Boala, o memorie genealogică

Autor:
Editura:
Editura:
Philobia

cum să-ți interpretezi istoria familială pentru a te vindeca

Pentru a ne sustrage programărilor genealogice și riscului de a dezvolta o anumită boală, este imperativ să ne cunoaștem antecedentele familiale.
Detalii:
Arborele genealogic joacă un rol important în declanșarea unei maladii. Adesea, există o legătură profundă și inconștientă între boală și un eveniment traumatic din trecutul familial care-și exercită astfel influența asupra vieții urmașilor. De la infarctul miocardic la cancer, de la ulcerul gastroduodenal la depresie, numeroase tulburări de sănătate pot fi înțelese mai bine prin cunoașterea arborelui genealogic al pacientului.
Moartea prematură a părinților, a fraților sau a surorilor, accidente, sinucideri, preferința părinților pentru unul dintre copii, neînțelegerile grave între membrii familiei, căsătorii fără iubire, divorțuri, legături extraconjugale, relații incestuoase, secretul asupra originii unui copil ori asupra cauzelor decesului unui membru al familiei, neîmplinirile profesionale, traumele provocate de evenimente istorice, expatrieri etc. - toate aceste evenimente din trecutul familial rămân o masă confuză atât timp cât conștiința nu a operat o clarificare a lor. Pentru a ne sustrage programărilor genealogice și riscului de a dezvolta o anumită boală, este imperativ să ne cunoaștem antecedentele familiale.
Cuprins:
Cuvânt înainte ... 3

1. Arborele genealogic și originile vieții corporale ... 7
Conceperea copilului sau prima amprentă (7) • Conceperea copilului stă sub influența istoriei familiale (9) • Copilul a fost dorit numai de mamă (10) • Copilul a fost dorit numai de tată (10) • Secretele existente în jurul conceperii copilului (11) • Respingerea sau acceptarea viitorului copil în funcție de sexul acestuia (12) • Evenimente familiale majore survenite în timpul sarcinii și a nașterii propriu-zise (13) • Circumstanțele perioadei de sarcină și cele în care are loc nașterea (14) • Moștenirea prenumelui (15) • Copilul se naște la o dată înscrisă dinainte în arborele genealogic (17) • Locul ocupat printre frați (19)

2. Boala - retrăirea unor suferințe familiale ... 21
Rolul structurii familiale în geneza bolii (23) • Idealizarea periculoasă a familiei de origine (26) • Personalitatea bunicilor (29) • Lipsa de implicare a tatălui (31) • Mama (33) • Atitudini parentale ambivalențe (34) • Confuzia rolurilor parentale (35) • Copilul - părintele propriilor părinți și/sau al fraților și surorilor sale (36) • Abuzurile (37) • Copilul substitut (38) • Lipsa afecțiunii fizice (39) • Reacțiile la separare sau la carențele afective îndelungate (42) • Absența unei comunicări autentice; influența unor predicții parentale (43) • Conflicte cu frații și surorile din cauza preferinței părinților pentru un copil sau al¬tul (44) • Aspectele diferite ale abandonului (45) • Fețele posesivității (46) • Destrămarea familiei (46) • Cumul de disfuncții genealogice grave (47) • Ancorări insuficiente sau negative ale individului în propria filiație; premisele bolii (48)

3. Boala - reacție la unele schimbări din sânul filiației ... 49
Căsătorii, nașteri, decese (50) • Capitalul afectiv (51) • Ce se întâmplă la nivelul celulei familiale atunci când se manifestă simptomul? (52) • Fiecare schimbare la nivelul arborelui genealogic poate să dea naștere unui răspuns organic (53) • Reacții la dispariția tatălui (57) • Reacția la moartea unui părinte ca¬re a avut o influență pozitivă asupra copilului (60) • Reacția descendentului la oprirea funcțiilor reproducătoare ale mamei (menopauză) (62) • Reacții față de căsătorie (63) • Beneficiile secundare ale bolii (66) • Reacția la pierderea statutului social în generația bunicilor (70) • Transmiterea unui rol genealogic în cadrul familiei (72) • Decesul poate fi elementul hotărâtor în reactualizarea unei carențe genealogice anterioare (77) • Re¬acția părinților la intrarea unui copil în câmpul muncii (79) • Pierderea unui sprijin necondiționat (82) • Reactualizarea unor probleme din cauza unor evenimente existente în arborele genealogic al partenerului de viață (84) • Frica de reîntoarcerea părintelui decedat (85) • Reacția filiației la pubertate (87) • Reacția la infidelitatea partenerului (88) • Programele genealogice (89) • Reacția corporală la internarea unui părinte (91) • Reacția la nașterea unui copil căruia i se dă prenumele unui membru al familiei aflat în viață (92) • Reacția unui părinte atunci când copilul său intră la pubertate (92)

4. Secretele de familie și consecințele lor asupra sănătății ... 95
Decalajul între ceea ce declară familia și adevăr poate să dea naștere unor probleme de sănătate (96) • Secretul asupra filiației (98) • Secretul poate să reprezinte un pericol pentru viață (102) • Secrete despre copiii avortați (103) • Cel mai mare secret (103) • Secretele referitoare la bani și influența lor asupra vieții corporale (104) • Problemele de sănătate și circumstanțele ascunse ale unor decese (107) • Deținătorii secretului (109) • Simptomul poate să fie o repetiție, consecința secretului (111) • Descoperirea unui secret prin intermediul bolii (112)

5. Reapariția aceluiași simptom în familie ... 115
Reapariția aceluiași simptom permite reafirmarea filiației (116) • Identificarea involuntară sau... în căutarea părintelui bolnav (117) • Identificarea inconștientă cu un părinte ostil filiației (118) • Identificarea cu o imagine parentală sadică (120) • Identificarea cu un părinte idealizat (120) • Identificarea unei persoane cu părintele care 1-a favorizat (121) • Identificarea copilului cu predecesorul de același sex al cărui prenume îl poartă (122) • Identificarea copilului cu un părinte de care a fost separat în tinerețea sa (123) • Individul dezvoltă simptomul pentru a-și salva părintele după ce a murit (124) • Obiectul activității unui predecesor se poate transforma în simptom (125)

6. Boala apare atunci când descendentul împlinește o vârstă defavorabilă în cadrul filiației ... 129
La ce vârstă apare simptomul? (129) • Ce înseamnă pentru filiație o vârsta defavorabilă? (130) • Pentru protejarea filiației, generația care a trăit trauma este salvată (131) • Simptomul apare în generațiile viitoare la aceeași vârstă (133) • Vârsta părinților în momentul căsătoriei lor (135) • Părinții și-au pierdut un frate sau o soră (136) • Vârsta critică poate să afecteze un membru al familiei extinse (139) • Copilul împlinește o vârstă care a fost defavorabilă pentru părinte (141) • Când o diferență semnificativă de vârstă este din nou atinsă (143) • Influența vârstelor semnificative din familia partenerului de viață (144) • Vârsta poate fi defavorabilă prin suprapunerea mai multor elemente genealogice (145) • O vârstă defavorabilă poate să aibă legătură cu o renunțare importantă (146) • Vârsta părinților când au conceput copiii (147) • Vârsta părinților când și-au pierdut propriii părinții și/sau frații și surorile (148) • Problemele de sănătate au apărut la o dată anume? (148) • Alți semnificând esențiali (150) • Evitarea stabilirii unui tratament sau a unei operații în data la care se comemorează un deces (152) • Ce se întâmplă când vârsta unui descendent este dublul sau multiplul unei vârste marcante din copilărie? (153) • Ce se întâmplă la zece ani de la un eveniment personal major? (153) • Simptomele care apar la vârsta de 33 de ani (153)

7. Influența traumelor istorice asupra inconștientului familial ... 155
Arborele genealogic și Istoria (155) • Consecințele expatrierii asupra sănătății (156) • Reproducerea violenței istoriei la nivelul celulei familiale (157) • Coincidențe nefaste între viața de familie și război (158) • Natura protejează generația care trăiește conflictul (159) • Numeroase probleme de sănătate ale descendenților au la origine sentimente de frică și teroare (159) • Părinți și bunici în tumultul războiului: o evocare a unui moment istoric (161) • Tragedia trăită de părinți și bunici (162) • A mânca pe săturate devine pentru mulți o obsesie (163) • Bolile digestive ale generațiilor următoare (164) • Tulburări de personalitate (165) • Cum poate cineva să scape de teroarea istoriei? (166) • Simptome specifice legate de anumite lupte (167) • Problemele respiratorii și memoria gazului de luptă (167) • Membre degerate (168) • Picioare tăiate, btațe smulse (169) • îngropările accidentale (169) • Proiectile și schimburi de focuri (170) • Corpuri dispărute (171) • Moartea unui membru al familiei și consecințele acestui fapt în timp (172) • Alcoolismul și tabagismul: rădăcinile lor în traumele istorice (174) • Acte condamnabile ale unor membri ai filiației și consecințele lor (174)

8. Cum să te desprinzi de teritoriul și de unele influențe ale filiației ... 177
Casa, o a doua piele (177) • Pierderea habitatului și problemele de sănătate (178) • Spațiul personal, element necesar echilibrului (179) • Incestul teritorial și alte forme ascunse de incest (179) • Cum să te vindeci lăsând în urmă teritoriul de influență al filiației (181) • întoarcerea la origini - o dorință de nestăpânit (182) • Simbioza și conflictul cu filiația - două forme de incest (185)

9. Geneza cancerului ... 187
Decesul tatălui și declanșarea bolii canceroase (187) • Alcătuirea arborelui și ancheta genealogică (188) • Disfuncții în ramura maternă (189) • Disfuncții în ramura paternă (191) • Influențat de trecut, tatăl se dovedește a fi nedrept (192) • Relație conflictuală cu mama (193) • Cum se poate evita agravarea problemelor de sănătate? (193) • Influența unor programe ce țin de familia partenerului (194) • Fiica pacientei ajunge la vârsta pe care o avea mama ei când a conceput-o (195) • Dimensiunea transcendentă a prejudiciului genealogic (196) • Când o persoană nu își poate urma vocația, acest lucru se transformă în simptom (197)

10. Soluțiile emergente ale arborelui genealogic ... 199
Relatarea scrisă (199) • Relatarea orală (201) • Visul, calea regală de exprimare a inconștientului (202) • Cum poate fi identificată rapid cauza apariției unui simptom (203) • Analiza imediată a simptomului și a posibilelor lui antecedente familiale (205) • Analiza unor schimbări majore survenite în cercul filiației (207) • Analiza antecedentelor familiale ce au legătură cu vârsta pacientului (208) • Stăpânirea pulsiunilor orale (209) • Distanțarea de unele influențe și conflicte familiale (210) • Reprezentarea unor imagini genealogice în interiorul corpului (211) • Descoperirea unui semnificam esențial poate să elibereze persoana de destinul familial (212)

Concluzie ... 217
Memoria universului și memoria filiației (217) • Genetică și genealogie (218) • Funcțiile biologice ale corpului și limbajului (220)

Bibliografie ... 223
Fragment:

pag. 8-9

Astfel, unii pacienți și-au descoperit adevărații genitori pe parcursul analizei genealogice, în timp ce făceau cercetări des¬pre familia lor de origine. Uneori, tatăl copilului nu este adevăratul genitor al pacientului și/sau femeia pe care el o numește mamă nu este cea care l-a adus pe lume. Este vorba despre forme de adopție care pot să rămână ascunse ani de zile. Descoperirea unui secret se poate face întâmplător, în timpul unei conversații, sau în urma unor demersuri administrative, precum cele care au loc în momentul în care se produce decesul părintelui.
Dacă se poate stabili un dialog sincer cu părinții, ar fi util să li se pună întrebări în legătură cu circumstanțele nașterii pacientului. Știind că ei pot oferi relatări diferite, ar fi de preferat să se discute cu fiecare, separat, despre acest subiect.
Care a fost situația personală a părinților pacientului în momentul când l-au conceput? Treceau printr-o perioadă prosperă și fericită sau, dimpotrivă, trăiau un moment delicat al existenței lor?
Este limpede că, în funcție de o situație sau alta, viitorul copilului poate fi diferit.
De exemplu, atunci când concepția are loc înainte de căsătorie, într-o perioadă în care părinții acestuia nici măcar nu se gândeau să întemeieze o familie, este o situație cu totul diferită de cea în care concepția are loc după ani de viață comună. De asemenea, conceperea copilului într-o perioadă în care părinții săi au o stare materială bună este diferită de situația în care ei sunt afectați de o criză economică sau trec printr-o traumă istorică.
Ce vârstă aveau părinții la momentul nașterii copilului? Este important să deținem această informație pentru a înțelege evenimentele care vor surveni atunci când însuși copilul va atinge vârsta la care părinții lui l-au conceput.
La fel de important este și locul conceperii copilului: în casa familiei, într-un loc de vacanță, într-o țară străină? Se poate ca părinții să fi fost dominați de anumite sentimente în acel moment - precum bucuria, constrângerea, pasiunea, gelozia, drama, frica, indiferența. Toate aceste trăiri, și altele asemenea, dau naștere unor situații diferite. E ușor de înțeles, astfel, că atitudinile morale care domină în acest act fondator reprezintă o amprentă hotărâtoare pentru viitor. Tatăl și mama copilului au trăit emoții diferite în funcție de nivelul lor de conștiință, speranțe, implicarea lor personală și propriul lor trecut în sânul familiei de origine.

Conceperea copilului stă sub influența istoriei familiale

în momentul conceperii unui copil, trecutul celor doi genitori este prezent. Istoria familială a partenerilor le va influența sentimentele cele mai profunde și natura legăturilor pe care le vor stabili cu propriul copil.
Acest act fondator corespunde, într-o anumită măsură, modului în care părinții viitorului copil au fost ei înșiși concepuți, cu o generație înainte.
Iată, așadar, că evenimentul acesta ne trimite la istoria singulară a bunicilor pe linie maternă și paternă.
Bunicii copilului joacă un rol esențial. Pentru a înțelege personalitatea și soarta mamei copilului, a unchilor și mătușilor pe linie maternă, precum și a tatălui copilului, a unchilor și mătușilor din ramura paternă, nu se poate face abstracție de existența bunicilor și de modul în care au trăit.
Pe de altă parte, între actul conceperii și alte evenimente familiale majore există o relație de coincidență. Se știe, de exemplu, că deseori decesele care au loc în aceeași perioadă în cadrul unei familii pot da naștere unei dorințe de substituire inconștiente.
Astfel, este posibil ca părinții să fi conceput copilul la puțin timp după decesul unui alt membru al familiei. Există și alte evenimente familiale susceptibile să favorizeze conceperea copilului: căsătoria fraților și surorilor părinților, apariția...

Stoc
Stoc Limitat
Preț
Preț 34.00 RON
Discount
Discount 22 %
Preț final
Preț final 26.52 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8560-30-4
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 240
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 13 x 20
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-606-8560-30-4
Greutate
Greutate 0.195 kg
Publicat online
2015-10-12
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș