Inteligența și dinamica energiei

Autor:
Editura:
Editura:
Vidia

Valorificarea forțelor naturale pentru obținerea energiei gratuite

Ce trăim astăzi nu este o criză, ci mai degrabă moartea întregului, adică degenerarea calitativă și fizică a tuturor organismelor, realizată prin perturbarea echilibrului apei din natură. În pas cu această involuție merge prăbușirea morală, mentală și spirituală a omenirii, care a ajuns deja într-o stare atât de avansată încât, în ciuda tuturor semnelor de avertizare, oamenii nu conștientizează gravitatea situației.
Detalii:
Decizia, dacă alegem să pierim sau dacă în ultimul ceas ne putem proteja de propria mutilare, este doar a noastră. Sau poate fi a acelor oameni de știință și a statului care își asumă o responsabilitate înspăimântătoare când, din interes personal, fără să țină deloc seama de gravitatea situației și fiind incapabili să dea o soluție eficientă, continuă să rămână loiali punctului de vedere actual.

Aflându-ne în pragul unei noi ere, primii zori ai unei noi epoci, există o atmosferă de așteptare a unor lucruri iminente și noi. într-un anume sens, asta ne-a programat psihologic tendința de a adopta, a începe și a accepta schimbarea amplă. Așadar, pare oportun ca schimbarea radicală de direcție din domeniul conceptelor energetice, prezentată în această carte, să fie pusă la dispoziție acum, când cursul dezvoltării umane se transformă. Mai ales într-o perioadă în care activitățile omenirii sunt tot mai mult considerate ca aflându-se pe o direcție de coliziune frontală cu procesele naturii, o creștere alarmantă a anvergurii și violenței așa-numitelor „dezastre naturale“ ne obligă să conștientizăm că viitorul nu mai este garantat, că trebuie găsite rapid alte soluții, pe lângă cele propuse acum, pentru a remedia actuala stare a lucrurilor. Acestea vor fi în mare măsură ineficiente dacă toate contribuțiile importante aduse de Viktor Schauberger la producerea de energie practic gratuită și de apă potabilă de înaltă calitate – temelia vieții sănătoase – nu sunt luate în considerare a priori.
Cuprins:
INTRODUCERE ... 13
SURSE ... 19

1. CÂTEVA ASPECTE FILOSOFICE DESPRE ENERGIILE NATURALE ... 21

Din Ediția specială a Mensch und Technik, vol. 2, 1993, paragraful 7.4 ... 22
Din Ediția specială a Mensch und Technik, vol. 2, 1993, paragraful 3.1 ... 23
Concluzii ... 26
Vidul biologic - Propulsia optimă pentru mecanisme ... 32
Catalizatorii ... 47
Otravă de cadaverină sub formă de radiație (radiația cu ptomaină) ... 56
Turbina de presiune ... 57
Turbina de sucțiune ... 62

2. NOI FORME DE TEMPERATURÃ ... 71

O scurtă descriere a descoperirii mele ... 71
Extras din Biotehnologia: temperaturile active și reactive ... 73
Curentul vital din aer și apă ... 77

3. NOI FORME DE MIȘCARE ȘI ENERGIE ... 99

Economia combustibilului reactiv ... 99
Aplicarea practică a mișcării în curbă spațial-cicloidală care rezultă din procesele de oxidare la rece ... 106
Economia bazată pe energie produsă reactiv ca sursă naturalistică de putere mecanică ... 110
Explozia și implozia (expansiunea și impansiunea) din punct de vedere științific și biologic ... 122

4. NOI PERSPECTIVE ASUPRA ELECTROMAGNETISMULUI ... 125

Magnetismul – electricismul ... 125
Magnetismul = funcția levitismului și a electricismului = funcția gravitismului ... 132

5. NATURA APEI, CONDUCEREA Șl UTILIZAREA EI PENTRU TRANSPORT ... 143

Scrisoare către Werner Zimmermann, 20 iunie 1936 ... 144
înnobilarea apei ... 146
Transportul minereului în conducte cu curgere dublu-spiralată ... 150
Lichefierea cărbunelui cu ajutorul curgerii la rece ... 155
Brevet pentru: Conductă pentru medii lichide și gazoase ... 169
Brevet pentru: Procedee și echipamente pentru transportarea mediilor lichide, gazoase sau aeriforme ... l72

6. TURBINA CU AER ... 185

Scrisoare către Werner Zimmermann ... 185
Turbina cu vacuum ... 187
Formarea și compoziția apei de râu ... 188
Re: Turbina cu aer (brevet austriac nr. 145 141 - 15.03.1935) ... 190
Un brevet pentru turbina cu aer ... 193

7. PRIMELE ÎNCERCÃRI ÎN DOMENIUL MAȘINILOR CU IMPLOZIE ... 197

Din Ediția specială a Mensch und Technik, vol. 2,1993, paragraful 7.4 ... 197
Mașina de transformare a atomului ... 198
7.7.1: Notițe din 15 iulie 1936 ... 198
7.7.2: Notițe din 24 iulie 1936 ... 199
7.7.3: Notițe din 25 iulie 1936 ... 200
7.7.4: Notițe din 27 iulie 1936 ... 201
7.7.5: Notițe din 1 august 1936 ... 201
7.7.6: Notițe din 11 august 1936 ... 202
7.7.7: Notițe din 13 august 1936 ... 203
7.7.8: Notițe din 14 august 1936 ... 203
7.7.9: O relatare a unui martor ocular ... 203
7.7.10: Relatarea vizitei lui Arnold Hohl, 14 - 17 august 1936 (Arnold Hohl) ... 204
Mașina cu implozie: O colecție de extrase din revista Implosion, nr. 45, 56, 57, 58, 60 și 83 ... 205
Turbina cu energie spațială ... 218

8. ÎNNOBILAREA APEI ... 223

Producerea artificială a apei de izvor ... 224
Scrisoare către Dr. W. Biisselberg ... 228
Circulația sângelui și a sevei ca model pentru înnobilarea apei ... 230
Benzină din apă ... 234

9. MAȘINI DE TIPUL REPULSATOR ... 241

Producția și avantajele mașinilor cu implozie ... 241
Producerea apei nobile și a apei potabile: o colecție de date pertinente din revista Implosion ... 244
Un dispozitiv de înnobilare a apei trebuie să îndeplinească următoarele criterii: Tratarea apei în prepararea apei nobile ... 247
Instrucțiuni din date furnizate de Viktor Schauberger ... 249
Ingrediente necesare pentru aproximativ 10 litri de apă ... 252

10. KLIMATORUL ... 253

Mașini reci și calde - mașini de răcire-încălzire ... 253
Klimatorul - o nouă formă de curent de sinteză produs de un generator de energie spațială ... 255
Tehnologie și biotehnologie ... 261
Ur-generarea naturalistică a energiei, căldurii și luminii ... 261

11. MAȘINI DE TIPUL REPULSINE ... 271

Repulsine ... 271
Turbina de sucțiune ... 276
Detalii privind turbina de sucțiune ... 281
Mișcarea nenaturală – Moartea embrionară ... 284
Cerere de brevet nr. 146 141 ... 288

12. ULTIMELE SCRISORI DE LA VIKTOR SCHAUBERGER ... 297

Extras din scrisoarea care însoțește cererea de brevet către Oficiul de Brevete din Munchen ... 297
Extrase din scrisoarea nr. 1 către Josef Brunnader ... 299
Extrase din scrisoarea nr. 2 către Josef Brunnader ... 303
Extrase din scrisoarea nr. 3 către Josef Brunnader ... 307
Extrase din scrisoarea nr. 4 către Josef Brunnader ... 311
Extrase din scrisoarea nr. 5 către Josef Brunnader ... 314
Extrase din scrisoarea nr. 6 către Josef Brunnader ... 317
Extrase din scrisoarea nr. 7 Gătre Josef Brunnader ... 322
Scrisoare către domnul „R“ ... 325

13. RAPORTUL POPEL ... 329

Investigația preliminară a conductelor elicoidale: Cuvânt-înainte ... 329
Raport privind investigația preliminară a conductelor elicoidale cu diferite forme ale pereților ... 333
Procesul de curgere înfășurat, cu răsuciri multiple spre interior ... 334
Influența formei și a materialului conductei asupra dezvoltării unor procese de curgere cu răsucire spre interior ... 340
Modificarea structurală a apei ca urmare a mișcării de curgere cu răsuciri multiple spre interior ... 363
Prevenirea incrustației ... 364

Observații finale privind raportul ... 364
Index ... 367
Fragment:

Turbina de presiune


Pe 16 mai 1913, prof. Dr. Viktor Kaplan a putut să îi informeze pe principalii producători de turbine din lume că a reușit să obțină cu rotorul său recent proiectat viteze de rotație și randamente care depășeau cu mult normele existente.

Acest lucru a fost confirmat de profesorul Budau la bancul de probă pe 22 iunie 1922. Kaplan s-a văzut astfel la apogeul unor eforturi experimentale care au durat ani de zile, însă brusc a avut loc un eșec neașteptat, care i-a provocat o gravă cădere nervoasă, reducându-i capacitatea de muncă.

Când ce obținuse experimental cu modelul de probă a fost pus în practică, a apărut un fenomen misterios de cavitație, care în scurt timp a distrus chiar și paletele din oțel ale turbinelor.

Abia după experimente costisitoare și prelungite în care au fost folosite aliaje aceste fenomene de descompunere au putut fi inhibate suficient pentru a permite începerea producției acestui sistem de turbine. Acest lucru s-a considerat și încă se consideră atât de util în industrie și economie, încât câteva companii auto­rizate de Kaplan (datorită oportunităților de afaceri profita bile) nu au precupețit nicio cheltuială materială și niciun efort intelec­tual pentru a elimina aceste efecte de descompunere care, conform măsurătorilor, erau echivalente unor presiuni maxime de aproximativ 32 000 de atmosfere (atm).

În felul acesta a fost scoasă din uitare această periculoasă mașină de centrifugență care descompune apa-mamă a Pământului, geosferică și deci încărcată negativ (adevăratul agent purtător al fructigenilor, în cercuri tot mai largi pe măsură ce viteza de rotație a turbinei crește odată cu creșterea presiunii hidrostatice.

Cauza acestei descompuneri a apei subterane este emisia de substanțe de analiză, adică otravă de cadaverină sub formă de radiație (radiație de ptomaină), care apare din rezervele lichefiate de substanță grasă când presiunea centrifugală indusă mecanic

Aici ne interesează consecințele unei erori tragice, întrucât în general se crede că rămășițele pământești ale vieții, care revin în pântecul Pământului, se descompun fără rost în țărână și cenușă când se presupune că sufletul se desparte de trup după ce încetează funcțiile vitale fizice ale organismului.

În realitate, există două procese de fermentație (forme de mișcare interioară) reciproc opuse, care decid ce anume va fi creat din aceste concentrate de grăsime alotropice (polimorfe), îngropate în sol odată cu cadavrul.

Aici sunt active energiile de descompunere și regresive – radiația de ptomaină de mai sus –, care sunt generate când procesul de fermentație inversat ce produce acizi încărcați pozitiv este declanșat de influențe termice care intensifică presiunile interne (de rupere). Aceasta este exacerbată în continuare de efectul dezintegrator al mecanicii care, biologic vorbind, produce o mișcare centrifugală reactivată. Astfel devine limpede că în natură nu există nici echivalențe, nici o conservare constantă a energiei sau materiei, ci doar diferențieri care se potențează reciproc.

Robert Mayer, Isaac Newton și alții lipsiți de intuiție – așadar, creatori de legi înstrăinați de natură – au greșit în mod grav (avem dovada exactă a acestui lucru), întrucât într-o natură veșnic schimbătoare nu există legi rigide, nici dogme sau lucruri abso­lute, există numai o interacțiune ritmică a energiilor, care determină soarta întregii existențe, Se întâmplă așa pentru că produsele acestei interacțiuni, deja aflate într-o stare atomică, au o capacitate inerentă de a reacționa și, prin urmare, sunt produse ale dezvoltării biologice.

E suficient un ușor impuls supraîncărcat pozitiv sau o influență sti­mulatoare pentru a descărca sângele Pământului, acumulatorul extrem de sensibil la presiune al adevăratelor forțe vitale in statu nascendi, pe care îl acumulează pentru a le transforma în energii formatoare reactivate (de levitație) sau dezintegratoare (re­gresive).

În condiții naturale, chiar această apă, asemenea sevei plantelor sau sângelui de calitate superioară, este ridicată prin mijloace indirecte pe cele mai înalte vârfuri de munte prin forțele de levitație pe care le conține. Dacă este mișcată însă și învolburată de turbine de presiune cu viteză mare, regularizări hidraulice ale râurilor sau baraje similare cu cascadele care îi limitează curge­rea, formele inferioare de încărcătură și potențial dau naștere unor efluxuri de energie supraîncărcate pozitiv, care radiază în toate direcțiile (acest lucru poate fi dovedit cu precizie), străpung și descarcă orice rezistență și, prin ruptură internă, slăbesc structura apei, pervertind astfel caracterul și calitatea acestei concentrații de dinageni (a se vedea figura 6).

Așa cum se întâmplă și în cazul plugurilor din fier (oțel) trase de tractoare care se deplasează cu viteză, se produc astfel efecte disociative electrolitice și erupții similare gazului detonant (așa­numitele huruieli ale pământului) pe o zonă întinsă, care continuă să mărească mecanic structurile care au fost deja slăbite prin excitația lor internă. Cu alte cuvinte, formele de mișcare și excitație interioară de mai sus se amplifică reciproc prin astfel de reacții în lanț, a căror periodicitate crește cu pătratul vitezei de rotație. Pe de o parte, sunt ur-create produsele hotărâtoare pentru dezvoltare, adică forțele atomice ascensionale (levitație) care înving cu ușurință orice greutate fizică, pe de altă parte apar acele energii regresive care înăbușă tot ce înseamnă viață amplificând structura țesuturilor. Prin urmare, se creează fie otrava de cadaverină sub formă de radiație, fie elixirul vieții într-o stare atomică, ce învinge toate bolile.

Asta explică de ce, de exemplu, rezistența la mișcare crește cu pătratul vitezei de rotație nenaturale (centrifugale) la toate mași­nile dinamice, hidraulice și tehnice care măresc căldura și presiunea. Însă asta nu se întâmplă dacă masele mediului (pă­mântul, apa și aerul) sunt accelerate „originar”, în maniera mișcării naturale a masei Pământului (o se vedea figura 9), adică centripet de-a lungul axei longitudinale. O astfel de mișcare, ce acumulează totul în mod indirect și menține întregul Pământ într-un echilibru delicat, poate fi copiată într-o manieră fidelă naturii cu ajutorul unor dispozitive special construite și aliate.

În acest caz, se pot dezvolta formele de energie atomică relativ de cea mai bună calitate, care mișcă totul „în mod originar”, impregnând totul cu viață.

Fără îndoială cunoscute marilor preoți ai civilizațiilor din vechime, aceste concentrate de materie nobilă (etericități) sunt respon­sabile de legendara abundență aproape absolută de hrană și libertatea de mișcare asociată cu ea. În paranteză fie spus, aceste concentrate au fost până la urmă responsabile și de dezastrul din Atlantida (denumit Potopul de o Biserică circumspectă), care a fost urmarea controlării nepăsătoare a acestor energii levita­ționale elementare. In această privință, Biserica a avut dreptate, pentru că apa-mamă (lichidul amniotic) potențată negativ, întâiul născut fizic, va fi precipitată în exterior de aceste energii levitaționale și formatoare (avem dovezi exacte ale acestui lucru). Dar tocmai în această substanță-purtătoare înnobilată se află energiile atomice latente de calitate superioară, care fac posibilă locomoția menită natural.

Aceste energii pot fi transformate însă în formele de energie atomică cele mai dăunătoare pentru dezvoltare dacă, de exem­plu, se folosește un dispozitiv centrifugal ciclotronic ca presupusa modalitate corectă de producere a energiei.

Până în prezent nu s-a știut că vitaminele, concentratele de materie nobilă (formațiuni grase perfect dezvoltate, fermentate prin excluderea luminii și a căldurii, despre care se știe că se solidifică după moarte) pot fi degradate prin influențe inferioare (care acționează prin expansiune) ale căldurii și luminii și sunt transformate treptat în radiația de ptomaină atomică menționată la început.

Abia recent a început să fie aplicată așa-numita distilare în vid pentru a obține din uleiuri eterice concentrate de grăsime de calitate superioară. Pentru asta se utilizează însă doar dispozitive de rarefiere a gazului atmosferic, pompe de sucțiune a aerului sau de presiune a aerului, care nu pot niciodată să imite proce­sele pe care înțeleapta natură le folosește pentru a densifica specific aceste concentrate de materie înnobilată de cea mai bună calitate. Acesta este vidul „organic”. Creat de o mașină care funcționează pe bază de centripetență, el densifică materia nobilă prin influențele coactive ale mișcării de calitate superioară și ale stimulilor contractili. Cu alte. cuvinte, masa mișcată (accelerată) se apropie de starea de anomalie fără temperatură și fără febră (+4 DC), care este posibilă doar prin accelerarea masei pe axa longitudinală. Nici rezistența la mișcare menționată mai devreme nu poate evolua în timpul acestui proces, din simplul

Pag. 57 – 61

Preț
Preț 35.00 RON
Discount
Discount 12 %
Preț final
Preț final 30.80 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8414-24-9
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 376
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 13 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8414-24-9
Traducerea
Traducerea Monica Secetă
Titlul original
Titlul original The Energy Evolution: Harnessing Free-Energy from nature
Publicat online
2014-03-29
Afișat de
22545 ori
Apreciere
5 / 5 (1)
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș