Conexiunea Lira – Pământ

Editura:

Învățături de la strămoșii noștri interstelari

Carte organizată sub formă de întrebări și răspunsuri, cu privire la legătura dintre civilizațiile de pe Pământ și cele din constelația Lira, unde a avut loc primul Mare Experiment din acest Univers, la care o parte dintre noi au participat în calitate de co-creatori.
Detalii:

Informațiile prezentate sunt structurate folosind modelul realității cu 12 densitățiși oferă atât o perspectivă specifică densității a 8-a, câtși o serie de amănunte interesante despre una dintre primele civilizații din acest Univers local.

La ora actuală avem multe piese de puzzle de recuperat din istoria propriului suflet, a sistemelor stelareși a civilizațiilor prin care am trecut vreme de zeci de milioane de ani. Cunoaștem numai o porțiune minusculă (și controversată) a vastei istorii pe care o avem ca suflete apărute din Dumnezeu. Pe măsură ce oamenii încep să își reamintească fragmente din vieți anterioare trăite pe alte planeteși în alte tipuri de corpuri, precum și să intuiască faptul că unele idei din filmele considerate science-fiction sunt inspirate dintr-o realitate mai cuprinzătoare, literatura de acest gen va depăși stadiul unei simple curiozități, în anii de transformări planetare masive prin care trecem chiar în timp ce citim aceste rânduri.

Sunteți invitați la o călătorie fascinantă, care vă poate trezi unele amintiri aflate în memoria individuală a propriului suflet.

 

Cuprins:
Introducere Perioada mea de channeling Conectarea cu sinele multidimensionale Cum funcționează conexiunea Relația cu liranii

Transmisiunile mediumnice lirane

Începuturile Lirei și nașterea omenirii Alfa-draconienii Mai multe informați despre Lira (planeta Chak’ta) Istoria Pământului Învățături despre unime, sincronicitate, densități mai înalte și suflet Informații suplimentare de la celelalte sine multidimensionale ale mele Încheiere
Fragment:

Începuturile Lirei și nașterea omenirii

 

Cum a început totul pe Lira? Cu alte cuvinte, care a fost nivelul de început care a dat naștere populației ce forma civilizația umană?

A fost asemănător cu ceea ce ai putea numi începuturile voastre. La fel ca Pământul, Lira a avut un început. La fel ca populația Pământului, populația din Lira a fost proiectată genetic. Am fost un experiment, exact ca și semenii voștri de pe Pământ. Un experiment încercat în lumea Chak’tei. Liranii au experimentat tipare ale evoluției, în încercarea de a ne perfecționa forma. Întrucât acesta a fost începutul, s-au făcut multe încercări până când „șablonul” potrivit – așa cum l-ați putea numi – a fost suficient de potrivit pentru propria noastră evoluție.

Aceasta a condus la începutul civilizației noastre.

Începutul existenței noastre pe Chak’ta și pe restul de 18 lumi ce formează Sclalona.

Puteți să Îmi spuneți cum era viața pe Lira și care a fost rolul meu acolo?

S-ar putea spune că Lira era o societate utopică pașnică. Era o lume unde toate ființele își aduceau contribuția. Nu exista dualitate. Era o lume unde toată lumea trăia în pace cu toată lumea. Nu existau conflicte sau războaie. Orașele noastre erau o lumină vie. Membrii poporului nostru deveneau din ce în ce mai evoluați prin diferitele densități ale existenței, așa cum le numiți voi. Îi învățam pe copiii noștri căile existenței. Căile vieții. Copiii îi depășeau pe bătrâni în procesul de învățare. Nu era ca pe planeta voastră, unde copiii au fost „prostiți” de corupție și manipulare. Copiii se nasc pentru a depăși ceea ce învață de la bătrâni, pe măsură ce bătrânii le predau cunoașterea, iar ei depășeau acea cunoaștere cu experiențe noi. Lumea noastră era foarte frumoasă. Foarte asemănătoare cu Pământul vostru. Oceane, vegetație, agricultură abundentă. Tehnologia noastră era de o asemenea natură, încât îi făcea bine Lirei, neotrăvind-o sub nici o formă.

Rolul tău, Brad, era acela de învățător. Erai unul dintre bătrânii importanți de pe Lira. i-ai învățat pe mulți tineri căile experienței. Proiectarea nave lor interstelare, traiul în abundență, învățături despre evoluție, spiritualitate, unimea cu creația. Erai un bătrân cu foarte multă experiență și i-ai ajutat pe mulți pe calea lor spre unime și iubire. Numele tău, în timpul ultimei tale încarnări pe Lira, era Mackdec. Erai un bătrân înțelept care îi învăța pe alții și evolua și el în timpul acestui proces. Erai foarte prețuit în grupul de bătrâni care îi învăța pe copiii lirani căile societății lirane.

Cum a fost creată omenirea? Cine a fost responsabil pentru dezvoltarea modelului genetic al corpului uman?

Acestor ființe li se dau mai multe nume în galaxie, cum ar fi Maeștri ai Jocului, Arhitecți Divini sau Maeștri Arhitecți, Aceste ființe sunt creatorii multor forme diferite din această galaxie. De la crearea lumilor și a stelelor, la crearea multor forme biologice – așa cum le numiți –, aceste ființe, acești creatori divini cu o conștiință foarte evoluată s-au făcut responsabili de dezvoltarea a ceea ce ați putea numi codul sursă al seminței vieții. Aceste ființe au fost responsabile de dezvoltarea seminței vieții omenirii. O extensie a lor care le-a permis să trăiască noi forme fenomenale de experiență prin intermediul unui experiment. Acest experiment a fost omenirea. Prezența acestor ființe foarte evoluate a permis crearea seminței vieții. Sursa originară autentică a tot ce înseamnă existență umană. Și nu numai umană, ci și a multor alte tehnologii biologice cu care sunteți familiarizați, cum ar fi cele non-umane.

Este vorba de tehnologie. Cu toții suntem tehnologie. Am fost creați prin intermediul acestor ființe mai evoluate ca un experiment pentru suflet. Pentru ca sufletul să aibă unde locui și ca să poată experimenta. Toate fac parte din învățarea noastră divină. Toate fac parte din evoluția și experiența noastră prin minunatele forme a tot ce înseamnă creație.

Cum au apărut aceste ființe cunoscute sub numele de Maeștri ai Jocului? Dar acest univers?

Tot ce înseamnă viață, așa cum o știi, nu își are originea în acest univers. Acest univers a fost o creație din energia Sursei. Ceea ce este posibil să cunoști sub denumirea de „inima” acestui univers provine de la ființe cum sunt Maeștrii Jocului, care au venit dintr-un alt univers ce a ajuns la stadiul desăvârșit. Toate energiile creatoare ale acestui univers au venit de altundeva. Din alte universuri ajunse la stadiul de desăvârșire. Maeștrii Jocului, împreună cu rasa ce a fost responsabilă pentru donarea ADN-ului său Maeștrilor Jocului, cunoscută sub numele de felinoide. O rasă felină / umană ce exista într-un alt univers, care a venit aici ca să ajute la dezvoltarea primului experiment de creare a omenirii. Însăși infrastructura ADN a acestor ființe a constituit fundația rasei noastre, iar acest ADN, împreună cu cel al multor rase, există și în cadrul codului vostru genetic.

Sistemul natal al Lirei avea cumva un nume, pe care să îl putem traduce în engleză?

Noi am folosit simboluri, deoarece aceasta este forma originară de traducere pentru multe rase din univers care se bazează pe comunicare telepatică; totuși, putem traduce numele sistemului stelar, cu aproximație, prin numele Sclalona. Aceasta este o traducere aproximativă, în contextul limbii voastre.

Unde anume, în Constelația Lira, se afla steaua natală unde s-a născut omenirea?

Pe baza cunoștințelor pe care le ai despre constelații, steaua noastră, Sclalona, se afla la proximativ 22 ani lumină în direcția nord față de sistemul stelar Vega.

Cumva Lira arăta precum Pământul, sau, cu alte cuvinte, este cumva Pământul o lume clonată a Lirei, cu aceeași configurație a maselor de uscat ca și Lira?

Da, așa este, într-o anumită măsură. Planurile noastre inițiale în ceea ce privește Pământul se bazau, cum s-ar spune, pe „schemele” sistemului nostru natal. Pământul a avut mase de uscat asemănătoare, dar cu  configurații diferite în ceea ce privește unele dintre forme. Evident, dată fiind separarea maselor de uscat de acum, Pământul diferă foarte mult de configurația Lirei. Dar înțelege că, în vremea noastră, aveam mult mai mult control asupra mișcărilor seismice ale plăcilor tectonice, fiind ajutați de tehnologia noastră și de forma avansată de conștiință pentru prevenirea tuturor dezastre lor naturale din lumea noastră, deoarece, în lumea voastră, acestea sunt produse, în principal, de forme dezechilibrate de conștiință, Și, la fel ca pe Pământ, Întrucât încercarea sa de a-și ridica vibrațiile este în curs de desfășurare, planeta este nevoită să producă aceste catastrofe naturale, cum ar fi cutremurele, inundațiile și alte dezastre pe care le cunoști în lumea ta, pentru a se putea curăța de energiile dense ancorate adânc sub suprafața sa interioară.

Puteți traduce numele planetei lumii voastre natale în limba engleză?

Au fost mai multe lumi pe care le-am colonizat în sistemul care a fost distrus în final. Totuși, lumea noastră principală era cunoscută sub numele de Chak’ta. Aceasta poate să nu fie forma potrivită de traducere în limba ta, deoarece toată terminologia lirană, așa cum o numești, se bazează mai curând pe simboluri, decât pe literele din limba ta.

De ce aveau liranii o conexiune cu natura și în ce mod influența aceasta conștiința?

Întotdeauna suntem una cu natura, în orice moment. Natura este calea spre tot ce Înseamnă iubire și unime, Prin conectarea la echilibrul unei asemenea naturi, accesezi o bibliotecă vie de informații bazate pe unime, echilibru și puritate a sufletului și spiritului. Nici o altă forță a vieții nu este mai aliniată la căile unor asemenea trăsături decât aceea a naturii lumilor și a existenței însăși. Pentru a realiza acest echilibru, această armonie a unimii, înțelegerea științelor fundamentale ale naturii sub toate formele sale îți conferă capacitatea de a-ți înțelege rostul, cum s-ar spune, în condițiile unui asemenea echilibru între iubire și natură.

Conștiința ta se acordează la învățăturile pe care le oferă natura. Natura este un învățător în propria sa formă. Te învață despre armonie, unime și iubire, așa Cum am afirmat mai devreme. Atunci când te conectezi cu natura, ești echilibrat. Ești deschis la înțelepciunea unei asemenea bibliotecii vii imense, care înțelege echilibrul unei asemenea armonii. Aceasta îți extinde nivelul de conștiință la noi forme de înțelegere, pe care mulți de pe Pământul tău încă nu le-au dobândit, dar pe care le vor dobândi în viitor.

De ce liranii aveau numai unele dintre emoții și nu pe toate?

Starea noastră emoțională este pătrunzătoare, și am lucrat în timp la dezvoltarea ei. În starea noastră existau emoții ce nu erau dezvoltate sau nici măcar întâlnite la momentul genezei noastre. Emoțiile pe care le întreține am erau în principal cele ce conțineau iubire, unitate și unime. Au fost și emoții pe care nu le-am trăit, din cauza lipsei de experiență pentru asemenea emoții. Fapt care a condus la creșterea noastră, la un nivel fundamental, spre dimensiuni mai înalte de conștiință și unitate.

Puteți da detalii cu privire la structura familiei lirane?

Structura familiei noastre este destul de deosebită față de cea a oamenilor de pe Pământ. Structura noastră se bazează mai curând pe ghidare și creștere, decât pe educație și predare directe. Copiii îi vor depăși întotdeauna pe părinți, pe bătrânii lor, sub toate formele, în special pentru că experiența lor, bazată pe ghidarea primită de la bătrâni, le permite să crească, să se susțină, să evolueze odată cu unimea. Copiii sunt meniți să fie ghidați, nu forțați să li se predea într-o manieră asemănătoare cu cea a sistemelor de învățământ de pe Pământ. Este în natura lor să exploreze cine sunt ei. Să devină una cu tot ce aparține de calea pe care o aleg, primind ghidare atunci când consideră că este necesar și adecvat pentru ei. Aceasta era calea culturii lirane. Dacă permiți copiilor tăi să aibă acea explorare deschisă și înțelegerea căii pe care aleg să o urmeze, permiți experienței, unimii și iubirii pentru pasiunea lor să înflorească. Acesta este modul în care s-au structurat toți copiii, toți bătrânii din acele vremuri ale începuturilor din Lira, pe baza ghidării din familie. Aceasta seamănă foarte mult cu modul în care noi vă ghidăm pe voi. Niciodată nu vă dăm cu adevărat răspunsurile pe care le căutați, ci doar vă indicăm direcția potrivită, astfel încât experiența și cunoașterea a ceea ce este să poată fi obținute și să vă fie la îndemână pe baza propriei voastre auto-explorări. Explorarea de sine este ceea ce contează la orice vârstă. Asta sunteți voi.

Pag. 15 – 21

Preț
Preț 21.00 RON
Discount
Discount 14 %
Preț final
Preț final 18.06 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-92854-2-8
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 84
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 13 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-92854-2-8
Traducerea
Traducerea George Acu
Titlul original
Titlul original Lyra - Earth Connection
Publicat online
2013-03-22
Afișat de
22541 ori
Apreciere
5 / 5 (3)
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș