ABC-ul medicinei chineze

Autor:
Editura:
Editura:
Prestige

Cartea se dorește un instrument de referință pentru toate persoanele care pornesc pe calea energeticii chineze, prin intermediul practicilor Qigong (exerciții chineze de sănătate), al masajelor chinezești Tui Na sau japoneze, Shiatsu, ori al acupuncturii. Toate aceste tehnici sunt legate la același soclu și, în calitate de profesor cu vechime de peste douăzeci de ani, sunt conștient de efortul intelectual pe care îl necesită primii pași, în înțelegerea legilor energeticii chineze.
Detalii:

Desigur, medicina chineză este o știință complexă, însă nu e complicată. Principiile ei sunt extrem de simple. Energia urcă și coboară, se interiorizează și se exteriorizează, încălzește, răcește, se acumulează sau se dispersează etc. Obiectivul pe care această lucrare îl urmărește este să facă atrăgătoare gândirea medicală chineză, pentru ca un număr cât mai mare de oameni să-i poată înțelege conceptele și să-i poată evalua temeiul. În același scop, am limitat în mod intenționat utilizarea termenilor chinezești, ca să nu încărcăm prea mult conținutul. După o prezentare rapidă a istoriei medicinei chineze de la dinastia Xia (2000 de ani î.Hr.) până în zilele noastre, partea întâi îi va expune bazele filosofice, subliniind importanța gândirii simbolice. Însușirea modelelor corespunzătoare lui Yin/Yang și ale celor Cinci Elemente este esențială, căci întregul edificiu al medicinei chineze se sprijină pe aceste concepte-cheie. Reantrenarea minții „să vadă" mai degrabă adevărul decât să-l măsoare și să-l cuantifice este prima inițiere în sensul etimologic „al participării la mister", care cere învățarea legilor energeticii. Partea a doua va dezvolta bazele conceptuale ale viziunii chineze despre fiziologie: omul este format din patru substanțe vitale (Qi sau Energia, Sângele, Lichidele Organice și Esența), adevărați stâlpi de susținere ai vieții. Ele sunt guvernate de Organe (Viscere), care asigură reînnoirea și dinamizarea lor, de-a lungul întregii existențe. Fiind înfățișate mecanismele fundamentale ale lumii vii, ne vom apleca în cea de-a treia parte asupra posibilelor dereglări ale armoniei vitale. Condițiile climatice anormale, emoțiile excesive, obișnuințele alimentare neadecvate și o igienă nepotrivită sunt factori susceptibili să strice dinamica energetică globală. Cea de-a patra parte va expune secretele diagnosticului chinez. Este vorba de modul în care, pornind de la semnele detectate prin cei patru timpi ai diagnosticului (ascultare, observare, audiere și palpare), terapeutul stabilește un diagnostic, capabil să justifice echilibrul forțelor vitale la un timp T. El observă simptomele pentru a înțelege, după analizarea tenului, a debitului, a intonațiilor cuvintelor, după luarea pulsului etc, modul în care s-a instalat dezechilibrul și pentru a afla sectoarele afectate. Astfel, mai multe mănunchiuri de cauze și de simptome vor putea să fie identificate și vor permite să ghideze terapiile implementate de practician. În fine, cea de-a cincea parte va prezenta tratamentele tradiționale ale medianei chineze, și anume farmacopeea, masajele, acupunctura, psihoterapia și exercițiile Qigong. Vor fi descrise mecanismele lor de acțiune, plus câteva exerciții practice care să-i permită fiecăruia să acceadă la un sens mai concret al practicilor Energiei.

Cuprins:

INTRODUCERE ... 5

CAPITOLUL I. ISTORIC ... 9

CAPITOLUL II. O MEDICINÃ HOLISTICÃ ... 15

CAPITOLUL III. MECANISMELE INTIME ALE ORGANISMULUI VIU ... 19
1. Teoria Yin/Yang ... 19
2. Legile Yin/Yang ... 23
3. Teoria Yin/Yang în medicină ... 26 4. Cele Cinci Elemente ... 29
5. Simbolismul celor Cinci Elemente ... 33 6. Relațiile ciclice ale celor Cinci Elemente ... 45

CAPITOLUL IV. SUBSTANȚELE VITALE: INGREDIENTELE VIEȚII ... 53
1. Qi ... 53
2. Dezechilibrele lui Qi ... 59
3. Sângele ... 65
4. Bolile Sângelui ... 66
5. Lichidele Organice ... 69
6. Lichidele și bolile lor ... 70
7. Esența Jing ... 73

CAPITOLUL V. ORGANELE Șl VISCERELE: ACTORII DINAMICII ENERGETICE ... 77
1. Cele Cinci Organe Zang ... 77
2. Cele Sase Viscere Fu ... 119
3. Viscerele separate ... 128

CAPITOLUL VI. ORIGINILE DEZECHILIBRELOR ... 131
1. Cele Șase Excese climatice ... 132 2. Emoțiile ... 144
3. Alimentația ... 154
4. Surmenajul ... 157

CAPITOLUL VII. INTERPRETAREA SIMPTOMELOR ... 159
1. Privitul ... ... 159
2. Chestionarea ... ... 175
3. Palpatul ... ... 189
4. Ascultarea și mirosirea ... 196

CAPITOLUL VIII. RESTABILIREA Șl PROTEJAREA ECHILIBRULUI ... 199
1. Farmacopee și dietoterapie ... 200 2. Masajele An Mo și Tui Na ... 208 3. Acupunctura ... 214
4. Echilibrarea Spiritului ... 219
5. Qigong ... 227

ANEXÃ ... 239
BIBLIOGRAFIE ... 245
CUPRINS ... 247

Fragment:

A face să trăiască și a nu ucide: a da, nu a lua.
A răsplăti, nu a pedepsi. Aceasta este calea potrivită suflurilor primăverii
Care răspund astfel la dialogul cu viața.
A merge împotriva curentului ar afecta Ficatul,
Cauzând vara accidente provocate de frig,
Prin insuficiența aportului la creștere.

Yue Ling (230 î.Hr.)

FOCUL

Ideograma Focului (Huo) reprezintă o flacără centrală și două scântei. Ceea ce caracterizează Focul este acțiune perpetuă, clocot, propagare rapidă. Cu Elementul Foc, Yang își atinge apogeul, maturitatea deplină. Flăcările își schimbă clipă de clipă forma și culoarea. Focul este sinonim cu varietatea, cu diversitatea, dar și cu combustia rezervelor vitale Yin. Focul este acea forță activă care se ridică și se propagă, generează lumină și căldură, consumând materia.

În natură

• Vara. Anotimpul în care se manifestă Focul este vara. Această perioadă întruchipează maturitatea deplină de creștere. Este timpul realizării, când se pot vedea flori și fructe apărute în urma ascensiunii sevei până la extremitățile cele mai înalte ale vegetalelor. Unirea Cerului cu Pământul se situează la maximum. Sărbătoarea e în toi în această perioadă de dezvoltare și de comunicare generoasă. În sezoanele vieții, Focul corespunde cu adolescența, perioadă prin excelență a tuturor pasiunilor!
• Sudul. Este locul maximumului de lumină și, în consecință, de activitate în natură.
• Căldura. Focul încălzește și este asociat cu căldura și cu clima caniculară.
• Roșu. Este culoarea cea mai caldă. Ea domină elementul Foc.
• Amarul. Savoarea amară este foarte puternică, se propagă rapid la nivelul papilelor gustative și, la fel ca focul, cu putere.

Cele mai multe sărbători tradiționale occidentale (ale căror origini, nu trebuie să uităm, sunt păgâne) au loc primăvara și vara. Este o întâmplare? Dar Crăciunul sau Intrarea în biserică? veți întreba. Păi sunt sărbători care celebrează reînnoirea Energiei Yang în natură.

La Om

• Inima. Este organul propulsiei și propagării rapide a sângelui în corp. Ea e singurul organ animat de un ritm atât de puternic. Medicina chineză susține că inima adăpostește ceea ce ea numește Shen (Spiritul). Spiritul omului este un loc intens de activitate conștientă. Mișcarea se înrudește cu flăcările Focului, în mișcare perpetuă. Când Focul e prea activ, inima și spiritul se agită. • Intestinul subțire. Acesta este foarte activ în activitatea lui de extragere a nutrimentelor din alimente, care nu este altceva decât o alchimie datorată activității Focului. Dar și un rol complementar al inimii în plan psihic, deoarece de vitalitatea sa depind claritatea gândurilor și discernământul.
• Limba. Deschiderea inimii este limba, care permite să se distingă arome, dar este și organul limbajului. Inima, fiind legată de activitatea conștientă, este logic ca organul care permite exprimarea conștiinței să fie limba. Limbajul este cel prin care se exprimă Spiritul.
• Vasele sangvine. Ele răspândesc și repartizează sângele, lichidul vieții care, pentru medicina chineză, este și suportul activității mintale a întregului corp.
• Bucuria. Ea este manifestarea încântării, a satisfacției minții. Această emoție manifestă plenitudinea minții. Ea propagă o undă de stare de bine și de deschidere în minte și în tot corpul. • Râsul. Asemenea Focului, această manifestare plină, explozivă este foarte comunicativă. Nu „izbucnim" în râs? El este și semnul inteligenței. Râsul elimină tensiunile minții. Nu este oare acesta motivul succesului actual „al terapiei prin râs"?

SPLINA: MARELE TRANSFORMATOR

„Splina este baza energiei Qi dobândite." - Aforism taoist

Splina (Pi) este locul transformării alimentelor. Extrage din ele nutrimentele utilizabile pentru a produce noi cantități de Qi și de Sânge. „Splina face să urce esențele pure la Plămâni" spune Su Wen (cap. 2). După cum am văzut, Energia subtilă din alimente (Gu Qi), după ce este asimilată, este trimisă la Plămâni, unde se combină cu energia Qi din aer (Qing Qi). Ele formează împreună baza dobândită a energiei Qi autentice (Zhen Qi) care circulă pe meridiane. Componenta mai grea, materială, provenită din alimente, este transformată de Splină în Sânge, apoi e distribuită de Inimă.

SPLINA PRODUCE ENERGIA QI, SÂNGELE ȘI LICHIDELE ORGANICE

Splina primește alimentele (lichide și solide) în atelierul ei, Stomacul, care începe procesul digestiv. Acesta continuă apoi în Intestinul Subțire, după ce bolul alimentar a trecut prin pilor. Energia subtilă din alimente este transportată în sus, la Plămâni. Se spune că „Splina face să urce purul". Sângele este dirijat spre Inimă, care îl propulsează în vasele sangvine ca să hrănească organele Zang și viscerele Fu, dar și mușchii, tendoanele, oasele, pielea și părul de pe corp. Rezumăm tot acest proces spunând că splina transportă și transformă alimentele. Ea se află deci la originea Sângelui dobândit din alimente. Când Splina funcționează bine, digestia și asimilarea sunt normale. Viscerele și țesuturile sunt hrănite corect. În caz contrar, se observă scăderea poftei de mâncare, scaun moale, pierdere în greutate și ten palid.
În același timp în care produce Qi și Sânge, Splina extrage lichidele conținute în alimente care servesc la lubrifierea țesuturilor și a Viscerelor. Lichidele neutilizate sunt transportate spre Rinichi, care le reciclează, sau spre Vezică, fiind transformate în urină. Dacă este solidă, Splina separă corect componentele lichidelor utile de materiile fluide, groase, vâscoase și grase pe care alimentele le conțin. Mucozitățile sau edemul își au sursa într-o transformare proastă a alimentelor de energia Qi a Splinei. Într-adevăr, dacă alimentele și lichidele ingerate sunt prost transformate, Umiditatea invadează Splina. Or, „Splinei îi place Uscăciunea" spune un aforism chinez. În caz de Umiditate a Splinei, se va putea observa prezența Umidității în diferite țesuturi: mucozități, edem, scaun lipicios, diaree, cap greu, gură cleioasă, absența setei, anorexie, greață, toate acestea sunt urmările acumulării Umidității patogene netransformate de Splină.

SPLINA ESTE RÃSPUNZÃTOARE DE SOLIDITATEA VASELOR SANGVINE

Dacă energia Qi a Splinei este viguroasă, Sângele nu poate să se extravazeze. Dacă este Vid, vor apărea hemoragii sau hematoame la cel mai mic șoc.

SPLINA PRODUCE MUȘCHII

Mușchii depind direct de Splină, care produce Qi și Sânge ca să-i hrănească. ,Splina guvernează carnea" spune Su Wen (cap. 44). De aceea, când Energia Splinei este tonică, mușchii sunt dezvoltați, cărnoși, viguroși și corpul e robust. Aforismul „Splina controlează cele patru membre" se referă la această funcție. În caz contrar, se observă pierdere în greutate, slăbiciune a mușchilor sau atrofiere musculară, dificultăți de apucare, senzație de oboseală fizică și, în cazuri mai grave, flaciditate musculară. Orice senzație de oboseală semnalează o slă-biciune de producere a energiei Qi de către Splină și cere fortificarea ei.

SPLINA MENȚINE VISCERELE

Direct asociată cu mușchii pe care îi hrănește și cu „urcarea Purului", Energia Splinei produce un efect global de fortificare a mușchilor abdominali și de ridicare a Qi din ansamblul Viscerelor. Ea le menține în loc, fizic. în caz de slăbiciune a acestei funcții, se observă coborâri ale organelor, prolaps rectal sau uterin, ca după o naștere care a epuizat Energia Splinei.

DESCHIDEREA SPLINEI ESTE GURA

„Energia Qi a Splinei trece prin gură. Când Splina este sănătoasă, gura poate să recunoască cele cinci arome" spune Ling Shu (cap. 17).

Stoc
Stoc Limitat
Preț
Preț 65.00 RON
Discount
Discount 10 %
Preț final
Preț final 58.50 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-9609-84-2
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 248
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 17 x 23
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-9609-84-2
Traducerea
Traducerea Nicolae Constantinescu
Greutate
Greutate 0,420 kg.
Publicat online
2022-09-13
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș