PERCEPȚIA SONORÃ A MAGNETIZÃRII MAGNETICE A CORPURILOR 41
CLASIFICAREA CORPURILOR MAGNETICE 42
IMPORTANȚA CORPURILOR MAGNETICE ASUPRA STÃRII ELECTROMAGNETICE A CORPURILOR - EFECTE REZULTANTE - VERIFICAREA - DISTRIBUȚIA RADIESTEZICÃ 43
OBSERVAȚII GENERALE ASUPRA FOLOSIRII CORPURILOR SIMPLE 44
MAGNETISMUL - MAGNETIZAREA MOLECULELOR ȘI ATOMILOR - EFECTELE ÎNCÃRCÃRII ȘI DESCÃRCÃRII - RAPORTUL CU AGREGAREA ȘI DEZAGREGAREA CORPURILOR ȘI CU RADIESTEZIA 45
EFECTELE MAGNETICE ALE POLILOR - VARIAȚIILE CE EXISTÃ DE-A LUNGUL LATITUDINII 46
INFLUENȚA RELATIVÃ A POLILOR POZITIV ȘI NEGATIV AI CORPURILOR 47
INFLUENȚA MAGNETISMULUI ASUPRA RADIAȚIEI CORPURILOR 47
CORPURILE MAGNETICE - SOLENOIZII - CONDENSATORII - ALTE ANALOGII ALE MAGNETISMULUI ȘI ELECTRICITÃȚII 48
CONDENSATORII - ANTENE ȘI CORPURI MARTORI 49
CÂMPURILE MAGNETICE CARE ÎNCONJOARÃ CORPURILE 50
CÂMPUL MAGNETIC AL PÃMÂNTULUI - CAUZA 51
EFECTELE POLILOR, ALE CÂMPULUI MAGNETIC AL PÃMÂNTULUI ȘI ALE SARCINII SALE 52
INFLUENȚA CÂMPULUI MAGNETIC AL PÃMÂNTULUI ASUPRA RADIAȚIILOR ELECTRICE 52
EFECTUL CÂMPULUI MAGNETIC AL PÃMÂNTULUI ÎN FUNCȚIE DE ALTITUDINE 53
INFLUENȚA GENERALÃ A CURENȚILOR ELECTRICI ASUPRA CÂMPULUI MAGNETIC AL CORPURILOR 53
CÂMPUL MAGNETIC AL CORPURILOR ÎN RAPORT CU ALTE CORPURI - MODIFICAREA PARȚIALÃ - ATAVISMUL - TRANSFORMISMUL - IMPORTANȚA FIZIOLOGICÃ 55
CÂMPUL MAGNETIC ȘI LINIILE DE FORȚÃ ALE PÃMÂNTULUI - RAPORTUL CU FORMA CONTINENTELOR 56
ÎNTREPÃTRUNDEREA CÂMPURILOR ȘI A CURENȚILOR MAGNETICI - LUMEA TRANSMISIILOR SAU ETERUL 57
CONSERVAREA MAGNETICÃ A RADIAȚIEI CORPURILOR ȘI RETRANSMITEREA UNDELOR ÎNREGISTRATE SAU CONDENSATE - INFLUENȚA UNIVERSALÃ - SEMNIFICAȚIA IN RADIESTEZIE 58
MODIFICÃRILE CÂMPURILOR MAGNETICE ALE CORPURILOR DE-A LUNGUL MÃSURÃTORILOR - EFECTELE DESCÃRCÃRII RADIESTEZICE 59
EFECTELE CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA RADIAȚIEI CORPURILOR, REMANENȚA ȘI IMAGINILE CORPURILOR 59
PERTURBAREA CÂMPULUI MAGNETIC AL CORPURILOR - RAPORTUL CU FURTUNA, VIJELIA, CUTREMURELE DE PÃMÂNT 60
ECRANUL MAGNETIC 60
RADIAȚIA CÂMPURILOR MAGNETICE ȘI A IMAGINILOR LOR CARE TRAVERSEAZÃ CORPURILE OPACE, ÎN RAPORT CU FORMA LOR - FOTOGRAFIA REALIZATÃ PRIN CORPURILE OPACE, LA DISTANȚÃ 60
IZOLAREA MAGNETICÃ A CORPURILOR - CERCETÃRI ASUPRA CORPURILOR IZOLATE CU AJUTORUL CORPURILOR MAGNETICE ȘI AL CÂMPURILOR LOR MAGNETICE 62
IMAGINILE MAGNETICE. NOȚIUNI GENERALE 63
IMAGINILE MAGNETICE ALE CORPURILOR ÎN RAPORT CU FORMA 63
DEFORMAREA IMAGINILOR MAGNETICE ȘI DEFORMAREA CORPURILOR - EFECTE REZULTANTE 64
IMAGINILE MAGNETICE ALE CORPURILOR ȘI RADIAȚIA VERTICALÃ - CONSTATÃRI ȘI REZULTATE PRACTICE 66
IMAGINILE MAGNETICE ALE CORPURILOR ȘI PREZENȚA REALÃ 67
IMAGINILE MAGNETICE ALE CORPURILOR RADIANTE ÎN SPAȚIU ȘI CERCETÃRILE LA DISTANȚÃ SAU TELERADIESTEZIA - OBIECȚII 68
ESTE POSIBILÃ EXISTENȚA APARIȚIILOR? - APARIȚIILE ȘI ȘTIINȚA 74
IMPORTANȚA METAFIZICÃ, METAPSIHICÃ, FILOSOFICÃ, RELIGIOASÃ A ACESTOR EXPERIENȚE 76

II - ELECTRICITATEA 80
GENERALITÃȚI 80
CÂMPUL POZITIV, CÂMPUL NEGATIV, CÂMPUL NEUTRU - EFECTELE RADIESTEZICE 82
COMPOZIȚIA CURENȚILOR ELECTRICI POZITIVI ȘI NEGATIVI 82
INFLUENȚA UNUI CÂMP ASUPRA UNUI ALT CÂMP - MODIFICAREA ELECTRICÃ 83
CÂMPUL ELECTROSTATIC - CÂMPUL ELECTRODINAMIC - EFECTE 83
INTENSITATEA CÂMPURILOR ÎN CAZUL SOLENOIZILOR 84
CURENȚII ȘI CÂMPUL ELECTRIC ATMOSFERIC 85
CÂMPUL ȘI CURENTUL ELECTRIC ȘI TELURIC AL PÃMÂNTULUI ȘI AL CORPURILOR - CAUZE - INFLUENȚE 87
CÂMPUL NEGATIV ȘI POZITIV AL PÃMÂNTULUI 88
CURENȚII ATMOSFERICI ȘI CURENȚII TEREȘTRI CONJUGAȚI 89
ÎNTREPÃTRUNDEREA UNDELOR ELECTRICE ALE CORPURILOR 89
DIFERENȚA DE SARCINÃ ELECTRICÃ A CORPURILOR ÎN CAZUL STÃRILOR DE AGREGARE SOLIDÃ, LICHIDÃ, GAZOASÃ 91
ELECTRICITATEA ESTE MEDIUL UNIVERSAL AL FENOMENELOR DE PROPAGARE - IMPORTANȚA MÃSURÃTORILOR RADIESTEZICE 91
STAREA ELECTRICÃ PARTICULARÃ A CORPURILOR 92
DIFERENȚA DE POTENȚIAL DINTRE CORPURILE ELECTRIZATE - TENDINȚE - OBSERVAȚII DIN PUNCT DE VEDERE FIZIOLOGIC ȘI PATOLOGIC - EFECTE RADIESTEZICE 93
ȘOCUL ÎN RETUR 94
NOȚIUNI GENERALE PRIVIND CONDENSAREA ELECTRICÃ A MATERIEI 94
ELECTRICITATEA, ENERGIA MATERIEI NU ESTE IDENTICÃ CU VIAȚA - GÂNDUL NU ESTE DE NATURÃ ELECTRICÃ 96
MIȘCAREA CORPURILOR GENEREAZÃ ELECTRICITATE, LUMINÃ - CAUZE - RAPORTUL CU AȘTRII ȘI, MAI ALES, CU SOARELE 97
ENERGIA ELECTRICÃ A CORPURILOR AFLATE ÎN STARE DE REPAUS ȘI A CORPURILOR AFLATE ÎN STARE DE MIȘCARE - FRECAREA - CAUZE 100
RAPORTUL DINTRE FRECAREA CORPURILOR, INTENSITATEA CURENȚILOR LOR ELECTRICI, LUMINÃ ȘI UNDE 101
INFLUENȚA MIȘCÃRII ASUPRA STÃRII ELECTROMAGNETICE A CORPURILOR AFLATE ÎN MIȘCARE - AUTOMOBILELE - DIRIJABILELE - AVIOANELE - DIFERITELE CORPURI 102
SISTEMELE TURBIONARE - SOLENOIZII - RAPORTUL CU LUNGIMILE DE UNDÃ 104
PRODUCEREA ELECTRICITÃȚII ȘI SEMNUL SARCINII ELECTRICE - INFLUENȚELE ELECTRICE GENERALE 106
PRODUCEREA DE ELECTRICITATE ASUPRA CORPURILOR ȘI ÎN INTERIORUL CORPURILOR - SURSA DE ELECTRICITATE A CORPURILOR 107
CE ESTE O UNDÃ ELECTRICÃ - PARTICULARITÃȚI - DEFINIȚIE - UTILIZARE 107
LUNGIMEA DE UNDÃ A CORPURILOR ȘI EFECTELE SPECIFICE - RAPORTUL CU PROCESUL DE EVOLUȚIE 110
COMPUNEREA CORPURILOR ȘI A LUNGIMILOR DE UNDÃ - PUTEREA DE EMISIE ȘI DE RECEPȚIE A UNDELOR MULTIPLE ALE TRUPULUI UMAN - RAPORTUL CU RADIESTEZIA 111
MODIFICAREA UNDELOR ȘI A AMPLITUDINII LOR - FENOMENUL DE FADING 113
INTENSITATEA CURENȚILOR CARE TREC PRINTR-UN CONDENSATOR - TENSIUNEA - FRECVENȚA -CORPURILE - PÃMÂNTUL - CORPURILE CEREȘTI 116
FORME DE UNDE - CAUZE 117
EFECTELE UNDELOR LA DISTANȚÃ SAU CAUZA APARIȚIEI RADIAȚIEI 118
MATERIALIZAREA UNDELOR ÎN NATURÃ - INFLUENȚA FORMELOR ASUPRA CURENȚILOR INTRAMOLECULARI ȘI INTERATOMICI 119
UNDE NATURALE SOLIDIFICATE ȘI VIZIBILE ÎN CAZUL CONSTITUENȚILOR ORGANISMELOR VEGETALE - ORGANE - ANTENE 120
EMISIA ȘI RECEPȚIA UNIVERSALÃ A UNDELOR DE CÃTRE TOATE CORPURILE, ÎN RAPORT CU FORMA ANTENELOR - TRUPURILE UMANE PRIMESC TOATE UNDELE 123
ANTENELE UMANE 12S
SARCINA DE SUPRAFAȚÃ A CORPURILOR CAVITARE ȘI A CORPURILOR PLINE ȘI EFECTELE ASUPRA EMISIEI ȘI RECEPȚIEI UNDELOR 126
EXPERIENȚELE LUI GUSTAVE LE BON ȘI ALE LUI EDOUARD BRANLY ASUPRA OPACITÃȚII SAU ETANȘEITÃȚII UNEI CUȘTI METALICE ÎN CAZUL INTERACȚIUNII CU UNDELE ELECTRICE 127
RAPORTUL SARCINILOR EXTERIOARE DINTRE CORPURILE ARTIFICIALE ȘI CORPURILE NATURALE - NECESITATEA EXSTENȚEI UNEI CUNOAȘTERI ASUPRA EFECTELOR SARCINII ȘI LIPSEI DE SARCINÃ A UNDELOR 128
INFLUENȚA CAPACITÃȚII ELECTRICE 129
CONDUCTANȚA ELECTRICÃ - REZISTENȚA - INFLUENȚA ASUPRA CORPURILOR 130
OBSERVAȚII 133
FOLOSIREA ÎN FIZIOLOGIE ȘI TERAPIE A CORPURILOR CARE SUNT BUNE CONDUCÃTOARE DE ELECTRICITATE ȘI A CELOR CARE NU SUNT BUNE CONDUCÃTOARE DE ELECTRICITATE - APLICAȚIE 133
EFECTELE LUNGIMILOR DE UNDÃ ASUPRA DISOCIERII MATERIEI ȘI A CORPURILOR 134
CUM SE TRANSPORTÃ ELECTRICITATEA - CONDUCTIVITATEA METALICÃ ȘI ELECTROLITICÃ 134
PIERDEREA ȘI DEGRADAREA ENERGIEI ELECTRICE A CORPURILOR - ELECTRIZAREA 135
INFLUENȚA FORMEI CORPURILOR ASUPRA CONDUCTIBILITÃȚII ȘI RADIAȚIEI ELECTRICE 135
INFLUENȚELE CORPURILOR DISCONTINUE ASUPRA REZISTENȚEI ELECTRICE - EFECTELE ASUPRA MATERIEI LIPSITE DE VIAȚÃ ȘI ASUPRA MATERIEI ORGANIZATE ÎN CELULE - REZISTENȚA LA TULBURÃRILE PATOLOGICE 137
INFLUENȚA SARCINII CORPURILOR ASUPRA ENERGIEI TRANSMISE 138
DEVIAȚIA RADIAȚIEI CORPURILOR - AMORTIZAREA - ECRANUL - IZOLATORUL 139
IZOLAREA ELECTRICÃ A UNUI CORP SAU A UNUI SPAȚIU - NEUTRALIZAREA UNUI CÂMP - CUȘCA LUI FARADAY 140
INFLUENȚA VARIAȚIEI DE VOLUM - DEFORMAREA CORPURILOR - COMPRIMAREA - DILATAREA - ȘOCURILE - EFECTELE PIEZOELECTRICE - EFECTELE ASUPRA GREUTÃȚII - FIZICÃ ȘI FIZIOLOGIE 141
FENOMENELE DE TOPIRE ȘI DE SOLIDIFICARE ALE CORPURILOR - ALTE EFECTE PIEZOELECTRICE 144
ALCÃTUIREA CURENȚILOR ELECTRICI ȘI CAUZA PROPAGÃRII LOR CU O ANUMITÃ POLARITATE 144
EFECTUL ELECTROLITIC GENERAL - EFECTUL GENERAL DE PILÃ ELECTRICÃ AL CORPURILOR - CAUZA - SCHIMBURILE OSMOTICE - EFECTELE FIZIOLOGICE ALE VARIAȚIEI DE SARCINÃ - SÃRURILE - BAZELE 146
ELECTROLIZA CORPURILOR - DESCOMPUNEREA ELECTROLITICÃ A CORPURILOR - ELECTROTERMIA - ALTE CAUZE ALE PRODUCERII ELECTRICITÃȚII - FENOMENE CHIMICE ȘI FENOMENE ELECTRICE 148
FENOMENELE ELECTROLITICE, CURENȚII DE APÃ, CORPURILE ÎN GENERAL, RADIOFIZICA ȘI RADIESTEZIA - EFECTELE ASUPRA ELECTROSCOAPELOR ȘI ELECTROMETRELOR - EFECTELE FIZIOLOGICE 152
CURENȚII ELECTRICI DINTRE APELE DE SUPRAFAȚÃ ȘI APELE AFLATE ÎN SUBTERAN - CAUZA MIȘCÃRILOR ÎN PLAN VERTICAL ALE APEI MÃRILOR ȘI OCEANELOR 155
CURENTUL ELECTRIC ÎNTRE DOUÃ ȚÃRMURI MARITIME ȘI PE COASTELE MARITIME 156
RADIAȚIILE GALVANOPLASMATICE ALE CORPURILOR ȘI TRANSPORTUL ELECTRIC LA DISTANȚÃ - RADIAȚIA COSMICÃ 156
RADIAȚIA GALVANOPLASTICÃ UNIVERSALÃ ȘI TRANSPORTUL INTERPLANETAR - FENOMENELE INTERASTRALE ALE NUCLEELOR SPECIILOR 158
CURENȚII ELECTRICI SOLARI, LUNARI, PLANETARI 158
CURENTUL ELECTRIC DINTRE STRATURILE GEOLOGICE - EFECTUL DE PILÃ ELECTRICÃ NATURALÃ - CUTREMURELE DE PÃMÂNT 159
lONIZAREA SAU ELECTRONIZAREA POZITIVÃ (+] ȘI NEGATIVÃ (-) A SOLIDELOR, LICHIDELOR ȘI A GAZELOR - EFECTUL ELECTROLITIC ȘI DE CONDENSARE - EFECTELE FIZIOLOGICE - EFECTELE METEOROLOGICE - FENOMENELE ELECTROLITICE CE AU LOC ÎN CADRUL REACȚIILOR CHIMICE, ÎN LICHIDE ȘI GAZE 162
ALTE INFLUENȚE ALE ELECTRIZÃRII POZITIVE (+) SAU NEGATIVE (-) ASUPRA ATMOSFEREI, ASUPRA VREMII, ASUPRA UNDELOR CORPURILOR, ASUPRA UNDELOR MICROBIENE 164
lONIZAREA - CONDUCTIBILITATEA - DESCÃRCÃRILE ELECTROSCOAPELOR, ALE CORPURILOR - EFECTELE CLIMEI - TERAPEUTICA 165
INLFLUENȚA VITEZEI ELECTRONILOR ASUPRA EMISIEI UNDELOR CORPURILOR - RAPORTUL DINTRE VITEZÃ, POTENȚIAL ȘI LUNGIMILE DE UNDÃ - INFLUENȚA ASUPRA RADIAȚIEI CORPURILOR ÎN SERIE, A MIROSURILOR, SUNETELOR, CULORILOR 167
ELECTRICITATEA - LUMINA - CÃLDURA - APORTUL UNIVERSAL DE UNDE 168
ELECTRICITATEA - LUMINA - CÃLDURA - ELECTROCHIMIA - TERMOCHIMIA - ELECTROMECANICA 170
EFECTUL AMPLIFICATOR SAU REDUCTOR AL MAGNETISMULUI, AL ELECTRICITÃȚII, AL CÃLDURII ASUPRA RADIAȚIEI CORPURILOR 172
ELECTRICITATEA ȘI FLÃCÃRILE 173
LEGEA INDUCȚIEI - LEGEA CONTRARIILOR - CURENTUL DE TUR ȘI CURENTUL DE RETUR - TERMODINAMICA - EXCESUL DE RÃCIRE PRIN ABSORBȚIE - SUDAREA SAU CURENTUL DE RETUR 175
INFLUENȚA RADIAȚIEI INTENSE A VAPORIZÃRII UNUI CORP ASUPRA TEMPERATURII 177
INFLUENȚA RELATIVÃ A VITEZEI ASUPRA TEMPERATURII ȘI A SEMNULUI SARCINII 178
INFLUENȚA UNEI MODIFICÃRI BRUȘTE A UNDELOR CALORICE 179
PARTICULARITATEA CURENTULUI DINTRE CORPURILE CALDE ȘI RECI, GENERAT DE DIFERENȚA DE TEMPERATURÃ ȘI DE VOLUM - CAUZA MIȘCÃRII ÎN SENS UNIC 180
CURENȚII ELECTRICI INTERASTRALI ȘI TEMPERATURA 182
RADIAȚIA CORPURILOR CEREȘTI FAȚÃ DE CORPURI, ÎN RAPORT CU COMPOZIȚIA LOR 182
FLÃCÃRILE DESCÃRCATE ELECTRIC ALE CORPURILOR ÎNCÃRCATE CU SARCINÃ POZITIVÃ - EFECTELE DESCÃRCÃRILOR ELECTRICE ASUPRA CORPURILOR, ÎN GENERAL, ȘI ASUPRA TRUPULUI OMENESC, ÎN PARTICULAR 183
ALTE EFECTE ALE DESCÃRCÃRII ELECTRICE ALE FLÃCÃRILOR ȘI ALE UNDELOR CALORICE 184
CORPURILE ÎNCÃLZITE ELECTRONIZEAZÃ SAU IONIZEAZÃ AERUL 185
CORPURILE ÎNCÃLZITE PREZINTÃ O CREȘTERE A SARCINII ELECTRICE NEGATIVE 185
CORPURILE POT SÃ ABSOARBÃ UNDELE POZITIVE (+) ȘI UNDELE NEGATIVE (-) - EFECTUL UNDELOR POZITIVE (+) - EFECTELE UNDELOR CALORICE 186
INFLUENȚA FORMELOR ASUPRA RADIAȚIILOR ȘI ASUPRA ABSORBȚIEI RADIAȚIILOR CALORICE 188
INFLUENȚA TEMPERATURII SAU A UNDELOR CALORICE ASUPRA FORMELOR 188
CE ESTE CÃLDURA? 189
INFLUENȚA UNDELOR CALORICE ASUPRA GREUTÃȚII UNUI CORP 192
INFLUENȚA CÃLDURII ȘI A FRIGULUI ASUPRA ENERGIEI, SARCINII ELECTRICE A CORPURILOR ȘI A DURITÃȚII LOR 192
INFLUENȚA CÃLDURII ȘI A FRIGULUI ASUPRA EVAPORÃRII, POLARIZÃRII, LICHEFIERII CORPURILOR 193
INFLUENȚA TEMPERATURII ASUPRA REZISTENȚEI ELECTRICE ȘI A CONDUCTIBILITÃȚII CORPURILOR ȘI A METALELOR ASUPRA MAGNETISMULUI 194
INFLUENȚA TEMPERATURII SAU A UNDELOR CALORICE ASUPRA REACȚIILOR CHIMICE, ASUPRA FERMENȚILOR 195
INFLUENȚA ELECTRICITÃȚII ȘI A CÃLDURII ASUPRA FOSFORESCENȚEI ȘI ASUPRA LUMINII DIVERSELOR CORPURI, ASUPRA RADIAȚIEI PIETRELOR PREȚIOASE ETC. 196
SENSUL RADIAȚIEI UNDELOR CALORICE 198
EFECTUL PARTICULAR AL UNDELOR ȘI AL UNDELOR CALORICE ASUPRA UNUI CORP ȘI ASUPRA SCRISULUI 199
VARIAȚIA EFECTELOR CALORICE ÎN FUNCȚIE DE CORPURI - INVAR - UTILIZAREA RADIESTEZIEI ÎN CAZUL ALIAJELOR 200
ELECTRICITATEA ȘI STERILIZAREA CORPURILOR - NEUTRALIZAREA 201
SCHIMBUL ELECTRIC AL CORPURILOR AFLATE LA MODUL GENERAL ÎN CONTACT - EFECTUL ASUPRA TRUPULUI UMAN - EFECTUL TERAPEUTIC - IMPORTANȚA SINTONIZÃRII 201
INFLUENȚA ELECTRICÃ A CORPURILOR LA DISTANȚÃ - CONSTATÃRILE RADIESTEZICE - PROTECȚIA - REMEDIILE LA DISTANȚÃ 204
INFLUENȚA ELECTRICÃ LA DISTANȚÃ DINTRE CORPURI - RAPORTUL CU RADIESTEZIA 207
INFLUENȚA DEPRESIUNII ȘI PRESIUNII ASUPRA RADIAȚIEI ELECTRICE 207
ESTE OARE ELECTRICITATEA O FORMÃ DE MATERIE AFLATÃ ÎN STARE DE IMPONDERABILITATE SAU MAI DEGRABÃ ELECTRICITATEA TRANSPORTÃ MATERIA - UTILITATEA RADIOFIZICII ȘI A RADIESTEZIEI 208
INSTRUMENTE DE MÃSURÃ ȘI DE DETECȚIE A UNDELOR ELECTRICE - EFECTUL CURENȚILOR LUI OERSTED ASUPRA CORPURILOR ÎN GENERAL ȘI ASUPRA CORPURILOR VII 208
INFLUENȚELE ELECTRICE GENERALE ALE CORPURILOR COLORATE 210
NEUTRALIZAREA CÂMPURILOR CORPURILOR 210
CANTITATEA DE ELECTRICITATE CONȚINUTÃ ÎNTR-UN CORP 212
DESCÃRCAREA - SCHIMBUL ELECTRIC ÎN SERIE ÎNTRE CONDENSATORI - FULGERELE - RELAȚIILE DINTRE CORPURILE AFLATE LA DISTANȚÃ 212
REZONANȚÃ ȘI RADIESTEZIE 213
INFLUENȚA ELECTRICITÃȚII ASUPRA CORPURILOR SAU SUBSTANȚELOR COLOIDALE, ȘI RECIPROC 214
RELAȚIA DINTRE ELECTRICITATE ȘI FLUIDE, LICHIDE ȘI GAZE 214
ELECTRICITATEA POZITIVÃ (+) ȘI NEGATIVÃ (-) ȘI EFECTELE LOR FIZICE ȘI FIZIOLOGICE 215
INFLUENȚA FIZICÃ ȘI FIZIOLOGICÃ A CURENȚILOR ALTERNATIVI ȘI A CURENȚILOR CONTINUI 215
VIDUL RELATIV ȘI CURENȚII DE ÎNALTÃ TENSIUNE 216
ELECTRICITATEA ȘI VIAȚA 216
ELECTRICITATEA ȘI RADIOACTIVITATEA 217
ELECTRICITATEA TRANSPORTÃ RADIAȚIILE SPECIFICE ALE CORPURILOR 217
EXISTÃ OARE ELECTRICITATE ȘI TRANSPORTURI DE UNDE INTERPLANETARE ȘI COSMICE? SUNT ELE DECELABILE? 218
RELAȚIILE ELECTRICE DINTRE CORPURILE DE MATERIE NEORGANIZATÃ ȘI DE MATERIE ORGANIZATÃ - REZONANȚA 219
DESCOPERIREA RADIAȚIEI UNDELOR - UNDELE HERTZIENE - TELEGRAFIA FÃRÃ FIR 220
PROPAGAREA UNDELOR ELECTRICE HERTZIENE - INFLUENȚELE DIVERSE ASUPRA MATERIEI LIPSITE DE VIAȚÃ ȘI ASUPRA METALELOR 223
EFECTUL ÎNCÃRCÃRII ȘI DESCÃRCÃRII UNDELOR HERTZIENE ȘI, ÎN GENERAL, AL UNDELOR LA DISTANȚÃ 224
UNDA PURTÃTOARE A UNDELOR SCURTE ȘI ULTRASCURTE - DISTANȚA DE EMISIE ȘI DE RECEPȚIE POSIBILÃ 224
OBSERVAȚII 225
EFECTELE DOZELOR ȘI A UNDELOR SCURTE ASUPRA TRUPULUI OMENESC 226
IMPORTANȚA RADIESTEZIEI ȘI A TRUPULUI OMENESC PENTRU DETECȚIA UNDELOR 227
INFLUENȚA UNDELOR ELECTRICE ASUPRA MATERIEI ORGANIZATE -EFECTELE FIZIOLOGICE - INTUIȚIA TRANSMITEREA GÂNDURILOR 229

III - ELECTROMAGNETISMUL 232
CAUZA CURENȚILOR ELECTROMAGNETICI CE SUNT ATRAȘI DE MATERIE 233
CÂMPUL MAGNETIC, CÂMPUL ELECTRIC 234
CURENTUL MAGNETOELECTRIC DE INDUCȚIE ȘI FORȚA ELECTROMOTOARE 234
CURENTUL LUI OERSTED - SOLENOIDUL LUI AMPERE - MAGNETUL 234
SENSIBILITATEA ELECTROMAGNETICÃ A MATERIEI 235
MIȘCAREA UNIVERSALÃ, PERPETUÃ ȘI ELECTROMAGNETISMUL 237
UNDELE UNIVERSALE, CURENȚII UNIVERSALI, EFECTELE PILELOR UNIVERSALE 239
O PRIVIRE GENERALÃ ASUPRA UTILITÃȚII UNDELOR ELECTROMAGNETICE -TRANSPORTUL ENERGIEI CORPURILOR CEREȘTI ASUPRA ELECTRONILOR 242
INFLUENȚA ELECTRICITÃȚII ASUPRA ALIMENTAȚIEI, MAGNETISMULUI CORPURILOR, ȘI RECIPROC 243
STUDIU COMPARATIV ASUPRA MAGNETISMULUI ȘI A ELECTRICITÃȚII - ARE ELECTRICITATEA O SARCINÃ PROPRIE? SAU ESTE EA UN MIJLOC DE TRANSMISIE CORPUSCULARÃ SPECIFICÃ TUTUROR CORPURILOR? 244
CURENTUL ELECTROMAGNETIC ÎN RAPORT CU FRECAREA ȘI MIȘCAREA 246
RADIAȚIA ELECTROMAGNETICÃ A DOUÃ CORPURI DE SARCINÃ SAU DE SENS CONTRAR 246
RADIAȚIA ELECTROMAGNETICÃ A CORPURILOR LA DISTANȚÃ ȘI ÎN TOATE DIRECȚIILE 247
RADIAȚIA ELECTROMAGNETICÃ A ACIZILOR, BAZELOR, A DIVERSELOR CORPURI SPRE POLII NORD SAU SUD - SCHIMBURILE ELECTROMAGNETICE CU PÃMÂNTUL ȘI CORPURILE CEREȘTI - REÎNCÃRCAREA - DESCÃRCAREA 248
INFLUENȚA CORPURILOR CEREȘTI ÎN ELECTROMAGNETISM 249
OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA INFLUENȚA CORPURILOR CEREȘTI 250
INFLUENȚA ELECTROMAGNETICÃ ASUPRA CORPURILOR, ATOMILOR, MOLECULELOR CORPURILOR ȘI ASUPRA SENSULUI LOR DE DEPLASARE - EFECTUL ASUPRA PLANTELOR, ANIMALELOR ȘI OAMENILOR 250
ELECTROMAGNETISMUL ȘI UNDELE RADIESTEZICE - EXISTÃ OARE O ELECTRICITATE MINERALÃ, ANIMALÃ? - RADIESTEZIA ȘI ȘTIINȚELE 252
INFLUENȚA RADIAȚIILOR CORPURILOR VII ASUPRA SARCINII ELECTROMAGNETICE A CORPURILOR 253
DIFERIȚI AMPLIFICATORI ELECTROMAGNETICI ȘI TRUPUL UMAN 253
EFECTE REZULTANTE ALE RADIAȚIEI ELECTROMAGNETICE - ENERGIA ELECTROMAGNETICÃ ATOMICÃ 254
CURENȚII ELECTROMAGNETICI ȘI ETERUL - VIZIUNEA ETERULUI - SUNT OARE FORMELE CORPURILOR PÃSTRATE ÎN ETER DUPÃ MOARTE? 255

IV-TEORIA RELATIVITÃȚII 256
ELECTROMAGNETISMUL ȘI LUMINA 256
INERȚIA, ELECTROMAGNETISMUL, AUTOINDUCȚIA ȘI RELATIVITATEA 258
ENERGIA DE MASÃ ELECTROMAGNETICÃ A CORPURILOR CREȘTE ODATÃ CU VITEZA ȘI INFLUENȚEAZÃ FORMA - RAPORTUL CU ATRACȚIA, GRAVITAȚIA ȘI RELATIVITATEA 259
INTERVALUL DINTRE DOUÃ ACȚIUNI, DOUÃ FAPTE, DOI CURENȚI - TEORIA LUI NEWTON - TEORIA LUI EINSTEIN 262
INFLUENȚA VITEZEI ASUPRA DURATEI, SPAȚIULUI, DIMENSIUNILOR - TIMPUL FIZIC - TIMPUL FIZIOLOGIC - TIMPUL PSIHOLOGIC 264
RAPORTUL DINTRE DURATA, TIMPUL, SPAȚIUL ȘI NEMURIREA SUFLETULUI - CONSECINȚE FILOSOFICE, RELIGIOASE, SOCIALE, NAȚIONALE, INTERNAȚIONALE 267
INFLUENȚA ELECTROMAGNETICÃ A MIȘCÃRII ASUPRA CORPURILOR, CU APLICAȚII ÎN FIZICÃ ȘI ÎN FIZIOLOGIE - EFECTE REZULTANTE 269
INFLUENȚA INTENSITÃȚII CÂMPULUI GRAVITAȚIONAL ASUPRA TIMPULUI 270
ATRACȚIA - GRAVITAȚIA ELECTROMAGNETICÃ - FORMA GENERALÃ NECURBATÃ A CORPURILOR ÎN MIȘCARE 270
ATRACȚIA - GRAVITAȚIA ELECTROMAGNETICÃ - FORMA GENERALÃ CURBATÃ A CORPURILOR AFLATE ÎN MIȘCARE 271
LUMINA NU SE PROPAGÃ ÎN LINIE DREAPTÃ DECÂT ÎN VID - CURBAREA TRAIECTORIEI LUMINII 272
O ALTÃ LEGE A GRAVITAȚIEI ȘI CRITICA RELATIVITÃȚII CONFORM LUI PAINLEVE 273
INFLUENȚA FORȚEI DE ATRACȚIE, A GRAVITAȚIEI ȘI A INERȚIEI ASUPRA FORMEI CIRCULARE A CORPURILOR - DIFERITELE REGIUNI ALE SPAȚIULUI AU ANUMITE PROPRIETÃȚI - SCHIMBAREA DE STARE ÎNTRE MOMENTUL PLECÃRII ȘI CEL AL SOSIRII RAZELOR - RAPORTUL CU RELATIVITATEA - UNITATEA UNIVERSULUI 274
GEOMETRIA EUCLIDIANÃ SAU LEGEA FORMELOR, A DIMENSIUNILOR ȘI A VOLUMELOR ÎN RAPORTURILE LOR CU MIȘCAREA ȘI CU LEGEA RELATIVITÃȚII 278
PREZENTARE GENERALÃ A TEORIEI LUI FITZGERALD-LORENTZ ȘI A TEORIEI LUI EINSTEIN ASUPRA CONTRACȚIEI CORPURILOR - COMPARAȚIE ÎNTRE CELE DOUÃ TEORII 280
CONTRACȚIA, AȘA CUM A FOST EA AFIRMATÃ DE FITZGERALD ȘI LORENTZ, ESTE EA REALÃ SAU ESTE O ILUZIE CAUZATÃ DE ÎNTÂRZIEREA PROPAGÃRII, AȘA CUM SUSȚINE EINSTEIN? - IPOTEZA PERSONALÃ 284
RELATIVITATEA RESTRÂNSÃ LA O STARE PSIHO-FIZIOLOGICÃ 290
CONSECINȚE FIZICE ȘI FIZIOLOGICE ALE TEORIEI LUI EINSTEIN ȘI ALE CURBÃRII RAZELOR LUMINOASE - TENTATIVE DE A MÃSURA UNIVERSUL - ARE UNIVERSUL UN SFÂRȘIT? 292
OBIECȚII ȘI DIZERTAȚII CU PRIVIRE LA DIMENSIUNEA ȘI LIMITA UNIVERSULUI 292
AM PUTEA OARE ÎNȚELEGE INFINITUL? 294
CONCLUZIE 296

CAPITOLUL AL II-LEA
RADIOACTIVITATEA
306
GENERALITÃȚI 306
CE ESTE RADIOACTIVITATEA? 308
RADIOACTIVITATEA GENERALÃ ȘI UNIVERSALÃ A TUTUROR CORPURILOR 309
CAUZA RADIOACTIVITÃȚII 311
DIVERSE CAZURI DE RADIOACTIVITATE 313
EFECTE GENERALE ALE CORPURILOR ȘI ALE SUBSTANȚELOR FOARTE RADIOACTIVE 314
VARIAȚIILE RADIOACTIVITÃȚII ÎN FUNCȚIE DE STRATURILE GEOLOGICE ALE PÃMÂNTULUI 318
INTENSITATEA ACESTOR CURENȚI RADIOACTIVI ȘI CUTREMURELE DE PÃMÂNT-OBSERVAȚII 319
OBSERVAȚII 320
EFECTELE LUNII ȘI ALE RADIAȚIILOR COSMICE ASUPRA FENOMENULUI DE DEZAGREGARE A CORPURILOR 321
EFECTELE LUMINII ȘI ALE CÃLDURII ASUPRA RADIOACTIVITÃȚII CORPURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR, VARIAȚIA LOR ÎN FUNCȚIE DE COMPOZIȚIE 322
DIFERITELE INFLUENȚE ASUPRA RADIOACTIVITÃȚII 324
INFLUENȚA RADIAȚIEI RADIOACTIVE ÎN STUDIUL CORPURILOR 325
DESCOMPUNEREA ÎN SERII REGRESIVE A PARTICULELOR RADIOACTIVE 326
MIROSURILE ȘI RADIOACTIVITATEA 326
INFLUENȚA UNDELOR LUNGI ȘI A UNDELOR SCURTE ASUPRA RADIOACTIVITÃȚII 327
CORPURILE RADIOACTIVE, ELECTRICITATEA ȘI ENERGIA 328
RADIOACTIVITATEA ȘI ENERGIA INTRA-ATOMICÃ A CORPURILOR - DIMENSIUNILE PARTICULELOR 329
RADIOACTIVITATEA ȘI ENERGIA, LA MODUL GENERAL 330
RADIOACTIVITATEA ȘI ENERGIA ATOMICÃ RADIOACTIVÃ, ÎN RAPORT CU VITEZA ȘI MASA PARTICULELOR 330
PIERDERILE SAU CÂȘTIGURILE PRIN RADIOACTIVITATE ȘI INFLUENȚELE ASUPRA MASEI, GRAVITAȚIEI, ATRACȚIEI, INERȚIEI 331
MODALITÃȚILE DE ACȚIUNE ALE RADIOACTIVITÃȚII, RAZELE SAU RADIAȚIILE 332
RAZELE CATODICE 332
RAZELE SAU RADIAȚIILE X 333
RADIAȚIILE ALFA 337
RADIAȚIILE BETA 338
RADIAȚIILE GAMMA 338
RADIAȚIILE COSMICE 339
CONCLUZII 342

CAPITOLUL AL III-LEA
NOUA FIZICÃ ȘI TEORIA CUANTELOR
346
UNDELE CORPUSCULARE ȘI FORMELE ONDULATORII 346
EXISTÃ OARE O STARE DE REPAUS CORPUSCULAR? - OARE CORPURILE ȘI SUBSTANȚELE AFLATE ÎN STARE DE REPAUS RADIAZÃ? 347
UNDELE ELECTRONICE, ATOMICE, CORPUSCULARE 348
UNDELE MONOCROMATICE ȘI UNDELE SUPRAPUSE SAU SINTEZA ONDULATORIE 348
SUNT OARE CORPURILE FINITE SAU INFINITE? - AU ELE O INDIVIDUALITATE? - AU ELE OARE O IMAGINE ÎN SPAȚIU? 349
IMAGINEA ELECTROMAGNETICÃ A CORPURILOR ȘI SUFLETUL 350
STUDIUL CORPURILOR ÎN SPAȚIU - TEORIA LUI EINSTEIN ȘI MECANICA ONDULATORIE 350
RAPORTUL DINTRE UNDELE CORPURILOR, FINALITATEA, DETERMINISMUL - CONSECINȚE FILOSOFICE ȘI RELIGIOASE 352
CONSECINȚELE TEOLOGICE ȘI FILOSOFICE ALE ACESTEI DIFERENȚE DE STARE SPECIFICÃ A CORPURILOR 353
TEORIA CUANTELOR A LUI PLANCK SAU O VIZIUNE ASUPRA EFECTELOR PARTICULELOR ELECTRIZATE MICROSCOPICE - EFECTELE FOTOELECTRICE, CONFORM TEORIEI LUI EINSTEIN - FOTONII 354
TEORIA LUI BOHR ȘI A CUANTELOR - TEORIA CUANTEI ȘI A NUCLEELOR SPECIEI 358
TEORIA LUI WILSON ȘI A LUI SOMMERFELD 362
TEORIILE SUCCESIVE ALE LUI UHLENBECK ȘI GOUDSMIT, PAULI-DIRAC 364
TEORIA CUANTELOR - NUCLEELE SPECIEI - CONSECINȚELE FILOSOFICE 367

OBSERVAȚIE 368

Fragment:

INFLUENȚA MAGNETIZÃRII MOLECULARE ASUPRA MAGNETIZÃRII CORPURILOR ÎN GENERAL

Experiența a arătat că dacă fragmentăm progresiv un corp magnetizat, fiecare fragment se constituie într-un magnet de sine stătător, care are un pol pozitiv (+) și un pol negativ (-), iar aceste experimente au fost suficient de concludente pentru a-l face pe Ampere să spună că fiecare moleculă este un magnet de sine stătător.
Prin urmare, atât moleculele corpurilor solide, cât și cele lichide și gazoase sunt magnetizabile și, mai mult sau mai puțin, magnetizate.
În fizica Pământului, în meteorologie, precum și în fiziologie și în biologie, această magnetizare a câmpurilor exterioare are o importanță foarte mare. Spre exemplu, în meteorologie, magnetizarea particulelor de gaz atmosferic, ce se realizează prin creșterea intensității câmpului electromagnetic al păturilor de gaze din atmosfera superioară și din radiațiile cosmice, dezvoltă proprietăți de atracție a acestor mase gazoase, fenomen care favorizează formarea cicloanelor și a anticicloanelor, după cum am constatat, simultan cu o creștere a intensității câmpului electromagnetic sau cu o scădere a temperaturii, aceasta fiind însoțită de diminuarea intensității câmpurilor electromagnetice solare și cosmice. Aceste influențe electromagnetice, confirmate prin datele precedente, modifică, prin urmare, regional sau local sarcina electrică atmosferică, fie în partea inferioară, fie în cea superioară a atmosferei, dezvoltând astfel aceste două sisteme, conferindu-le o orientare, un sens de translație către anumite regiuni ale globului, nu într-o manieră rectilinie, ci în funcție de ponderea acestor centre de acțiune locale din atmosfera superioară sau inferioară.
Aceste efecte sunt decelabile cu ajutorul magnetometrelor (intensitatea) sau ale electrometrelor (diferența de potențial).
Intensitatea câmpului electromagnetic atinge valoarea sa maximă, după cum am prezentat în lucrarea noastră Previziuni
asupra timpului..., în perioadele cu presiuni atmosferice scăzute (înainte de căderea ploii, de exemplu) și creșteri de temperatură.
S-a constatat, prin urmare, că moleculele-magneți ce au fost încărcate prin inducție de către un câmp electromagnetic cosmic, de cel al Pământului sau de câmpul electromagnetic al unui corp exterior, mai mult să mai puțin semnificativ pot, dacă au fost supuse la unison acestui proces, să acționeze precum o forță vie, capabilă să producă un efect fizic sau fiziologic, de la caz la caz. Aceste efecte sunt variabile, în funcție de compoziția corpurilor, de permeabilitatea lor la liniile de forță, de starea lor coercitivă, de mărimea spațiilor intermoleculare, de posibilitatea lor de orientare, de starea electrică a zonelor în care se află moleculele-magneți, de sensul sarcinilor, de conductibilitatea lor etc.
Aceste acțiuni ale câmpurilor exterioare asupra moleculelor-magneți produc efecte cu atât mai vii, cu cât câmpurile respective alternează mai rapid în timp. În cazul gazelor, creșterea bruscă a temperaturii are drept efect amplificarea foarte bruscă a intensității câmpului electromagnetic și, drept urmare, poate avea loc o explozie. În cazul atmosferei, creșterea intensității câmpului electromagnetic are drept efect creșterea temperaturii, a radiației centrifuge, generând totodată o depresiune atmosferică, o expansiune progresivă către zonele superioare ale straturilor din atmosfera inferioară, începând cu straturile cele mai de sus.

INFLUENȚA CORPURILOR CRISTALIZATE ASUPRA MAGNETIZÃRII

Structura cristalină a corpurilor presupune ordonarea cristalelor în rețele, orientarea lor pe anumite direcții, fixarea atomilor sau moleculelor în nodurile de rețea.
Acțiunea rețelelor asupra orientării fiecărei molecule se realizează în timpul formării și creșterii cristalului, în momentul trecerii sale de la starea lichidă la starea solidă.
Cristalele de formă cubică ce intră în alcătuirea unui corp se orientează în direcția câmpului de magnetizare.

Preț
Preț 42.00 RON
Discount
Discount 10 %
Preț final
Preț final 37.80 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8742-14-4
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 384
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 14,5 x 20,5
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8742-14-4
Traducerea
Traducerea Feika Timoce
Greutate
Greutate 435 grame
Publicat online
2017-11-01
Afișat de
22542 ori
Apreciere
Recomandări:
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș