Manual de numerologie

Autor:
Autor: Eduard Agachi

Numerologia este o cunoaștere calitativă a numerelor, ce descrie originea fiecărui proces împreună cu cauzele și rolul apariției acestuia. Tainele Universului devin mai ușor de descifrat prin limbajul etern al cifrelor și omul se afișează precum o carte deschisă în fața celui care stăpânește secretul numerelor.
Detalii:

Fiecare atom din univers are înscris în structura proprie întreaga poveste a vieții sale. Nimic nu este întâmplător în jurul nostru, indiferent de capacitatea de înțelegere a celor mai inteligente minți. O serie nesfârșită de evenimente se succed în fiecare clipă a trecerii noastre prin această lume și toate sunt conectate între ele ca într-o rețea perfectă.

Dincolo de limitarea științelor fixe, omului nu-i rămâne decât imaginația ca mijloc de experimentare a tărâmului necunoscut al acestor întâmplări neclare. Mai presus de imaginație este conștiința clară și lucidă, singura care poate pătrunde esența adevărului și care este astfel concepută încât ea există în afara timpului și a spațiului.

Principiile de bază ale numerologiei sunt noțiuni care definesc sau compun timpul și spațiul și nu se supun efectelor celor două variabile, astfel că nu pot fi cuprinse de instrumentele clasice de măsurare cunoscute de om.

Numerologia depășește frontierele logicii și ale raționamentelor filosofice, este mai presus de fantezie, de ficțiune sau de imaginație, inspiră și dă naștere unui limbaj simbolic.

Numerologia este o cunoaștere calitativă a numerelor, ce descrie originea fiecărui proces împreună cu cauzele și rolul apariției acestuia. Tainele Universului devin mai ușor de descifrat prin limbajul etern al cifrelor și omul se afișează precum o carte deschisă în fața celui care stăpânește secretul numerelor.

Cuprins:

PRIMII PAȘI ÎN NUMEROLOGIE 7

1. SECRETUL NUMERELOR 13

2. TABELUL NUMEROLOGIC PERSONAL 89

2.1. Structura tabelului numerologic personal 97

2.2. Algoritmul de calcul al celor 9 case 98

2.3. Descrierea celor 9 case 101

2.4. Cuvinte cheie pentru cele 9 case 168

2.5. Echilibrul interior prin cele 4 diagonale 172

2.6. Emisfera activă 188

2.7. Emisfera pasivă 193

2.8. Planul material 205

2.9. Planul uman 208

2.10. Planul spiritual 213

2.11. Scara evolutivă 218

2.12. Semnificația Valorilor din cele 9 Case 225

2.13. Răscrucea realizării și răscrucea obstacolelor 269

2.14. Valori repetitive în Tabelul Numerologic Personal 279

3. ZIUA DE NAȘTERE 363

4. CIFRA DESTINULUI 395

4.1 Calcul și interpretare 395

4.2 Numere de destin maestru 474

5. TABELUL NUMEROLOGIC AL ZILEI DE NAȘTERE 489

5.1. Formarea tabelului numerologic al zilei de naștere 493

5.2. Descrierea celor 9 case 498

5.3. Structura tabelului numerologic al zilei de naștere 595

5.4. Alcătuirea trinitară a omului 666

6. MASCULIN vs. FEMININ 679

7. SISTEMUL CELOR 4 ELEMENTE PRIMORDIALE 685

8. ÎMBUNÃTÃȚIREA VALORILOR DEFICITARE 697

9. CICLURI EVOLUTIVE DE 9 ANI 701

9.1. Modalitatea de calcul a ciclului evolutiv personal 711

9.2. Anii personali 715

9.3. Subcicluri personale 731

9.4. Modalitatea de calcul a subciclurilor evolutive personale 731

10. SEMNIFICAȚIA NUMELUI 741

10.1. Tabelul numerologic al numelui 748

10.2 Tabelul numerologic al temperamentului 806

11. COMPATIBILITATEA ÎN NUMEROLOGIE 821

11.1. Compatibilitatea interioară 831

11.2. Compatibilitatea exterioară 834

12. NUMERE SPECIALE, SINCRONICITÃȚI ȘI SECVENȚE REPETITIVE 853

13. O ÎNȚELEGERE AVANSATÃ A NUMEROLOGIEI 865

14. CUM SE REALIZEAZÃ ȘI LA CE AJUTÃ ANALIZA NUMEROLOGICÃ 871

15. MODEL DE ANALIZÃ NUMEROLOGICÃ COMPLETÃ 875

16. CUVÂNT DE FINAL 899

17. BIBLIOGRAFIE 901

Fragment:

Vă recomand să parcurgeți cu atenție capitolele următoare și să vă lăsați învăluiți de lumea fascinantă a numerelor.

La un moment dat, fiecare dintre cei care citesc această carte se va gândi să treacă pe hârtie toate numele și datele de naștere ale celor cunoscuți, însă adevărata călătorie la care vă provoc prin intermediul acestui manual este cea orientată spre voi înșivă!

Cu răbdare și perseverență, cu toții veți ajunge să vă descoperiți adevăratul sine. Această călătorie are rolul de a vă pregăti pentru destinația finală, așa că aveți răbdare, nu săriți nicio etapă și savurați pe îndelete fiecare moment.

UTILIZAREA TABELULUI NUMEROLOGIC PERSONAL

Tabelul Numerologic Personal este o structură numerologică complexă, obținută pornind de la valorile numerice din data de naștere a unei persoane, asupra cărora se aplică o serie de operații matematice simple.

Valorile astfel obținute se completează ulterior în Tabelul Numerologic Personal, respectând ordinea și semnificația fiecărei case din tabel.

Tabelul Numerologic Personal este format din 9 case poziționate așa cum se observă în imaginea de mai sus. Cele 9 case se interpretează atât independent, cât și în relație cu alte case. Forma de diamant face referire la diamantul interior care urmează să fie șlefuit de către fiecare individ.

Odată descoperit, acesta oferă omului pacea și calmul interior, echilibrul perfect și claritatea unei existențe în deplină armonie cu tot ceea ce există.

Cunoașterea de sine se face de la exterior spre interior. Orice căutare în sens opus nu va face decât să-l îndepărteze pe om de propriul diamant interior. Calea spre acesta este, poate, scopul pentru care omul se află pe Pământ, și nu puține sunt citatele care, de-a lungul mileniilor, au transmis cu fermitate același indiciu celor care s-au aflat pe cale: „Cunoaște-te pe tine însuți”. Vedem, așadar, că totul pleacă din interior și, în definitiv, tot acolo tinde să se întoarcă.

Întregul sistem al Tabelului numerologic personal este de o complexitate ieșită din comun deoarece oferă toate indiciile necesare unei persoane pentru a descoperi, a șlefui și a valorifica propriul diamant interior.

Drumul fiecăruia este diferit și implică numeroase eforturi și sacrificii la anumite perioade de timp. Satisfacția dobândită odată cu realizarea echilibrului interior asigură motivația necesară pentru a depăși orice eventual obstacol.

Poziționând toate celelalte opt case în jurul casei Personalității, întregul Tabel numerologic personal se transformă într-un labirint personal sau într-o hartă personală în care sunt codate toate aspectele vieții omului.

Din momentul în care se naște, omul pătrunde în labirintul propriei vieți ale cărei caracteristici sunt particularizate pe baza moștenirii genetice a părinților, a influențelor geo-climatice din zona în care s-a născut, a influențelor astrale și altele - numite generalizat - de natură karmică.

Într-o astfel de situație, Tabelul Numerologic Personal generează harta personală a fiecărei persoane care îi va fi deosebit de utilă în orice moment al vieții.

Privit în ansamblu, Tabelul Numerologic Personal este alcătuit din patru diagonale care unesc opt din cele nouă case ale sale și care tind spre obținerea unui echilibru desăvârșit.

Acest punct de prezență absolută se află în casa centrală a Tabelului, poziționată în centrul diamantului interior și denumită Casa Personalității.

Suma pozițiilor caselor de pe fiecare diagonală este întotdeauna egală cu 11. Atenție! În cazul de față se ia în considerare cifra care definește poziția casei în Tabelul Numerologic Personal și nu valoarea din interiorul acesteia. Cunoscut pentru valențele sale superioare, numărul 11 indică o dată în plus idealul măiestriei interioare către care tinde fiecare om prin realizarea unui echilibru perfect în centrul de echilibru al ființei sale. Numărul 11 este cu atât mai relevant, cu cât fiecare extremă a celor patru diagonale reprezintă câte un pilon fundamental în existența ființei umane. Avem, astfel, un 1 lângă un alt 1 și provocarea lansată omului de a realiza o punte de legătură între aceștia. Măiestria numărului 11 constă în capacitatea de a realiza armonia dintre extremele opuse, de a capta potențialul energetic generat de tensiunea dintre cei doi poli și de a o valorifica într-un mod productiv. Provocarea este cu atât mai personală, cu cât în centrul tabelului și în punctul median al fiecărei diagonale se află Casa Personalității, poziția care definește cele mai intime trăsături de caracter ale fiecărui individ.

Pozițiile celor 9 Case

Casa Personalității = 1

Casa Dorințelor = 2 Casa Provocărilor = 6

Casa Mentalității = 3 Casa Resurselor = 7

Casa Destinului = 4 Casa Obstacolelor = 8

Casa Manifestării = 5 Casa Realizărilor = 9

Astfel:

2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 = 11

11 + 11 + 11 + 11 = 44

2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 44

44 + 1 = 45 = 4 + 5 = 9

Patru diagonale sub forma celor mai importante punți din viața unui om.

Patru probe corespunzătoare celor patru elemente primordiale care stau la baza formării Universului.

Patru direcții principale care îi oferă omului opt abordări diferite pe calea vieții.

Patru interacțiuni fundamentale ce asigură rafinarea continuă a diamantului interior al ființei umane.

Patru perechi de elemente complementare care prin cinematica perpetuă pe care o creează între ele, asigură evoluția constantă a omului.

Patru porți cu opt chei care protejează și sculptează în egală măsură, în spațiul din interiorul acestora, fragilitatea personalității umane.

Patru punți iluzorii ale unei vieți efemere, delimitate de repere spațiale și temporale împreună cu cele opt valori particulare.

Dinamica fiecărei diagonale se fundamentează pe principiul cauză - efect ceea ce presupune că indiferent de aspectul activ sau pasiv al caselor, fiecare dintre acestea își manifestă la fel de puternic influența asupra punctului de echilibru dintre ele. Astfel, abordarea oricărei diagonale se poate face prin oricare din cele două extremități ale sale, ținând bineînțeles cont de caracteristicile specifice acesteia. Optimizarea raportului dintre extreme înseamnă îmbunătățirea calității vieții omului.

Astfel, la o privire de ansamblu asupra Tabelului Numerologic Personal putem afirma următoarele:

Realizările omului sunt direct proporționale cu dorințele sale; realizările obținute până în prezent reprezintă sursa de generare a viitoarelor dorințe și idealuri.

Destinul omului este condiționat de resursele la care acesta are acces și de modul în care le gestionează; exploatarea eficientă a talentelor și a calităților interioare va asigura acestuia un destin de succes.

Fiecare om va avea de-a face cu provocări corespunzătoare manifestării sale; comportamentul și atitudinea pe care le abordează omul, îl vor pune pe acesta în fața unor probe pe măsura acestora.

Obstacolele cu care se confruntă omul nu fac decât să-i oglindească judecata; mentalitatea și tipul de raționament al acestuia îi ridică obstacole în calea vieții sau îi înlesnesc parcursul.

Tabelul Numerologic Personal oferă omului posibilitatea studierii valorilor personale și îi pune la dispoziție harta psiho-emoțională personalizată cu ajutorul căreia acesta va parcurge în siguranță propriul labirint interior.

Dacă în forma inițială a tabelului, echilibrul fiecărei diagonale se află în corespondență cu suma pozițiilor celor două case, care în fiecare din cele patru cazuri însumează 11, în practică, valorile înscrise în fiecare din cele nouă case vor fi absolut diferite pentru fiecare zi de naștere. În acest caz, persoana dornică să-și determine propria poziție de stabilitate, este nevoită să se folosească de studiul numerologic al cifrelor prezente în fiecare casă și să determine interacțiunile posibile dintre acestea.

Pentru fiecare din cele patru diagonale, casa activă este cea care stimulează fluxul energetic dintre cele două extreme, pe când casa pasivă este cea care sugerează modul de acțiune potrivit.

Pentru a exemplifica voi considera diagonala dintre Casa Mentalității și Casa Obstacolelor.

Raportul activ - pasiv dintre cele două indică faptul că orice acțiune a omului ia naștere în urma activității sale mentale sau atunci când emite o judecată cu privire la un aspect al vieții lui.

De exemplu, atunci când un bărbat se hotărăște să-și schimbe locul de muncă, decizia finală o va lua în urma unui îndelungat proces mental în care se va folosi de rațiune pentru a alege soluția optimă pentru el. Obstacolele întâmpinate în acest caz pot fi nenumărate, însă voi considera doar câteva pentru a exemplifica procesul.

În urma unei astfel de decizii, în Casa Obstacolelor putem întâlni următoarele aspecte: teama de a nu se integra în noul colectiv; neplăcerea provocată de efortul de a o lua din nou de la capăt în condiția în care la vechiul loc de muncă obținuse o poziție avansată; disconfortul creat de faptul că la noul loc de muncă nu va mai avea locul propriu de parcare, etc.

În exemplul de mai sus, Casa Mentalității este cea responsabilă de elaborarea deciziilor și selectarea modului de acțiune, pe când Casa Obstacolelor este cea care oferă toate datele problemei care trebuiesc rezolvate.

Este adevărat că studierea atentă a problemei va oferi întotdeauna soluția potrivită, însă atunci când se lucrează cu Tabelul Numerologic Personal este foarte important să fie respectat rolul și locul fiecăreia dintre cele nouă case.

Cu timpul, odată cu avansarea în studiul numerologic și prin familiarizarea cu efectele fiecărei cifre în parte, practicantul va fi capabil să-și deslușească Tabelul Numerologic Personal și să-l folosească precum o hartă care să-l călăuzească prin labirintul vieții.

Pentru începători și mai ales pentru cei care vin pentru prima dată în contact cu sistemul Tabelului Numerologic Personal, recomand cu tărie să apeleze la un specialist care să-i îndrume într-o manieră profesionistă.

Lectura acestei cărți nu poate suplini experiența unui numerolog priceput, cu atât mai mult cu cât pentru a obține rezultate benefice, este imperios necesar ca tehnica să fie corect înțeleasă și aplicată.

Orice exces sau orice greșeală apărută la un moment dat într-un sistem, se va transforma în timp în cea mai mare vulnerabilitate a acestuia. Acest fapt este valabil atât pentru cel care se aventurează de unul singur în studiul unei cunoașteri atât de complexe cum este Numerologia, cât și pentru oricare din cele nouă case ale Tabelului Numerologic Personal deoarece afectarea uneia dintre acestea va duce la afectarea întregii vieți a omului respectiv.

Putem să ne imaginăm Tabelul Numerologic Personal ca fiind un plan orizontal de dimensiuni uriașe ale cărui margini sunt definite de credințele și atașamentele fiecăruia, de limitele propriei imaginații, de calitățile și defectele pe care le dezvoltă omul precum și de alte însușiri ale acestuia. Acest plan imens reprezintă întreaga viață a individului și stă sprijinit pe un singur punct poziționat în zona sa centrală.

Sfera respectivă reprezintă eul interior, punctul central al propriului univers și singurul spațiu în care se poate obține echilibrul absolut în această viață. Conștientizarea balansului continuu al vieții este primul pas spre descoperirea punctului central. Cunoașterea de sine se realizează odată cu explorarea imensului plan pe care omul se străduiește toată viața să-l stabilizeze. Toate acestea duc la un dans mai mult sau mai puțin ritmat al omului cu viața, a cărui muzică poate ajunge să încânte și să inspire sau din contră să provoace mult zgomot și gălăgie.

Adevăratul extaz al acestui dans se obține în starea de perfectă neutralitate, atunci când nicio undă nu mai deranjează tihna interioară a omului și când durata calmului devine eternă.

2.1. STRUCTURA TABELULUI NUMEROLOGIC PERSONAL

Tabelul Numerologic Personal se compune din:

nouă case:

CASA PERSONALITÃȚII (1)

CASA DORINȚELOR (2)

CASA MENTALITÃȚII (3)

CASA DESTINULUI (4)

CASA MANIFESTÃRII (5)

CASA PROVOCÃRILOR (6)

CASA RESURSELOR (7)

CASA OBSTACOLELOR (8)

CASA REALIZÃRII (9)

patru diagonale:

DIAGONALA 1 (casa 2-9)

DIAGONALA 2 (casa 3-8)

DIAGONALA 3 (casa 4-7)

DIAGONALA 4 (casa 5-6)

două emisfere:

ACTIVÃ

PASIVÃ

trei planuri:

MATERIAL

UMAN

SPIRITUAL

2.2. ALGORITMUL DE CALCUL AL CELOR 9 CASE

CASA 1

Valoarea din Casa Personalității este aceeași cu ziua de naștere, redusă la o singură cifră. Pentru cei născuți între 1 și 9 ale lunii, valoarea se păstrează așa cum este, iar pentru cei născuți între 10 și 31 se face reducerea la o singură cifră.

Pentru ziua de 29, de exemplu, reducerea se face de două ori, astfel:

CASA 1 = 29 = 2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2

deci CASA 1 = 2

Tot de două ori se reduc și zilele de 19 și 28.

CASA 2

Valoarea din Casa Dorințelor este egală cu valoarea lunii de naștere. Pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie, valoarea se reduce la o singură cifră, iar toate celelalte se păstrează așa cum sunt - de la 1 la 9.

CASA 2 = octombrie = 10 = 1 + 0 = 1

deci CASA 2 = 1

CASA 3

Valoarea din Casa Mentalității se obține prin însumarea cifrelor din anul nașterii și reducerea rezultatului la o singură cifră.

Indiferent care ar fi anul nașterii, întotdeauna se vor aduna cifrele care îl compun, între ele, iar dacă rezultatul este mai mare de 10, acesta se va reduce din nou, până se ajunge la o singură cifră.

De exemplu, pentru anul 1993, valoarea casei a 3-a se calculează astfel:

CASA 3 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 = 2 + 2 = 4

deci CASA 3 = 4

CASA 4

Valoarea din Casa Destinului este egală cu suma valorilor primelor trei case, redusă în final la o singură cifră. Astfel avem: CASA 4 = CASA 1 + CASA 2 + CASA 3. De exemplu, pentru data de 29.10.1993 vom avea:

CASA 1 = 29 = 2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2 deci CASA 1 = 2

CASA 2 = 10 = 1 + 0 = 1 deci CASA 2 = 1

CASA 3 = 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 = 2 + 2 = 4 deci CASA 3 = 4

CASA 4 = CASA 1+CASA 2+CASA 3 = 2 + 1 + 4 = 7 deci CASA 4 = 7

CASA 5

Valoarea din Casa Manifestării se obține prin adunarea valorilor din Casa Personalității și din Casa Destinului și reducerea rezultatului la o singură cifră dacă depășește numărul 10. Astfel avem: CASA 5 = CASA 1 + CASA 4. De exemplu, pentru data de 29.10.1993 vom avea:

CASA 1 = 2

CASA 4 = 7

CASA 5 = CASA 1 + CASA 4 = 2 + 7 = 9

deci CASA 5 = 9

CASA 6

Valoarea din Casa Provocărilor se obține prin adunarea valorilor din Casa Dorințelor și din Casa Manifestării și reducerea rezultatului la o singură cifră dacă depășește numărul 10. Astfel avem: CASA 6 = CASA 2 + CASA 5.

De exemplu, pentru data de 29.10.1993 vom avea:

CASA 2 = 1

CASA 5 = 9

CASA 6 = CASA 2 + CASA 5 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1

deci CASA 6 = 1

CASA 7

Valoarea din Casa Resurselor se obține prin adunarea valorilor din Casa Personalității și din Casa Dorințelor și reducerea rezultatului la o singură cifră dacă depășește numărul 10. Astfel avem: CASA 7 = CASA 1 + CASA 2.

De exemplu, pentru data de 29.10.1993 vom avea:

CASA 1 = 2

CASA 2 = 1

CASA 7 = CASA 1 + CASA 2 = 2 + 1 = 3

deci CASA 7 = 3

CASA 8

Valoarea din Casa Casa Obstacolelor este singura care se obține prin scădere și anume prin scăderea dintre valorile din Casa Mentalității și din Casa Dorințelor. Astfel avem: CASA 8 = CASA 3 – CASA 2.

De exemplu, pentru data de 29.10.1993 vom avea:

CASA 3 = 4

CASA 2 = 1

CASA 8 = CASA 3 – CASA 2 = 4 – 1 = 3

deci CASA 8 = 3

Pentru CASA 8 se pot întâlni 2 cazuri particulare:

1. Atunci când valoarea obținută în urma scăderii este negativă, adică valoarea din casa dorințelor este mai mare decât valoarea din casa mentalității, rezultatul casei a 8-a se va considera făcând excepție de semnul minus (-) obținut la scădere;

2. Atunci când valoarea obținută în urma scăderii este 0, acesta se păstrează de sine stătător și se consideră ca atare.

CASA 9

Valoarea din Casa Realizărilor se obține prin adunarea valorilor din Casa Resurselor și din Casa Obstacolelor și reducerea rezultatului la o singură cifră dacă depășește numărul 10. Astfel avem: CASA 9 = CASA 7 + CASA 8.

De exemplu, pentru data de 29.10.1993 vom avea:

CASA 7 = 3

CASA 8 = 3

CASA 9 = CASA 7 + CASA 8 = 3 + 3 = 6

deci CASA 9 = 6

2.3 DESCRIEREA CELOR 9 CASE

Așa cum am văzut algoritmul de calcul al celor nouă case este foarte simplu, ușor de memorat și de aplicat. Singurele condiții generale sunt că valoarea din fiecare casă trebuie redusă la o singură cifră și nu se păstrează numere mai mari sau egale cu 10, iar singura casă în care putem întâlni valoarea 0 este CASA 8.

Cele nouă structuri ale Tabelului Numerologic Personal au primit denumirea de Case deoarece se aseamănă din multe puncte de vedere cu construcția fizică propriu-zisă.

Stoc
Stoc In stoc
Preț
Preț 290.00 RON
Discount
Discount 5 %
Preț final
Preț final 275.50 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-0-32732-8
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 902
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 17 x 22,5
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-0-32732-8
Greutate
Greutate 1,460 kg.
Coperta
Coperta cartonată
Publicat online
2020-10-13
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș